Year:

 1.  5
  Fregowska kategoria Bedeutung.Krystian Bogucki - 2018 - Analiza I Egzystencja 43 (2): 83 - 112.
  Bogusław Wolniewicz – polski tłumacz Pism semantycznych Gottloba Fregego – przełożył termin Bedeutung na język polski jako „znaczenie”, zauważając w przypisie, że wątpliwości, jakie może budzić w tym przypadku użycie tego słowa, budzi również użycie w języku niemieckim przez Fregego słowa Bedeutung. Jednocześnie Wolniewicz, w tym samym przypisie, twierdzi, że „to, co Frege nazywa znaczeniem znaku, pokrywa się z tym, co w dzisiejszej terminologii semantycznej zwykło się nazywać »denotacją« albo »denotatem«” (Frege, 2014a, s. 62, przypis 27). W niniejszym artykule postaram (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  66
  O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy).Tomasz Szubart - 2018 - Analiza I Egzystencja 4 (44):61-81.
  Semantic contextualism is often used in order to offer solutions for problems in other branches of philosophy, including epistemology. One of such attempts is epistemic contextualism, according to which the semantic value of the word “knows” changes with the context of its utterance. The aim of this paper is to critically investigate Keith DeRose’s contextualism to see up to what extent does it provide a valid anti-sceptical strategy. I argue that while it can be seen as a good rival for (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues