Year:

 1.  2
  Tefsîrü’L-Cel'leyn’I Okuma Yöntemi Ve Müfessirlerin Dili -F'tiha Sûresi Tefsiri Örneği-.Harun Abacı - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):415-439.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Kuran’la Gülmek Kuran’la Ağlamak.Ömer Faruk Akpinar - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):583-588.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Din ve Maneviyat Üzerine Teorik Yaklaşımlar.Ahmet Albayrak, İbrahim Yıldırım & Emine Kurt - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):349-376.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Türkiye'de Din Eğitimi Ve Sorunları.Emre Altıntaş - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):559-565.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Türk-Alman Evliliklerinde Yaşanılan Problemler ve Başaçıkma Yöntemleri.Abdulmuttalip Baycar - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):377-414.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar ve Sık Rastlanan Hatalar.Mehmet Ali Çalgan - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):517-551.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  4
  Tefsirde İhtilaf Karşıtı Söylemin Tahlil Ve Tenkidi.Bayram Demircigil - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):441-468.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Sah'be Edebiyatı Kaynağı Olarak İbn Ebî Hayseme’Nin Et-T'rîḫ Adlı Eseri.Aziz GÖKÇE & Hayati Yılmaz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):491-516.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin.Ramazan Gürel - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):567-573.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  “Tefsir Usûlü” Üzerine Bazı Mülahazalar ve Teklifler.Ali Karataş - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):469-489.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  İmam M'türîdî Kur’'N’I Kur’'N’la Te’Vîl.Şule Soyal Şenol - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):575-581.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Hedonist Değer Anlayışının Eleştirisi.Ahmet Yildiz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):323-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Medieval Islamic Swords and Swordmaking: Kindi’s Treatise ‘On Swords and Their Kinds’.Halil İbrahim Yılmaz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):553-558.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues