Humanistyka I Przyrodoznawstwo

ISSNs: 1234-4087, 1234-4087

31 found

View year:

 1.  6
  Psychologia I Emocje.Marek Błaszczyk - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:315-324.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  12
  Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Socjologia Religii a Zmiana Społeczna – Stan I Perspektywy. Pamięci Ks. Prof. Władysława Piwowarskiego I Prof. Edwarda Ciupaka”, Warszawa, 1 Grudnia 2021 R. [REVIEW]Marcin Choczyński - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:325-335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Rozszerzone Systemy Poznawcze I Teleepistemologia. Na Kanwie Lektury Książki Kena Goldberga the Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age of Internet.Józef Dębowski - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:7-24.
  Większość analiz i wątków niniejszego artykułu była inspirowana lekturą książki Kena Goldberga The Robot in the Garden… (KenGoldberg (red.), Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the Age of Internet, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001). Dotyczy to zwłaszcza rozmaitych rozszerzeń systemu poznawczego człowieka, możliwości i faktu poznawania na odległość oraz nowej filozoficznej subdyscypliny, jaką jest dzisiaj teleepistemologia. Główny motyw jest jednak starszy, bardziej podstawowy i niezależny od koncepcji Goldberga oraz opisanego przezeń eksperymentu Telegarden. Stanowi go obawa przed nastaniem epoki (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Zamknięty Pokój Chorego – Więzienie Ciała, Autarkia Duszy. O Literackiej Gruźliczej Melancholii.Jadwiga Goniewicz - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:25-43.
  W pracy przeanalizowano motyw melancholii jako elementu wpisanego w życie młodopolskich bohaterów literackich zmagających się z gruźlicą. Tematem dociekań jest zależność między chorobą i ograniczonością ciała a nadnaturalnie szybkim rozwojem duchowym. Niezmienność otoczenia, izolację oraz obserwację kondycji fizycznej człowieka, postrzegane przez pryzmat dyskursu maladycznego, uznano w pracy za źródło głębokiej melancholicznej autorefleksji oraz przemyśleń o zmieniającym się świecie, z którego chory jest wykluczony.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Świadoma Aktywność Poznawcza Podczas Snu – Adaptacja I Intencjonalność.Piotr Markiewicz - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:45-68.
  Artykuł zawiera prezentację i dyskusję wybranych zagadnień świadomości śniącej. Pierwsze z nich dotyczy znaczenia adaptacyjnego świadomości podczas snu. Drugie zagadnienie obejmuje charakterystykę kognitywnej świadomości śniącej. Efektem krytycznego przeglądu badań i koncepcji jest teza, że: (1) świadomość śniąca nie ma charakteru adaptacji biologicznej, (2) świadomość śniąca jest formą zdegradowanej reprezentacji kognitywnej w porównaniudo świadomości w stanie czuwania. W szczególności świadomość śniąca zawiera deficyty intencjonalności (uwagi) oraz wyższych form kognitywnych, w tym dysfunkcji wykonawczych.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Pacyfizm Jako Problem Filozoficzny.Mirosław Pawliszyn - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:69-82.
  Pacyfizm, na swój sposób dzisiaj zapomniany, to głębokie pytanie o człowieka, to próba uświadomienia, że być może człowiek nie powinien się nigdy na tym właśnie świecie pojawić, chyba że tylko po to, by o miłości marzyć, w nadziei, że wydarzy się ona gdzieś indziej. Jeżeli jednak żyjąc w „dowodliwym” świecie, obserwując fakty, wiemy z niewzruszoną pewnością, że tak nie jest, że krystaliczna miłość jest tylko fantazmatem, po czasie zmienia się bowiem nieustannie w układ przyzwyczajeń, a pokój to tylko niespełniona nadzieja (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  La Rationalite Des Decisions Politiques a L’Epreuve de la Crise.Emmanuel Picavet - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:83-93.
  Kryzys jest zbiorowym testem. Jest to także okazja do nauki i moment wyrazu napięć obecnych w życiu wspólnym i w poszukiwaniu dobra wspólnego. Zdolność do kolektywnego działania jest częściowo kwestią warunkowych aspektów rozwoju politycznego i społecznego. Są one jednak również kwestią racjonalności decyzji publicznych. W związku z tym zbiorowe zdolności zapewniają wytyczne dotyczące reakcji społeczeństwa na sytuacje kryzysowe. Można to zilustrować kryzysem zdrowotnym COVID-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  W Kręgu Fikcji Klimatycznej (Climate Fiction). Na Marginesie Lektury Lotu Motyla Barbary Kingsolver Oraz Jasności Mai Wolny.Dariusz Piechota - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:95-110.
  Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie nowego gatunku literackiego, jakim jest fikcja klimatyczna. Termin ten rozpowszechnił sięw drugiej dekadzie XXI w. Niektórzy naukowcy postrzegają cli-fi jako odmianę science fiction ze względu na obecne w nim motywy charakterystyczne dla utworów postapokaliptycznych. Inni z kolei traktują cli-fi jako podgatunek fikcji spekulatywnych, posługujący się różnymi konwencjami (np. thrillera, science fiction, prozy realistycznej). W przeciwieństwie do fantastyki cli-fi pełni funkcję dydaktyczną i stanowi rodzaj ostrzeżenia przed grożącą ludzkości katastrofą. Do popularnych motywów występujących w cli-fi należą: (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Medicine as an Inspiration for the Literature. Selected Examples.Katarzyna Rakoczy & Julita Kulbacka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:111-129.
  Literatura odgrywa niekwestionowaną rolę w tworzeniu definicji medycyny, oferując różnorodność obrazów, które w swym metaforycznym wymiarze odnoszą się do ludzkiego życia. Fakt, iż medycyna stanowi gałąź sztuki, w bezmiarze której przesłanie wynikające z bogactwa prozy i poezji znajduje swój wyraz, podkreśla, iż owe dwa, pozornie niezwiązane ze sobą światy przenikają się wzajemnie, nadając sens własnej egzystencji. Literatura, która nie może odwołać się do medycznej rzeczywistości, nie może bowiem dotrzeć do duszy czytelnikai wpłynąć na jego wewnętrzną hierarchię wartości, podczas gdy medycyna, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Miłość a Sztuczna Inteligencja.Alfred Skorupka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:131-144.
  Kai-Fu Lee, który jest jednym z czołowych specjalistów od SI w Chinach, wyraził pogląd, że miłość jest tym, co istotnie odróżnia nas od SI oraz stanowi o naszym człowieczeństwie. Autor artykułu prezentuje filozoficzno-psychologiczne uzasadnienie dla tego poglądu Lee.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Akcenty Filozoficzne W Prozie Stanisława Lema.Jacek Sobota - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:145-163.
  Rok 2021 został w Polsce ogłoszony rokiem Stanisława Lema z powodu przypadającej setnej rocznicy jego urodzin. Jest to dobra okazja do pewnych podsumowań. Artykuł jest próbą zarysowania niektórych aspektów filozoficznych występujących w prozie fantastycznonaukowej Lema. Przede wszystkim problematyka epistemologiczna odnajduje w twórczości autoraNiezwyciężonego swoje interesujące rozwinięcie. Ujęcie tematyki międzycywilizacyjnego kontaktu w takich książkach jak Eden czy Solaris uznawane jest za oryginalny wkład Lema w ideowy dorobek światowej literatury science fiction. Z kolei problematyka ontologiczna łączy się u Lema ze specyficznie pojmowaną (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Korupcja Wyborcza Jako Problem Etyczny Ze Szczególnym Uwzględnieniem Stanowiska Personalistycznego.Michał Stachurski - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:165-177.
  W państwach, które określają się demokratycznymi, są takie cykliczne momenty, które mobilizują sporą część społeczeństwa. Mobilizacja ta widoczna jest w różnych obszarach, które dotyczą przestrzeni publicznej: w jednostkach samorządu terytorialnego, w organach władzy samorządowej i centralnej, w środkach społecznego przekazu, we wspólnotach religijnych itd. Ta pewnego rodzaju „nadaktywność” wynika z tego, iż w porządku demokratycznym władze są wybierane przez lud poprzez akt wyborczy. Doświadczenie życiowe oraz przykład polskiej demokracji po 1989 r. pokazuje, iż powyższe założenia w przeważającej części nie zawsze (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Od Przedmiotu Sprawiedliwości Do Podmiotowych Praw. O Przemianach W Rozumieniu Uprawnień I Niektórych Tego Konsekwencjach.Andrzej Stoiński - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:179-196.
  W tekście zajmujemy się przeobrażeniami, jakie na przestrzeni wielu stuleci zaszły w rozumieniu uprawnień. W związku z tym interesują nas też zmiany w roli nadawanej skorelowanym z nimi obowiązkom oraz sprawiedliwości. Wychodząc od pierwotnego (obiektywnego) sensu praw jako przedmiotu sprawiedliwości, przechodzimy do nowożytnego podmiotowego (subiektywnego) ich rozumienia. Twierdzimy, że konsekwencją opisywanej transformacji jest zmiana struktury uzasadnienia praw. Mamy na myśli to, że prawa, pierwotnie uzasadniane regułami sprawiedliwości i równoważne obowiązkom, stały się od sprawiedliwości niezależne, a nawet, że tę ostatnią zaczęto (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Wstęp Do Analizy Krytycznej Piśmiennictwa Starożytnego Sumeru W Kontekście Wiedzy Filozoficznej.Janusz Sytnik-Czetwertyński - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:197-211.
  Artykuł przedstawia krótką analizę krytyczną wybranych pism z czasów cywilizacji sumeryjskiej w kontekście wiedzy filozoficznej. Tekst podzielony jest na dwie części. Pierwsza odnosi się do refleksji sumeryjskiej z zakresu etyki, druga dotyczy wiedzy o świecie zewnętrznym. Bez wątpienia refleksja sumeryjska miała jedynie formułę wiedzy praktycznej, jednak niektóre jej fragmenty wpisują się w kurs przyszłej filozofii.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Kryzys Klimatyczny W Doświadczeniu Indywidualnym.Kinga Tucholska & Bożena Gulla - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:213-230.
  Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat spektrum ludzkich reakcji poznawczych, afektywnych oraz wyrażonych behawioralnie w obliczu kryzysu klimatycznego. Różnorodność postaw wobec zmian klimatu i stopień zaangażowania w działania, by tym zmianom przeciwdziałać, wynika z poziomu wiedzy i przekonań na temat aktualnej sytuacji, w tym stopnia wiary w mity klimatyczne. Konsekwencją świadomości niebezpieczeństwa, jakie stanowi postępujący kryzys ekologiczno-klimatyczny, jest nasilenie trudnych emocji i złożonych stanów uczuciowych, takich jak solastalgia, depresja klimatyczna czy ekożałoba. W odniesieniu do tej wiedzy wskazano, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Meaning, Translation and Cross-Cultural Communication: An African Philosophical Debate.Philip Ogo Ujomu - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:231-246.
  The subject to be interrogated is the problem of the extent to which differences in meaning across cultural experiences often affect translation and the chances of human communication. This is particularly significant in a world currently plagued by oppression, domination, colonialism, conflicts, prejudices, intolerance, discrimination, inequity and misconceptions.We are examining the issue of the perception that difference is a threat to cooperation, harmony and dialogue among peoples and institutions of the world. The aim of this study is to philosophically examine (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Krzyż I Miecz. Na Marginesie Powieści Jana Dobraczyńskiego Święty Miecz.Ireneusz Ziemiński - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:247-292.
  Tematem artykułu jest symbolika krzyża i miecza, wyznaczająca dzieje chrześcijaństwa. Jan Dobraczyński w powieściowej biografii apostoła Pawła wskazuje, że pierwotnym symbolem żydowskiego mesjasza miał być miecz, który wyzwoli naród wybrany spod władzy cesarstwa rzymskiego. Jezus tę ideę zmienił w ideę pokoju i miłości, której zwieńczeniem była jego zbawcza śmierć za grzeszników; w ten sposób miecz został zastąpiony krzyżem. Z tego powodu chrześcijaństwo można uznać za religię krzyża,a nie miecza, w której dobrowolna ofiara zastępuje przemoc; odkąd jednak stało się ono oficjalną (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Nietzsches Figur Des „Freien Geistes“ Und Seine Stellung Zur Aufklärung.Claus Zittel - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:293-311.
  Nietzsche filozofuje przy pomocy fikcyjnych postaci, aby naświetlić kontestacje problemów z różnych pozycji. To sprawia, że trudno przypisać mu jednoznaczne stwierdzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o jego stanowisko wobec oświecenia. W niniejszym artykule autor stara się wykazać, na podstawie figury Nietzschego jako „wolnego ducha”, że ten rzekomy przedstawiciel oświecenia nie wydajesię bynajmniej konsekwentnie pozytywny, lecz jest krytycznie oceniany z różnych perspektyw, także przy bliższym poznaniu okazuje się bohaterem ogólnego samooszustwa, uwikłanym w iluzje.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Filozofia psychopatów.Mariusz Błaszczyk - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:7-16.
  Artykuł stanowi krytyczne omówienie książki Kevina Duttona zatytułowanej Mądrość psychopatów. Lekcja życia pobrana od świętych, szpiegów i seryjnych morderców. Celem pracy jest przybliżenie zasadniczych tez stawianych przez autora oraz zaproszenie do namysłu nad psychopatią – zarówno jako fenomenem naukowym, jak i egzystencjalnym.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Współczesne tradycje bartnicze W świetle konwencji unesco W sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.Karolina Echaust - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:17-32.
  Artykuł prezentuje analizę badań pilotażowych przeprowadzonych w październiku 2018 roku w Puszczy Augustowskiej w odniesieniu do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem pilotażu było „wejście do środowiska bartników” oraz zebranie materiału empirycznego poprzez prowadzenie etnograficznych badań terenowych. Podczas kilkudniowego pobytu autorka miała możliwość uczestniczenia w warsztatach bartniczych. Efekt wyjazdu terenowego to pozyskany materiał źródłowy, dokumentacja fotograficzna oraz filmowa, dziennik badań terenowych, wywiady nieustrukturyzowane. Niniejszy artykuł przedstawia zjawisko współczesnego bartnictwa na tle wybranych założeń sformułowanych w ramach przyjętej w (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Pojęcie dobra I wartości według osho.Artur Hrehorowicz - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:33-49.
  Artykuł dotyczy problemu dobra i wartości w myśli Osho. Nawiązując do prac tego hinduskiego guru i filozofa, autor rekonstruuje kolejno sposób ich poznania oraz sposób ich istnienia. Broni tezy, że w myśli Osho analiza kryteriów dotyczących poznania wartości poprzedza jego refleksję na temat ich ontycznego statusu. Dobro i wartość mają bowiem charakter egzystencjalny i nie są przedmiotem poznania teoretycznego ani przedmiotem języka deskrypcyjnego, lecz stanowią rezultat relacyjno-subiektywnego sposobu ich ujmowania. Autor dowodzi, że w myśli Osho jest to zamierzona strategia, ponieważ (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Synteza ontologii witkacego Z ontologią whiteheada.Krzysztof Kościuszko - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:51-64.
  W artykule autor rysuje syntezę ontologii Witkiewicza z ontologią brytyjskiego ewentysty. Zaznacza wspólne podejście obu filozofów do Einsteina, a także podobne rozwiązanie problemu stosunku logiki do intuicji, ale odróżnia fundamentalizm monadologiczny od ewentystycznego. Czy te fundamentalizmy są nie do pogodzenia? Przyjmuje się że kwanty energii wcale nie muszą być czymś antymonadycznym, a ewolucję naszego wszechświata utożsamia się z ekspandowaniem kwantów energii i ich transformacją w materię martwą i żywą – przy czym materia martwa albo zawierałaby monadyczne potencje, albo byłaby jakąś (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Bimodalny świat człowieka. O hybrydyzacji rzeczywistości.Bartosz Kuczyński - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:65-80.
  Artykuł jest próbą konceptualizacji procesu przekształcania się rzeczywistości człowieka pod wpływem rozwoju technologii cyfrowych. Ich wzrastająca obecność w codziennym życiu doprowadziła do zatarcia granic między tym, co wirtualne, a tym, co realne. Proces ten postępuje, w wyniku czego można mówić o przekształceniu się ludzkiej rzeczywistości w bimodalną hybrydę. Jest to efektem, z jednej strony, procesu przenikania tego, co charakterystyczne dla realności, do rzeczywistości wirtualnej, z drugiej – procesu łączenia się wirtualności i realności w jednym bycie (tzw. hybrydyzacja bimodalna.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę W środowisku – pojęcie, zakres, podstawy.Damian Littwin - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:81-104.
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania o zakres pojęcia szkody w środowisku i zbadania granic i podstaw odpowiedzialności cywilnej za wspomnianą szkodę. Omawiana odpowiedzialność rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach: odpowiedzialności prewencyjnej, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz odpowiedzialności ubezpieczeniowej. W badaniach wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz analizę funkcjonalną jako podstawowe metody badawcze w badaniu prawa. Badania zostały oparte na analizie przepisów Kodeksu cywilnego, ustaw szczególnych oraz wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia. Artykuł kończą wnioski dotyczące zakresu odpowiedzialności cywilnej, możliwych podstaw tejże odpowiedzialności oraz roli ubezpieczeń jako (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  How to survive in the desert? The analysis of the monastic settlement.Olga Młynarczyk - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:105-117.
  Eremici egipscy, decydujący się na życie w głębi pustyni, musieli liczyć się z różnymi utrudnieniami wynikającymi z uwarunkowań środowiskowych. Co mogło stanowić największe wyzwanie? W jaki sposób eremici i budowniczowie eremów starali się zniwelować niekorzystny wpływ warunków naturalnych? Dostosowanie architektury eremowej i jej końcowa forma zależały od położenia geograficznego: pustynia egipska, charakteryzująca się różnymi parametrami, wymagała zróżnicowanych rozwiązań architektonicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia przeszkód terenowych typowych dla konkretnych obszarów, na których odkryto pozostałości najbardziej znanych egipskich kompleksów eremowych. Założenia (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Plato’s idea’s of knowledge and training of the guardians in the Quest for democratic ideology in the global south.Felix Olatunji - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:119-134.
  The quest for what constitutes knowledge and the authentic means of attaining it have been a subject of intense philosophical speculations from time immemorial. This is to say that the discourse about theory of knowledge had stated from the ancient era in philosophical parlance. Knowledge, in turn, is a co-efficient of social order, democratic ideology and development, which implies that for there to be any form of tranquility and peace in any society at all; its leaders must necessarily have the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Telemedycyna – wyzwanie bioetyczne XXI wieku.Anna Paprocka-Lipińska - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:135-150.
  Telemedycyna stanowi stosunkowo nowe zjawisko w ochronie zdrowia, a jej wdrażanie generuje wiele pytań, na które eksperci reprezentujący różne dziedziny próbują znaleźć odpowiedź. Brakuje interdyscyplinarnych opracowań naukowych dotyczących oceny tej nowej możliwości w kontekście szeroko rozumianego dobra pacjenta. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z telemedycyną poddawane pod dyskusję w literaturze przedmiotu. Autorka, będąc praktykującym lekarzem, zwraca również uwagę na pewne aspekty praktyczne z punktu widzenia pracownika ochrony zdrowia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Psychologiczna struktura faszyzmu a informacyjna struktura postfaszyzmu.Piotr Piasek - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:151-172.
  Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej opisana została analiza ruchu faszystowskiego przeprowadzona przez Georges’a Bataille’a w latach 30. XX wieku. Filozof ten kładł nacisk na psychologiczne determinanty odpowiadające za powstanie specyficznej faszystowskiej spójności. W drugiej części przeprowadzono symetryczną wobec Bataillowskiej analizę postfaszyzmu. W związku z diagnozowanymi przez autora przemianami społecznymi nacisk położony został na czynniki informacyjne. Podstawowym rozważanym tutaj uwarunkowaniem jest przekształcenie się społecznej bazy oraz nadbudowy w odrębne od siebie płaszczyzny. Artykuł stanowi głos w XXI-wiecznej dyskusji o (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Filozoficzne spojrzenie na wybrane aforyzmy stanisława jerzego leca.Alfred Skorupka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:173-184.
  W artykule zaprezentowano wybrane aforyzmy Stanisława Jerzego Leca, a niektóre z nich autor opatrzył filozoficznym komentarzem. Aforyzmy pogrupowano w siedem działów tematycznych: Wokół filozofii, Orientacja recentywistyczna, O Bogu, Religia, Sprawy ludzkie, Władza i totalitaryzm oraz O sobie samym. Celem niniejszego tekstu jest zatem z jednej strony popularyzacja aforyzmów Leca w środowisku naukowym, a z drugiej – pobudzenie do filozoficznej refleksji nad nimi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Strategie ontologiczne W wybranych utworach literackich I filmowych.Jacek Sobota - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:185-202.
  Artykuł jest próbą nakreślenia różnych sposobów konstruowania światów w wybranych utworach literackich i filmowych. Roger Caillois i – nieco później – Stanisław Lem dokonali dość szczegółowego rozróżnienia metod kreowania literackich światów, ze względu na ich gatunkowe zróżnicowanie. Inaczej konstruowane są zasady rządzące rzeczywistością w utworach kryminalnych, inaczej w literaturze grozy, inaczej w science fiction. Owe „strategie ontologiczne” mogą być podyktowane również innego rodzaju – niż zróżnicowanie gatunkowe – przyczynami.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  Złoto ukryte W ciemności: Jungowska koncepcja cienia.Kamila Szyszka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:203-217.
  Artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do koncepcji cienia będącej ważnym elementem jungowskiej psychologii analitycznej. Mimo że cień jest niechętnie dostrzegany przez ludzi, stanowi element każdej psychiki. Relacja jednostki z jej cieniem w znaczący sposób wpływa na jej życie, co zostało zaprezentowane w artykule. Stan tej relacji zależy od jednostki i może zostać poprawiony poprzez podjęcie opisywanej w artykule pracy z cieniem.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues