Avant: Trends in Interdisciplinary Studies

ISSNs: 2082-7598, 2082-6710

View year:

 1.  54
  Situating Mental Depth.Robert W. Clowes & Gloria Andrada - 2022 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 13 (1):1-30.
  Is the mind flat? Chater (2018) has recently argued that it is and that, contrary to traditional psychology and standard folk image, depth of mind is just an illusory confabulation. In this paper, we argue that while there is a kernel of something correct in Chater’s thesis, this does not in itself add up to a critique of mental depth per se. We use Chater’s ideas as a springboard for creating a new understanding of mental depth which builds upon findings (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Maszyna do ćwierkania w pojemniku z nirwaną. Recenzja książki. [REVIEW]Witold M. Wachowski - 2022 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 13:1-14.
  Artykuł ten jest recenzją książki „Mechanizmy predykcyjne i ich normatywność”, skoncentrowaną na trzech zakresach tej publikacji. Pierwszy zakres obejmuje kontekst wydawniczy, czyli kwestię zapotrzebowania na taką pracę, biorąc pod uwagę język publikacji, jej dostępności itd. Drugi zakres dotyczy akademickiego potencjału tej książki jako obszernego opracowania koncepcji przetwarzania predykcyjnego. Trzeci zakres natomiast wiąże się z główną ambicją Autora książki i jednocześnie najbardziej wymagającym wątkiem tej pracy, jako studium problemu normatywności w ujęciu koncepcji przetwarzania predykcyjnego i wyjaśniania (neo)mechanistycznego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  42
  Three Problems of Interdisciplinarity.Yvan I. Russell - 2022 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 1 (13):1-19.
  Interdisciplinarity is widely promulgated as beneficial to science and society. However, there are three quite serious problems which can limit the success of any interdisciplinary research collaboration. The first problem is expertise (it takes years of effort to cultivate a deep knowledge of even one discipline). The second problem is comprehensibility (experts in different disciplines do not reliably understand each other). The third problem is service (in a given interdisciplinary endeavour, it often occurs that one discipline benefits and the other (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues