Year:

 1.  18
  Moral Intuitions From the Perspective of Contemporary Descriptive Ethics.Petra Chudárková - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):259-282.
  In the last twenty years, there has been an enormous growth of scientific research concerning the process of human moral reasoning and moral intuitions. In contemporary descriptive ethics, three dominant approaches can be found – heuristic approach, dual-process theory, and universal moral grammar. Each of these accounts is based on similar empirical evidence combining findings from evolutionary biology, moral psychology, and neuroethics. Nevertheless, they come to different conclusions about the reliability of moral intuitions. The aim of this paper is to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  15
  Physicalism and the Status of Special Science Laws.Vladimír Havlík - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):201-228.
  Physicalism as a metaphysical or ontological concept has maintained a dominant position since the second half of the last century to the present day. The claim that everything is physically constituted often accompanies microphysical reductionism, which assumes the existence of fundamental laws to which everything is reducible. In this context, a question regarding the status and possible autonomy of the laws of special sciences arises. The article focuses on the basic philosophical discussions between the strong, weak, and non-reductive physicalism that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  Objectivity in the Natural Sciences From the X-Phi Point of View.Petr Jedlička & Jitka Paitlová - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):229-258.
  Objectivity, as one of the key attributes of science, has become an indispensable part of its ethos and a central theme of the philosophy of science. As such, it has been a subject of philosophical reflection by a number of authors. In our project – in which both philosophers of science and scientists participate – we examine the concept of objectivity in the natural sciences with the tools of experimental philosophy. We aim to identify specific operational dimensions of objectivity, those (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Creative Nonfiction in Social Science: Towards More Engaging and Engaged Research.Johana Kotišová - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):283-305.
  The paper aims at identifying, explaining and illustrating the affordances of “creative nonfiction” as a style of writing social science. The first part introduces creative nonfiction as a method of writing which brings together empirical material and fiction. In the second part, based on illustrations from my ethnographic research of European “crisis reporters,” written in the form of a novel about a fictional journalist, but also based on a review of existing social science research that employs a creative method of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Popper's Flirt with Dogmatism.Zuzana Parusniková - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):179-200.
  At various occasions Popper states that in order for a theory to show its strength “certain amount” of dogmatism must precede the critical testing phase. He even argues that dogmatism is a necessary precondition of criticism. These are alarming statements, undermining Popper’s methodological imperative of falsification. Critical rationalism is based on a strict opposition to dogmatism for logical reasons, for evolutionary reasons, and for ideological reasons. Popper cannot provide any objective criterion defining the proper dosage of dogmatism and thus opens (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  How to Write a Proof: Patterns of Justification in Strategic Documents for Educational Reform.Jitka Wirthová - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (2):307-335.
  Writing strategic documents is a major practice of many actors striving to see their educational ideas realised in the curriculum. In these documents, arguments are systematically developed to create the legitimacy of a new educational goal and competence to make claims about it. Through a qualitative analysis of the writing strategies used in these texts, I show how two of the main actors in the Czech educational discourse have developed a proof that a new educational goal is needed. I draw (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  25
  Antropologové v pasti? [REVIEW]Nikola Balaš - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):133-149.
  Diskusní článek věnovaný knize Martin Paleček, Antropologové v pasti? Mezi přírodou a kulturou. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017, 257 stran.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  20
  Naturalness of Properties and Simplicity of Theories.Matej Drobňák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):3-19.
  In this paper, I discuss a specific approach to measuring and comparing the simplicity of theories that is based on Lewis’s notion of fundamental properties. In particular, I discuss the criterion of simplicity as stated by Williams. According to Williams, the best candidate for a theory is the one which has the shortest definition in terms of fundamental properties. The aim of this paper is to show that the criterion thus specified has two constraints. First, the criterion is not applicable (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  39
  Odvrácená Strana Legendy: Otto Hahn V Kontextu Nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  27
  Jakým Relacionalistou Byl Leibniz?Kateřina Lochmanová - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):21-57.
  V rámci tohoto příspěvku se pokusím zpochybnit dosavadní mainstreamovou interpretaci Leibnizovy metafyziky prostoru, jak ji představil v dopisech anglickému učenci Samuelu Clarkovi. Přestože bývá Leibnizova metafyzika prostoru právě na základě jeho korespondence s Clarkem obvykle považována za ostrý protipól metafyziky Clarkovy, respektive Newtonovy, v rámci tohoto příspěvku poukážu na to, že při zvážení Leibnizovy geometrie zvané „analysis situs“ se taková interpretace stává neudržitelnou. Leibnize nelze považovat za zastánce typicky relačního pojetí prostoru.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  27
  Článek Fenomenologie Pro Encyclopædia Britannica.Aleš Novák - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):111-131.
  Edmund Husserl obdržel v roce 1927 nabídku od Jamese Louise Garvina, britského editora Encyclopædia Britannica, ať napíše pro novou, tehdy čtrnáctou edici článek „Fenomenologie“. Garvin stanovil rozsah článku na 4000 slov a termín vydání na září roku 1929. Husserl pracoval na článku v časovém rozmezí mezi zářím a prosincem roku 1927, během kterého vyhotovil celkem čtyři verze. Husserl požádal o spolupráci na prvních třech verzích svého žáka Martina Heideggera, který toho času zastával profesorský stolec na univerzitě v Marburku. Heidegger strávil (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  30
  O Kultuře, Kulturní Antropologii, Antropolozích a Společenských Vědách. Odpověď Nikolovi Balašovi.Martin Paleček - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):151-175.
  Diskusní článek věnovaný textu Nikola Balaš, „Kdo je tu v pasti?“ Teorie vědy / Theory of Science 41, č. 1 : 133–49.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues