Year:

 1.  1
  Siła i słabość logik modalnych.Marcin Czakon - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):125-132.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mechanika arystotelesowska a współczesna fizyka. Na tropach ciągłości wewnętrznej logiki rozwoju nauki.Wojciech P. Grygiel - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):5-24.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Struktura Pytań.Adam Jonkisz - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):25-60.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Quiddytyzm i quidditas w metafizyce analitycznej.Karol Lenart - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):61-84.
  The paper is a survey of contemporary quidditism, understood as two interrelated metaphysicalpositions — recombinatorial quidditism, which is an account of the nature of possibilities, andindividuation quidditism, which is concerned with the problem of how to individuate properties.I have three aims: to examine the commitments and consequences of both views, to investigatethe relationships between them, and to sketch the logic of the dispute between structuralism andquidditism. I explain how these views relate to Ramseyan humility, according to which we cannotknow the (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofia a nauka w kontekście laboratoryjnego stylu badań naukowych Roberta Boyle’a.Marek Sikora - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):111-124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wskazywanie w myślach. Myśli zależne od przedmiotu a semantyka złożonych wyrażeń wskazujących.Maciej Tarnowski - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):85-110.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues