Diametros

ISSN: 1733-5566

4 found

View year:

 1. Retrakcje w filozofii na podstawie bazy Retraction Watch w świetle wytycznych Komisji Etyki Publikacji.Tomasz Kubalica & Michał Łyszczarz - 2022 - Diametros 19 (74):2-18.
  Artykuł prezentuje wyniki analizy ilościowej i jakościowej zawiadomień o retrakcji w publikacjach z zakresu filozofii (o zasięgu globalnym) zawartych w Retraction Watch Database, z punktu widzenia zaleceń Komisji Etyki Publikacji. Pod względem ilościowym próba wynosi jedynie 0,48% rekordów w całej bazie, przez co trudno uznać ją za reprezentatywną dla dyscypliny, a tym bardziej niemożliwe jest uogólnienia wniosków na całą aktywność naukową. Statystyka wycofań publikacji może być jednak podstawą do studium przypadków. Treść zawiadomień jest często niekompletna lub niejednoznaczna. Normatywne uregulowania retrakcji (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Ectogenesis and the Right to Life.Prabhpal Singh - 2022 - Diametros 19 (74):51-56.
  In this discussion note on Michal Pruski and Richard C. Playford’s “Artificial Wombs, Thomson and Abortion – What Might Change?,” I consider whether the prospect of ectogenesis technology would make abortion impermissible. I argue that a Thomson-style defense may not become inapplicable due to the right to life being conceived as a negative right. Further, if Thomson-style defenses do become inapplicable, those who claim that ectogenesis would be an obligatory alternative to abortion cannot do so without first showing that fetuses (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Artificial Wombs, Thomson and Abortion – What Might Change?Michal Pruski & Richard C. Playford - 2022 - Diametros 19 (73):35-53.
  Ectogenesis (artificial wombs) might soon become a reality. This paper will analyse how the development of such technologies will affect Judith Jarvis Thomson’s defence of abortion, and what the potential consequences of this will be for society. Thomson attempts to justify abortion by appealing to the mother’s right to bodily autonomy. We will argue that once these technologies have been developed, the right to abortion can no longer be justified by such appeals. As a result, when justifying abortion, Thomson-style arguments (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  79
  Does the Folk Concept of Phenomenal Consciousness Exist?Michał Wyrwa - 2022 - Diametros 19 (71):46-66.
  Philosophers and scientists refer to the special character of phenomenal consciousness, something supposedly obvious to all conscious persons. However, we had no empirical evidence about the folk view of consciousness until the first studies were carried out in the experimental philosophy of consciousness. According to the leading interpretation of these results, laypersons—people without academic knowledge about consciousness—do not notice the phenomenal aspect of consciousness. The aim of the article is to answer the question of whether we can trust these results. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues