Year:

 1. Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych.Mateusz Kotowski - 2016 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 99 (3):103-118.
  W pierwszej połowie XX wieku przyjęło się upatrywać w poglądach H. Poincarégo i P. Duhema przykładów antyrealistycznego stanowiska odnośnie do nauki i jej teorii. Etykietka ta przylgnęła do tych autorów tak mocno, że coraz częstszym dzisiaj głosom tych, którzy sprzeciwiają się takiemu szufladkowaniu ich filozofii, trudno jest przebić się do głównego nurtu dyskusji filozoficznych. W artykule wskazuję, że odczytywanie poglądów obu francuskich autorów jako antyrealistycznych nie znajduje potwierdzenia w ich własnych wypowiedziach. Przeciwnie, ich prace dostarczają mocnych świadectw na rzecz upatrywania (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  10
  Powrót do kontrowersyjnego dzieła Pierre’a Duhema : Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée [= Retour sur une œuvre controversée de Pierre Duhem : l’« Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée »].Jean-François Stoffel - 2016 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 25 (3):47-64.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues