Year:

 1.  2
  Podizanje Kristovih Učenika U HrvatskojMaking Disciples in Croatia.Jeremy Bohall - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (2):185-205.
  Ovaj projekt istražuje kako Evanđeoska pentekostna Crkva danas u Hrvatskoj podiže učenike Isusa Krista. Cilj je pokazati da, unatoč smanjenoj učinkovitosti stvaranja i slanja Kristovih učenika, kako u svijetu tako i na lokalnoj razini, EPC ipak raspolaže znatnim resursima i potencijalom da i nadalje poslušno ispunjava Veliko poslanje. To se ovdje pokazuje kroz razmatranje teksta Matej 28,16-20 i pripadajuće povijesne definicije Kristova učenika, istraživanjem izvornoga konteksta učeništva te kroz razgovor s nekoliko članova EPC-a. Kao rezultat ovog istraživanja, prepoznajem nekoliko razloga (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Razumijevanje Učeništva U Kontekstu Židovstva Isusova vremenaDiscipleship in the Context of Judaism in Jesus’ Time.Martina Gracin & Ervin Budiselić - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (2):207-226.
  Upotreba pojmova učenik i učeništvo vrlo je uobičajena u evanđeoskom kršćanstvu, a značenje tih pojmova smatra se samo po sebi razumljivim. Međutim, iako je u tim krugovima došlo do svojevrsnog usvajanja ovih pojmova, oni su već ranije postojali i u židovskoj kulturi Isusova vremena. Svrha i cilj ovog je članka proučiti značenje koncepta učeništva u njegovu originalnom kontekstu i vidjeti koliko to značenje odudara od značenja koje ovi pojmovi imaju danas. Ovu ćemo temu obraditi u dva dijela. U prvome poglavlju (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Farizeji U Markovu evanđeljuThe Pharisees in Mark.Ksenija Magda & Jasmin Zemunović - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (2):227-246.
  Glavni je cilj ovoga rada usporediti što se o farizejima može doznati iz izvanbiblijskih izvora, s onime što se može doznati iz naracije u Mk 1,21-3,35, s ciljem da se postavi povijesni temelj za Markov izvještaj. Prvi dio prikazuje povijesno dostupnu građu sa zaključkom da je ambivalentna, dok se u drugom dijelu prikazuje razvoj konflikta između Isusa i farizeja, koji na kraju osvjetljuje povijesne činjenice prema zaključku da je Markov opis farizeja povijesno plauzibilan te time Markovo evanđelje može doprinijeti povijesnoj (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Teoza Kao Novozavjetna I Evanđeoska doktrinaTheosis as a New Testament and Evangelical Doctrine.Goran Medved - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (2):163-184.
  Ovo je drugi od dva članka ovoga autora, koji istražuju doktrinu pobožavanja, ponekad također zvanu teoza, deifikacija ili divinizacija. Prvi je članak predstavio pobožavanje kao biblijsku i povijesnu doktrinu. Ovaj članak predstavlja pobožavanje kao novozavjetnu i evanđeosku doktrinu. Prvi dio ovog članka obrađuje pobožavanje u novozavjetnoj teologiji. Drugi dio ovog članka daje prijedlog za oblikovanje evanđeoske doktrine o pobožavanju. Zbog svoje novozavjetnosti, pobožavanje bi trebalo zauzeti puno istaknutije mjesto u evanđeoskoj teologiji. This is the second one of the two articles (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Društveno Poslanje CrkveThe Social Mission of the Church.Sorinel Pătcaș - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (2):247-254.
  Mnogi teolozi i sociolozi tvrde kako je za reafirmaciju socijalne i postmoderne izvorne čovjekove slike i sličnosti s Bogom potrebno čovjeka iznova pretvoriti u „cjelovitu osobu“, sa svim njegovim duhovnim, religijskim ili kulturnim potrebama, a za to je svakako potreban složen teološki pristup. Ova vrsta pristupa, poznata kao socijalna teologija, uključuje društvenu i teološku dimenziju u kalcedonskom jedinstvu te moralno regulira odnos čovjeka i društva, napose odnos između Crkve i modernog te postmodernog sekularnog društva. Ovim izrazom Pravoslavna Crkva i teologija (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Crkva I medijiThe Church and the Media.Robert Bogešić - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (1):97-109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Potreba I Mogućnost Evangelizacije Putem internetaThe Need and Possibility for Evangelizing Through the Internet.Danijel Časni - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (1):83-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Modeli Crkve Za 21. stoljećeChurch Models for the 21st Century.Stanko Jambrek - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (1):37-82.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Uvid U Borbu Nadbiskupa Desmonda Tutua Protiv Apartheida U Južnoj AfriciAn Insight on Archbishop Desmond Tutu’s Struggle Against Apartheid in South Africa.Alexander Kokobili - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (1):111-122.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Teoza Kao Biblijska I Povijesna doktrinaTheosis as a Biblical and Historical Doctrine.Goran Medved - 2019 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 13 (1):7-36.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues