Year:

 1. To Destroy or to Reform? Controversies on Plato’s Antitheatrical Attitude.Magdalena Marciniak - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:7-20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. „Vers à l’austère”. Sztuka peryferyjna a rytm i forma w malarstwie formistów polskich.Iwona Mikołajczyk - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:21-46.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Two Concepts and One Memory. An Attempt to Reconsider Religion and Culture in the Light of Memory.Stanislaw Obirek - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:47-64.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kondycja współczesnego artysty wobec wartości awangardowych.Joanna Paśniewska - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:149-162.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O kontrowersjach estetyki współczesnej raz jeszcze.Krzysztof Polit - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:163-170.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Guide for the Perplexed by Maimonides: Transfigurations of a Book.Shoshana Ronen - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:65-84.
 7. Nowa Rzeczowość w perspektywie teorii awangardy Petera Bürgera.Alicja Rybkowska - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:85-106.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Manifest do narodu w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia.Paulina Tendera - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:171-176.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Conception of the Thing-in-Itself in the Theory of Dialectical Materialism.Sebastian K. Tratnik - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:107-124.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Wpływ szkoły lwowsko-warszawskiej na poglądy estetyczne Stanisława Ossowskiego i Mieczysława Wallisa.Joanna Zegzuła-Nowak - 2015 - Estetyka I Krytyka 38:125-148.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Masculine‑Feminine Fantasies: The Phantasmagorias of Hans Bellmer.Agnieszka Kot - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:29-44.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Temporal, Mystic and Religious Love: The Poetry of the Taliban.Mateusz M. Kłagisz - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:9-28.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Love as Subversion: The Long Afterlife of the Romantic Ideal.Michał Sokolski - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:61-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. On Sexuality, Carnality and Desire: Philosophical Reflections on the Film The Monk.Paulina Tendera, Dominika Czakon & Natalia Anna Michna - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:79-104.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sculptural Object of Desire: Eroticism in Michel Leiris’s Aurora.Katarzyna Trzeciak - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:105-114.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. ‘The Most Exciting Thing is Not‑Doing‑It’, or Andy Warhol’s ‘Philosophy of Love’ on the Basis of Blow Job and My Hustler.Joanna Łapińska - 2015 - Estetyka I Krytyka 37:45-60.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Muzyka z polskiej księgarni.Anna Chęćka-Gotkowicz - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:163-166.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ile sztuka mówi o człowieku? Helmutha Plessnera antropologiczno-społeczne analizy twórczości artystycznej oraz jej recepcji.Karol Chrobak - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:35-54.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. SZTUKA ODSŁANIANIA W TWÓRCZOŚCI FRANCISA BACONA.Sylwia Góra - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:55-70.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Vorwort Zum Endspiel.Helmut Kohlenberger - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:71-76.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Recenzja tomu poezji Adama Zagajewskiego Asymetria.Anna Kuchta - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:167-172.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Chrystus św. Jana od Krzyża. Salvador Dalí jako ekscentryczny mistyk i postmodernista.Natalia Anna Michna - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:77-92.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pragmatyka tytułu w pryzmacie dzieł formistów polskich.Iwona Mikołajczyk - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:93-112.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. O społecznych uwarunkowaniach malarstwa współczesnego.Helmuth Plessner - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:7-24.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Socjologiczne obserwacje odnośnie do malarstwa współczesnego.Helmuth Plessner - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:25-34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Heglowsko-platońskie inspiracje pierwszych polskich estetyków akademickich. Część pierwsza: Józef Kremer.JÓZEF Tarnowski - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:113-136.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Człowiek – kultura – samorozwój. Rozważania wokół książki Izabeli Trzcińskiej O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej.Magdalena Tendera - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:137-150.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Światłoczułość.Paulina Tendera - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:173-180.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Between Haptics and Kinaesthetics: Body Experience in Some Contemporary Theories of Sculpture.Katarzyna Trzeciak - 2015 - Estetyka I Krytyka 36:151-162.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues