49 found

View year:

 1.  27
  Wiedza bezpośrednia a przejrzystość introspekcji.Maciej Tarnowski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:279-297.
  In a few short paragraphs of The Problems of Philosophy Bertrand Russell presents his theory of introspective knowledge based on the concept of knowledge by acquaintance. In this article, I critically analyze these comments by Russell and their proposed application by contemporary authors, including Brie Gertler (2001; 2011) and Laurence BonJour (2003). I show how these theories differ from the competing ‘inner‑sense theories’ and try to show that they are inconsistent with Gareth Evans’s ‘transparency’ observation. Then I compare acquaintance theories (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Rola mistycyzmu i myślenia mistycznego u Bertranda Russella.Tatiana Barkovskiy - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:5-26.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Pytanie dotyczące budowy Nowego Cyfrowego Lewiatana.Maciej Bednarski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:73-88.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Bertrand Russell w polskich publikacjach.Irena Bednarz - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:53-76.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Lingwistycznie zorientowana nieliteracka droga światopoglądowa. Pojęcia ‘zrobił’ i ‘wie’ jako nieempiryczne pojęcia pierwsze.Andrzej Bogusławski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:5-25.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Fenomenologia egzystencji.Marek Błaszczyk - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:111-122.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Motywy egzystencjalne w Dwóch ludziach z szafą Romana Polańskiego.Marek Błaszczyk - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:65-87.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Exact thinking in demented times. Warsaw exhibition about the Vienna Circle and the Lvov‑Warsaw School.Alicja Chybińska - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:113-120.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Tadeusz Pawłowski o wieloznaczności wyrażeń.Alicja Chybińska - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:43-61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Klasyfikacja, typologizacja, umiejscowienie teoretyczne. O trzech sposobach systematyzacji dyscyplin naukowych.Mieszko Ciesielski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:5-24.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Od nieomylności matematyki do niepewności praktyki. Sceptycyzm i jego przezwyciężenie w filozofii Blaise’a Pascala.Tomasz Detlaf - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:27-47.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin Bertranda Russella.Bogdan Dziobkowski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:9-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Wczesne krytyki teorii emergencji.Marzena Fornal - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:27-42.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Bertrand Russell: w poszukiwaniu dobra.Joanna Górnicka‑Kalinowska - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:471-481.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Przedmiot i treść zaznajomienia percepcyjnego.Paweł Grad - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:299-318.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  O prymacie relacji.Adam Grobler - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:337-353.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  Kiedy użycie słabej deskrypcji określonej jest poprawne?Justyna Grudzińska - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:213-224.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Nihilizm i sens życia w powieści Iwana Turgieniewa Ojcowie i dzieci.Anna Głąb - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:49-63.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Koncepcja sądu a zasada bezpośredniej znajomości w epistemologii Bertranda Russella.Wiesław Heflik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:169-189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Cztery problemy moralne omówione przez Tomasza Nagla.Jacek Hołówka - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:73-109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Monizm neutralny jako jedna z teorii podwójnego aspektu.Jacek Hołówka - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:383-419.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Atomizm logiczny Bertranda Russella.Janusz Kaczmarek - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:355-366.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Bertrand Russell o filozofii – analiza kontekstów metafilozoficznych.Ryszard Kleszcz - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:113-131.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Czy Jan Jakub to Rousseau? (J.J. Rousseau, Rousseau sędzią Jana Jakuba, przeł. J. Margański, Warszawa 2022).Łukasz Kowalik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:155-179.
 25.  2
  Monizm i monadyzm – Russell i Witkacy.Łukasz Kowalik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:421-453.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Spór o istotę człowieka.Łukasz Kowalik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:127-150.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Wojna, utopia, wspólne życie (Jacek Hołówka, Dzienniki filozoficzne: t. 1: O polityce przemocy, t. 2: O ustroju idealnym, t. 3: O państwie wynegocjowanym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, 314 + 316 + 352 s.). [REVIEW]Łukasz Kowalik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:95-111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Bardzo interesujący błąd Russella?Stanisław Krajewski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:225-236.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Destrukcyjny bunt (B. Wildstein, Bunt i afirmacja, Warszawa 2020).Zdzisław Krasnodębski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:129-154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Zasada Leibniza w mechanice kwantowej (Tomasz Bigaj, Identity and Indiscernibility in Quantum Mechanics, Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland, Cham 2022, 260 s.). [REVIEW]Marek Kuś - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:89-93.
 31.  5
  Jedność sądu u Russella jako problem filozoficzny.Janusz Maciaszek - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:149-168.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Topika i argumentacja w inferencyjnych modelach komunikacjii dyskursu.Piotr Mirocha - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:25-40.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Debata Bertranda Russella z Frederickiem Coplestonem na temat istnienia Boga.Ryszard Mordarski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:455-470.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Jaką postać mogłoby mieć rozwiązanie paradoksu sorites przez Bertranda Russella?Marek Nowak - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:41-58.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  O wiedzy i znajomości.Rafał Palczewski - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:255-277.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Monizm neutralny a teorie redukcji i emergencji.Robert Poczobut - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:367-381.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Ostatni esej [1967].Bertrand Russell - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:49-51.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  A Free Man’s Worship [1903], transl. W. Sady.Bertrand Russell - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:17-23.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Umysł i materia [1956].Bertrand Russell - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:35-48.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  O historii [1904] Słowo wstępne tłumacza.Bertrand Russell & Adam Grobler - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:25-34.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Spór o źródłowy akt fenomenologicznego poznania.Daniel Roland Sobota - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:89-106.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Jak wychować pacyfistę? Pacyfizm i teoria wychowania Bertranda Russella.Magdalena Środa - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:483-500.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  Chrześcijanizm Bogusława Wolniewicza.Jędrzej Stanisławek - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:63-71.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Russella podział na wiedzę bezpośrednią oraz wiedzę przez opis w świetle współczesnych badań.Andrzej Stępnik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:319-335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  Droga ludzkości do pokoju międzynarodowego: Bertrand Russell i Immanuel Kant.Grażyna Szumera - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:59-72.
 46.  6
  Bertrand Russell i anarchizm.Jacek Uglik - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:501-513.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  (Nie)samodzielność epistemiczna wiedzy przez znajomość.Monika Walczak - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:237-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Oskar Becker i logika modalna (S. Centrone, P. Minari, Oskar Becker, On the Logic of Modalities (1930): Translation, Commentary and Analysis, Cham 2022). [REVIEW]Jan Woleński - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:123-128.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Uwagi o książce o krucjatach marksistów przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej.Jan Woleński - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:107-125.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues