Year:

 1.  22
  1994 рік: нові горизонти.Olga Petrova - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (14):105-111.
  Статтю присвячено складним психологічним і матеріальним обставинам, у яких розвивалася культура України (Києва) у 1994 р. за умов фінансового дефіциту в країні та політичного безладу і невизначеності. Йдеться про зусилля інтелектуалів (філософів та митців) протистояти негативним обставинам тодішньої ситуації і працювати на перспективу. Завдяки фінансуванню Фонду Дж. Сороса було засновано програму «Трансформація гуманітарної освіти в Україні», яка сприяла відбору та виданню підручників нового покоління для незалежної України. Ініціаторами видання був Інститут філософії України та директор програми Н. Вяткіна. Творчий горизонт визначився (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  44
  The History of Russian Empire’s Most Expensive Painting.Nadiia Pavlichenko - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (13):98-104.
  The article describes the story of painting Nana (1881) by Marcel Suchorowsky known as the most expensive painting sold by a painter in the Russian Empire. But the art piece differs a lot from the general line of the local art market situation, which was defined by special institutions, such as the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg. The main aspects are taken into consideration, such as: critical analysis of the painting, the story of the plot, which refers to (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  63
  Tibetan Buddhism and Science: Dialogue based on the Teaching of Kalachakra.Olena Kalantarova - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (12):88-97.
  Статтю присвячено огляду можливих перспектив розвитку діалогу буддизму з наукою в напрямку міжкультурних філософських дискусій у разі залучення вчення тибето-буддійської традиції Калачакра, яке «балансує» між релігійно-філософською та науковою думкою. Заради цього розглянуто зв’язок вчення Калачакра з класичними буддійськими науками, зокрема традиційною астрономією (астрологією) та медициною (алхімією). Особливу увагу приділено метафізичній системі Калачакра, яка пропонує власну модель феноменального світу і дає можливість намітити певні зв’язки між різними рівнями свідомості, та потенціалу філософських підходів до аналізу цієї моделі. Як висновки сформульовано окремі попередні (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  26
  Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.).Mykhailo Sobutsky - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (11):82-87.
  Статтю присвячено долі споруд 1920–1930 рр., котрих чимало є в Києві. Розглянуто різні можливі дискурси щодо них, зокрема стилістичний, ідеологічний, семіотичний. Особливу увагу приділено можливим критеріям пам’яткозбереження, оскільки споруди цього часу ще менш захищені від руйнування, ніж, скажімо, зведені на самому початку ХХ ст. Запропоновано підхід до споруди як до матеріальної речі, яка, незалежно від належності до однієї з численних тогочасних архітектурних стилістик (конструктивізм, ар-деко та ін.), заслуговує на збереження через свою дотичність до практичної діяльності попередніх поколінь.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу.Olena Zelenska Natalia Aleshugina - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (10):72-81.
  Старовинним об’єктам, які створені давніми майстрами та демонструють колишні моди й технології, завжди гарантована увага нащадків. Що давніший об’єкт, то більше захоплення та інтерес він викликає. У центрі уваги статті – дерев’яна архітектура м. Чернігова ХІХ – початку ХХ ст., прикрашена різьбленням, яка представляє традиційну забудову міста в позаминулому столітті і є безсумнівною естетичною та художньою, а інколи – й історичною цінністю. У статті охарактеризовано стан, кількість та райони розташування в Чернігові дерев’яних будинків, що мають історико-культурну або естетичну цінність, порушено (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  39
  Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа.Olga Kyrylova - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (9):64-71.
  У статті ставиться питання про побудову інструментальної моделі культурологічної аналітики кінематографа. Запропоновано виокремити такі її методологічні виміри: морфологічний, історико-культурологічний, культурно-типологічний, культурно-цивілізаційний, семіотичний, культурно-антропологічний та деякі інші. На відміну від універсальної, обґрунтовано специфічну культурологічну модель танатологічного аналізу кінематографа з такими рівнями: танатохронотопічним, еротанатологічним та ін.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  20
  Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту.Yaroslava Bondarchuk - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (8):53-63.
  Розглянуто палеолітичні композиції із зображенням птаха, які передають релігійно-світоглядні уявлення первісної людини. З’ясовано, що в мистецтві палеоліту образ птаха мав два головних значення: символу верхньої частини світобудови в бінарній та в триярусній вертикальній моделі всесвіту та символу душі, яка після смерті людини підіймається у вищий світ. Підкреслено семантичну спорідненість образу птаха як символу душі з образом жінки, яка вважалась носителькою душ ще не народжених дітей. Показано зв’язок провідних релігійно-світоглядних ідей, втілених в образі птаха, з характеристиками зодіакальних знаків, домінантних у час (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues