View year:

 1. Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande teoretisk filosofi.Erik Persson - 2021 - Filosofiska Notiser 8 (2):3-23.
  Denna artikel är den första i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i teoretisk filosofi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande praktisk filosofi.Erik Persson - 2021 - Filosofiska Notiser 8 (2):25-38.
  Denna artikel är den andra i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i praktisk filosofi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues