Year:

 1. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ciało jako przedmiot praktyk ascentycznych w sztuce współczesnej (Opałak, Dudek-Durer, Orlan).Łukasz Białkowski - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu \"Kultury\" paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, przezwyciężenie mesjanizmu.Jacek Breczko - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. La rencontre philosophique dans le jardin grec.Małgorzata Grygielewicz - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. A Transformation in Islamic Thought: The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) in the Context of Occidentalism versus Orientalism.T. A. S. Ismail - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Czy wolność człowieka jest absolutna? Punkt widzenia liberalizmu klasycznego.Karol Jasiński - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Heidegger wobec kartezjańskiej koncepcji nauki nowożytnej.Milovan Ješič & Eugen Andreanský - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zarys i konsekwencje myśli teodycealnej Jana Pawła II.Zbigniew Kaźmierczak - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Biesy Fiodora Dostojewskiego jako wykład refleksji filozoficznej.Katarzyna Krasucka - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  92
  Marburska krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  The article elucidates and assesses the Marburg School’s account of the cognition. The characteristic feature of epistemology from this School is the rejection of the mirroring and acceptance of the cognitive transformation. The criticism of the mirroring theory is implicitly contained in Paul Natorp’s and Hermann Cohen’s cognitive relationism. Ernst Cassirer articulated this critical epistemology in his philosophy of the symbolic form and his conception of the symbolic representation. The historical bases of this criticism has been reconstructed as a main (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Marburska filozofia krytyczna wobec psychologizmu.Przemysław Parszutowicz - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Metafizyka i etyka Samuela Clarke\'a.Sławomir Raube - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. \"Zmiana sposobu życia\" jako efekt filozofowania - w nawiązaniu do hermeneutycznych idei filozofii.Bartosz Rozbicki - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Polityczność jako obietnica nowego świata. Myśl polityczna Hannah Arendt.Jolanta Sawicka - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Derrida a buddyzm.Jacek Sierdzan - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kartezjańska podmiotowość w fenomenologii Jean-Luca Mariona.Wojciech Starzyński - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jana Dunsa Szkota pytanie o metafizykę.Jacek Surzyn - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Historia filozofii, jej cel i drogi.Eduard Zeller - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues