View year:

 1. Meydana Getirme Ve Meydan Okuma: Heidegger Felsefesinde Teknolojinin Geleneksel Ve Modern Yüzleri.Özgür Aktok - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1027-1044.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bilinç Kanıtı.Aykut Alper Yılmaz - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):25-45.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Tanrı Ve Zaman: Tanrısal Bilincin Zamansızlığı Üzerine.Murat Arıcı - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):01-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yanlış Bilinç Olarak İdeoloji Ve Medyada Yeniden Üretimi.Emel Arık - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):199-215.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Tarskinin Semantik Doğruluk Tanımı.Aykut Aytış - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1377-1407.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Gyges'in Yüzüğü Ve Bentham'ın Panaptikonu Bağlamında Görünürlüğün Kötülük Ile İlişkisine Dair Bir Soruşturma.Sebile Başok Diş - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):155-172.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Strauss'un Platon Okumasında Ezoterik Politika Felsefesi.Efe Baştürk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1615-1634.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hegelin Özdeşlik Meselesi.Erdem Baykal - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1315-1354.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Yükümlülüklerin Temellendirilmesi Sorunu.Murat Bayram - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):835-858.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Çağdaş Analitik Epistemolojiye (Veya Gettierolojiye) Metodolojik Bir Eleştiri: Poppercı Yaklaşım.Ali Bilge Öztürk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1409-1443.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Balance of Goal-Means in the System of Criminal Procedure or Can a Good Goal Justify Evil Means?Viacheslav Blikhar - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1801-1817.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Aristoteles Mantığında Varlıksal Varsayma.Samet Büyükada - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):589-605.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Cahillik Erdemliliğin Bir Parçası Olabilir Mi?Mustafa Çakmak - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1845-1862.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy.Hüseyin Çaldak - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):979-997.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  The Pathetic Fallacy of Modern Tragedy.Alberto Castelli - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):271-304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Orta Çağ Felsefesi Neden Çalışılır?Fırat Çelebi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1953-1972.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Bireylerin Sosyal Medyadaki Etkileşimlerinin Yapay Zek' Bağlamında Değerlendirilmesi Ve Nagel'in Öteki Zihinler Problemine Yaklaşımı Açısından Kritiği.Vedat Çelebi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):567-588.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Galen'de Ahlakin Degismesinin İmkani.Emre Çeliker - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):859-876.
  It can be said that both Plato's tripartite soul and Hippocrates' theory of temperament were influential in Galen's perception of ethics. In this respect, Galen, who presents a kind of composition of the effective philosophical and medical traditions of his day, is outside the tradition with his understanding of physicalist psychology. Considering the capacities of the soul as depending on the temperament of the body, Galen generally displays a deterministic attitude towards ethics, that is, the development of the soul. This (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sokrates'in Teolojik Felsefesinde Tanrı Ve İnsan Ruhu İlişkisi.Aynur Çınar - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1079-1095.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Bultmann: Kritik Bir Teolojiye Doğru.Selim Çörekçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):449-472.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Art as a Method of Representation in Social Sciences.Umut Dağıstan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):255-269.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ö. Gözel, Ne - Varlık Ve Hiçlik: Trans-Ontolojik Bir Düşünüm.Cevriye Demir Güneş - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):493-499.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Muğlaklık, Uyuşmazlık Ve Özneleşme: Antigone.Didar Deniz Altınkaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1657-1677.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. B.A. Çetinkaya, İsl'm Ahl'k Esasları Ve Felsefesi.Mehmet Deri - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):999-1006.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tıbbı Nebevi Literatürü Üzerine Bir Soruşturma.Şahin Efil - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):217-240.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Jacques Rancière'de Estetik Devrimin İmkanı.Özgül Ekinci - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):347-367.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Martin Buber'in Ben-Sen Felsefesi, Eğitim Anlayışı Ve Eğitime Dair Metaforları.Yasin Elçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1895-1921.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Phenomenological Perception of Law Enforcement Praxis.Erdem Erciyes - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):187-197.
 29. Tecrîd Geleneğinde Zorunlu Varlık'ın Zorunluluğu Tartışması: İsfeh'ni, Kuşçu Ve Devv'nî.Engin Erdem - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):659-682.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Hanbelî Geleneği Teşbihden Arındırma Girişimi: Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin İtirazları.Adem Eryiğit - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1191-1220.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Husserl Fenomenolojisinde Bilinç Yaşantıları Ve Modifikasyon.Diler Ezgi Tarhan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1125-1141.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Wittgenstein'da Görme Fenomeni.Diler Ezgi Tarhan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1515-1536.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. William James'te İnancın Rasyonelliği.Ömer Faruk Erdem - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1355-1375.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tanrı'nın Doğa'yla Ve Doğa'nın Tanrı'yla Kuşatılması: Mevzi Savaşında Spinoza Ve Berkeley'in Kritik Müdahaleleri Üzerine Bir Derinleşme.Mehmet Fatih Elmas - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1157-1189.
 35. Epistemik Ve Empirik Olarak Algı Ve Dış Dünya Tasarımı: John Locke.Sibel Gökçe - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):533-547.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Yönelimsel Duruş, Tasarım Duruşu Ve Fiziksel Duruş.Nazım Gökel - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):97-122.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Platonda Kare Bir İde Midir, İmge Midir?Şule Göle - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):79-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Truth, Good and Beauty: Categories of Mykola Berdyaev's Eschatological Metaphysics, as an Alternative to the Value Chaos of Contemporaneity.Richard Gorban - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):713-733.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Spinoza'nın Özgürlük Anlayışının Nörobilimsel Deneyler Işığında Değerlendirilmesi.Abdurrazak Gültekin - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1461-1476.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. C'birînin Arap-İslam Aklının Eleştirisi: Din Eğitimi Bağlamında Yeni Bir Okuma.Süleyman Gümüş - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):951-977.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Din Felsefesi Açısından Spinoza'nın Tanrı Tasavvuru.Burçak Günce Çömlekçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):123-138.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Aristoteles Ve Kant'ta Zaman Kavramının Benlik Ile İlişkisi Üzerine Bir Deneme.Baki Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1445-1460.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine.Vatan Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1143-1155.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Principia Rhetorices Adlı Kitapçığın Işığında Erken Ortaçağ'da Retorik: Augustinus Ve Pseudo-Augustinus İkilemi.Ekin Kaynak Iltar - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):321-346.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Heideggers Conception of Poetic Dwelling Through Appropriation of History.Başak Keki - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1045-1061.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Axiological Paradigm of Understanding the Education Phenomenon as a Polyvector Discursive Construct: Harmony of Peace Vs Conflict of Military Interpretations.Svitlana Khrypko - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1289-1314.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Taha Abdurrahman Felsefesinde İnsan Ve Ahlakın Yeniden Temellendirilmesi.Emrullah Kılıç - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):877-893.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Metafiziğin Temellendirilmesi Bakımından Ben-Zaman İlişkisi: Kant Ve Heidegger Ekseninde Bir Çözümleme.Sibel Kiraz - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):403-417.
 49.  2
  İbn B'cce Ve İbn Tufeyl'de Tevahhüd-Hikmet İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi.Burhan Köroğlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1679-1723.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Kindî'nin Din Ve Felsefe Uzlaştırma Metodu Üzerine: Arka Plan Ve Kavramlar.Burhan Köroğlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):895-928.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 51. Socio-Cultural Preconditions of Velvet Revolutions in Central Europe and Ukraine.Hennadii Korzhov - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):753-780.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 52. İslam Kelamı Ve Felsefesi Açısından Dua: M'türîdî Ve Âmirî Örneği.Ali Kürşat Turgut - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1221-1243.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 53.  1
  Peer Disagreement and the Independence Principle.Faik Kurtulmuş - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):507-520.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 54. Eckhart'ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına D'ir Bir Değerlendirme.Abdullah Kuşlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1257-1271.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 55. The Sanctification of Woman and Family in the Ukrainian Spiritual Tradition: Ethnic Mentality and Language.Olena Lobanchuk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):699-712.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 56. H. Bravo, Vicdanın Sessizliği.Sengün Meltem Acar Keskin - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):501-506.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 57. Klasik Politika Felsefesinden Bir Kopuş Olarak Sekülerizm Bağlamında Machiavelli.Cengiz Mesut Tosun - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):799-816.
 58. The Concept of Happiness in the Philosophy of Nasir Al-Din Al-Tusi.Roya Mirzabayova - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1245-1255.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 59.  4
  Evlilik Felsefe Yapmaya Engel Midir?Melike Molacı - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1863-1880.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 60. Tolerance in the Field of Education: Modern Challenges and New Paradigms.Marina Moskalchuk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):241-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 61. Sentezin Felsefi Açıdan Betimi Ve Platon Ile Aristoteles Felsefelerinin Uzlaştırılması.Mehmet Murat Karakaya - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1097-1123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 62. İşr'k Felsefesine Çağdaş Yaklaşımlar Ve Günümüz İran'ında İşr'kîlik.Mehmet Nesim Doru - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):929-950.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 63.  2
  Religious Experience and Temptations of Nihilism in Spiritual Life of Personality: Philosophical Analysis.Mykola Nikulchev - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):683-697.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 64. Vico Ve Herderin Tarih Ve İnsaniyet (Humanite) Hakkındaki Fikirleri.Sema Önal - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):173-186.
 65.  3
  Ebherî'nin Îs'gûcî'si Üzerine Modern Mantık Açısından Bir İnceleme: Önerme Ve Çıkarımların Sembolleştirilmesi Ve Denetlenmesi.Fikret Osman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1725-1767.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 66. Gettier Durumlarının Ve Lehrer Ile Paxson'ın Bazı Örneklerinin Doğal Türetim Yöntemi Açısından İncelenmesi.Fikret Osman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):521-531.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 67. Dummett Ve Davidson: Düşüncenin Dile Bağlılığı Üzerine.Eylem Özaltun - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):47-78.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 68. Dini Metinlerdeki Dilin Anlaşılmasına Yönelik Bazı Mülahazalar.Salih Özer - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):419-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 69. F'r'bî Felsefesinde Varlık Ve Mahiyet İlişkisi.Yakup Özkan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):625-657.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 70.  1
  Türk Milli Eğitiminin Amaçlarında Birey Ve Vatandaş Sorunu.Fatih Öztürk - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1923-1952.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 71.  1
  Aristotelesin Politik Ekonomisine Dair Bir İnceleme.Yasin Parlar - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1595-1614.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 72.  1
  Impact of Gender Differences on Individual Investor Behavior.Seema Rehman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1567-1593.
 73.  1
  Narrative of "Civilization" Within Frameworks of Contemporary Philosophy of Culture.Inna Sajtarly - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):735-751.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 74.  2
  Çağdaş Siyaset Felsefesinde Yeni Bir Soluk: Direniş Siyaseti Ve Simon Critchley.Ferdi Selim - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1635-1655.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 75. Kantta Transandantal Öznenin Müzik Beğenisi.Suat Soner Erenözlü - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):305-320.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 76. Mustafa Şekip Tunç, Bergsonian Conservatism, and Passive Revolution.Erol Subaşı - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):139-154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 77.  2
  Düşünen Varlık Olarak İnsanın İki Gözü: Eğitim Ve Ahlak.Feysel Taşçıer - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1881-1894.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 78. Nurettin Topçu'nun Meritokratik Demokrasi Arayışı.Ömer Taşgetiren - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):817-834.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 79. Rousseaunun Voltairee Tanrısal İnayet Üzerine Mektubu.Metin Topuz - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):473-491.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 80.  1
  Nietzschede Decadence Kavramının Soykütüğü.Mehmet Türkan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1537-1565.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 81.  1
  H. L. A. Hart'ın Hukuk Anlayışında Gündelik Dil Felsefesinin Etkileri.Pınar Türkmen Birlik - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):781-797.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 82. Modern Bilinç Teorileri Açısından Nöroteolojik Yaklaşımın İmk'nı: Avantaj Ve Dezavantajları.Abdulhan Ünlüsoy - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):549-566.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 83.  3
  Genel Bilim Felsefesi Üzerine Yazılmış Türkçe Kitapların Tema Analizi.Emrah Utku Gökçe - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1769-1799.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 84.  3
  Kant'ın Özgürlük Düşüncesi Ve Adorno'nun Negatif Ahlak Felsefesi Bağlamında Radikal Kötülük Tartışması.Ferda Yıldırım - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1477-1494.
 85. McTaggart'ın Dine Ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri Ve King'in Eleştirileri.Mustafa Yıldırım - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1007-1026.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 86. Bilincin Açıklığından Varlığın Açıklığına Giden Yol Olarak Fenomenoloji.Çiğdem Yıldızdöken - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):369-402.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 87. Gerçek Ve Temsil Arasında Bir Kurgu Olarak Tarih Tasavvuru.Muhammet Yücel - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):607-624.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 88.  1
  Geçmişten Günümüze Panteizm, Toplumsal Yansımaları Ve Eleştirisi.Osman Zahid Çifçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1819-1844.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 89. Saf Aklın Eleştirisi’nde Şematizmin Rolü ve Önemi.Selda Salman - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (4):1495-1513.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 90. Jean-Luc Nancy’de Sosyo-Ontoloji ve Tekil-Çoğul Varlık Kavramı.Atilla Akalın - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (3): 1273-1288.
  Jean-Luc Nancy takes the concept of "essence" in order to indicate its drawbacks on the singularity of being. The concept of essence is not a universal and necessary origin, but contingent and historical meanings for Nancy. This historicity in meaning leads Nancy to question the concept of the individual and the rules of the social/public sphere allocated through individuality. Nancy's argument on the ontological environment of finite beings aims to highlight those beings are mixed singular, not belonging to a universal (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 91. Heidegger's Antigone: The Ethos of Poetic Existence.Onur Karamercan - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (3):1063-1077.
  In this article, I elucidate Martin Heidegger’s interpretation of Soph-ocles’ tragedy Antigone from a topological point of view by focusing on the place-character of Antigone’s poetic ethos. Antigone’s decision to defy Creon’s order and bury her brother Polynices is discussed as a movement that underpins her poetic disposition as a demigod. Antigone’s situatedness between gods and hu-mans is identified as the place of poetic dwelling, and the significance of Antig-one’s relation to the polis is explained. The main argument of the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues