5 found

Year:

 1.  45
  No Right To Mercy - Making Sense of Arguments From Dignity in the Lethal Autonomous Weapons Debate.Maciej Zając - 2020 - Etyka 59 (1):134-55.
  Arguments from human dignity feature prominently in the Lethal Autonomous Weapons moral feasibility debate, even though their exists considerable controversy over their role and soundness and the notion of dignity remains under-defined. Drawing on the work of Dieter Birnbacher, I fix the sub-discourse as referring to the essential value of human persons in general, and to postulated moral rights of combatants not covered within the existing paradigm of the International Humanitarian Law in particular. I then review and critique dignity-based arguments (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Normy poufności i taktu w etyce ogólnej oraz w etyce zawodowej psychoterapeutów.Anna Bogatyńska-Kucharska - 2020 - Etyka 58 (2):104-119.
  Celem artykułu jest analiza rozbieżności w kwalifikacji deontologicznej czynów pomiędzy etyką ogólną a normami kodeksowymi psychoterapii. Wspominane rozbieżności analizowane są na przykładzie normy poufności i normy taktu. Wykazane zostają rozbieżności pomiędzy podstawowymi kategoriami deontycznymi w obu porównywanych systemach w zakresie norm poufności i taktu, świadczące o niezależności etyki zawodowej psychoterapeutów od etyki ogólnej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  9
  J.M. Bocheńskiego zabobon filozoficzny a myślenie etyczne.Halina Šimo - 2020 - Etyka 58 (2):71-85.
  Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania J.M. Bocheńskiego koncepcji zabobonu filozoficznego w analizie etycznych ocen i argumentacji. Dla osiągnięcia tego celu koncepcja Bocheńskiego jest najpierw omówiona, następnie wskazane są cechy myślenia etycznego sprzyjające jego podatności na zabobony filozoficzne oraz podjęty jest problem możliwości rozpoznawania i ograniczania zabobonów w refleksji nad moralnością.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Od redakcji.Paweł Łuków, Joanna Andrusiewicz & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2020 - Etyka 58 (2):5.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues