View year:

 1.  3
  Пошуки Глобальної Справедливості У Полікультурному Суспільстві (Філософська Концептуалізація).Михайло Бойченко - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:15-23.
  Розглянуто потенціал соціальної філософії як пояснювального засобу для процесів пошуку глобальної справедливості. Визначено, що дослідження глобальної справедливості задає не лише концептуальну рамку для осмислення локальної проблематики справедливості, але уможливлює успішне практичне розв’язання цієї проблематики, оскільки глобальна справедливість у сучасному суспільстві набуває більшої дієвості, аніж локальна справедливість. Прикладом цього може слугувати підтримка України провідними демократіями світу у її протистоянні збройній агресії російської федерації, яка переважає Україну за економічними, військовими та інформаційними ресурсами. Полікультурність сучасних суспільств розглянуто як результат інтенсифікації міжнародної соціальної комунікації. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Григорій Сковорода: Філософсько-Правові Конотації Вчення Українського Мислителя.Олександр Головко & Іван Карпенко - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:6-14.
  Стаття присвячена дослідженню правових аспектів філософського вчення Григорія Сковороди. Попри всю парадоксальність і символізм філософського учення Сковороди, пошук морально-релігійної основи в усіх суспільних явищах, а отже і правових, і державних робить його одним із найбільш оригінальних адептів природно-правового розуміння права. І в цьому вбачаємо певну спадковість (при всій оригінальності, самобутності й набагато більшій масштабності особистості) поглядам М. Козачинського. Саме серце є головним у досягненні спорідненості («сродності») – відповідності між внутрішнім і зовнішнім, між Богом і «твар’ю». І хоча Сковорода не користувався (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Негативна Копула Буття Серед Перспектив Гайдеґґерового Проєкту Радикальної Онтології.Дар’я Захлипа - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:49-56.
  Being needs a rectification, that is the compensation of being for Being, which was only assumed, but not substantiated by reason of the influence of the logical fallacy petitio principii and due to the loss of the absolute status of the verb to be from the Greek times to Heidegger's project of ontology. The annulment of the Greek status of the verb to be caused an absolute disorientation of being regarding its own object and method of action, which ultimately led (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Наукові Шляхи Опанування Невизначеністю В Турбулентному Суспільстві.Олег Кубальський - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:30-38.
  Для сучасного суспільства характерними є перманентні виклики, які створюють ситуацію необхідності збереження ключових параметрів суспільного розвитку з урахуванням тимчасових і ситуативних відхилень від стратегічного напряму цього розвитку. Ключем до розуміння проблеми детермінації у сучасній науці може слугувати виявлення закономірностей у розвитку самої науки. З одного боку, не викликає жодних сумнівів необхідність систематизації знань і дотримання чітких критеріїв науковості – особливо у ситуації експоненціального зростання обсягу і розмаїття знань, якими володіє сучасне суспільство. З іншого боку, наука постійно відмовляється від деякої частини (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Актуальність Етичних Принципів Сковороди: Розмова Сковороди Про Справжнє Щастя.Крістоф Люмер - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:87-91.
  В статті з позицій систематичної аналітичної філософії аналізується етичний твір Григорія Сковороди «Розмова п'яти подорожних про істинне щастя в житті». Визначаються новаторські аргументи Сковороди, зокрема щодо критики матеріалістичного гедонізму. Наголошується на значній стилістичній різниці між філософською та теологічною частинами тексту Сковороди. Виокремлюється особливості його філософських аргументів і догматичної проповіді християнського евдемонізму.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Візуальна Філософія Сучасної Мандрівної Людини.Ігор Нещерет - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:92-100.
  У статті актуалізується візуальна філософія, розкриваються перспективи сучасних візуально-філософських творів. Дослідження містить аналіз і авторську інтерпретацію філософських плакатів, створених сучасними митцями-мандрівниками. Пропонується авторська програма щодо можливостей філософської фотографії. В статті коментуються фотографії з виставок «Мандрівка містами культурної спадщини ЮНЕСКО», «Акваграфія», «Місто, де позує сама Історія». Визначаються основні складові феномену сучасної філософської мандрівки та види візуально-філософських творів, з нею пов’язаних. Представлено дев’ять основних складових сучасної філософської мандрівки: зацікавлення, рух, відпочинок, спостерігання, враження, трансцендування, досвід, осмислення, творча дія. Визначено види візуально-філософських творів: символістичні, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Наратив Російської Мови Як Частина Російського Імперського Гібрису.Володимир Панов - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:57-68.
  Стаття присвячена проблемі поєднання російської мови з російським імперіалізмом. Запропоновано концепцію імперського гібрису, під яким розуміється думка нації про себе, згідно з якою вона "на ступінь вище", ніж інші (нації); думка, що засновується на відчутті гонору. Таким чином, джерела імперіалізму містять два компоненти: ірраціональне відчуття гонору та раціональна епістема, що має підкріпити це відчуття. Остання зазвичай будується довкола бінарної опозиції “цивілізація-варварство”. Розкрито саморозуміння російської мови як “кращої” за інші мови, що найкраще виражається у міфі про “великий і могутній”. Під саморозумінням (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Naked Attraction: Структура Бажання.Олег Перепелиця & Ольга Храброва - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:76-84.
  У статті здійснюється концептуалізація структури бажання, що властива суспільству спектаклю споживання. Визначається характер репрезентацій різноманіття, рівності, рівновартості, що конституюють сучасного суб’єкта бажання й експонують сингулярність бажання, що спрямоване на частковий об’єкт. Специфіка культури сучасного суспільства, орієнованого на різноманітні способи «самовинаходження» через оприлюднення конструювання особистості, зациклена на тілесності, на винесенні усього тілесного на поверхню. Йдеться про панування дефрагментованих образів, що виробляються за принципами товарної форми через репрезентацію/експонування, що забезпечується розвитком сучасних медіа-технологій. У цій перспективі капіталізоване тіло зводиться до його інструментальності, виробничого (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Вернер Єгер: Концепція «Третього Гуманізму».Володимир Прокопенко & Олексій Воробйов - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:39-48.
  У статті розглядається розвиток класичної гуманістичної традиції в німецькій думці ХХ століття та головний діяч цієї традиції – Вернер Єгер. Автори аналізують ситуацію у німецькому антикознавстві на початку ХХ ст. і доходять висновку, що німецький проєкт класичної філології, Altertumswissenschaft, опинився в кризовому стані в цей час. Єгер і його однодумці запропонували вихід з цієї кризи за допомогою концепції «третього гуманізму». «Третій гуманізм» став значним явищем у духовному русі початку ХХ ст. в Європі. Єгер називає цей гуманізм «третім», тому що вважає (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Peer-to-Peer (пост)авторство.Георгій Храбров - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:69-75.
  The article conceptualizes (post) authorship in the context of the development of contemporary network technologies. The development and specifics of contemporary information technologies are considered, and their impact on culture is determined. It is noted that contemporary technologies change people, social relations, and the nature of cultural production. It emphasizes the importance of cooperation, the network method of interaction, the importance of free access, the principles of freedom in the use and dissemination of information, technologies provided, in particular, by such (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Доцільність У Глобальній Структурі Буття І Майбутнє Людства.Володимир Шаповал - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 67:24-29.
  У статті зроблена спроба показати новий ракурс проблем доцільності людської діяльності та процесів, що відбуваються у сущому взагалі, визначити їх раціональний і ірраціональний компоненти, а також розкрити їх глибинний сенс. Автор обстоює думку, що послідовний розвиток доцільності йде у напрямку набуття все більшого ступеню складності. Людську цивілізацію можна розглядати закономірною ланкою цього процесу. Сьогоднішній етап розвитку цивілізації показує, що вона стоїть на роздоріжжі, маючи перед собою різні альтернативи, але всі вони пов’язані з переходом до нового рівня складності. Або йти шляхом (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Онтологічна Система Бардесана - Свобода Волі Та "Етична Космологія".Микита Артеменко - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:52-58.
  Стаття присвячена реконструкції онтологічної системи Бардесана. Специфічний погляд на етику як онтологічну конструкцію характерний для близькосхідної філософської традиції. Вчення Бардесана лежить біля витоків сирійської релігійної філософії, тому реконструкція його вчення дозволяє зрозуміти основні джерела, які сформували східну філософську традицію в її самобутності. Детальний філософський аналіз поняття долі у вченні Бардесана раніше не проводився. Крім того, у більшості досліджень більше уваги приділялося історії запозичень та походженню різних концепцій бардесанської філософії та їх доксографії, тоді як аналіз окремих концепцій зазвичай залишався за дужками. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Rex Iudæorum: Від Тернового Куща До Тернового Вінця.Деніс Бакіров - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:47-51.
  The aim of this study is to trace the development of the messianic thought from its pre-monarchic roots (Pre-Temple) to the monarchic period (First Temple), to the post-exilic period (Second Temple), and to the post-Second Temple period. I hypothesise that the first identification of the messiah (the anointed) with the military leader was an intellectual and religious endorsement of the “original sin” of kingship described in the allegory of the trees (Judges 9:8-15). However, the Babylonian exile catalysed the process by (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Людина В Соціокультурному Бутті: Між Системою І Антисистемою.Лідія Газнюк & Михайло Бейлін - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:38-46.
  Антисистема розглядається як соціокультурна спільність людей, світогляд яких будується за принципом заперечення і знецінення наявної реальності і усвідомлення потреби її трансформувати. Реальна соціокультурна реальність опиняється під загрозою знищення задля здійснення постулатів антисистемної доктрини, хоча ця доктрина суперечлива і нежиттєва, і тому її положення не можуть бути здійснені в даний момент або взагалі ніколи. З’ясовуються причини виникнення антисистем: кризовий стан суспільства (політичні і духовні кризи), наростання почуття депривації та наявність ідей та інститутів, що не належать до панівної в суспільстві культури. Показано, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Нова Щирість В Пост-Постмодерному Мистецтві.Наталія Загурська - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:19-26.
  В статті досліджується питання Нової Щирості в пост-постмодерному контексті, насамперед в пост-постмодерній культурі, в першу чергу літературі. В дослідженні розглядається пост-постмодерна Нова Щирість у порівнянні з постмодерною апатією, надлишковою інтелектуалізацією та цитацією тощо. В такому випадку Нова Щирість тісно пов’язана з пост-постмодерними оригінальністю, автентичністю, чесністю, правдивістю, відвертістю та серйозністю. Постмодерний іронічний еклектизм як різновид деконструкції розвивається в реконструктивну пост-постмодерну не- та метафікційну щирість. Отже, Нова Щирість як чутливість постає як загальною культурною атмосферою, так і певним різновидом філософії з її особливими (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Реальність Війни: Діагностика Філософського Інструментарію Її Аналізу.Надія Корабльова & Ганна Чміль - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:6-18.
  Стаття присвячена перегляду базового філософського інструментарію аналітики війн через дескрипцію конкретної війни – російської агресії в Україні. Згідно епістемології М. Фуко, цю війну можна означити як історичний розрив, який відділяє її від попередніх уявлень і практик війн. Теза, що наука сама конструює свій предмет, визначає те коло явищ, які дозволяють перегляд базових концептів, робить можливою авторську версію реальності війни як мисленнєвої реальності поза її символічним виразом. Для творення авторського концепту смислопокладаючим став перехід від хаосу життєвого світу до логосу світу позачасового, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Уточнення Значущості Принципу Детермінізму У Сучасній Науковій Теорії.Олег Кубальський - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:59-67.
  Детермінізм постає як ключове поняття для науки від моменту її виникнення: наука покликана чітко і однозначно визначати причини явищ, які спостерігаються, та на цій основі впевнено прогнозувати розвиток цих явищ. Втім, вже понад століття, після виникнення квантової фізики та з формулюванням теорії відносності і принципу невизначеності класичне розуміння детермінізму зазнало суттєвого перегляду у фізиці, яка вважалася зразком науки. Ще більше викликів поняття детермінізму отримало у соціальних та гуманітарних науках, які звертаються до об’єктів, які не можуть повністю бути охоплені людським досвідом (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Розуміння Людської Дивідуальності В Політичному Метамодернізмі.Олександр Манюков - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:27-37.
  Представлено розуміння дивідуальної природи особистості з погляду політичного метамодернізму Ханзі Фрайнахта. Він послуговується трансперсональною перспективою, в центрі якої стоїть (трансін)дивід – член більш розвинених та ускладнених суспільств. Проаналізовано монографічні праці автора на предмет використання концепції дивід(уум), яка була сформована у постмодерні і запозичена теоретиками метамодерну. Тож в роботі представлена спроба осмислити багатогранність дивіду та дивідуальності поза постмодерним дискурсом. Дивідуальність концептуалізовано як суб’єктність, що синтезована на межі колективного та індивідуального з урахуванням впливу постмодерної цифровізації у поєднанні з трансперсональним поглядом на людську (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Проблема Порядку Та Концептуальні Налаштування Сучасної Теоретичної Соціології.Марина Смоляга - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:68-74.
  В статті обговорюються сучасні концептуальні перспективи, в яких реалізується прояснення проблеми суспільного порядку. Важлива обставина і характерна риса цього обговорення полягає в тому, що у ньому приймається теза, що відомий твір Т. Гоббса «Левіафан...» є не просто однією – нехай класичною – з розвідок, на дану тему, але виступає своєрідною «структурою можливості» для усіх і будь-яких наступних спроб і досвідів у цьому плані. Дана, теза виступає, власне, також завданням розгляду і його результатом (вже в якості доведеної). Показується, що гоббсівське рішення (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Філософські Аспекти Інтерпретаційності Проблем Історії України В Реаліях Сьогодення.Роман Халімон - 2022 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 66:75-81.
  З початком гібридної війни України з Російською Федерацією проблема історії та її інтерпретації набула особливої гостроти. В ході ідеологічної війни між державами відбувається справжня спекуляція інтерпретацією історії. З метою пошуків шляхів до утвердження оптимістичного світогляду українців автор статті визначає основні сучасні проблеми інтерпретаційності історії України та окреслює шляхи їх можливого вирішення. Філософського аналізу проблем інтерпретаційності історії України потребує сьогодні й освітня галузь, яка перебуває на етапі модернізації. Філософський дискурс про зміст та напрямки історичного процесу має теоретичну й практичну значимість, сприяє (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues