23 found

Year:

 1.  2
  Formalne związki między powinnością a dobrem. Rozważania na marginesie prac Henryka Elzenberga.Marcin Drofiszyn - 2020 - Filozofia Nauki 28 (4):5-23.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Jeszcze trochę hałasu o nic. Pewna logiczna analiza nicości.Jacek Paśniczek - 2020 - Filozofia Nauki 28 (4):25-38.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Kazimierza Ajdukiewicza analiza syntaktyczna a problem wyrażeń niepełnych.Patryk Popławski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (4):39-60.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  O historycznym związku mechaniki Arystotelesa i mechaniki Newtona.Wojciech Sady - 2020 - Filozofia Nauki 28 (4):61-82.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Jaka teoria działania? O Mechanice działań Michała Barcza.Maciej Tarnowski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (4):83-102.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Autorytet pierwszoosobowy i samowiedza w koncepcji Crispina Wrighta.Ida Miczke - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):111-130.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Aksjomat Fregego.Mieczysław Omyła - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):99-109.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Biological Individuality and the Extended Evolutionary Synthesis: A Philosophical Conundrum in a (New) Biological Focus.Íñigo Ongay de Felipe - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):25-45.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Odwoływalność i mówienie nie wprost.Tomasz A. Puczyłowski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):73-98.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Epistemic Objectivity and the Virtues.Howard Sankey - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):5-23.
  The aim of this paper is to bring the resources of virtue epistemology to bear on the issue of the epistemic objectivity of science. A distinction is made between theoretical virtues that may be possessed by scientific theories and epistemic virtues that may be exercised by individual scientists. A distinction is then made between ontological objectivity, objectivity of truth and epistemic objectivity, the latter being the principal focus of the paper. It is then noted that a role must be played (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O informatycznej kategorii analogowości i jej stosowalności w biologii molekularnej.Paweł Stacewicz & Radosław Siedliński - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):47-71.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Strategia antysceptycka eksternalizmu semantycznego.Maria Ebner - 2020 - Filozofia Nauki 28 (2):75-98.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Granica i centrum. Problem struktury pojęć w modelu przestrzeni pojęciowych.Aleksander Gemel - 2020 - Filozofia Nauki 28 (2):25-46.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  W gąszczu filozoficznych rozróżnień. Pawła Rojka systematyzacja podstawowych zagadnień dotyczących tropów i uniwersaliów.Joanna Luc - 2020 - Filozofia Nauki 28 (2):99-111.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  20
  An Ignored Argument for Scientific Realism.Devitt Michael - 2020 - Filozofia Nauki 28 (2):5-24.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Platonizm a Spór o Uniwersalia. W Związku Z Książką Pawła Rojka Tropy I Uniwersalia.Marek Piwowarczyk - 2020 - Filozofia Nauki 28 (2):113-133.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  2
  Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych.Daniel Żuromski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (2):47-74.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Siła i słabość logik modalnych.Marcin Czakon - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):125-132.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Mechanika arystotelesowska a współczesna fizyka. Na tropach ciągłości wewnętrznej logiki rozwoju nauki.Wojciech P. Grygiel - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):5-24.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  1
  Struktura Pytań.Adam Jonkisz - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):25-60.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  89
  Quiddytyzm i quidditas w metafizyce analitycznej.Karol Lenart - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):61-84.
  The paper is a survey of contemporary quidditism, understood as two interrelated metaphysicalpositions — recombinatorial quidditism, which is an account of the nature of possibilities, andindividuation quidditism, which is concerned with the problem of how to individuate properties.I have three aims: to examine the commitments and consequences of both views, to investigatethe relationships between them, and to sketch the logic of the dispute between structuralism andquidditism. I explain how these views relate to Ramseyan humility, according to which we cannotknow the (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Filozofia a nauka w kontekście laboratoryjnego stylu badań naukowych Roberta Boyle’a.Marek Sikora - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):111-124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Wskazywanie w myślach. Myśli zależne od przedmiotu a semantyka złożonych wyrażeń wskazujących.Maciej Tarnowski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):85-110.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues