Year:

 1.  2
  Indledning.Johannes Adamsen, Carla Birgitte Nielsen & Merete Wiberg - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):1-1.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Michael Rasmussen (red.): Mennesket og det andet – bidrag til den eksistentielle fænomenologi.Bill Cleary - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):98-99.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Det pædagogiske paradoks.Henrik Vase Frandsen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):44-57.
  Artiklen vil diskutere det pædagogiske paradoks primært ud fra D. Benner. Artiklen hævder, at det pædagogiske paradoks hviler på en forståelse af frihed, der hos Benner er underbelyst, og en idé om autenticitet, der ender i det isolerede Selv. Jeg foreslår her over for at studere appellens fænomen m.h.p. at indkredse en idé om frihed, der ikke udelukker enhver ydre indflydelse.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Pædagogikken i videnskabernes mosaik.Hans Siggaard Jensen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):80-94.
  En analyse af de videns- og forskningsformer der bestemmer pædagogikens karakter. Der sondres mellem tre 1. forskning om hver der virker, 2. forskning med henblik på at forklare og forstå - dvs. udvikle teorier og 3. forskning der søger anvendelse af teorier i et nødvendigt samspil med filosofisk antropologi og etik.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart.Frederik Pio - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):58-79.
  Artiklen perspektiverer på den almene pædagogiks aktuelle, pressede tilstand, i lyset af de centrale, transnationale udviklingstendenser inden for uddannelsesstyring der har gjort sig gældende de sidste ca. 25-30 år. Dette gøres, ved at tage afsæt i de såkaldte antinomier, som en række pædagogiske forskere har forholdt sig til som definerende for moderne pædagogik. Denne tematik blevet sat på dagsordenen af aktuelle uddannelsesforskere som bl.a. Alexander von Oettingen; Michael Uljens; Lars Løvlie; Gert Biesta, Birgit Schaffar og Dietrich Benner. Oettingen ser nærmere (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Om og for praksis.Jan Jaap Rothuizen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):20-43.
  I bestræbelsen på at placere et gennemført forskningsprojekt undersøges om det kan knyttes an til den åndsvidenskabelige pædagogik, der i Tyskland og Nederlandene dominerede den akademiske pædagogik i den første to tredjedel af det 20. århundrede. Der var gode grunde til at denne akademiske disciplin blev udkonkurreret at hhv. en empirisk-analytisk og en kritisk-emancipatorisk tilgang, men udfordringen af at etablere en pædagogisk videnskab der hverken er teknisk eller normativ er fortsat aktuel. Den åndsvidenskabelige pædagogik fik sin egenart af, at den (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Mindeord.Hans Vejleskov, Jørgen Huggler & Oliver Kauffmann - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):95-96.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Teoretisk pædagogik.Thyge Winther-Jensen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (2):2-19.
  Den historiske udvikling af teoretisk pædagogik i dansk sammenhæng.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Learning and Loving of Nature in the Anthropocene.Inga Bostad & Dag O. Hessen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (1):28-42.
  What does “belonging to nature” mean today and how can children and young people be inspired to experience this? What basic dilemmas and challenges arise between the requirement for critical thinking on the one side, and the experience of belonging and coexisting in nature on the other? In this article we will scrutinize the ideal of rational arguments and norms as stated in current policy documents and discuss how this best can promote curiosity and wonder, as well as a sense (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Utdanning og bærekraft.Inga Bostad & Ole Andreas Kvamme - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (1):1-5.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Den livskraftige barnehagen.Per Ingvar Haukeland & Hanne Lund-Kristensen - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (1):69-89.
  The article develops an ecopedagogical-philosophical approach to the creative lifeforce kindergarden as a future kindergarden for a nature-friendly and sustainable development. It draws empirically on an action-research project in Klokkergaarden nature- and culture kindergarden in Drammen, Norway. The focus has been on the good meetings between humans, culture and nature through the three main topics that are to mark kindergardens and schools over the next years: life mastery, democracy and sustainable development. The target group is the leadership and employees of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Critical Pedagogy.Helen Kopnina - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (1):43-68.
  While environmentalism is often associated with different non-governmental organizations, agencies, movements, institutions, and grassroots groups, one of the least understood types of environmentalism is so-called radical activism. This article will argue that the label of radicalism or even terrorism attached to some forms of environmental activism precludes learning about the causes of environmental crises. Based on the work of Paulo Freire in critical pedagogy and eco-pedagogy, this article supports the position that learning about social and political framing of “radicalism” as (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  School Strikes, Environmental Ethical Values, and Democracy.Ole Andreas Kvamme - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (1):6-27.
  The aim of this paper is to contribute to an understanding of the school strikes for climate, initiated in August 2018 by the Swedish student Greta Thunberg, soon to become a global social movement involving hundreds of thousands of students. I examine 10 speeches of Thunberg as recontextualizations of environmental ethical values that have been formulated within the context of United Nations. With this approach, guided by an ethical and educational interest grounded in moral education, and informed by conceptions of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Preserving Opportunities to Live Well.Ole Andreas Kvamme - 2019 - Studier i Pædagogisk Filosofi 8 (1):90-100.
  See introduction in the uploaded document.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues