Year:

 1.  2
  Ісмаїл ґаспринський – епонім модернізації ісламського просвітительства та культури в криму.Ельмаз Асанова - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:87-105.
  Анотація: Ісмаїл Ґаспринський був відомим кримськотатарським інтелектуалом, педагогом, видавцем і політиком пантюкістом, який надихнув рух джадидистів у Центральній Азії. Однин з перших мусульманських інтелектуалів в Російській імперії, котрий усвідомлював необхідність реформації у сфері освіти, культури і модернізації тюркських та ісламських громад. Він вважається архітектором модернізму серед тюркських мусульманських підданих Російської імперії. Здобував освіту в мусульманських школах, в Російській військової академії і за кордоном ; повернувся до Криму, щоб заснувати одне з найважливіших етнічних періодичних видань в історії Росії - «Терджиман». Ісмаїл (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  1
  Концепт «український світ» як когнітивний ідентифікатор життєвого простору сучасних українців.Оксана Василівна Горкуша & Людмила Олександрівна Филипович - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:13-31.
  Анотація. У статті увагу зосереджено на тому, чи доречно дефініювати поняття «Український світ» з врахуванням дійсної ситуації та наявності в сучасній Україні різних конфесій, що можуть самовизначатись варіативно. Українські академічні релігієзнавці вже звертались до теми «Українського світу» та ситуативно застосовували цей термін в своїх попередніх розвідках. Але осмислюючи позначуване ним, науковці усвідомили, що сам термін «Український світ» потребує більш чіткого визначення. Адже трапляються випадки, коли самому терміну відмовляють в автономності, в наявності у нього дійсного змісту, вважаючи його дзеркальним відображенням «Русского (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Чудотворна ікона божої матері «троєручиця»: Історичний шлях до спаського храму м. полтави.Олексій Гура - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:70-86.
  У статті простежується історичний шлях чудотворної ікони Божої Матері «Троєручиця» упродовж кінця ХІХ – початку ХХІ століть. Автор аналізує українські традиції пошановування чудотворних ікон. Особлива увага звертається на розвиток християнства і церковного мистецтва. Зокрема, дослідник визначає значення пам’яток Богородицького циклу. Зроблено опис останніх досліджень і публікацій із названої теми. Дається змістовна історична довідка про появу ікони Божої Матері «Троєручиці». Наголошується на виключній ролі в історії ікони пр. Іоана Дамаскіна. Дослідник розкриває обставини створення ікони Божої Матері «Троєручиця». На основі аналізу історичних (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 4. Зміст.Редколегія Журналу - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Титульна сторінка.Редколегія Журналу - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Автори Часопису.Редколегія Журналу - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:121-124.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Вступне слово головного редактора.Анатолій М Колодний - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:9-12.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Соціальне служіння церков і конфесій на ниві збереження індивідуального та громадського здоров'я сучасних українців.Наталія Куліш - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:49-69.
  Анотація. Статтю присвячено вивченню феномену соціального служіння церков і конфесій на ниві збереження індивідуального та громадського здоров’я сучасних українців. Зазначено, що включення релігійних організацій у сферу соціальної дійсності починається з її осмислення на теоретично-богословському рівні. Констатовано, що в українському контексті здійснюється міжконфесійна взаємодія на цій ниві, плідною є державно-конфесійне партнерство. Показано діапазон такої діяльності, сфери, види, формати її реалізації. Проаналізовано коло цільових груп на які вона спрямована. Наведено приклади успішних форматів реалізації соціального служіння, зокрема, медико-місіонерське служіння, діяльність харитативних місій та (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  1
  Рецензія на колективну монографію "релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: Український контекст".Павло Павленко - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:115-120.
  Доктор філософських наук Павло Павленко привертає увагу читацької аудиторії до чергової колективної монографії науковців Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, під назвою “Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст”. Нижче публікуємо текст його рецензії на цю книгу.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10.  2
  Теоретичні й практичні виміри «українського світу»: Місце та роль релігії.Віта Титаренко - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:32-48.
  В статті розглядається питання онтології українського соціуму в контексті потенційного його виходу із стану сингулярності – він має шанс перетворитися на щось позитивно інше, або так і залишитися у вимушено знайденому стані радикального збурення, із суттєво зміненим порядком речей, явищ, очікувань, сподівань. Цей процес характеризується наступною контроверсійністю: 1) наявністю високого ризику деструктивних змін, які мають релігійну основу; 2) наявністю потенціалу конструктивних змін, досвід якого накопичений та апробований самою історичною присутністю релігії. Автор пропонує пошук життєздатних і емпірично дієвих концептів, спроможних об’єднати (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 11. Рецензія на монографію «церковно-політична історія римських пап».Петро Яроцький - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:106-109.
  В рецензії оглядається монографія українського історика М.Отроша «Церковно-політична історія Римських пап», аналізується основні ідеї і методологічні засади дослідження.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Рецензія на збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «авраамічні релігії в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин».Петро Яроцький - 2021 - Ukrainian Religious Studies 93:110-114.
  Незважаючи на карантин, 2020 рік став плідним для багатьох наукових колективів. Так, Національний заповідник «Давній Галич» вже вкотре провів традиційну Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену авраамічним релігіям. Результатом останнього наукового форуму 29-30 жовтня 2020 р. стала збірка матеріалів «Авраамічні релігії в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин». Водночас в цьому виданні опубліковані матеріали міжнародної наукової конференції «Україна-Ватикан: контекст міжконфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі й Україні. Моноконфесійний випуск цих матеріалів поданий у такій узагальненій співпраці: Міністерство культури та інформаційної політики, Національна (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Medieval Encyclopedia as a Form of of Religious Worldview Universalization.Alla Aristova - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:42-63.
  The article actualizes the significance of scholastic encyclopedias for the religious and secular culture of medieval Europe. Their role as a compendium of accumulated knowledge and at the same time ideological synthesis of Christian religious doctrine and scientific achievements, ancient and scholastic traditions, university, and church-monastery intellectual culture is shown. The main attention is paid to the multi-volume Vincent of Beauvais’ work «Speculum Maius» as the most significant work among medieval encyclopedias and its conceptual completion. The extraordinary role of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  The History of Ukrainian Association of Researchers of Religion to the 25th Anniversary of Establising.Viktoriia Borodina & Ihor Kozlovskyi - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:166-175.
  In this issue, the founder of the Donetsk regional branch of the Ukrainian Association of Religious Studies, theologian, candidate of historical sciences, senior researcher of the Department of Religious Studies of the GS Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, President of the Center for Religious Studies member of the Expert Council on Freedom of Conscience and Religious Organizations under the Ministry of Culture of Ukraine, member of the Strategic Council under the Minister of Culture (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Religious Tourism: Relevance for Post-Pandemic Ukraine.Olga Borysova - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:139-165.
  The article is a presentation and analysis of the main provisions of 16 works of the world's leading experts on religious tourism and pilgrimage, published in a special issue of the International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. 2020. Vol.8. This special issue was dedicated to the impact of the COVID-19 pandemic on religious tourism, and in particular pilgrimage, in the world. Religious tourism has a strong socio-cultural potential and demand - it is the value status of any person who (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Orthodox Arrangement of the Pochaiv Lavra in the Second Third of the XIX Century.Ella Volodymyrivna Bystrytska - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:13-41.
  : A series of imperial decrees of the 1820s ordering the establishment of a Greco-Uniate Theological Collegium and appropriate consistories contributed to the spread of the autocratic synodal system of government and the establishment of control over Greek Uniate church institutions in the annexed territories of Right-Bank Ukraine. As a result, the Greco-Uniate Church was put on hold in favor of the government's favorable grounds for the rapid localization of its activities. Basilian accusations of supporting the Polish November Uprising of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Authors #92.Liudmyla O. Fylypovych - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:210-215.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Youth Religious Identity.Iryna Klimuk & Sofia Kliots - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:117-138.
  . The article examines the specifics of the formation of the religious identity of schoolchildren in Lutsk and identifies the main factors influencing this process. The main approaches in defining the concept of religious identity are analyzed. The focus is on ontological, psychological, revealing the individual level of religious identity and sociological approaches, which are represented by confessional and institutional religious identity. Emphasis is placed on the use of a constructivist approach to understanding religious identity through the prism of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Nature and Manifestations of Ukrainian Religious Plurality.Anatolii Kolodnyi - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:89-116.
  The article reveals the nature and manifestations of Ukrainian religious pluralism. Despite the constant interest in the topic - the plurality of religious life in Ukraine, science has not yet clarified the causes and roots of this phenomenon. The author analyzes the historical, psychological, socio-political factors that caused the religious diversity of Ukraine. The presence of many religious traditions within one ethnic and state territory promotes tolerant relations between bearers of different religious beliefs. Ukraine's religious plurality distinguishes Ukrainians from other (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Introductory Remarks by the Editor-in-Chief.Anatolii Kolodnyi - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:9-12.
  Introductory remarks by the editor-in-chief.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Title Page.Editorial Board Of the Journal - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Table of Contents.Editorial Board Of the Journal - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Review of the Individual Monograph of Anatoliy Kolodnyi "The Phenomenon of Religious Studies". [REVIEW]Pavlo Pavlenko - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:176-183.
  PhD in Religious Studies Pavlo Pavlenko draws attention of the readership to the next individual monograph of prof. Anatoliy Kolodnyi named “The Phenomenon of Religious Studies”. Below we published his review of this book.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Review for a Monograph "The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints in its History and Today " by Professors A. Kolodnyi and L. Fylypovychch.Vita Tytarenko - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:184-186.
  The review reviews the monograph "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in its history and present" by Professors A. Kolodnyi and L.Fylypovych.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  "Temple Complexes" in the Religious Life of the Trypillia Community.Oleksandr Ivanovich Zavalii - 2021 - Ukrainian Religious Studies 92:64-88.
  In the period 4800-3600 BC. in the eastern part of the Trypillia area arose "giant settlements" or "megasites" / "mega-settlements" with thousands of buildings. In the central parts of these living conglomerates, scientists found special buildings that were recognized as sanctuaries, sacred complexes or temples. In the late period of the Trypillia culture they disappeared. These religious buildings were built with a focus visible processes of celestial bodies and the laws of cyclic rotation of the Earth in space, and included (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues