Year:

 1.  2
  Adorno'da Kant'ın Özgürlük Kavrayışının Eleştirisi.Muhammed Ahmet Tüzen - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1041-1060.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  İbn Sîn'cı Bilimsel Tümel Ve Hakkında Yapılan Yanlış-Atıflı Değerlendirmelerin Eleştirisi.Hasan Akkanat - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):389-418.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Solitude as a Problem of Human's Mature Choice.Olena Aleksandrova - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):771-785.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Epiphenomenalism and the Causal Theory of Knowing.Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1219-1234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Kişisel Özdeşlik Probleminde Bellek Ölçütünün Felsefik ve Psikolojik Yönden İncelenmesi.Emre Aydın - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):677-702.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Bir Çağdaş Platon Yorumu: Alain Badiou'da Çoklukçu Platonculuk ve İdea'nın Komünizmi.Emine Aydoğan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):117-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Adorno'da bir Tavır Olarak Diyalektik.Erdem Baykal - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):581-605.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Deleuze'ün Aşkınsalına Giriş: Kant'tan Maimon'a, Vorstellung'tan Darstellung'a.Erdem Baykal - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):43-67.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  'Doğa Yasası Ahlaki Bir Yasadır': John Locke.Filiz Bayoğlu Kına - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):197-205.
 10.  9
  The Philosophy of the European Court of Human Rights: Axiological Paradigm.Mariia Blikhar - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):355-371.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Value-Normative Basis of Interaction of Civil Society and Legal State.Viacheslav Blikhar - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1417-1432.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Kairopolitik: Spinozacı Bir Zaman Siyaseti.Mustafa Çağlar Atmaca - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):991-1007.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Tek-Boyutlu İnsan'ın Ötesinde: Marcuse'nin Meyerhoff Konferansı.Halil Çakır - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):179-195.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Platon Homerosu Neden Sevmezdi?Aylin Çankaya - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1495-1512.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Ekonomide Modeller Ve Açıklamalar.Dinçer Çevik - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1571-1596.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  A Dilemma for Epistemic Infinitism.Erhan Demircioglu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):13-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Felsefenin Skandallı Sıradanlığı: Kinik Parrhesia ve Karşı-Tutum.Didar Deniz Altınkaya - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1281-1301.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  John Stuart Mill ve Hukuk Kuramına Etkileri.Muzaffer Dülger - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1471-1493.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Günlük Yaşamda Kullanılan Bir Düşünme Biçimi Olarak Abdüktif Akıl Yürütme.Gülümser Durhan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):663-675.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Peygamberlik-Tıp İlişkisi Ve Tıbbın Kaynağı Sorunu.Şahin Efil - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):747-770.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Zoopolis ya da Postmodern Fabl.Selçuk Erincik - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1081-1119.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Temsili Yıkmak: Deleuze'ün Resim Ontolojisine Bir Giriş.Sadık Erol Er - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1513-1536.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Türk Düşüncesi'nde Nietzsche Alımlaması: Eğilimler Ve Figürler.Sadık Erol Er - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):271-329.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Nietzsche'nin Sokrates'i Kimdir?Adnan Esenyel - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):935-955.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Hoşgörü Ahl'kı ya da Politiği: Hoşgörüye Teleoloji Yüklemek.Kamuran Gökdağ - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1061-1080.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  İşlevselci-Tip Özdeşliği Kuramı Ve Bilinç Problemi.Nazım Gökel - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):843-870.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  F'r'bî'de Felsefenin Dine Önceliği.Adnan Gürsoy - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):419-449.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Edmund Husserl'in Kriz Analizi Üzerine.Kubilay Hoşgör - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):489-509.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Anthropological Relevance of Legal Cognition.Nataliia Huralenko - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):373-388.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Changing Methodologies in Historicism: An Analysis For Rise and Fall of Rankean Historiography.Murat İplikçi - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):977-989.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  İbn Sîn' ve Hegel Açısından Devletin Kurucu Unsuru.Ceyhan Işık - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1009-1018.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Çağdaş Epistemolojik Yaklaşımlar Bağlamında Gettier Problemi Üzerine Bir Değerlendirme.Cemzade Kader Düşgün - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1257-1280.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Oynamak Ciddi Bir İştir: Gadamer Açısından Oyun ve Video Oyunları.Rahmi Karakuş - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):79-104.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Şebüsteri'nin Tasavvuf Felsefesi Ve Gülşen-I Raz'daki Görüşlerinin İncelenmesi.Mehmet Kasım Özgen - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1597-1633.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Yapısalcılıktan Post Yapısalcılığa: Derrida'nın Yapı-Bozum Olarak Yapısalcılığı Eleştirisi.İbrahim Keskin - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1433-1452.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Araçsal Rasyonalite Değerden Bağımsız mıdır?Yurdagül Kılınç Adanalı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):607-621.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  20
  Hassas Ayar Argümanı: Bilim Tanrı'yı Mı İşaret Ediyor?Tufan Kıymaz - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1367-1381.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Badiou Düşüncesinde Özne ve Öznenin Küme Kuramsal Temelleri.Engin Koca - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):803-820.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Aristoteles Mantığını Aşma Ve Yeniden İnşa Etme Gerilimi: 17. Ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Türk Mantık Tarihine Genel Bir Bakış. [REVIEW]Harun Kuşlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1121-1133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  Tolstoy: Anarşizm Mi, Süregiden Felsefe Mi?Cengiz Mesut Tosun - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):639-662.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Metafizik'te İlke Ve Neden Kavramları Bağlamında İlk Muharrik(Ler)in Tekliği Ve Çokluğu Sorunu.Mehmet Murat Karakaya - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):909-934.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Plotinusun Siyaset Teorisi.Mehmet Murat Karakaya - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):157-178.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Sofyalı B'lî Efendî'nin Kaz' ve Kaderin Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Ris'lesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış Açısından Cevap.Orkhan Musakhanov - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):245-270.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  12
  Yeni-Aristotelesçi Bir Bakış Açısıyla Hayvanlar ve Hayvanlığımız.Barış Mutlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):511-580.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Platonic Theory of Ideas.Abdoallah Niksirat - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):01-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  Dört Teknoloji Felsefesi.Mehmet Önal - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):331-353.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  Aristoteles'te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim Ve Politika.Devrim Özkan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):135-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Kınalız'de'nin Ahl'k-ı Al'î'sinde Devlet, Adalet ve Uluslararası İlişkiler.Erdem Özlük - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1019-1040.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Farabinin Felsefesinden İktisat Felsefesine: İdeal İktisat.Abdullah Öztel - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):723-745.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Yüklemlemenin Anlamı: Tecrîdu'l-İ'tik'd Üzerine Bir İnceleme.Mehmet Özturan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):207-218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 51.  5
  Türkiye'de Özel Otomobillerde Sigara Yasağının Felsefi Ve Paternalist Temelleri.Fatih Öztürk - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1183-1203.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 52.  6
  Felsefi Teolojide Antroposentrik Dönüş: Teolojik Antropolojiye Bir Giriş.Sevcan Öztürk - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1383-1404.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 53.  5
  Community of Values as a Key Factor of Decolonization.Yaroslav Pasko - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):25-42.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 54.  5
  Imperatives of Spirituality: Essence and Key Meanings.Denys Predko - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):69-78.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 55.  2
  Right to Life, Right to Die.Kateryna Rassudina - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1405-1416.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 56.  7
  Locke ve Hume'un Kişisel Özdeşlik Anlayışları Bağlamında Benlik, Bellek ve Bilinç.Eren Rızvanoğlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):957-975.
 57.  2
  Scepticism and Platonic Inheritance: Did the Academic Skeptics Betray Plato?Tonguç Seferoğlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1205-1218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 58.  2
  Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups.Olena Shcherbyna - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):787-802.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 59.  2
  Permanent Metaphysical Structures.Oleh Shepetiak - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):623-637.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 60.  3
  Society, Person and Their Connections: A Bhaskarian Formulation.Erol Subaşı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):105-116.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 61.  3
  Varlık Ve Zaman'daki Etik Sessizliğe Dair Eleştirel Bir Analiz.Feyza Şule Güngör - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1453-1469.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 62.  2
  İbn Rüşd'ün Cev'mi'u'l-Mantık'ının Bir Parçası Olarak Cev'mi'u Kit'bi'l-Hat'be ve Telif Tarzı Üzerine.Ali Tekin - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1325-1350.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 63.  4
  Tekno-Bilimsel İlerlemecilik ve Nostaljik-Gelişmecilik İkileminde Modern İnsan.Sertaç Timur Demir - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1537-1557.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 64.  2
  Platonda Formlar Arası İlişkiler Bağlamında Olumsuz Önermeler ve Hiçlik Problemi.Mehmet Türkan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):219-244.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 65.  3
  Hüseyin Sadeddin Arel'in Denizaltında Felsefe Adlı Hik'yesinde Materyalizm-Spiritüalizm Tartışması.Mustafa Uğurlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1559-1570.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 66.  3
  Hegel'in Ceza Teorisi Üzerine.Fehmi Ünsalan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):703-721.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 67.  3
  The Problem of Human Purpose in Ramhal's Religious and Philosophical Teaching.Sergii V. Sorokin - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1351-1366.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 68.  5
  Betimleyici Mantıklara Giriş.Dilek Yargan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1303-1324.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 69.  4
  İmk'nsız Dünyalar.Tuğba Yavuz - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):891-908.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 70.  2
  Türk Felsefesinde Unutulan Bir İsim: Bohor İsrail ve Türk Felsefesindeki Yeri.Yakup Yıldız - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1135-1155.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 71.  4
  Edebiyat, Kurmaca Ve Gerçeklik.Özcan Yılmaz Sütcü - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):871-889.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 72.  2
  Sartre'da Vücudu Var Etmek: Duyguların Büyülü Dünyası.Zeynep Zafer Esenyel - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):821-842.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 73.  7
  Building Individual in Erbakans Educational Philosophy: Human and State Design.Ekrem Zahid Boyraz - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:3):1157-1182.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 74.  38
  Norton-Brown Tartışması Bağlamında Bilimsel Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (4):1235-1255.
  The question of where the knowledge comes from when we conduct thought experiments has been one of the most fundamental issues discussed in the epistemological position of thought experiments. In this regard, Pierre Duhem shows a skeptical attitude on the subject by stating that thought experiments cannot be evaluated as real experiments or cannot be accepted as an alternative to real experiments. James R. Brown, on the other hand, states that thought experiments, which are not based on new experimental evidence (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 75.  7
  Empiricist and Neo-Kantian Elements in the Aufbau.Saniye Vatansever - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):451-468.
  According to W. V. O. Quine's received view, Rudolf Carnap's Der Logische Aufbau der Welt (henceforth Aufbau) is a radical empiricist project that attempts at reducing scientific knowledge to a phenomenalistic basis. In Quine's reading, having a phenomenalistic basis is an essential part of the thesis of the Aufbau. According to Michael Friedman, on the other hand, Aufbau is a neo-Kantian project that is primarily concerned with showing the possibility of objective and unified scientific knowledge. Thus, for Friedman, Carnap's choice (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 76. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues