View year:

 1. Pomiędzy doświadczeniem zależności a psychozą. Problem podmiotu w fenomenologii J.- L. Mariona.Przemysław Bursztyka - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 102 (2):195-212.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności.Tomasz Puczyłowski - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 101 (1):141-156.
  W artykule przedstawiam tzw. chwyt z zasadnej stwierdzalności (WAM) wymierzony w znaną argumentację E. Gettiera, która miała wykazać nieadekwatność tradycyjnej definicji wiedzy. Keith DeRose sformułował trzy warunki poprawności WAM – pokazuję, że zaproponowany w pracy WAM je spełnia. Jeśli zaproponowany sposób wyjaśnienia Gettierowskich przykładów jest poprawny, to konkluzywność argumentacji Gettiera staje się wątpliwa. Jeśli jednak nie jest i przykładów Gettiera nie można wyjaśnić poprzez odwołanie się do generowania fałszywych implikatur konwersacyjnych przez prawdziwe asercje określonych zdań, to warunki poprawności nałożone przez (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues