Year:

 1. Afirmacija psihološke uloge medija u procesima suvremene zapadne indoktrinacije.Danijela Godinić - 2019 - Filozofska Istrazivanja 39 (1):135-158.
  Temi psihološke uloge medija u procesima indoktrinacije političkih i korporativnih ideologija u zapadnim društvima pristupljeno je iz više perspektiva. Rad pruža pregled kritičke teorije medija, koja razmatra kako postmoderna propaganda pogoduje nastajanju fenomena ‘javnosti’ i institucije ‘PR-a’. Utvrđeno je da imperativ konzumerizma, koji inzistira na negaciji individualiteta, reproducira tipove osobnosti. Stoga je pojedinac modernog doba depersonalizirana individua koja je za konstrukciju svoje zbilje ovisna o medijima, političarima i oglašivačima te relativno novijim akterima – influencerima. Razmatra se kako kolektivni entiteti, sačinjeni (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  45
  Affirmation of the Psychological Role of Media in the Processes of Western Indoctrination.Danijela Godinić - 2019 - Filozofska Istrazivanja 39 (1):135-158.
  Multiple perspectives are applied in approaching the subject of psychological role the media plays in the processes of indoctrination of political and corporate ideologies in western socie ties. This paper provides a review of critical theory on the media, examining the way in which postmodern propaganda contributes to the formation of ‘the public’ and the institution of public relations. It is found that consumerist imperative, insisting on the negation of individuality, reproduces certain types of personalities, thus a modern day individual (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  46
  Robert Torre: Ima li života prije smrti? Iskustvo prvog lica. [REVIEW]Danijela Godinić - 2019 - Filozofska Istrazivanja 39:265-268.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues