View year:

 1.  3
  Пояснення та розуміння як методи історичного і біографічного пізнання.Mykola Bakaiev - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:3-9.
  Пояснення і розуміння традиційно вважають методами, які властиві різним галузям наукового пізнання – природознавству та гуманітаристиці відповідно. Натомість у межах цієї статті обидва – пояснення і розуміння – розглянуто як методи гуманітарного пізнання. А саме, звернуто увагу на функціонування пояснення і розуміння як в історії загалом, так і в рамках такого специфічного різновиду історичного пізнання, як біографія. Звернення до біографічного виміру допомагає унаочнити специфіку пояснення і розуміння та розширити уявлення щодо їх застосування в гуманітарних науках. У першій частині статті автор (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Метаморфози Божественного Абсолюту у світлі релігієзнавчої візії (за твором професора Київської духовної академії Якима Олесницького «Из талмудической мифологии»).Serhii Holovashchenko - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:48-59.
  Стаття продовжує цикл розвідок, які демонструють досвід релігієзнавчого прочитання значущих праць видатних київських професорів-академістів останньої третини ХІХ – початку ХХ століття. У цих працях нагромаджувався потужний масив емпіричного матеріалу, релевантного з погляду історії та теорії релігієзнавчих досліджень. Відповідно, нині актуалізується реконструкція поля теоретичних положень, важливих для становлення «науки про релігію» у вітчизняній інтелектуальній традиції. Репрезентовано творчість гебраїста та біблієзнавця Якима Олесницького. Цей дослідник одним із перших у вітчизняній гуманітарній науці проаналізував агадичний шар талмудичної писемності крізь призму порівняльно-релігієзнавчого та релігійно-історичного підходів. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Творчість як практичний прояв свободи (історико-теоретичний контекст).Viacheslav Lymar - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:10-17.
  Дослідження присвячено розгляду творчості з урахуванням головних філософських досліджень цього поняття. Діяльність творчого процесу практично доводить присутність свободи в людському бутті. Погляди на творчість віддзеркалюють ставлення конкретного мислителя до питання протистояння свободи та напередвизначеності загалом. Розглянуто полемічні моменти щодо творчості та запропоновано шляхи їх вирішення. Зокрема досліджено два протилежні погляди на творчість – Платона та Аристотеля, де талановитість людини передбачає божественне натхнення (Платон) або, відповідно, лише особистісні зусилля. Полеміку Аристотеля і Платона намагався розв’язати Микола Бердяєв через поєднання їхніх поглядів. Він (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Програма перекладу і серія «Філософія».Taras Lyuty - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:88-93.
  В огляді подано головні переклади класики філософської літератури за попередні роки. Публікації здійснено у співпраці з фондом «Міжвухами» та видавництвом «Темпора». Головну увагу сфокусовано на творах Емануеле Северино, Ібн Сіни, Генрі Девіда Торо та Едмунда Гуссерля.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Зиґмунд Фрейд і Карл Юнґ про міфи та архетипи колективного несвідомого: неусвідомлена схожість.Vadym Menzhulin - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:25-37.
  Sigmund Freud’s psychoanalysis and Carl Gustav Jung’s analytical psychology are different in many ways and some of their differences are extremely crucial. It is widely believed that one of the most obvious examples of this intellectual confrontation is the difference between Freud’s and Jung’s views on mythology. Proponents of this view believe that Jung was much more interested in mythological issues and his theory of myth became much deeper and more developed than Freud’s one. In particular, it is believed that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у київській духовній академії.Luidmila Pastushenko - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:60-79.
  The article presents the first attempt of a complete and systematic analysis of historic and theological publications of teachers and pupils of the Kyiv Theological Academy in the second half of the 19th – beginning of 20th century in the field of studying the history of relations of Catholicism and Protestantism with Orthodox on the Ukrainian lands. The specifics of Kyiv academic historians studies was determined by the social and-political circumstances in the middle of the 19th century and denoted by (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Рендер чи реальність? Віртуальність і криза розрізнення у сучасній філософії.Nadia Petrunok - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:18-24.
  Сучасна філософія тяжіє до осмислення людської дійсності у дедалі ширших міждисциплінарних контекстах. Спочатку традиційні, а віднедавна й інтернет-медіа та інформаційні технології опинилися у полі зору філософів та стали джерелом для переосмислення чималої кількості так званих вічних філософських запитань. Серед них зокрема і найширші, як-от усвідомлення меж реального та розуміння, які саме явища й речі з тих, що конституюють людське, можна вважати реальними. Цю статтю присвячено дослідженню одного з понять, що є ключовим для осмислення реальності, – поняттю віртуальності. Авторка висвітлює його (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Зародження та функціонування міфу: лінгвістичні умови.Oleksandr Siedin - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:38-47.
  У статті виокремлено два підходи до визначення лінгвістичних умов появи і функціонування міфу. За першого підходу припускають, що міф є проявом несвідомого (М. Мюллер) або свідомого (Е. Кассирер, Р. Барт) викривлення мови. Міф є неусувним, адже неусувною є мовна презентація фактів світу, яка не буває досконалою. На думку прихильників свідомої міфологізації мови, ці викривлення здійснюються задля політичного впливу. На філософію покладається завдання протистояти такому викривленню, а отже, і міфотворчості загалом. Цей підхід видається спрощеним, оскільки міф тут ототожнюється з лінгвістичною формою (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  До питання зображення жіночого насильства в Біблії: історії Яель та Юдити.Halyna Teslyuk - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 8:80-87.
  This article offers an analysis of the biblical stories about two heroines: Jael and Judith who save their people by killing the foreign generals. Both stories narrate critical historical situations, namely Jael’s story in Judges 4–5 dates to the XII–X cc. B.C.E. and reflects the ongoing conflict between the twelve tribes of Israel with their neighbors in the land of Canaan, Judith’s story dates to the II c. B.C.E. and reflects the conflict between the Jews and the Seleucid rulers who (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Філософські репрезентації самості в епосі гомера та фантасмагоричній поемі данте.Taras Lyuty - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 7:78-89.
  The article is an attempt at a philosophical interpretation of the literary text. Its task is to identify the principles of the human self, which are presented in classical literature, in Homer’s “Iliad” and “Odyssey” and Dante’s “Divine Comedy”. The study provides an analysis of the archetypal narrative structure to which the model of human development with three components is applied. The correspondence of the heroes to this typology, which is not the final measure of the human, but resembles the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Фрідріх ніцше як герой патографічних розвідок, здійснених на теренах російської імперії.Vadym Menzhulin - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 7:17-29.
  At the beginning of the twentieth century, when psychoanalysis was just emerging and the tradition of writing psychoanalytic biographies did not yet exist, the genre of pathography was widespread among psychiatrists, who considered the life of a prominent figure through the prism of his or her disease. One of the heroes of the number of pathological investigations was Friedrich Nietzsche, whose figure and philosophical views instigated wide interest. This tendency was manifested among the psychiatrists working in the Russian Empire, including (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Біоетична концепція якості життя: Критичний аналіз.Kateryna Rassudina - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 7:71-77.
  Bioethics is an interdisciplinary science that deals with the moral aspects of medicine, biotechnology and the value of life in general. Quality of life concept is the basis for one of the models of bioethics. Its supporters understand the value of human life by relying on the categories of its qualitative characteristics. They argue that the value of life is relative and depends on certain criteria, and prove the permissibility to terminate it in some cases. Quality of life conception is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Опускул про метод, або як філософи текстуально маркують свою методоло- гічну позицію.Yuriy Svatko - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 7:46-70.
  The present paper is a practical supplement to an earlier theoretical work by the author, published in a preceding issue, on methodological foundations of the European philosophizing in the aspect of sophical synthesis. Building upon understanding of general philosophical methodologies and their ‘epochal’ implementations as presented there, the author makes use of a cross-cutting example, to show ‘zones of responsibility’ and onto-gnoseo-epistemological limits for every mentioned ‘way towards the thing.’ Six marker packages should be of special professional interest as proposed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Дмитро поспєхов: Філософ, психолог, богослов.Maryna Tkachuk - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 7:3-16.
  The article dedicated to the 200th anniversary of Dmytro Vasyliovych Pospiekhov, a philosopher, psychologist, theologian and translator, for the first time in the scientific literature, highlights the milestones of his academic biography and more than 50 years of professor’s tenure at the Department of Philosophy of Kyiv Theological Academy. Based on the analysis of a significant array of printed sources and archival documents, memories of colleagues and students of Dmytro Pospiekhov, the content and specifics of his educational, administrative, editorial and (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Діалектичний зв’язок гегемонії та мови у марксизмі.Viacheslav Tsyba - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 7:30-45.
  The article deals with three patterns for interpretation of language in its relation to the cultural hegemony, i.e. Gramscian, Voloshinian, and Pasolinian. As was shown, the analysis of the language problem is the necessary precondition for justifying the unity of theoretical and practical elements within Marxist philosophy. A common feature for the aforementioned patterns was an attempt to answer a fundamental question: how it is possible to make explicit the relationship between ideology and relations of production by means of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Щодо пояснення та розуміння в сучасній англомовній філософії.Mykola Bakaiev - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:81-88.
  Understanding and explanation are usually considered in the context of continental philosophy in Ukraine, based on Wilhelm Dilthey’s distinction between understanding and explanation as the opposite methods for humanities and natural science respectively as well as relying heavily on hermeneutical philosophy of Martin Heidegger and Hans-Georg Gadamer when it comes to understanding. However, this is not an exclusive feature of continental philosophy, and this article aims to show that the terms are actively used in English-speaking philosophy. This is done by (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Довіра до себе: Філософія ральфа емерсона в інформаційному суспільстві.Bohdan Ben - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:28-38.
  The article focuses on the socially transforming aspect of American pragmatism. In particular, the article highlights the relevance and significance of Ralph Emerson’s transcendentalism and self-reliance for the information society. The key problem of the information society is defined as the general distrust about the truth. The culture of criticism displaces trust in others as seekers of the truth and, ultimately, eliminates self-trust.Based on Ralph Emerson’s essays and William James’ “Pragmatism”, the article distinguishes between two conceptions of truth: optimistic and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Релігієзнавчі мотиви у творчості професора київської духовної академії володимира рибінського.Serhii Holovashchenko - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:89-99.
  The article demonstrates the experience of religious reading of the iconic work of the prominent Kyiv bibliologist and academician of the end of the 19th – beginning of the 20th century V. Rybinskyi. The need for such a reading is determined by the fact that the Biblical texts contain a lot of empirical material relevant from the point of view of the history and theory of religious studies. Therefore, a kind of reconstruction of the field of theoretical positions important for (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Спекулятивний реалізм у контексті сучасної філософської думки.Vasyl Korchevnyi - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:68-80.
  Basing on the philosophers that are primarily associated with speculative realism, the author of the article examines the place of this phenomenon in the context of contemporary philosophy. The discourses concerning these thinkers are structured according to the central tendencies, or motives, of the philosophical thought that is close to speculative realism. The research shows that these tendencies are as follow: realism, anti-Kantianism, materialism, anti-anthropocentrism, and philosophical attention to mathematical and natural sciences. Speculative realism is an ontological realism that affirms (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Філософський символізм багатократного дублювання.Taras Lyuty - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:14-27.
  The article focuses on the historical, psychological, anthropological, and sociocultural aspects of the phenomenon of a double. Compared with other beings, a human is constantly forming strategies for the realization of his or her freedom. Therefore, human beings do not adapt to the world but create unusual projections of themselves. As a result, there are specific models of entering into the Being, based on a symbolic construction. Symbolism as the main component of duplication is the central point of the study. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Проблема іншого в сучасній західній філософії: Провідні тенденції.Kseniia Meita - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:58-67.
  This article reviews the problem of the otherness in contemporary Western philosophy. The peculiarities of the representation of the category of the otherness in the 21st-century anglophone continental philosophy were analyzed. A theoretical base of the research consists of the works by Richard Rorty, Bruno Latour, Richard Kearney, Nancy. Fraser, Dan Zahavi, Chad Kautzer, Eduardo Mendieta, and Slavoj Žižek. Within the frameworks of an Anglophone philosophy, we made a comparison of the 20th-century pragmatist approaches based on the exceptionalism and the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Сова і півень як символи філософування.Vadym Menzhulin - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:3-13.
  Based on the assumption that “philosophy, as the thought of the world, does not appear until reality has completed its formative process,” Georg Hegel compared it with the ancient symbol of wisdom: the owl of Minerva. This analogy is well known and has not caused many debates. Much less known is the comparison of philosophy with another bird, the rooster, proposed by Henry Thoreau. The main purpose of the article is to show that the latter analogy also has a deep (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  На перетині раціонального і морального: Суспільствознавство як наука у трактуванні євгена спекторського.Oksana Slobodian - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:47-57.
  This article concerns the evolution of philosopher and lawyer Yevhen Spektorskyi’s views on social science in the context of social thought of that time. At the end of the 19th – beginning of the 20th century in Russian philosophy appeared a strong need for a search for an alternative to positivism and Marxism interpretation of sociology, which would enable it to deal with pressing social and ethical issues. Neo-Kantian philosophy became one of those alternatives, and it had a profound influence (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Критичні потенціали філософії культури ґеорґа зіммеля.Denys Sultanhaliiev - 2021 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 6:39-46.
  This article offers an interpretation of Georg Simmel’s philosophy of culture as a theory that can be applied to a critical view of the cultural and political economy situation of our time. This interpretation allows us to somewhat re-actualize the legacy of the German philosopher in the context of contemporary critical thought. The interpretation was created on the basis of the analysis of two Simmel’s key concepts, namely: “tragedy of culture” and “conflict of culture”, as well as their relationship. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues