Analiza I Egzystencja

ISSN: 1734-9923

12 found

View year:

 1.  4
  Language Research Perspectives Based on the Philosophical Hermeneutics of Hans-Georg Gadamer.Aleksander Krzyżanek - 2024 - Analiza I Egzystencja 66:101-121.
  In this paper I accomplish two goals: first, I briefly reconstruct Hans-Georg Gadamer’s views on language, included foremost in Truth and Method. I discuss if and how can we analyse language in the hermeneutic way; what is Gadamer’s view on philosophy of language and linguistics; what is the hermeneutic priority of the question and why choosing the logic of question may lead to a conflict between philosophical hermeneutics and analytic philosophy. Then, on such base I show correlations, which can be (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Scientific progress as an ongoing problem. Philip Kitcher's stance.Anna Starościc - 2024 - Analiza I Egzystencja 66:145-162.
  The article discusses the problem of scientific progress in the contemporary philosophy of science, which is most often understood as the development of science associated with the pursuit of discovering the truth. The stance of Philip S. Kitcher, one of the most famous and influential contemporary philosophers of science, is presented. His considerations deepen the issue mentioned in the article’s title, primarily by expanding the scope of this topic. Thus, Kitcher’s considerations represent currently effective model of the philosophy of science, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  A Liberal Proposal to Justify State Authority.Giorgi Tskhadaia - 2024 - Analiza I Egzystencja 66:5-24.
  It is often asserted that a liberal theory of political obligation is unattainable. This is, largely, because liberalism revolves around consent and hence, is supposed to be intrinsically inimical to the existence of state authority. However, there is at least one liberal proposal – the argument of fair play, that makes a plausible case for justifying the establishment of a coercive entity. The most popular contemporary version of it, which is offered by George Klosko, turns on the fact that non-excludable (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Wrestling with Method. Dialectics and Phenomenology in Hegel and Berdyaev's Project for a New Philosophy.Monika Woźniak - 2024 - Analiza I Egzystencja 66:123-144.
  The paper is devoted is to the problem of philosophical method in the late writings of Nikolai Berdyaev, in which he began to criticize ontology for rationalising concrete existence. Berdyaev calls his new project “phenomenology of spiritual experience”, and his works of that period betray a growing interest in Hegelian philosophy as a first philosophy of spirit and a new, more dynamic way of philosophising. Because of it, I aim to compare both philosophical projects. In the first part of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  The problem of dehumanisation in the light of Mieczysław Wallis' intellectual biography.Joanna Zegzuła-Nowak - 2024 - Analiza I Egzystencja 66:25-78.
  Artykuł przedstawia etyczny problem dehumanizacji w perspektywie prac i doświadczeń Mieczysława Wallisa, polskiego uczonego, przedstawiciela filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej. W czasie II wojny światowej myśliciel ten spędził około 5 lat w niemieckich obozach jenieckich. Nie poddał się jednak wówczas atmosferze niepokoju i rezygnacji, nie pogrążył w strachu przed długotrwałą niewolą, lecz nieprzerwanie kontynuował swoją pracę naukową i dydaktyczną. W rezultacie, nie tylko zilustrował mechanizmy dehumanizacji zachodzące w rzeczywistości obozowej, ale także sformułował autorski intelektualny „program profilaktyczny”, który pozwalał obronić ludzką psychikę, osobowość, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Nietzsche and Foucault on the origin of (modern) subjectivity.Stanisław Łojek - 2024 - Analiza I Egzystencja 66:79-100.
  This article aims to show Foucault’s adaptation and creative development of Nietzsche's findings on the production of subjects through the interplay of, closely related, knowledge and power. What I am exclusively interested in is the problem of this production, or forming, of individuals. Because both authors have a lot of revealing things to say on it, I would like to analyse their concepts as complementary and, to some extent, mutually explanatory and... corrective. Showing the specific mechanisms of power in modern (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  The ambiguous beginning of life and the binary pattern – a phenomenological analysis of intersexual experience.Anna Alichniewicz - 2024 - Analiza I Egzystencja 65:35-49.
  In my paper, I attempt a phenomenological analysis of the lived experience of intersexuality, which I view from the perspective of the problem of indeterminacy concerning the horizon of the givenness of homeworld founded on the broader basis of the pre-givenness of lifeworld. These horizons define the structure of the sedimentation of subjective experience, as well as the layers of cultural meanings sedimented in the lifeworld. The sedimented layers of self-experience and of the shared lifeworld function as a sphere of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Emotional experiences in the context of religion and sport.Damian Barnat - 2024 - Analiza I Egzystencja 65:51-71.
  The subject of this paper is the relationship between religion and sport. The aim of my considerations is to criticise the position presented by the American philosopher Eric Bain-Selbo, according to which sporting experiences may quite rightly be described as religious experiences. In the first part of the article, I reconstruct Wayne Proudfoot’s concept of religious experience that underlies Bain-Selbo’s analysis. I then discuss the research conducted by Bain-Selbo and the conclusions he draws from it. In the next part of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Aestheticism and the Others: The Social Dimension of Nietzsche's Views on Self-Fashioning.Filip Čukljević - 2024 - Analiza I Egzystencja 65:73-90.
  In this article, I shall explore the social dimension of Friedrich Nietzsche's views on self-fashioning, focusing on the interpretation offered by Alexander Nehamas. First, I shall briefly present Nehamas's understanding of Nietzsche's views on self-fashioning and the overall significance of their social aspects. Then I shall investigate the necessity of the audience to assess one's attempt at self-fashioning. Furthermore, I shall explore how one's pursuit of self-fashioning is influenced by and influences other similar efforts. Finally, the article will reveal the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  28
  Memory traces, phenomenology and the simulationist vs causal theory dispute.Luiz do Valle Miranda - 2024 - Analiza I Egzystencja 65:21-34.
  Filozofia pamięci jest gorącym tematem w kognitywistyce i filozofii umysłu. Niniejsza praca analizuje spór między symulacjami a przyczynową teorią pamięci poprzez badanie poczucia swojskości i jego związku ze śladami pamięciowymi, a dokładniej w jaki sposób zwiększają one płynność rekonstrukcji przeszłych epizodów. Zrozumienie relacji między śladami swojskości i pamięci, a ponadto relacji między pełnoprawną fenomenologią pamięci a poczuciem subiektywnej pewności epizodu, jaki miał miejsce w przeszłości, prowadzi do odmiennej interpretacji rywalizacji między tym, co przyczynowe, a tym, co symulacyjne.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  How Broad Modal Fictionalism Can Survive Rosen’s Challenge.Tomasz Puczyłowski - 2024 - Analiza I Egzystencja 65:5-19.
  Gideon Rosen described the difficulties faced by those who claim that statements about possible worlds cannot be literally true. According to his argument, if the truth of modal sentences could be explained by referring to the hypothesis of the plurality of possible worlds, which is a sort of fiction for modal irrealists, the position would have antinomic consequence. I argue that the advocate of broad modal fictionalism can avoid such a devastating conclusion. To that end, her position should be given (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  A Duty to Rescue and Its Costs.Stanisław Wójtowicz, Łukasz Dominiak & Igor Wysocki - 2024 - Analiza I Egzystencja 65:91-124.
  Artykuł analizuje problem kosztów powstałych w wyniku realizacji obowiązku udzielenia pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Autorzy prezentują trzy odmienne stanowiska dotyczące tego problemu, rozważając scenariusz, w którym osoba decyduje się, z własnej woli lub przymuszona za pomocą prawa, uratować inną osobę, w sytuacji, w której taka pomoc wiąże się z naruszeniem praw trzeciej strony. Przykładowo, A ratuje tonącego B, ale w trakcie ratowania narusza prawa C. Pytanie, które stawiają autorzy brzmi: zakładając, że istnieje obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues