Year:

 1. Epistemologia sieci. Konwergencja, współpraca, afiliacja.Jacques Dubucs - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):21-45.
  W ciągu 30 lat dokonała się głęboka przemiana w relacji między Internetem a aktywnością naukową. Nastąpiło przesunięcie funkcji Internetu, który przestał być jedynie instrumentem współpracy akademickiej, a stał się również narzędziem używanym przez media społecznościowe, zezwalające na maksymalną dyfuzję irracjonalizmu i starego faktualizmu. Aby zrozumieć tę przemianę, należy ponownie zbadać mechanizmy zbieżności opinii. Wynika ona z istnienia wspólnego świata, który ukazuje nam te same fakty i determinuje nieustanną rewizję przekonań każdej osoby. W tym procesie asymptotycznej zbieżności opinii nie wymaga się (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Épistémologie du web.Jacques Dubucs - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):47-71.
  Résumé. En trente ans, le rapport d’Internet à l’entreprise scientifique a changé. Nous sommes passés d’un instrument de collaboration scientifique à un dispositif de réseaux sociaux qui assure la plus large diffusion à l’irrationalisme et à l’alt-factualisme. Pour comprendre ce changement, il convient de réexaminer les mécanismes de la convergence des opinions. La première source de cette convergence est l’existence d’un monde commun, qui nous expose aux mêmes faits et qui détermine par révision successive des croyances de chacun, sans que (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Nauka to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym.Marta Koton-Czarnecka, Marta Michalska-Bugajska & Dominika Wojtysiak-Łańska - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):107-116.
  Współczesna nauka wymaga międzynarodowej kooperacji, której wynikiem jest synergia, jej efekty są łatwiej komercjalizowane, wspólne publikacje stają się lepiej rozpoznawalne przez społeczność naukową i częściej cytowane. Autorki artykułu omawiają wsparcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w umiędzynarodowieniu polskiej nauki. Prezentują ufundowane przez nią międzynarodowe stypendia i nagrody oraz, z uwagi na tematykę tego numeru, szczegółowo omawiają współpracę polskich i francuskich naukowców w ostatnich latach.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Polski badacz w labiryncie francuskiej fenomenologii.Monika Murawska - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):99-106.
  Tekst stanowi krytyczne omówienie książki Jacka Migasińskiego W stronę fenomenologii niezjawiskowej, która jest doskonałym podsumowaniem współpracy polsko-francuskiej i realizuje jedną z najistotniejszych jej funkcji, czyli owocny dialog między badaczami z różnych krajów. Recenzowana książka jest kompetentnym komentarzem do tego, co dzieje się w fenomenologii francuskiej, a jej autor koncentruje się głównie na analizie tekstów Emmanuela Lévinasa i Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Na książkę Jacka Migasińskiego składa się jedenaście esejów o rozmaitej fenomenologicznej tematyce: znajdziemy w niej problematykę intersubiektywności, czasu, afektywności i próby budowania (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. A mon mentor et ami.Dominique Pestre - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):127-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Krzysztof Pomian – historia nauki i sieć relacji przyjacielsko-intelektualnych.Paweł Rodak - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):117-125.
  Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do tekstu Dominique’a Pestre’a, który został wygłoszony na konferencji „Parmi les hommes, les objets et les signes / Among humans, objects and signs. Hommage à Krzysztof Pomian”. Wydarzenie to zostało zorganizowane z okazji 85. rocznicy urodzin prof. Pomiana, jednego z najwybitniejszych żyjących polskich naukowców, od 1973 r. mieszkającego i pracującego głównie we Francji. Konferencja odbyła się w Paryżu w dniach 4–6 kwietnia 2019 r. Jej uczestnikami byli współpracownicy, uczniowie i przyjaciele Krzysztofa Pomiana z Polski, Francji, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Buffon (1707–1788) et la Pologne. Actes du colloque franco-polonais à l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance tenu à Paris le 8 juin 2007, Varsovie–Paris : Académie polonaise des sciences, 2007, pp. 162. [REVIEW]Stéphane Schmitt - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):135-146.
  Ce volume, paru il y a maintenant treize ans, faisait suite à un colloque tenu au Centre de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris à l’occasion du tricentenaire de la naissance du naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon. Consacré aux relations entretenues par le grand naturaliste français des Lumières avec la Pologne, il constitue une rare contribution à l’étude des circulations de savoirs scientifiques entre la France et l’Europe Centrale et Orientale au xviiie siècle. Le parcourir, treize ans après sa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Interactive Method for Language Science and Some Salient Results.Hélène & Andre Włodarczyk & Andre Włodarczyk - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):73-92.
  The use of information technology in linguistic research gave rise in the 1950s to what is known as Natural Language Processing, but that framework was created without paying due attention to the need for logical reconstruction of linguistic concepts which were borrowed directly from barely formalised structural linguistics. The Computer-aided Acquisition of Semantic Knowledge project based on the Knowledge Discovery in Databases technology enabled us to interact with computers while gathering and improving our knowledge about languages. Thus, with the help (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  When Collaboration Becomes Ubiquitously Digital.Jan Zygmuntowski - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):93-97.
  In recent years, the majority of studies on new technology-related phenomena have focused either on proving the benefits of innovative solutions or on criticizing social costs. The path chosen in the reviewed book Collaborative Society by Dariusz Jemielniak and Aleksandra Przegalinska is to capture a wider cultural shift that is taking place because ICT tools allow people to take advantage of their willingness to cooperate. The key thesis is that the collaborative society goes far beyond the sharing economy – or (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues