View year:

 1. University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’an: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  28
  Kur'an'ın Kur'an İle Tefsirinde Yeni Yaklaşımlar: Mehmet Okuyan Örneği.Ahmet Abay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  ????????????????????????Karim Abdeldai̇m - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Kısasü'l-Rabguzî'de Bazı Kelimelerin Anlamca Daralması.Baxtiyor Abdushukurov - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):739-748.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  14
  Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerin Engellilere Yönelik Tu.Mahmut AÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Malatyada Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spordan Ve Spor Merkezlerinde.Mahmut AÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):215-215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  30
  Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında El-Ferec Ba'de'ş-Şidde Hik'yeleri.Derya Adalar Subaşi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  İbn Haldun, Medenileşme ve Taklit Üzerine.Adnan Adigüzel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):17-17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  R'hatu'n-Nüfusta Cinselik Sağlık ile İlgili Terimler.Ahmet Adigüzel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):19-19.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Düşünceleri.Berat AHİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):15-15.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  20
  Doğu Türkistan Bağımsızlık Davasının Lideri Mehmet Emin Buğra Hareketinin Dinsel.Nur Ahmet Kurban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):147-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Mûs' C'rull'h'ın Yaptığı Kur''n Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme.Nur Ahmet Kurban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  22
  Değerler mi Beceriler mi: Tarih Öğretiminin Amaçlarına İlişkin Tarih Öğretmen Ad.Muhammet Ahmet Tokdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2225-2225.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  27
  Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formunun Geçerlik ve Güven.Emine Ahmetoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Ahmed S'fî Bey'in Kasîde-i Hamriyye Tercümesi.Murat Ak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  10
  Batislam, H. Dilek . Divan Şiirinin Benzetme ve Hayal Dünyasından, Kesit Y.Belde Aka - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):707-707.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  36
  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenle.Cüneyt Akar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Mattison Affluenza Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması.Demet Akarçay Ulutaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):649-662.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  21
  Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Kavram Karikatürleri ve Kavram Haritaları.Yavuz Akbaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):53-53.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Siverek İlçesi Köy Yerleşmelerinin Toponimik Analizi.Mehmet Akbiyik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  18
  Okulöncesi Eğitimi Almanın Öğrencilerin Dil Becerilerinin Gelişimine Etkisi.Ahmet AKÇAY - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):15-15.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  34
  Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlere İlişkin Algı.Mehmet Akif ÇEÇEN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):735-735.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  23
  Gül Bahçesinden Mektuplar-Mür'sel't, Hüseyin Vass'f, Hazırlayan: Mehmet Akkuş, İ.Muhammet Akif Ti̇yek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):613-613.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  19
  Türkiye'de "Müzik ve Sosyoloji" Ortak Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler.M. Akın Kumtepe - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):251-251.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  18
  Türk Müzik Eğitimciliği Açısından Cumhuriyet Dönemi Ve Günümüzün Genel Kritiği.Özlem Akın Şi̇şman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):43-43.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler.Erhan Akin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):29-29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  15
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Seslerinin Hayat Standartlarını Etkileme Durumunun Ç.Erhan Akin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):69-69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Mu'Tezilenin Aslah Teorisinde Farklılaşması.Murat Akin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  34
  Araplara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar: Ürdün Örneği.Ahmet Akkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):9-9.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Altın Orda-İlhanlı İlişkilerinde Dinin Rolü.Mustafa Akkuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 11):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Alman Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları.Nevide Akpinar Dellal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):19-19.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Sensibilität und Bewusstsein der Angehenden Lehrer für Interkulturelle Differenz.Nevide Akpinar Dellal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  21
  Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Bulunma H'li Ekinin Ayrılma İşlevinde Kullanı.Rabia Aksu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  21
  Hata Temelli Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması.Zeki Aksu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):65-65.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  20. Yüzyılda İlerlemeci Bir Filozof: William H. Kilpatrick.Sümer Aktan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  36
  "Yavrularımıza Din Dersleri" Kitabında Ahmet Hamdi Akseki'nin Uyguladığı Din Öğr.Hamza Aktaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):43-43.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  15
  Türkiye'de Dışlayıcı Laiklikten Pasif Laikliğe Geçiş Sürecinde Başörtüsü Yasağın.İsmail Akyüz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):67-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  Enerji Güvenliği Bağlamında Çinin Afrika Politikası.Ramazan Akzeybek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):25-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  17
  Afacan Çocuk Gözü Dergisi ve Çocuğun Vatandaş Olarak Eğitimi.Ramazan Alabaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):77-77.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  16
  Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Unutulmuş Bir Zafer: 100. Yılında Kûtül-Ama.Eray Alaca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):49-49.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  16
  Türkiye'de Siyasi İktidar Değişiklikleri ve Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarındak.Eray Alaca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  17
  Bingölde Evlenme Adetleri.Okan Alay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):67-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  13
  Alevi Meşrep Bir Tarikat: Galibilik.Ali Albayrak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):21-21.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  16
  Bir Sulak Alan Nasıl Yönetilir: Ekolojik Bakış Açısıyla Gediz Deltasının Ele Alı.Mehmet Ali ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):25-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  20
  Namık Kemal'in Şiirlerinde "Millet", "Şehitlik", "Maksat" ve "Vatan" Kavramları.Mehmet Ali Gündoğdu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):245-245.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  Afrika Jeopolitiği ve ABDnin Afrika Politikası.Mehmet Ali Yüksel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1389-1389.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  Eski Türk Mani Edebiyatına Ait Tövben'meler Hususunda.Ali̇muxamedov Rixsitilla - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):19-19.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  22
  Türk Destanlarında Baba-Oğul Çatışması.Onur Alp Kayabaşi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):505-505.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  17
  L'utilisation Des Eléments Culturels Motivant Les Jeunes Apprenants Lors De L'e.Melek Alpar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):17-17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye'de ve Bulgaristan'da Halk Kütüphaneleri.Ahmet Altay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1-1.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 51.  17
  Köy Romanlarında Eşkıyalık ve Kahraman Olma Arzusu.Refika Altikulaç Demi̇rdağ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 52.  11
  Hindistan'da Esaret: I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Hindistan'daki Türk Esirleri.Ali Altikulaç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 53.  22
  Öğretmenlerin Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Düşünce ve Önerileri.Esra Altintaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):895-895.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 54.  6
  Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri.Sedat Altintaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):93-93.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 55.  14
  Bir Sürerlik İşaretleyicisi Olarak "Paso" Sözcüğü ve Düşündürdükleri.Ergün Altun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1275-1275.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 56.  21
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testinin G.Hatice Altunkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 57.  12
  Bazı Şia Kaynaklarda "Tasavvuf".Mustafa Altunkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 58.  13
  Horas'n Tasavvuf Ekolü ve Özellikleri.Mustafa Altunkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):127-127.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 59.  28
  Kuranı Kerimde Müstazaf Kavramı.Abdurrahman Altuntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):533-533.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 60.  17
  Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet, Hz. Eyyûb.Abdurrahman Altuntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):17-17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 61.  7
  C'hiliye Evlilikleri ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur''n Açısından.Mehmet Altuntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):45-45.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 62.  10
  Kur'an'da Peygamberlere Gönderilen 'Suhuflar/Kitaplar' Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Altuntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 63.  11
  2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğretmen/Öğretmen Adayı Ve Öğretim E.Mehmet Alver - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 64.  17
  Akültürasyon, Entegrasyon ve Anavatan Üçgeninde İsveç'teki Türkler.Mehmet Anik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):29-29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 65.  10
  Onaltıncı Yüzyılda Çağdaş Sanatçı: Matrakçı Nasuh.Güldane Araz Ay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):57-57.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 66.  17
  Kadınların Şairliği ve Ahmet Mithat Efendi "Kadın Şairden Kadın Yazara".Hülya Argunşah - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):91-91.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 67.  12
  Ahmet Mithat İle Fatma Aliye Arasında Geçen Bir İmla Tartışması.Mustafa Argunşah - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):109-109.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 68.  18
  Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Sti.Ayla Arseven - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):67-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 69.  33
  Öz Yeterlilik: Bir Kavram Analizi.Ayla Arseven - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):63-63.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 70.  14
  Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İ.Ayla Arseven - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):151-151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 71.  20
  Divan-ı Hikmet'te Türkçe Eğitiminde Kullanılabilecek Değerler.Akif Arslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):169-169.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 72.  10
  Birlikte Öğrenme Yönteminin Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları Dersinde Öğrenc.Ayten Arslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):81-81.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 73.  14
  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Hakk.Ayten Arslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):185-185.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 74.  21
  Geleneksel Türk Dış Politikası Bağlamında Türkiye'nin Suriye Krizine Yaklaşımına.Sıddık Arslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 75.  19
  Türk Dünyasının Birlikteliğinde Kültürün Rolü.Sıddık Arslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):149-149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 76.  33
  Türkçe Akademik Yazım Kuralları (Türkçe'nin Bilimsel - İlmî Yazım Dili Kuralları.Özcan Arslanoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):125-125.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 77.  16
  Sınıf Öğretmenlerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Süreç Temelli Yazma Modeli O.Mehmet Aşikcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):255-255.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 78.  27
  Şiirsel Yaratım, İmge ve Necip Fazıl'da 'Şiddetli İmge' Çözümlemesi.Vedi Aşkaroğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):147-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 79.  5
  Modern Hukuk ve İsl'm Devletler Hukukunda Mukabele Bilmisil Kavramı ve Hukukî Ni.Ali Aslan Topçuoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):223-223.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 80.  29
  Cumhuriyetin Erken Döneminde Yurt Dışına Eğitim Bilimleri Alanından Öğrenci Gönd.Cengiz Aslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 81.  39
  Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları ile Sözcük Öğretimi.Erdinç Aslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 82.  47
  Sınıf Öğretmenlerinin Disleksiye İlişkin Bilgileri ve Dislektik Öğrencilere Yöne.Yasin Aslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):237-237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 83.  8
  Gazz'lî ve Thomas Aquinas'ın Nedensellik Görüşlerinin Karşılaştırılması.Mehmet Ata Az - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 84.  22
  15. ve 16. Yüzyıllarda Yapılmış Osmanlı Han Yapılarının Mek'nsal Analizi.Özlem Atalan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):217-217.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 85.  14
  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Proje Performansı ve Akade.Nurhan Atalay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):277-277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 86.  38
  Kişilerarası İletişim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.Öznur Ataş Akdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):859-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 87.  10
  Hassa Bazalt Platosu'nda Öne Çıkan Tipik Volkanik Şeer.Ahmet Atasoy - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 88.  6
  Hassa İlçesi'nin Vejetasyon Coğrafyası.Ahmet Atasoy - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):43-43.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 89.  25
  İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi için Kelime Bilgisi Ölçeği Uyarlaması.Ayşe Ateş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):95-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 90.  15
  Kızılderili Mitolojisinde Mitik Hayvanlar.Fatma Ateş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):13-13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 91.  16
  Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dinî ve Tasavvûfî Kavramlar.Hikmet ATİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):37-37.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 92.  11
  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'ndaki Öğretmen Eğiticilerinin Beyin Temelli Ö.Çağla Atmaca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):101-101.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 93.  11
  Etre Une Femme Libre Et Battre Pour La Liberte En Algerie Dans L'amour, La Fanta.Hasan Atmaca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):605-605.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 94.  16
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İntihalin Sebepleri.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 95.  20
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.Muhammet Avaroğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):417-417.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 96.  34
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli D.Ebru Ay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):327-327.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 97.  9
  İlkokul Programında Yer Alan Serbest Etkinlik Uygulamalarının İyileştirilmesi: Ö.Yusuf Ay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 98.  22
  6-14 Yaş Arası Çocuğun Dini Gelişim Dönemi Özelliklerinin Bilinmesinin Din Eğiti.Salih Aybey - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):69-69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 99.  11
  Faik Baysal'ın Eserlerinde Sakarya.Mustafa Aydemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):161-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 100.  10
  İsm'il Hakkı Bursevî'nin Gül Hakkındaki Risalesi.Songül Aydin Yağcioğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 101.  14
  Orta Asya'daki Güvenlik Sorunlarinin Çözümünde Şangay Işbirliği Örgütü'nün Etkin.Aydın Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):145-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 102.  13
  Realist, Liberal ve Yapılandırmacı Yaklaşımlara Göre Irak'ta Terörle Savaş.Aydın Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 103.  21
  Milliyetçilik ve Yazın Bağlamında Türk Romanında Gayrimüslim Azınlık.Yahya Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 104.  17
  Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Siyasi Söylemlere Eleştirel Bir Bakış.Halil Ayteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):49-49.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 105.  14
  Okul Güvenliğinin Sağlanmasında Nöbetçi Öğretmen Uygulamasına İlişkin Öğretmen G.Ayşe Ayyildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):345-345.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 106.  8
  Mo Yan'in Kurbağa Romanında Öne Çıkan Şahıs Kadrosu.İmge Azertürk - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 107.  21
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değ.Melek Baba - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):107-107.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 108.  9
  Die Relevanz Der Verbalen Präfixbildungen Im Daf-Unterricht.Gül Bağatir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):389-389.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 109.  12
  Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere.Hasan BAĞCI - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):405-405.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 110.  22
  Psikanalitik Kişilik Kuramına Göre Değişimin İmk'nı.Yusuf Bahri Gündoğdu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):373-373.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 111.  18
  Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yabancı Dil İlgi Ölçeğini Geliştirme Çalış.Asude Balaban Dağal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):135-135.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 112.  19
  Öğretmen Nitelikleri ve Pedagoji Bağlamında Örnek Olay İncelemeleri.Süleyman Balci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):423-423.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 113.  9
  Türkçe ve Almancada Etken ve Edilgen Çatıya Genel Bir Bakış.Tahir Balci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):191-191.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 114.  14
  Turizm Fakülte ve Yüksekokullarında Yabancı Dil Eğitimi.Umut Balci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):139-139.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 115.  28
  Kırgız Ninnilerinde Kültürel Artalan ve Dil Hususiyetleri.Gül Banu Duman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 116.  83
  İlkokul Öğrencilerinin Okudukları Peri Masallarında Metinler Arası İlişkilerin İ.Özlem BAŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):479-479.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 117.  15
  Hekimhan Köprülü Mehmed Paşa Külliyesi.Yaşar BAŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):13-13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 118.  11
  Hiperaktif Öğrencilerin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Sorunlarının Okuma Eğilimler.Murat BAŞAR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):443-443.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 119.  27
  Türk Modernleşmesi ve Erken Cumhuriyet Döneminin 'Milli mimarlığı'.Seyfi Başkan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):97-97.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 120.  13
  Güncel Türkçe Sözlük Kullanıcı Dostu mu?Sami Baskin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):59-59.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 121.  19
  Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlerinin Liderlik Davranışları Ve Tükenmişlik.Burhan BAŞOĞLU - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):465-465.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 122.  25
  Ses Temelli Cümle Yöntemine Dayalı Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Araştırma Sonu.Muhammet BAŞTUĞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):501-501.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 123.  6
  Atilla Galip Pınar'ın Resimlerinde İnsan Ve Doğa İlişkisi.Meral Batur - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):229-229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 124.  12
  Divanu Lugati't-Türk'te Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamaları.Zekerya Batur - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):517-517.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 125.  29
  Amerika Birleşik Devletlerinin Michigan Eyaletinde İlköğretim Birinci Sınıfta Ku.Yalçın Bay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2539-2539.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 126.  11
  Aziz Mahmud Hüdayi: Fatiha ve İhlas Sureleri Tercümeleri ve Tevhid Manzumeleri.Cemal Bayak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):89-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 127.  11
  Mehmed İzzînin Muhibbînin Şiirlerine Yazılan Nazireler Mecmuası.Cemal Bayak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):207-207.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 128.  17
  Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve G.Adem Bayar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):61-61.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 129.  17
  Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir E.Seher Bayat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):535-535.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 130.  7
  Kur''n Kelimelerinde Mubîn Niteliğinin Yansımaları.İsmail Bayer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 131.  8
  Firdevsül-ikb'lde Kişi Betimlemeleri.Alper Bayindir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 132.  25
  Azerbaycan'ın Aksu, Şamahı ve İsmayıllı Bölgelerinde Evlilik Merasimleri.Parvana Bayram - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):11-11.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 133.  24
  "Ben Kadınım" Söyleminin Seksenli Yılların Türk Romanındaki İzdüşümü.Sibel Bayram - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):41-41.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 134.  5
  Çocukların Dini Gelişimlerinde Camilerin Rolü.Ali Baz BİLİCİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):117-117.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 135.  11
  Selçuklu Türkiyesi'nde Ticaret Yolları, Limanlar ve Pazar Yerleri.Yaşar Bedi̇rhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 11):13-13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 136.  22
  2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İle 2015 Sosyal Bilgiler Taslak Öğretim Pr.Ünsal Bekdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):145-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 137.  11
  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Şehirsel Gelişimin Arazi.Sedat Benek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):79-79.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 138.  14
  İndirimci Çözümlemede Doğruluğun Görünüşleri.Arman Besler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):103-103.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 139.  15
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Profili (Trakya Üniversitesi.Ali BİÇER - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):553-553.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 140.  17
  Postmodern Bir Özne Olarak Şair Murathan Mungan.Ulaş BİNGÖL - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):63-63.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 141.  23
  Okul Öncesi Ortamında Sıfat Fiil Kullanımının İncelenmesi.Mehmet BİRGÜN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):269-269.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 142.  9
  Çımağıl Mağarası ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli.Salih BİRİNCİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):241-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 143.  19
  H'l Eklerinin İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrenciler Tarafından Kullanılmas.Esra Birsen Güler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):295-295.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 144.  11
  D'vûd-i Karsî 'Nin "Şerh Al' Usûli'l-Hadîs" İsimli Eserinin Metodu ve.Osman Bi̇lgen - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):99-99.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 145.  21
  Ulus Devlet - Yurttaşlık İlişkileri Karşısında Küresel Bir Tavır Alış: Kozmopoli.Levent Börklüoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):117-117.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 146.  8
  Etik Lider Olarak Okul Yöneticilerinin Özelliklerine Ve Davranışlarına İlişkin O.Neşe BÖRÜ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):161-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 147.  12
  Göçmen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişe.Neşe BÖRÜ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):123-123.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 148.  16
  Okul Yöneticileri Açısından Etik Liderlik.Adnan Boyaci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):75-75.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 149.  11
  Psikoeğitsel Müdahale Programının Okul Öncesi Çocukların Saldırgan Da.Mehmet Boyaci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):573-573.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 150.  4
  İlkokul Çağındaki Çocuklarda Bağlaçların Söylemsel Değerleri.Ebubekir Bozavli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):137-137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 151.  6
  Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Öğrencileri Motive Etme Düze.Hasan Bozgeyi̇kli̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):589-589.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 152.  16
  Ahmed Yesevi Bibliyografyası: Türkiye'de Yesevi İle İlgili Çalışmalara Dair Değe.Birgül Bozkurt - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):61-61.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 153.  11
  Tem'ş' Kavramı ve Fuzûlî'de Güzelliğin Tem'ş' Boyutu.Kenan Bozkurt - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):151-151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 154.  30
  Matematik Öğretiminin Öğretim Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Boyutunda Değerl.Ebru Bozpolat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):101-101.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 155.  8
  Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde "Peygamber" Terimiyle İlgili Kullanımlar.Himmet BÜKE - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):67-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 156.  9
  Bir Sorgulama Metaforu Olarak Yazın ve Oyun.Melik BÜLBÜL - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):181-181.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 157.  19
  Öğretmen Adaylarında Ego Durumlarının Tükenmişliği Yordama Gücü.Mustafa Buluş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):607-607.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 158.  18
  Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Düzeyleri.Aydın Bulut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):625-625.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 159.  15
  Etik Kodları Bag?lamında Kurumsal Etik I?lkelerin I?ncelenmesi: I?SO Tu?rkiye'ni.H. Buluthan Çeti̇ntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):167-167.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 160.  36
  Kahve mi? Starbucks'ta Kahve mi?: Starbucks Mağazalarının Tüketici Kültürü ve Ya.Ahmet Burak Kahraman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):611-611.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 161.  25
  Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve M.Cihat Burak Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1587-1587.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 162.  20
  1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından Liman Devleti.Orkun Burak ÖZTÜRK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):229-229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 163.  16
  Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Sözlü Anlatım Dersine Yönelik.Nazife Burcu Takil - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):665-665.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 164.  18
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Resimyazılar Ve Bağlamsal Cümlelerle Kelim.Nazife Burcu Takil - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2131-2131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 165.  52
  36-72 Aylık Çocuklara Yönelik "Saldırganlık Yönelim Ölçeği" Geliştirme Çalışması.K. Büşra Kaynak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1457-1457.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 166.  15
  Bilinmeyen Bir Şair Sel'mî, Tasavvufî Risalesi ve Bu Risalede de Yer Alan "Sult.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 167.  21
  Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatrolarında Medya Eleştirisi.Şeyma Büyükkavas Kuran - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1275-1275.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 168.  17
  Amatör Müzik Eğitiminin, Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etk.Aykut BÜYÜKKÖSE - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):565-565.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 169.  18
  Yozgat Kırsalında Yaşayan Üç Kuşak Kadının Aile İçi Cinsiyet Rollerindeki Değişi.Çakir Hülya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):259-259.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 170.  12
  1980 Askeri Darbesi Öncesi İngiliz Dışişleri Bakanlığı Perspektifinden Milliyet.Furkan Çakir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):29-29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 171.  7
  Öğrenme ve Öğretim Kavramlarının Değişimi ve Sonuçları Davranış Değiştirme mi.Ahmet Çakiroğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):679-679.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 172.  17
  Niyazî-i Mısrî'nin "Etv'r-ı Seb'a" Adlı Ris'lesi'nde Seyr ü Sülûk'un Evrelerinde.Muharrem Çakmak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):136-136.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 173.  11
  Din Tanımlarında Tezahür Eden Din Anlayışları -İslam Düşüncesindeki Tanımların T.Çalişkan İsmail - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 174.  10
  Öğretim Etkinliklerinde Sanal Müzelerin Kullanımına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğre.Erkan Çalişkan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):689-689.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 175.  12
  Sosyolojik Bir İmk'n Olarak Divan Şiiri: Nabi Divanında Sosyolojik Açıdan Din.Nurettin Çalişkan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):95-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 176.  10
  L'mi'î Çelebi'nin Şev'hidü'n-Nübüvve Tercümesi'ne İl'veleri ve Moton Kalesi Feti.Erdem Can ÖZTÜRK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):313-313.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 177.  12
  Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Tutumları.Altan Can - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):645-645.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 178.  30
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılar İçin İş Türkçesi Öğretim Programı, T.Önder Çangal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):707-707.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 179.  6
  Türkiye'deki "Kadın ve Siyaset" Konulu Lisansüstü Çalışmalara Dair Bir İnceleme.Şebnem Cansun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):131-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 180.  32
  Öğrencilerin Bakış Açısıyla Hayat Boyu Öğrenme: Nitel Çalışma.Aybala Çayir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2599-2599.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 181.  11
  Kırgızıstan'da Dini Gelişmenin Dinamikleri ve Dindarlaşmanın Niteliği.Suat Cebeci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):25-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 182.  14
  Sürdürülebilir Tarım ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme.Ali̇ Çeker - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):809-809.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 183.  12
  Gezi Eylemcileri Arasındaki Y Kuşağının Din Algısı.Habib Celaleddin Kartal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):145-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 184.  6
  Bir Uygulama Modeli Olarak Sınıf İçi Kurallar İle Yaşama Yönelik Değerler Kazand.Elif Çelebi̇ Önce - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):215-215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 185.  9
  14 Mayıs 1950 Seçimlerinde Şiddet Politikası Ve Milli Birlik Temaları.Onur Çelebi̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 11):29-29.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 186.  15
  Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın Tarihi Çocuk Romanlarında Türk Askeri Algısı.Ömer ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):757-757.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 187.  26
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları.Özkan ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):229-229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 188.  32
  Kürtaj, Kişi, Taşıyıcı Annelik, Nesiller Arası Adalet.Şengül ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):145-145.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 189.  8
  Türk Dış Politikasının Avrupalılaşması Irak Örneği.Soner ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):281-281.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 190.  8
  Samandağ İlçesinden Suudi Arabistana Yönelik İşçi Göçlerinin Mek'nsal v.Deniz Cengi̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):121-121.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 191.  36
  Türkçenin Sözvarlığını Yansıtan Atasözleri ve Deyimlerde Toplumsal Cinsiyet.Erkan ÇER - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 192.  29
  Nathaniel Hawthorne'un Kızıl Damga Ve Mehmet Rauf'un Eylül Adlı Romanlarında Ame.Bülent Cercis Tanritanir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):975-975.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 193.  31
  Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Görüşlerinin İncele.Fatih Çermi̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):775-775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 194.  43
  Prozodik Okumanın Aracılık Etkisi: Lise Düzeyinde Okuduğunu Anlama Ve Akıcı Okum.Fatih Çetin Çeti̇nkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):809-809.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 195.  22
  Dünya Edebiyatında "Amansız Hastalık" Söylemi -Sontag, Karatani Ve Dumas Fils Ör.Devrim Çetin Güven - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):415-415.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 196.  19
  Nazarî-İşarî Tefsir Alanında Bilinmeyen Bir Âlim: Hüsamettin Ali el-Bitlisî.Esma ÇETİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):159-159.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 197.  25
  Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumla.Filiz ÇETİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):791-791.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 198.  11
  İnsan ve Medeniyetin Geleceği: İslami Bir Perspektif.Maksut ÇETİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):185-185.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 199.  13
  Türk Edebiyatında Ertuğrul Fırkateyni Faciası.Dilek Çeti̇ndaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):279-279.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 200.  17
  Kültür Kavramının Kapsamı, Anlam ve Tanımları.Bengül Çeti̇ntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):227-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 201.  17
  İslam Hukuku Açısından Tedarik Sözleşmesinin Meşrûiyeti (Türk Borçlar Hukuku'nda.Recep Çeti̇ntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):39-39.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 202.  10
  Okuma Stratejilerinin Hafif Derecedeki Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrencinin.Galibiye Çetrez İşcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):821-821.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 203.  8
  Ses Temelli Kelime Çağrışımı.Selcen ÇİFÇİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):159-159.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 204.  29
  Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi.Taner ÇİFÇİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):847-847.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 205.  11
  Cumhuriyet Modernleşmesinin İlk Çeyrek Yüzyılında Siyaset Ve Hukuk Bağlamında So.Ali ÇİFTÇİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1435-1435.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 206.  8
  4. Sınıf TIMMS 2011 Matematik Soruları İle Matematik Ders Kitabındaki Soruların.Emel ÇİLİNGİR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):79-79.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 207.  13
  Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Değer ve Tutum.Hülya Çinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):141-141.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 208.  16
  Şehriyarın Eğitim Anlayışı.İkram Çinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):245-245.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 209.  7
  Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Başkalarına Güven Düzeyle.Ersun Çiplak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):193-193.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 210.  4
  Ilıca Şelalesi.Asım Çoban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):43-43.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 211.  12
  Sosyo-Ekonomik Kalkınmışlık Düzeylerine Göre TR63 Bölgesinde ve Türkiye Genelind.Asım Çoban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):187-187.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 212.  12
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnançlarına Fenomenolo.Alper Çorapçigi̇l - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):209-209.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 213.  17
  Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görsel-İşitsel Kayıtlarla Çevriyazı U.Osman Coşkun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):661-661.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 214.  18
  1980'li Yıllarda İngiliz Arşivlerinde Yer Alan Türkiye'deki Önemli Şahsiyetler.Yasin Coşkun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 215.  20
  Kutadgu Biligin Viyana Nüshasının İmla Özelliklerinin Tespiti Ve Diğer Nüshalar.Melek Çubukcu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):749-798.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 216.  14
  Davutoğlu Süleyman Hik'yesinde Tevrat Kaynaklı Dönüştürmeler.Özkan Daşdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):11-11.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 217.  17
  Öğretmen Adaylarını Kitap Okumak İçin En Çok Ne Güdülemektedir?Hatice Deği̇rmenci̇ Gündoğmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2613-2613.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 218.  26
  İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi.Burak Deli̇can - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):861-861.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 219.  21
  Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı Tartışmaları: Kavram, Ölçüt, Tarihçe.Fethi Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):119-119.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 220.  7
  İslam Hukukunda Hudûd ve Istılah Edebiyatı.Halis Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):199-199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 221.  5
  Ilköğretimde Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi.Mehmet Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):283-283.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 222.  7
  İlköğretim IV. ve V. Sınıflarda Kullanılan Performans Görevlerinin Uygulanmasınd.Mehmet Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):227-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 223.  21
  Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Ulusal Sınavlarda Sorulan Sosyal Bilgiler.Papatya Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):299-299.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 224.  7
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Durumlarının Çeşit.Tazegül Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):247-247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 225.  36
  Berk, Özlem . Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi. 218 s.Serkan Demi̇ral - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):711-711.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 226.  13
  Analyse Comparée des Prépositions en Français et des Postpositions en Turc.Serkan Demi̇ral - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):203-203.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 227.  2
  Zum Problem Des Zwangslernens Im Deutschunterricht Und Der Positive Effekt Von S.Mazlume Demi̇rci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):179-179.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 228.  10
  İlkokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Çatışma Yönetimi Strateji.Seyithan Demi̇rdağ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):879-879.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 229.  20
  Senaryo Tabanlı Öğrenme Tekniğinin Dil Bilgisi Konularının Öğre.Şener Demi̇rel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):267-267.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 230.  8
  Çelebi Hüs'meddin ve Mevlevîlik-Ahîlik İlişkisi.Mehmet Demi̇rtaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):11-11.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 231.  13
  Kayaağıl Köyünde Turizmin Etkileri Üzerine Yerel Halkın Turizm Algısı.Mehmet Deni̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):57-57.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 232.  8
  Tek Partili Dönemde Açılan Kur'an Kursları.Muzaffer Deni̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 233.  7
  Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanunun.Önder Deni̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):25-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 234.  34
  Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri.Sabahattin Deni̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):267-267.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 235.  31
  Çevre Eğitimi İçin Kültürel Bir Bakış Açısı: Dede Korkut Hik'yeleri.Ayşegül Derman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 236.  44
  Yeni Okuryazarlıklar: Tanımı, Kapsamı ve Teorik ilkeleri.Fatih Destebasi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):895-895.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 237.  20
  İngilizce Konuşma Becerisinin Öğretimine İlişkin İhtiyaçların Değerlendirilmesi.Ceyda Deveci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):915-915.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 238.  25
  Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri.Yurdal Di̇kmenli̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):911-911.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 239.  8
  Türkçe'de "Ağa" Kelimesi ve Türevleri Üzerine.Kübra Di̇laver Yildirim - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1137-1137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 240.  12
  Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi ve Öğrenimi Hakkındaki İ.Özlem Doğan Temur - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2557-2557.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 241.  27
  Cihan Aktaş'ın Hik'yelerinde Uluslararası Göç.Alpay Doğan Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):633-633.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 242.  6
  Türk-Yunan Mübadelesinin Türk Romanına Yansıması: Savaş'ın Çocukları/Girit'ten S.Abide DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):141-141.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 243.  34
  Değerler Eğitimi Açısından Aile İçi İletişimin Çocuk Üzerindeki Etkisi.Ahmet DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):67-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 244.  5
  Eğitim Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Sorunların Çözümün.Durak DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):279-279.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 245.  33
  Çocukların Boşanmaya Caydırıcı Etkisi.Şahin DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 246.  84
  Küçük Prens Kitabının Yorumbilimsel ve Eğitim Sosyolojisi Açısından Analizi.Süleyman DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):305-305.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 247.  14
  Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Değişime Karşı Dirençleri İle Ö.Süleyman DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):929-929.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 248.  27
  Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yaşam Doyumu ve Psikolojik İyi Olu.Uğur DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):953-953.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 249.  40
  Akran Etkileşimine Dayalı Yazma Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı A.Onur Dölek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):965-965.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 250.  47
  Reform Karşıtları ve Mustafa Reşid Paşa: Tanzimat Fermanı'nın Bedeli.Ahmet Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):17-17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 251.  18
  Dönüştürücü Öğrenme Kuramı Bağlamında Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Kullanımın.Vildan Donmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):325-325.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 252.  21
  Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Gör.Nil Duban - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):981-981.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 253.  18
  Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Dönemin'e: Batı Kültürünün Bir Yansıması Olarak Bal.Doğan Duman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):39-39.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 254.  9
  Türkçe Eğitiminde Çocuk Yazınına Göstergebilimsel Yaklaşım: "Keloğlan İle Kardeş.Esma Dumanli Kadizade - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 255.  20
  H. 1271 Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri.Dündar Recep - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 11):53-53.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 256.  16
  An Analysis of Albert Camus' Revolt Philisophy in the Context of His Novel 'the.Abdullah Durakoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):369-369.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 257.  25
  Kl'sik Türk Edebiyatı Nesrinde Taklidî Âhenk: Cevahirül-Hikem Fî-Tehzibi Ahl'kı.Ramazan Duran - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):161-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 258.  6
  Sosyal Bilgiler Derslerinde Etkinlik Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonuna Etkis.Ahmet Durmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):995-995.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 259.  11
  Türkiye'deki Eğitim Politikasına Genel Bir Bakış.Ahmet Durmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 260.  13
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi.Esen Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):325-325.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 261.  13
  Mevl'n''nın "Mec'lis-i Seb'a"sında Tahkiyeye Dayalı Değer Eğitimi.Gülşah Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1011-1011.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 262.  13
  Mesnevî'de Tahkiyeye Dayalı Değer Eğitimi.Gülşah Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):349-349.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 263.  6
  Formasyon Programından Mezun Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz Y.Fevzi Dursun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):423-423.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 264.  7
  Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Sibel Duru - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 265.  9
  Ergenlerin Ruhsal Belirtileri ile Duygusal Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi.Fatma Ebru İKİZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):333-333.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 266.  16
  Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmeye Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme.Eray EĞMİR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):337-337.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 267.  7
  Şerîat-Tarîkat-Hakîkat-Marifet Dörtlüsünde Şerîatın Yeri ve Önemi.Hasan Elek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):249-249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 268.  8
  Şeyh Abdülahad Nûrî'nin Devr'n Hakkında Manzum Ve Mensur Fetv'sı.Muhittin ELİAÇIK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 269.  6
  Ebussuud Efendi'nin Manzum Fetv'ları.Muhittin ELİAÇIK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):105-105.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 270.  8
  Bel'gat Kitaplarında Tec'hül-i Ârif'in Tarif ve Tasnifi.Muhittin ELİAÇIK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):217-217.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 271.  9
  Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Reformlarının Eğitim Yapılarına Etkisi: Ispar.Meryem Elif Çelebi̇ Karakök - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):663-680.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 272.  22
  Ayfer Tunç'un "Mağara Arkadaşları" Öyküsünün Metinlerarası Bağlamda İncelenmesi.Ülkü ELİUZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):231-231.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 273.  9
  Eşikteki Erkek: ÇC Hikayesinin Erkeklerine Psikanalitik Bir Yorum.Ülkü ELİUZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):329-329.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 274.  22
  Atasözü ve Deyimlerdeki Yer Adları.Hatice EMİNOĞLU - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):119-119.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 275.  9
  Farklı Akademik Seviyedeki İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini.Yusuf Emre - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2571-2571.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 276.  12
  Öğretmen Adaylarının Kpss ve Öğretmenlik Atamaları Hakkındaki Görüşleri.Cevdet EPÇAÇAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1065-1065.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 277.  12
  Almancadan Türkçeye Kısa Öykü Çevirisinde Karşılaşılan Çeviri Sorunları.Murat Erbek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):681-696.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 278.  4
  Türkiye'de ve Batı'da Çokkültürlülük Gerçeği.Gülay Erci̇ns - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):383-383.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 279.  7
  Dilbilgisi Konularında Devamlılık İlişkisi.Mevlüt Erdem - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 280.  38
  Türkçede Fiiller ve Sınıflandırma Sorunları.Mevlüt Erdem - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):185-185.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 281.  22
  Orta Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu, İktisadi ve Finansal Gelişme ve Fosil Yakıt.Mahmut Erdoğan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):471-471.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 282.  9
  Imre Kertész'in Düşünce Dünyası, Romanları ve Holocaust.Türkan Erdoğan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):403-403.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 283.  16
  XIX. Yüzyılda İstanbul- Kent Mimarisini Şiir Üzerinden Okumak. Hazırlayan: Özge.Hulusi Eren - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):675-675.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 284.  11
  Kadın Şiirlerinde Beden İmgesi ve Kürtaj.Özlem Ergan Özen - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):201-201.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 285.  14
  Hik'ye Edici Metin Yapısı Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygılarına.Süleyman Erkam Sulak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):741-741.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 286.  25
  Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı: İlişkisel-Karşılıklı Bağ.Eroğlu Yüksel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1091-1091.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 287.  12
  Kaşgarlı Mahmud'un "Dîv'nu Lug'ti't-Türk" Adlı Eserinde Yüzün Kullanımı.Asu Ersoy - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):173-173.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 288.  27
  Sürgünlükte Yalnızlığın Diğer Adı: Hasan İzzettin Dinamo - Hasan İzzettin Dinamo.Ayşe Ertuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):347-347.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 289.  11
  Kadı Sicillerinde Aile Kurumuna Dair Hukuki Uygulamalar.Mehmet Esat Saricaoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):161-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 290.  17
  Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmes.Menekşe Eski̇ci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):361-361.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 291.  18
  Ortaokul Öğrencilerinin Okul İklimine Yönelik Algılarını Yordayan Değişkenlerin.Ömer Faruk Tavşanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):821-821.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 292.  18
  XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Bağdatta Osmanlı-Safevi Mücadelesine Dair Bir Eser.Mehmet Fatih GÖKÇEK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):31-31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 293.  12
  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış.Murat Fatih Tuna - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1251-1251.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 294.  10
  Yabancı Dil Olarak Türkçenin Bilgisayar Destekli Öğretimi İle İlgili Yabancı Öğr.Hasan Fehmi Erol - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1115-1115.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 295.  14
  Mahrem Namahrem, İffet ve Namus Kavramlarının Semantiği ve Kur'an'da Kullanılış.Selahattin Fettahoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):269-269.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 296.  8
  Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğretim Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Gör.Şule Firat Durdukoca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1131-1131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 297.  33
  Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları ve.Dilek Fi̇dan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):257-257.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 298.  16
  Kur'an Kıssalarındaki Motiflerin Arap Şiirinde Kullanımı Bağlamında "Yusuf'un (a.İbrahim Fi̇dan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):335-335.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 299.  16
  Edip Cansever Şiirlerinde Yabancılaşma ve Varoluş Sorunsalı.Sevda GEÇEN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):213-213.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 300.  20
  Hayat Boyu Öğrenmeden Yansımalar - Öğretmen Adaylarının Görüşleri.Hatice Gedi̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):277-277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 301.  7
  İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Ana Dil Öğreniminde Akademik Başarıları.Kadriye Gencer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):441-441.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 302.  25
  Cinsel Çağrışımlı Türkü Sözlerinin Bölgelere Göre Dağılımı.Feyzan Göher Vural - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):79-79.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 303.  49
  Kadına Yönelik Şiddetin Kuramsal Temelleri ve Çözüm Önerileri.Maide GÖK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):451-451.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 304.  20
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık ve Matematik Kaygı Düzeyleri.Yasin Gökbulut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):461-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 305.  52
  Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Grafik Tasarım Alanına Yansımaları.Armağan Gökçearslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):697-708.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 306.  17
  Söylemsel Yapı Unsurları Bakımından Türkiye ve Kazak Sahası Masallarının Karşıla.Rabia Gökcen Kayabaşi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):373-373.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 307.  17
  Nef'î'nin "Değil" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi.Duygu GÖKÇEN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):357-357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 308.  8
  Türkmen Türkçesinde Korunan Fonetik Unsurlar.Engin GÖKÇÜR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):269-269.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 309.  10
  Kalıplaşmış Dil Birimlerinin Elektronik Sözlüklerde Gösterimi.Hürriyet Gökdayi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):189-189.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 310.  41
  Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi ve Kalıp Sözler.Hürriyet Gökdayi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):379-379.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 311.  50
  Güç İstenciyle Vücut Bulan Oryantalizme Anadoludan Yükselen Yanıt.Tacettin Gökhan ÖZÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1001-1001.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 312.  12
  Gazete İdeolojileri: Basılı Gazetelerdeki Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Haber.Ömer Gökhan Ulum - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):541-541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 313.  17
  Ebu'l Hasan Harak'nî Hazretleri'nde Mürit, Mürşit Anlayışı.Sinem Gönen Kayacan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):285-285.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 314.  35
  Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Ve Alt Boyutları Hakkındaki Görüşleri.Erhan Görmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):125-125.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 315.  8
  Kayıtdışı İstihdamın Çalışanları: Ev Hizmetlisi Kadınlar.Mine Gözübüyük Tamer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):213-213.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 316.  16
  Viyolonsel Öğretiminde Öz Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Performansı.Bahar Güdek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1149-1149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 317.  11
  Göstergebilimsel Bir Yaklaşımla Kutadgu Bilig.Münteha Gül Akmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1241-1241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 318.  14
  Ebu Mukbil Kemal'in "Dülgerin Kızı" Adlı Romanında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşl.Seda Gül Kartal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):343-343.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 319.  18
  Hollanda'nın İspanya'ya Karşı Bağımsızlık Savaşı'nda 12 Yıllık Ateşkes Dönemi ve.Mustafa GÜLEÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):145-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 320.  10
  Ravzatü'l-A?bar Ve Eserdeki Dil- Dudak Uyumları.Metin Güler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 321.  17
  Türkiye'de Sosyoloji Bölümlerindeki Din Sosyolojisi Dersi Üzerine Epistemolojik.İsmail GÜLLÜ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):473-473.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 322.  31
  Malatya, Elazığ, Adıyaman Ağızlarında 'Sınır Öncesi Bakış' Taşıyan Bir Yaklaşma.Selma Gülsevi̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):391-391.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 323.  52
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 324.  20
  Bir Türkünün Bağlama Dayalı Göstergesel Dönüşümü: Mamoş Örneği.İbrahim GÜMÜŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):167-167.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 325.  13
  Türkiye'deki Göçler Sonucunda İl Nüfuslarının Yapısında.Veysi Günal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):171-171.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 326.  10
  Türkiye Nüfusunun Doğum Yerine Göre Değerlendirilmesi.Veysi Günal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):499-499.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 327.  11
  Thomas Aquinas'ta İlahi Bilgi.Hamdi Gündoğar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):357-357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 328.  12
  7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Olduğu Matematiksel Güç İle Matematik Özyete.Serap Gündoğdu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):313-313.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 329.  10
  Üniversite Öğrencilerinin Yesevî Algısı.Samettin GÜNDÜZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):249-249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 330.  9
  Ortaokul Matematik Derslerindeki Giriş Etkinliklerinin İncelenmesi.Hasan Güner Berkant - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):153-153.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 331.  10
  Eğitsel Otorite ve Geleceğe Yön Verme.Firdevs GÜNEŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):535-535.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 332.  30
  Makale Başlıklarının İncelenmesi.Firdevs GÜNEŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1185-1185.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 333.  25
  6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet İncelemesi.Nail Güney - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1229-1229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 334.  9
  Yazmaya Hazırlık Temelinde Yazı-Çizgi Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri.Ahmet Güneyli̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1203-1203.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 335.  26
  Kimlik ve Gerçekliğin Sosyal İnşası: Kuşçuoğlu Örneği.Özcan GÜNGÖR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 336.  10
  Osmanlı Kadı Sicilleri'nde Bir Borç Ödeme Yöntemi Olarak "Gurem' Usulü" ve Uygul.Veysel Gürhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):61-61.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 337.  26
  Sosyal Bilgiler Dersinde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına Dayalı Analoji Te.Burcu Gürkan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):395-395.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 338.  12
  Kelime Tarihi ve Enkliz "Sığınım"lı Kelimelerin Türkçenin Kelime Tarihindeki Yer.Meriç Güven - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 339.  11
  19. Yüzyıl Fransız Yasalarında İşçi Çocuklara Yönelik Uygulanan Sosyal Politika.Bekir Güzel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):233-233.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 340.  9
  Kur''n'da Şik'yetini Allah'a Duyuran Kadın: Havle.Esra Hacimüftüoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):297-297.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 341.  16
  Psikodilbilimsel Yaklaşıma Dayalı Araştırmalarda Terminolojik Sorunlar.Muhammadhan Haki̇mov - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):209-209.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 342.  6
  Kur'n'da Haşyet Kelimesinin Semantik Analizi ve Haşyet Duygusunun Kullanım Yerl.Zeki Hali̇s - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 343.  24
  Türk Belediyeciliğinin Yönetsel Yapısı Üzerine Bir Tartışma.Burak Hamza Eryi̇ği̇t - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):435-435.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 344.  10
  5. Sınıf Öğrencilerinin Lamba Parlaklığı İle İlgili Hazırbulunuşlukları.Gonca Harman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):549-549.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 345.  14
  5. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri İle İlgili Zihinsel Modelleri.Gonca Harman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1249-1249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 346.  13
  Kilis'in İnanç Turizmi Potansiyeli ve Kutsal Mek'nları.Muazzez Harunoğullari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):177-177.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 347.  14
  Türk Müziği Keman Öğretimine Yönelik Yeni Kaynak Hazırlamada "Beylik Aranağmeler.Vasfi Hati̇poğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):417-417.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 348.  37
  Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Kaygısı İle Öğretme Stilleri Tercihleri.Mehmet Hayri Sari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1953-1953.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 349.  8
  R'mî'nin Farsça Bir Na'ti.Ayşe Hilal Kalkandelen - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 350.  5
  Abbasilerin Bizans İle Ticari İlişkileri.Mustafa Hi̇zmetli̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):41-41.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 351.  19
  Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri.Abdulkadir Hopurcuoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1273-1273.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 352.  8
  Farklı Alanlardaki Öğretim Elemanlarına Yönelik Metaforların Eğitim Felsefeleri.Hasan Hüseyin Şahan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):757-757.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 353.  3
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıflarda Uyguladıkl.Mustafa İÇEN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):443-443.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 354.  18
  D'î Mahlaslı Şairler ve Seyyid Yahya D'î.Ahmet İÇLİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):219-219.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 355.  19
  Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmes.Rukiye IŞIK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1309-1309.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 356.  34
  Gideon Toury'nin Erek Odaklı Çeviri Kuramı Işığında Aziz Nesin'in "Tek Yol" Adlı.Yeşim IŞIK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):305-305.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 357.  15
  Muhibban Dergisi'nin II. Abdülhamit'e Karşı Siyasi Muhalefeti'nin Mahiyeti.Zekeriya IŞIK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):101-101.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 358.  15
  Özel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumlarına İlişkin Görüşlerini.Serdal Işiktaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):461-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 359.  13
  Yazı Farkındalığı Becerilerinin Resimli Çocuk Kitabı Aracılığıyla Değerlendirilm.Sonnur Işitan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1333-1333.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 360.  16
  Özel Amaçla Yazılmış Çocuk Kitapları.Sonnur Işitan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):471-471.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 361.  12
  İbni Mühenna Lugati Üzerine Bazı Tespitler.Ali İhsan Yapici - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):617-617.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 362.  15
  H'fız-ı Şir'zî'nin Şum' Redifli Gazeline Yapılan Şerhlerin Tercüme ve Şerh Usulü.Fatma İmamoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):433-433.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 363.  5
  Türkçe ve Özbekçede Nezaket Anlatan Paralinguistik Olayların Mukayes.Holida İmamova - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):333-333.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 364.  15
  Belgesel Fotoğrafçılık Tekniğiyle Osmanlı Dönemi Kuş Saraylarının İncelenmesi.Taşkın İnan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):583-583.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 365.  9
  Suçun Önlenmesinde Polisin Rolü.Hakan İnankul - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):567-567.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 366.  38
  Öğretmenler Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Yaratıcılığını Destekleme Düzeylerine.Didem İnel Eki̇ci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1287-1287.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 367.  21
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kull.Adem İşcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):487-487.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 368.  6
  Azerbaycan Muhaceret Şairi Olarak Alazan Baycan Ve Poetikası.Taşkın İşgören - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):291-291.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 369.  7
  Mustafa Azbî'nin Niy'zî-i Mısrî'nin "İçre" Redifli Gazeline Şerhi.Abdülmecit İslamoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):35-35.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 370.  14
  Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım: Yaşam Ve Ölüm İçgüdüsü.Mustafa İsmail Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):353-353.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 371.  9
  Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirlerinde Narsisizmin Tezahürü.Mustafa İsmail Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):227-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 372.  5
  Geçmişten Günümüze Niğdeli Yerel Saz Sanatçıları.Serenat İstanbullu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):197-197.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 373.  6
  Üç Halvetî Ş'irin Dîv'nlarında An'sır-ı Erbaa Unsurla.Nesibe Kablander - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):351-351.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 374.  17
  İlkokul 2. Sınıflarda Verilen İngilizce Dersinin Öğretmen Bağlamında Uygulanabil.Erdal KAÇAR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1353-1353.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 375.  11
  Zihinsel İmajları Resmetmenin Okuduğunu Anlamaya Etkisi.H. Kağan Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1475-1475.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 376.  7
  Eğitsel Bilgisayar Oyunlar İle Desteklenen Fen Bilimleri Öğretimin Öğrencilerin.Mustafa Kahyaoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):349-349.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 377.  6
  Tarihi Türk Lehçelerinde Biçim-Sözdizimsel İşlevleri Bakımından "Ne" Sözcüğü.Şirvan Kalsin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):247-247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 378.  16
  Nusret Ali Han Dehlev?'nin Satranç Risalesi.Sevda Kaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 379.  11
  Kazak Türkçesinde Organ ve Vücut Bölümlerine İlişkin Adlarla Oluşturulan Bitki A.Dilek Kaplankiran - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):263-263.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 380.  14
  Avrupa Gözüyle Gravürlerde Oryantalist Türk Kadını İmajı.Lütfü Kaplanoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):629-629.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 381.  13
  Mutasavvıf Çizgide Bir Hoca: Lokman-ı Perende.Bülent Kara - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):217-217.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 382.  21
  Putperest Arapların Dinlerini Temellendirmede Hz. İbrahim Tasavvurunun Etkisi.Cahid Kara - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):189-189.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 383.  16
  Sultan II. Abdülhamid Devri Osmanlı Harp Okulunda Modernleşme "Modernist-Gelene.Hidayet Kara - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):551-551.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 384.  18
  Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Bir Dil Yadigarı İlm-i Tıbb.Nimet Kara - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):493-493.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 385.  16
  Yapılandırılmamış Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Et.Ayşegül Karabay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):361-361.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 386.  17
  Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği.Karaca Faruk - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 387.  15
  Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Türkiye'de Eğitim Gören Suriyeli Öğ.Nazife Karadağ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):477-477.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 388.  21
  Türkçede Kapalı Biçim Birimlerin Öğretimi Üzerine.Fevzi Karademi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 389.  14
  Sipsi ve Sipsi Yapımcısı Mehmet Bedel.Mahmut Karagenç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):653-653.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 390.  25
  Etkinlik Temelli Eğitimin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkınd.Hamdi Karakaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1365-1365.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 391.  20
  Ninnilere Gizlenen Duygular Sevgi Nefret İkileminde Annelik.Hatice Karakuş Öztürk - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):95-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 392.  21
  Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Yeterlik Algı.Fatma Karakuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):491-491.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 393.  12
  Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel ve Duyuşsal İşlev Açısında.Fatma Karaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):709-718.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 394.  19
  İlkokul Öğrencilerinin "Uzay" Kavramına İlişkin Metaforları.Sevilay Karamustafaoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1387-1387.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 395.  13
  Hasan Hüseyin'in Şiirlerinde Fenomenolojik Nesne İncelemesi.Derya Karaosmanoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):617-617.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 396.  6
  Hatay'da Ofiyolitler İçerisinden Çıkan Mineralli Suların Fiziko-Kimyasal Özellik.Karataş Atilla - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):665-665.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 397.  13
  İlahiyatçı Kimliğinin İmkanı Üzerine Bir Deneme: Sosyal Benlik Sürecinde Nesnele.Bahset Karsli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):123-123.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 398.  11
  Mesnevi'deki Yahudi Vezir Hikayesi Bağlamında Psikolojik Savaş Ve Nefis.Musa Kaval - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):383-383.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 399.  9
  Rasyonel Aklın İnkar Ettiği Sezgisel Bilginin Ruhsal Sağlığına Etkileri.Musa Kaval - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):209-209.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 400.  9
  Geleneksel Eğitimde Alfabe, Kıraat, Yazı ve İmla Tedris Usulü.Hasan Kavruk - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):523-523.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 401.  16
  Gaziantep'te Yoğunlaşan Sanayi Sektörleri ve Bu Sektörlerin Türkiye'deki Dağılım.Ersin Kaya Sandal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 402.  19
  Yazma Güçlüğü Olan Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisine Bitişik Eğik Yazı Öğretimi.Bengisu Kaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1407-1407.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 403.  19
  Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okumalarının Değerlendirilmesi.Dudu Kaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1435-1435.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 404.  17
  XVIII. Yüzyıla Ait Bir Tıp Yazması Üzerine:Terceme-i Kit'b-ı Ebûbekir R'zî.Elif Kaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):229-229.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 405.  21
  Hüseyin bin Muhammed'in İlm-i Tıbb Adlı Eseri.Fatih Kaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):517-517.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 406.  14
  Pir Sultan Abdalın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri III.Hasan Kaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):357-357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 407.  8
  Okçu-Zade'nin Özel Bir Mektubu Üzerine.Bekir Kayabaşi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):719-728.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 408.  8
  Romanı Ahmet Mithat'sız Okuyabilir miyiz?Mehmet Kaygana - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):575-575.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 409.  15
  Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisans Programı Başarılarının Mezun Olunan Lise Türü.Mehmet Kayhan Kurtuldu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):425-425.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 410.  20
  Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Şiirleri'nde Ses Bilgisel ve Biçimbirimsel Yinelemeler.Hatice Kayhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):301-301.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 411.  13
  Muhammed Esedin Kur'n Mesajıında Bazı Ayet Ve Kavramlara Yaptığı Birey Ve Top.Mustafa Kayhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):401-401.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 412.  3
  İsl'mî Türk Edebiyatı'nda Hicret ve Hicretle İlgili Kavramlar.Reyhan Keleş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):225-225.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 413.  15
  Osmanlıdan Genç Türkiyeye Kalkınma Stratejisinin Teorik Arka Planı: 1914-1918.Kemal ÖZTÜRK Yusuf - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):131-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 414.  10
  Tedrisat, Terbiye, Yeni Mekteb Dergilerindeki İlkokuma ve Yazma Öğretimi İle İlg.Namık Kemal Şahbaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2057-2057.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 415.  19
  Markaların Yeni Göstergesi "Koku".Yusuf KEŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):583-583.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 416.  16
  Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Kürey.Ahmet Keser - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):685-685.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 417.  11
  Mihver Kavramlar Üzerine Bir Değerlendirme ve 'İmparatorluk' Kavramı.Ahmet Kesgi̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):711-711.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 418.  15
  Geçmişten Günümüze Din Eğitiminin Muhtevasının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirm.Safiye Kesgi̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):331-331.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 419.  16
  Matematikten Başarılı Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Süreçlerinin İnc.Ahmet Kesi̇ci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):559-559.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 420.  68
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 421.  5
  "Kuş Dili" Mevzusunda Yazılan Yeni Bir Eser.Shafoat Khasanova - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):503-503.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 422.  13
  Anadolu Kırsalında Yaşayan Alevilerde Doğumla İlgili İnanış ve Uygulamalar (Haço.Sami Kiliç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):131-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 423.  29
  Eski Türk Topluluklarında Sayı Sembolizmi ve Türkmen Takılarına Yansıması.Sibel Kiliç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):733-733.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 424.  16
  Bilecik İlinde Saya Yerleşmeleri.Taner Kiliç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 425.  28
  Eskiçağ Düşüncesi ve Kutsal Kitaplarda Yedi Sembolizmi.Yusuf Kiliç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 11):77-77.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 426.  12
  Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre.Aziz Kilinç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1511-1511.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 427.  23
  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Öz - Yeterlilik Ölçeğinin Güveni.Emin Kilinç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):411-411.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 428.  5
  Die Bedeutung Der Lernwilligkeit Und Lernfähigkeit Beim Lernprozess Von Daf-Lern.Çiğdem Kirca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):497-497.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 429.  18
  Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Karar Alma İs.İsmail Ki̇nay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):513-513.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 430.  15
  Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler Ve Koruma Altına Alınması Ger.Fatma KOÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):755-755.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 431.  35
  Ülkü Tamer Şiirinde İroni.Okan KOÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):381-381.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 432.  32
  Göktürk Kitabeleri'ndeki Dil ve Anlatımın Günümüz Öğretim İlke Ve Yöntemleri Açı.Raşit KOÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1555-1555.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 433.  14
  Denizli İli Gelin Giyim-Kuşamının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi.Emine Koca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):247-247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 434.  12
  Yoğunlaşma Çerçevesinde Türk Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörünün Değerlendirilmesi.Emine Koca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):135-135.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 435.  11
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Turizme İlişkin Algıları.Nusret Koca - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1541-1541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 436.  18
  On Beşinci Yüzyıl Anadolusunda Bir Zeyni Dervişin Yolculuğu: Şeyh Mehmed Çelebi.Sibel Kocaer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):361-361.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 437.  12
  Erzurum Halk Masallarından Üç Turunçlar Masalı'nın Vladimir Propp'un Yapısal Anl.KOÇAK Büşra - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):327-327.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 438.  13
  Altın Beşik Efsanesinin Göstergebilimsel İncelenmesi.Aynur KOÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):357-357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 439.  11
  Bozkır Türk Kültüründe Demirin Ortaya Çıkışı ve İşlenip Yayılması.Kürşat KOÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):77-77.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 440.  24
  İnsanlığın Ortak Romanı Yusuf Hik'yesi: Hamdullah Hamdi'nin Yusuf Ve Zeliha Mesn.Abdulhakim KOÇİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):147-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 441.  12
  Türkiye'de Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kavramına Yönelik Metaforik Fa.Erol KOÇOĞLU - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):579-579.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 442.  9
  Öğretmen Adaylarının Perspektifinde Sosyal Bilgiler Dersinin Öğrenme Kazanımları.Erol KOÇOĞLU - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):525-525.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 443.  21
  18. Yüzyıl Aydınlanma Düşüncesinde Siyaset ve Özgürlük.Mümin Köktaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):837-837.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 444.  16
  L'evolution Du Sentiment De La Jalousie Dans Le Roman « La Jalousie » D'alain Ro.Hülya Kol - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):375-375.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 445.  18
  Şeyh Zeynelabidin el-Âbirî ve İc'zetn'mesi.Bekir KÖLE - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):431-431.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 446.  20
  Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri ve Kariyer Gelişimleri.Hakkı Kontaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1569-1569.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 447.  15
  Asi Deltası Kıyı Kullanımı ve Kıyı Kenar Çizgisi Uygulama Problemleri.Hüseyin Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):779-779.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 448.  10
  Üçüncü Sınıf Öğretmenlerinin İlkokula Başlama Yaşına İlişkin Deneyim ve Gözlemle.İsa Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1615-1615.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 449.  16
  Malatya Halkevince Gerçekleştirilen 26 Eylül Dil Bayramı Kutlamaları.Mehmet Korkud Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 450.  18
  Malatya Halkevinde Öncülüğünde Kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri.Mehmet Korkud Aydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):261-261.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 451.  10
  Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarihsel Gelişimi.Şenol Korkut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):181-181.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 452.  17
  İsl'm Felsefesi Dersi Öğretim Yöntemleri ve Ders Materyallerinin Hazırlanması Pr.Şenol Korkut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):169-169.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 453.  14
  Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Eğitsel Materyal Olarak Oyun ve Oyunca.Seval Korucu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):539-539.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 454.  20
  Geçerli, Güvenilir Bir Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği Geliştirme Çalışması: Hücre.Mücahit KÖSE - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):559-559.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 455.  11
  Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına.Kösece Pelin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1629-1629.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 456.  12
  Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Eserlerindeki Dut-/Tut- Fiilinde Çok Anlamlılık.Hadra Kübra Erkinay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):821-838.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 457.  10
  Derleme Sözlüğü'nde Çocuk Diline Ait Adlandırmalar.Salim KÜÇÜK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):423-423.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 458.  10
  Türk Edebiyatında Yunan Mitolojisine İlişkin Kabul ve Redlerin Dayanak Noktaları.Sena KÜÇÜK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):271-271.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 459.  10
  Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Azerbaycanlı Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik D.Adnan Küçükali̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):875-875.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 460.  4
  Disiplinler Arası Bir Yönelim: Bilgisayarlı Tomografik Tarama ve İlişkili ve İnc.Murat Küçükebe - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):895-895.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 461.  13
  Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Medeniyet Şehri İstanbul'un Tarihî ve Manevi Unsurl.Fikri Kula - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):397-397.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 462.  16
  Evlilik Hoşnutsuzluğu İle Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki.Hatice Kumcağiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):601-601.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 463.  8
  Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutum Ve Öz-Yet.Emrah Lehi̇mler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):441-441.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 464.  23
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Dinlediğini Anlamaya Yönelik Farkındalık.Esra Lüle Mert - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):501-501.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 465.  39
  Edebî Metinlerde Bağdaşıklık Ve Tutarlılık: "Sisler Bulvarı", "Tutunamayanlar".Murat Lüleci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):595-595.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 466.  4
  Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ekran Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi.İbrahim Maci̇t - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1647-1647.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 467.  14
  Polonya Barok Edebiyatında Sultan II. Osman ve Sultan I. Mustafa.Malgorzata Maria Gajda - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):255-255.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 468.  9
  Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Sonuçlarına Göre Ülkelerin Başarılar.İlknur Maya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1665-1665.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 469.  26
  Dünyada Lisans Derecesi Düzeyinde Afet Eğitimi ve Öğretimi Yapan Programların De.İlknur Maya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):579-579.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 470.  10
  Bizans Döneminde Darkale: Yerleşme ve Bazı Mimari Bulgular.Ü Melda Ermi̇ş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):59-59.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 471.  32
  Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Drama Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Ya.Aysel Memi̇ş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1685-1685.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 472.  25
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerin Sosyal Katılıma İlişkin Görüşleri.Hatice Memi̇şoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):621-621.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 473.  17
  Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.Halim Menteşe - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1723-1723.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 474.  23
  Sanatsal Yarışmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi Açısından Öğrenc.Levent Merci̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 475.  9
  Bağdatlı Rûhî'de Hicvin Başka Bir Yüzü: Çarh ve Dehr.Kenan Mermer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 476.  17
  Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Öz-Duyarlık Düzeyleri.Bahar Mete Otlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):635-635.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 477.  16
  Okumaya Adanmışlık Modeli İle Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Dü.Gülşah Mete - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):457-457.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 478.  15
  Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğrencilerin Gelişimsel Düzeyine Uygu.Meral Meti̇n Göksu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1753-1753.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 479.  6
  Kişilik Gelişiminde İçsel Çatışmanın Rolü: Nefsin Mertebelerinden Olumlu Çözülme.Hasan Meydan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):247-247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 480.  15
  1998-2013 SBS-OKS Sınav Sorularının Matematik Okuryazarlığı Ekseninde İçerik ve.Yılmaz Mutlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1769-1769.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 481.  20
  Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned with Genitive Case i.Ahmet Naim Çi̇çekler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):299-299.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 482.  12
  Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine.Ahmet Naim Çi̇çekler - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):95-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 483.  15
  Yeni Normal Düşüncede Çin Ekonomisine Genel Bir Bakış.Aslıhan Naki̇boğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):521-521.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 484.  26
  Televizyon İmajı ve Sosyal Gerçeklik.Haldun Narmanlioğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):935-935.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 485.  8
  Aynî'nin Hadîs Alanında Babertî'ye Yönelttiği Bazı Eleştirilerin Değerlendirilme.Osman Nedim Yektar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):499-499.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 486.  12
  Latin ve Arap Harflerinin Bir Arada Kullanıldığı Kitap Kapakları Tasarımlarına Ö.Mehmet Nuhoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):801-820.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 487.  12
  Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ''Aktif Öğrenme'' Kavramına Yönelik Algıları.Meryem Nur Aydede Yalçin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 488.  19
  7.Sınıf Öğrencilerinin Metin Yapılarına Göre Düşünceyi Geliştirme Yollarının İnc.Esra Nur Ti̇ryaki̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2193-2193.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 489.  12
  Kadın ve Aile Hukuku ile İlgili Meseleler Bağlamında Gökalp'in Fıkha Bakışı.Emine Nurefşan DİNÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):151-151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 490.  10
  Mustafa Şem'î'nin Şerh-i Divan-ı Ş'hî Adlı Eserinde Yer Verdiği Alıntılar.Mehmet Nuri Çinarci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):191-191.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 491.  14
  Ortaokul Öğrencilerinin Vatan Kavramına İlişkin Metaforik Algıları.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1409-1409.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 492.  20
  Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yazma Kaygılarına ve Yazılı Anlatım Beceri.Mehmet Nuri Kardaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):475-475.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 493.  30
  Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Kadın Tipleri Bağlamında Anne İzleği.Mustafa Ocakbeği̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):397-397.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 494.  12
  Virginia Woolf'un Orlando' Sunda Cinsiyet Değişimi.OĞUZ Ayla - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):729-738.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 495.  9
  Ortaokullarda Çalışan Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenme Alanlarına İlişkin Görüşler.Bahadır OĞUZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):479-479.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 496.  24
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Medya Kullanımının Değerler Üzer.Sibel OĞUZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):617-617.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 497.  17
  Mustafa Kutlu'nun Hik'yelerinde Yalnız Erkekler.Zeliha Okkesi̇m - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):443-443.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 498.  11
  Terceme-i Tev'rîh-i Şeref H'n'da Bir Cezalandırma Yöntemi Olarak Kafa Kesme.Adnan Oktay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):409-409.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 499.  9
  Toplum Bağlamında Din-Kültür Etkileşimi.Ejder Okumuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):269-269.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 500.  19
  Siyasal Partilerin İnternet Kaynaklı Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim Faaliy.Fatma Okur Çakici - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):951-951.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 501.  10
  Sosyal Gereklilik Açısından Toplum Biliminin Öncü ve Kurucu Babalarının Din Anla.Arif Olgun Közleme - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):855-855.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 502.  20
  Körfez Savaşı ve Türk Dış Politikasına Etkileri.Tekin Önal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):53-53.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 503.  19
  Erendiz Atasü'nün Kızıl Kale Adlı Öykü Kitabında Toplumsal Cinsiyet.Alev Önder - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):459-459.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 504.  18
  Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımı Ve Öğrencilere Verilen Tablet PC Hakkındaki.Güzide Öner - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1797-1797.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 505.  16
  Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sevgi İhtiyaçlarının Karşılanmasında Annelerin Öz.Sema Öngören - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):641-641.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 506.  14
  Eğitim ve İdeoloji Bağlamında Hesap Verebilirlik ve Neoliberalizm.Turgay Öntaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1813-1813.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 507.  12
  KILIÇ, Filiz, Mehmet KILIÇ . Avanos'a D'ir Yazılar - I. Ankara: Grafiker Y.Şerife Ördek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):679-679.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 508.  25
  Çocuk Hakları ile ilgili Çocukluk Dönemi Sosyolojisi.Özlem Ördem - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):161-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 509.  13
  Yerel Yönetişim ve Kadın Meclisleri: Karatay Kadın Meclisi Örneği.Erhan Örselli̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):985-985.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 510.  13
  İbn Hacer'in Yalancılıkla İtham Edilen Buhari Ravileri Savunusu Üzerine Bir Değe.Osman Oruçhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):487-487.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 511.  10
  Yahudilikte Levirat Evlilik -Geleneğin Tutsak Ettiği Kadınlar-.Ali Osman Kurt - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 512.  67
  XIV. Yüzyıl Anadolu Düşüncesinde Bir İyilik Felsefesi Olarak Âşık Paşa'da.Zübeyir Ovacik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):965-965.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 513.  7
  Çiviyazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Mezopoptamyada Kralların.Esma ÖZ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):109-109.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 514.  19
  Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları.Serap Özbaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 515.  34
  Çağdaş Türkçede Kelime Gruplarının İşlevsel Tasnifi Üzerine.Gökhan Özbek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):703-703.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 516.  22
  Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Masalların Öğretim Programları ve.Derya Özcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1781-1781.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 517.  8
  Âşık Çelebi'nin Ravzatü'ş-Şühed' Tercümesinde Metodik Uygulamalar.Kenan ÖZÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 518.  27
  Sinirdilbilimsel Yaklaşım: Yaşayan Dillerin Öğretimi/Öğrenimi İçin Yeni Bir Mode.Nurten ÖZÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 519.  28
  Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Din Algısı.Mehmet Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1013-1013.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 520.  8
  Mesnevî'nin Türkçe Şerhleri.Mehmet Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):461-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 521.  21
  Gerede İlçesinde Deri Kemer Yapımı.Melda Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):271-271.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 522.  13
  İlkokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin ve Okuduğunu Anlama Düzeyler.Muhammet Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1829-1829.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 523.  5
  İskoçya'da Yaşayan Türklerin Dil Kullanımları ve Dil Tercihlerinde Bireysel Etme.Serpil Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):761-761.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 524.  52
  Geleneksel Çocuk Oyunları ve Eğitimsel İşlevleri: Emirdağ Örneği.Duru Özden Gürbüz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):529-529.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 525.  16
  Turkey and Syria from 2011 to 2013: From Intimacy to a Dilemma.Hakan Özden - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1029-1029.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 526.  26
  Türkiye'deki Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Uygulamasının Ölçülülük İlkesi v.Sadullah Özel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 527.  13
  Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeğinin Geliştirilmesi, Bir Geçerli.Fatmanur Özen - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):565-565.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 528.  7
  El-Med'ris Dergisinde Edebî Muhteva.Tuğba Özen - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):169-169.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 529.  26
  İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanma Yeterlilik Düze.Hüseyin Özer Aksoy - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):83-83.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 530.  54
  Temel Benlik Değerlendirmesi, Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Sağlamlık.Esin Özer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):587-587.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 531.  21
  Hamdullah Hamdî Divanı Üzerinde Durum Biçimbirimleri Açısından Bir İnceleme.Hasan Özer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):783-783.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 532.  17
  Wiliam Shakespearein Tarih Oyunlarında Tarih Bilinci.Turan Özgür GÜNGÖR - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):405-405.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 533.  15
  Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum.Bülent Özkan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):509-509.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 534.  18
  İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları.Derya Özkaynak Topaçoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1848-1848.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 535.  13
  Türk Dizilerini İzleyen Ülkeler İle Kültür Boyut Yakınlıkları.Yelda Özkoçak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1421-1421.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 536.  18
  Yazarlık Ve Yazma Becerileri Dersi Üzerine Bir Araştırma.Zübeyde Özonat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1879-1879.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 537.  12
  Kıbrıs'ta Türklük Bilincinin Siyasal Sürece Etkisi.Mete Özsezer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):71-71.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 538.  26
  AKKUŞ, Mehmet-TATCI, Mustafa . Hüseyin Vass'f Gerçeği Gösteren Ayna (Mir''.ÖZTÜRK Selçuk - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):609-609.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 539.  14
  Rize Ağzında Zaman Bildiren Kiplerin Görev Değişiklikleri.Erol ÖZTÜRK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):795-795.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 540.  10
  Fabdullah İbni Mesud'un İslam Hukuku ve Hanefi Mezhebinin Teşekkül Sürecine Etki.Mehmet ÖZTÜRK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):447-447.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 541.  15
  Atık Camlardan Cam Beton Üreterek Mimari ve Dekoratif Amaçlı Olarak Yararlanma.Servet Özünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 542.  8
  Ortaokullarda Coğrafya Konularının Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci.Servet Özünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1903-1903.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 543.  12
  Talcott Parsons'ın Hıristiyanlık Sosyolojisi: Amerika'da Seküler Dinin Oluşumu.Cevat Özyurt - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):281-281.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 544.  21
  Rus ve Türk Dilindeki Bağlaçlara Analitik Bir Yaklaşım.Hüseyin Parlak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):473-473.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 545.  30
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 546.  11
  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine Dair.Salih Paşa Memi̇şoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):919-919.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 547.  14
  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri B.Salih Paşa Memi̇şoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1703-1703.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 548.  13
  Açık - Örgün Eğitim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğretim Programında Somut.Ayşegül Pehli̇van - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):655-655.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 549.  7
  Anne Sütünün Evlenme Engeli Oluşturma Şartları.Şevket Pekdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):543-543.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 550.  13
  Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Bilimsel Tutumlarının.Serpil Pekdoğan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):669-669.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 551.  16
  Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Rollerini Yordayan Ayıredici Faktörlerin.Adem Peker - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):607-607.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 552.  24
  Antakyada Restore Edilen ve Edilecek Yapılar Üzerinde Çevrenin Etkisi.Mehmet Pinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1065-1065.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 553.  9
  Mevl'n''nın Mesnevi'sinde İş'rî Tefsir Örnekleri.Yasin PİŞGİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):569-569.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 554.  15
  1992 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı Etrafında Yapılan Tartışmalar Bağla.Salim Pi̇lav - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):707-707.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 555.  12
  Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Algılarını Belirlemeye Yö.Pusat Pi̇lten - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1919-1919.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 556.  17
  Batı-Dışı Düşünce Tarihi Yazıcılığımıza Anti-Oryantalist Bir Katkı: Ahmed Midhat.Adem Polat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):851-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 557.  23
  Osmanlı Mülkiye Teşkilatında Üst Düzey Bir Memurun Sosyo-Ekonomik Durumu: Mısrîz.Abdullah POŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 558.  34
  Yabancı Dil Öğretiminde Eğitim Ortamı ve Kültür Aktarımı.Muhammet Raşit Memi̇ş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):605-605.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 559.  18
  Hitit Kültür Dünyasında Bayram Ritüelleri.Esma Reyhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):89-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 560.  15
  Şahseven Ağzı Üzerine.Mehdi Rezaei - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):807-807.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 561.  16
  Postmodern Bilgi ve İletisim Toplumunda Görsel Kültür Yaklaşımı ile Çocukların G.Martina Riedler Eryaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):623-623.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 562.  3
  Kadiç Kroniğindeki Bosna Şehir Şiirleri.Ali Rıza Özuygun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):683-683.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 563.  8
  "Esasu-l-Belaga" ve "Divan-u Lugat-it-Türk" Eserlerinin Dil Bilimi ve Belagat Bi.Salimakhon Rustamiy - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):503-503.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 564.  7
  Mu?cizeler Kitabı - Klasik Türk Edebiyatında Müstakil Mu?ciz't Metinleri - Mu?ci.Fatma Sabiha Kutlar Oğuz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1285-1285.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 565.  8
  Öğütler Kitabı - R'hatü'l-İns'n ve Zafer-n'me Metinleri (İnceleme-Sadeleştirme-M.Fatma Sabiha Kutlar Oğuz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):743-743.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 566.  16
  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Uygulamalarına Yönelik G.Fatma Sadik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):631-631.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 567.  19
  Mostarlı Ziy''î'nin Şeyh-i San''n Mesnevisi'nde Rüyaların İşlevleri.Ayşe Sağlam - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):347-347.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 568.  16
  Uzun Manzumeleri Işığında Cem Sultan'ın Ruh Âlemine Bakış.Ayşe Sağlam - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):363-363.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 569.  13
  Ali Emirî'nin "'yine-i düny'" Redifli Gazeline İslam Estetiği Açısından Bakış.Ayşe Sağlam - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):489-489.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 570.  18
  Yalın Üretim Sistemleri ve Çevresel Yönetimde Yenilikçi Yaklaşım: Teknolojik Yön.Mehmet Şahin GÖK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 571.  20
  İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Ve Dik Temel Harfler İle Yazılmış Metinleri.Ayfer ŞAHİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2081-2081.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 572.  11
  2015 Türkçe Öğretim Programının Metin Tür ve Tema Seçimi Bakımından Değerlendiri.Dursun ŞAHİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2095-2095.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 573.  18
  Kadın Kimliği: Kültürel ve Dinsel Perspektif.Kamil ŞAHİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):203-203.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 574.  24
  Bir Yeniden Diriliş Öyküsü Parvan Şavaşı.Mustafa ŞAHİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):115-115.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 575.  16
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematikle İlgili Kavramlara İlişkin Metaforları.Nihan Şahi̇nkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2623-2623.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 576.  19
  Türkiye Çocuk Dergisinde Çocuk Eğitimi Amaçlı Tarihsel Metinler ve Düşünce Örgüs.Mustafa Said Kiymaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1527-1527.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 577.  9
  Osmanlı Dönemi Anadolu Şehirleri Çarşı Sisteminin Fonksiyonel Analizi.Mehmet Sait Şahi̇nalp - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):315-315.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 578.  14
  XIX. Yüzyılda Tarikat-Siyaset İlişkisi: Nehrî Tekkesi Örneği.Mehmet Saki Çakir - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):53-53.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 579.  18
  Türkiye'de Geleneksel Kıyafetlerin Yaşatılmasında "Folklorik Yapma Bebekler".Neval Saki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):177-177.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 580.  19
  Kurgulanmış Masalların İç Yapı Özellikleri Açısından Çocuğa Göreliği.Olcay Saltik - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):671-671.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 581.  13
  İsl'm Estetiği, Modern Estetik ve Tanzimat Sonrası Türk Şiirinin Estetik Temelle.Mehmet Samsakçi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):523-523.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 582.  12
  Kuv'-yı Milliye'nin Kuvve-i M'neviyesi İstikl'l Marşı'na Moral Açısından Bir Yak.Muhammet Sani Adigüzel - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 583.  21
  Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Şiirlerini Konu Alan Yazıları Üzerine Bir Değerle.İsmet Şanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):567-567.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 584.  20
  Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alan Hedeflerin Değerler Açısından İncelen.Özkan Sapsağlam - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):683-683.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 585.  11
  ???????????????????????????????????????????? (?????????????????????????Saraç Hakan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):543-543.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 586.  15
  Yapılandırmacı Yaklaşım 7E Öğrenme Halkası Modeli ile İlgili Yapılan Araştırmala.Saraç Hakan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):701-701.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 587.  27
  Türkçe Öğretiminde Üstsöylem Belirleyicileri Aracılığıyla Dinleme Becerisinin Ge.Tülay Sarar Kuzu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1935-1935.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 588.  29
  Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası Nasıl Tasarlanmalıdır?İsa Sari - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):513-513.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 589.  13
  Giacomo Puccininin Madame Butterfly ve David Henry Hwangin M. Butterfly Adlı E.Mehtap Sariarslan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):501-501.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 590.  18
  "Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitimi"ne Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Gel.Aslı Sarişan Tungaç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):693-693.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 591.  29
  Muhammed Hamdi Yazır'ın Ruh Anlayışı.Kamil Saritaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 12):199-199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 592.  25
  Osmanlı'nın İlk Daimi Büyükelçisi Giritli Aziz Ali Efendi'de Psikoloji: Nefs Ve.Kamil Saritaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 593.  24
  Ortaokul 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Tarihi Filmlerin D.Behsat Savaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):709-709.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 594.  20
  Yasin Suresinde Bahsi Geçen Resul Kavramının Rivayetler Bağlamında Analizi.Harun Savut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):461-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 595.  8
  Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçütlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Önem.Ayfer Sayin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):375-375.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 596.  14
  Anşa Bacı'nın Torunu, Kahraman Bir Kadın Ata: Gönül Bacı.Selçuk Ali - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):359-359.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 597.  12
  Hüseyin Cavid ve Eliağa Vahid'in Hayata Bakış Açılarının Şiirlerine Yansımaları.Seda Seli̇m - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):529-529.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 598.  34
  Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik.Nuriye Semerci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):725-725.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 599.  7
  Cevad K'zım'ın Poetikası/Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme.Nurcan ŞEN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):873-873.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 600.  23
  Farsça Türkçe Sözlüklerden İlm-i Lugat.Rabia Şenay Şi̇şman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):899-899.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 601.  9
  1974-1975 Yıllarında "Dilde Sadeleşme" Tartışmalarının Kubbealtı Akademi Mecmuas.