Results for 'A. Polakow'

(not author) ( search as author name )
1000+ found
Order:
 1. The Irreducibility of a-Determinations to B-Relations.A. Polakow - 1979 - Mind 88 (351):430-436.
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Irreducibility of B-Relations to A-Determinations.A. Polakow - 1979 - Mind 88:430.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The convergent views of Kripke and Kant of the concept of necessity.A. Polakow - 1987 - Logique Et Analyse 30 (19):257.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Book Review: Perspectives on Policy: Radical Possibilities: Public Policy, Urban Education, and a New Social Movement, by Jean Anyon. [REVIEW]Valerie Polakow & Sarah Pettigrew - 2006 - Educational Studies 40 (3):322-327.
  (2006). BOOK REVIEW: Perspectives on Policy: Radical Possibilities: Public Policy, Urban Education, and a New Social Movement, by Jean Anyon. Educational Studies: Vol. 40, No. 3, pp. 322-327.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Rigidity and Corrigibility.Avron Polakow - 1986 - Philosophia 15 (4):397-407.
  Zemach's arguments have gone to show that terms might be rigid designators in ordinary language even though they are not natural kind terms. It has been argued that his argument is inconclusive. However it has been claimed that Putnam's argument is much too strong for it would preclude interesting scientific hypotheses about identity between what appear to be different substances, solely on the grounds of modal necessity.It has been shown that rigid designators can be disjunctive but that this possibility is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  54
  Kapitał Społeczny Polaków a Rozwój Społeczno-Ekonomiczny.Andrzej Klimczuk - manuscript
  The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it's status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building. ** Koncepcje kapitału (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Żywioł duchowy czy siła fatalna (A. Witkowska, \"Wielkie stulecie Polaków\", Warszawa 1987).Marek Jeremicz - 1989 - Studia Filozoficzne 286 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Book Review Section 1. [REVIEW]Erwin V. Johanningmeier, Ma Lawn, Francis Schrag, Valerie Polakow, Peter A. Sola, Thomas Whitson Nelson, Kogila Moodley, Charles B. Teddlie & Jenny Ozga - 1985 - Educational Studies 16 (4):352-392.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Reason, Truth and History.Avron Polakow - 1983 - Philosophical Quarterly 33 (130):108-111.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 10. Die theoretische Grundlage für den Phonetikunterricht im Germanistikstudium an polnischen Hochschulen.Małgorzata Żytyńska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:169-196.
  Niniejszy artykuł traktuje o możliwościach i powinnościach procesu nauczania fonetyki na polskich uczelniach wśród studentów germanistyki. Zważywszy na bardzo dobrą podstawę poprawnej wymowy, jaką jest korzystna baza artykulacyjna Polaków, jak też rónorodność metod, które powinny być stosowane podczas uczenia fonetyki, nie ulega wątpliwości, że studenci są w stanie sprostać bardzo wysokim wymaganiom stawianym przez wykładowców. Zawarta w artykule baza pojęciowa jest jedną z metod, które winno się wykorzystywać, aby osiągnąć rzeczony cel. A zatem obok nader świadomej artykulacji niemieckich głosek na (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Stosunek do Innych w dzisiejszej Polsce. Cień Zagłady?Andrzej Leder - 2019 - Etyka 58 (1):142-151.
  Stosunek do Innego rzutuje i będzie rzutował na konkretne wybory i losy polskiego społeczeństwa.Podejmując dyskusję znanej uwagi J.T. Grossa, łączącej podejście do imigrantówz nieprzepracowanym problemem polskich „marginesów Zagłady”, autor próbuje umieścićją w kontekście kwestii upodmiotowienia Polaków jako zbiorowości. Stawia tezę, że historycznieuwarunkowana, słaba umiejętność zbiorowego podejmowania odpowiedzialności zatrudne sprawy w podobny sposób określa oba zagadnienia. Tak wzięcie odpowiedzialnościza przeszłość, jak podjęcie jej za teraźniejsze wybory, wymaga bowiem takiej zbiorowejumiejętności. Słabość w tej sferze ogranicza samą możliwość praktykowania zalecanej przezJacques’a Derridę „gość-inności”.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Books Received. [REVIEW]Avron Polakow - 1983 - Philosophical Quarterly 33 (130):112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  H. Putnam, "Reason, Truth and History". [REVIEW]Avron Polakow - 1983 - Philosophical Quarterly 33 (30):108.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  31
  Radical Defeasability and Rigid Designation.Avron Polakow - 1982 - Theoria 48 (2):78-89.
 15.  14
  Tense and Performance: An Essay on the Uses of Tensed and Tenseless Language.Avron Polakow (ed.) - 1981 - Rodopi.
  PREFACE This essay developed from ideas in my doctoral thesis submitted to the Hebrew University in 1977. Chapter three has been amended as regards one of ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tense and Performance.Avron Polakow - 1982 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 172 (1):127-128.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Inconsistency of Putnam's Internal Realism.Avron Polakow - 1989 - Manuscrito. Revista Internacional de Filosofia 12 (1):39-53.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Special Issue: Poverty and Schooling.Sue Books & Valerie Polakow - 2001 - Educational Studies 32 (3):259-263.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Współpraca naukowa Litwinów i Polaków.Danuta Ciukszo - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Wspolpraca naukowa Litwinow i Polakow.D. Ciukszo - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie 6:272-273.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Syndrom uprzedmiotowienia narodowego Polaków (dylematy upodmiotowienia polskiego społeczeństwa).Marcin Majewski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Co jiezyk mowi o wattosciach wspolczesnych Polakow.J. Puzynina - forthcoming - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Co język mówi o wartościach współczesnych Polaków,„.J. Puzynina & D. Zdunkiewicz - 1992 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 18:215-227.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wartości codzienne w świadomości młodych Polaków.Krzysztof D. Szulborski - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Wartosci codzienne w swiadomosci mlodych Polakow.K. D. Szulborski - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Akademia Rolniczo-Techniczna W Olsztynie 1:41-54.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  72
  A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason.A. R. C. Duncan - 1961 - Philosophical Review 70 (4):560-562.
  When this work was first published in 1960, it immediately filled a void in Kantian scholarship. It was the first study entirely devoted to Kant's _Critique of Practical Reason_ and by far the most substantial commentary on it ever written. This landmark in Western philosophical literature remains an indispensable aid to a complete understanding of Kant's philosophy for students and scholars alike. This _Critique_ is the only writing in which Kant weaves his thoughts on practical reason into a unified argument. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   47 citations  
 27.  55
  Quantum Field Theory in a Nutshell.A. Zee - 2010 - Princeton University Press.
  Since it was first published, Quantum Field Theory in a Nutshell has quickly established itself as the most accessible and comprehensive introduction to this profound and deeply fascinating area of theoretical physics. Now in this fully revised and expanded edition, A. Zee covers the latest advances while providing a solid conceptual foundation for students to build on, making this the most up-to-date and modern textbook on quantum field theory available. -/- This expanded edition features several additional chapters, as well as (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   37 citations  
 28.  68
  On a Family of Paradoxes.A. N. Prior - 1961 - Notre Dame Journal of Formal Logic 2 (1):16-32.
 29.  66
  A Unified Framework for Addiction: Vulnerabilities in the Decision Process.A. David Redish, Steve Jensen & Adam Johnson - 2008 - Behavioral and Brain Sciences 31 (4):415-437.
  The understanding of decision-making systems has come together in recent years to form a unified theory of decision-making in the mammalian brain as arising from multiple, interacting systems (a planning system, a habit system, and a situation-recognition system). This unified decision-making system has multiple potential access points through which it can be driven to make maladaptive choices, particularly choices that entail seeking of certain drugs or behaviors. We identify 10 key vulnerabilities in the system: (1) moving away from homeostasis, (2) (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 30.  9
  A Critical Exposition of the Philosophy of Leibnitz. Bertrand Russell.A. E. Taylor - 1901 - International Journal of Ethics 11 (4):521-525.
 31.  91
  Toward a Theory of Episodic Memory: The Frontal Lobes and Autonoetic Consciousness.Mark A. Wheeler, Stuss, T. Donald & Endel Tulving - 1997 - Psychological Bulletin 121:331-54.
 32.  2
  A Study of History.A. J. Toynbee - 1934
 33.  13
  A Self-Regulatory Approach to Understanding Boredom Proneness.A. A. Struk, A. A. Scholer & J. Danckert - 2016 - Cognition and Emotion 30 (8).
 34. A Commentary on Plato's Timaeus.A. E. Taylor - 1928 - Garland.
 35.  3
  A Third Conception of Epistemic Injustice.A. C. Nikolaidis - forthcoming - Studies in Philosophy and Education:1-18.
  Scholars of epistemology have identified two conceptions of epistemic injustice: discriminatory epistemic injustice and distributive epistemic injustice. The former refers to wrongs to one’s capacity as a knower that are the result of identity prejudice. The latter refers to violations of one’s right to know what one is entitled to know. This essay advances a third conception, formative epistemic injustice, which refers to wrongs to one’s capacity as a knower that are the result of or result in malformation—the undue restriction (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  97
  Situated Action: A Symbolic Interpretation.A. H. Vera & Herbert A. Simon - 1993 - Cognitive Science 17 (1):7-48.
 37. A Weaker Condition for Transitivity in Probabilistic Support.William A. Roche - 2012 - European Journal for Philosophy of Science 2 (1):111-118.
  Probabilistic support is not transitive. There are cases in which x probabilistically supports y , i.e., Pr( y | x ) > Pr( y ), y , in turn, probabilistically supports z , and yet it is not the case that x probabilistically supports z . Tomoji Shogenji, though, establishes a condition for transitivity in probabilistic support, that is, a condition such that, for any x , y , and z , if Pr( y | x ) > Pr( y (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 38.  7
  A Study of History.A. J. Toynbee - 1946 - G. Cumberledge Oxford University Press.
 39. A Graph-Theoretic Account of Logics.A. Sernadas, C. Sernadas, J. Rasga & Marcelo E. Coniglio - 2009 - Journal of Logic and Computation 19 (6):1281-1320.
  A graph-theoretic account of logics is explored based on the general notion of m-graph (that is, a graph where each edge can have a finite sequence of nodes as source). Signatures, interpretation structures and deduction systems are seen as m-graphs. After defining a category freely generated by a m-graph, formulas and expressions in general can be seen as morphisms. Moreover, derivations involving rule instantiation are also morphisms. Soundness and completeness theorems are proved. As a consequence of the generality of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  46
  Payment for Research Participation: A Coercive Offer?A. Wertheimer & F. G. Miller - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (5):389-392.
  Payment for research participation has raised ethical concerns, especially with respect to its potential for coercion. We argue that characterising payment for research participation as coercive is misguided, because offers of benefit cannot constitute coercion. In this article we analyse the concept of coercion, refute mistaken conceptions of coercion and explain why the offer of payment for research participation is never coercive but in some cases may produce undue inducement.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   44 citations  
 41.  21
  A Companion to Rawls.Jon Mandle & David A. Reidy (eds.) - 2013 - Wiley-Blackwell.
  Wide ranging and up to date, this is the single most comprehensive treatment of the most influential political philosopher of the 20th century, John Rawls. An unprecedented survey that reflects the surge of Rawls scholarship since his death, and the lively debates that have emerged from his work Features an outstanding list of contributors, including senior as well as “next generation” Rawls scholars Provides careful, textually informed exegesis and well-developed critical commentary across all areas of his work, including non-Rawlsian perspectives (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42.  62
  A Causal Model of Intentionality Judgment.Steven A. Sloman, Philip M. Fernbach & Scott Ewing - 2012 - Mind and Language 27 (2):154-180.
  We propose a causal model theory to explain asymmetries in judgments of the intentionality of a foreseen side-effect that is either negative or positive (Knobe, 2003). The theory is implemented as a Bayesian network relating types of mental states, actions, and consequences that integrates previous hypotheses. It appeals to two inferential routes to judgment about the intentionality of someone else's action: bottom-up from action to desire and top-down from character and disposition. Support for the theory comes from three experiments that (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 43.  15
  A History of Sociology in Britain: Science, Literature, and Society.A. H. Halsey - 2004 - Oxford University Press.
  This is the first-ever critical history of sociology in Britain, written by one of the world's leading scholars in the field. A. H. Halsey presents a vivid and authoritative picture of the neglect, expansion, fragmentation, and explosion of the discipline during the past century. The book examines the literary and scientific contributions to the origin of the discipline, and the challenges faced by the discipline at the dawn of a new century.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44.  26
  Use of a Patient Preference Predictor to Help Make Medical Decisions for Incapacitated Patients.A. Rid & D. Wendler - 2014 - Journal of Medicine and Philosophy 39 (2):104-129.
  The standard approach to treatment decision making for incapacitated patients often fails to provide treatment consistent with the patient’s preferences and values and places significant stress on surrogate decision makers. These shortcomings provide compelling reason to search for methods to improve current practice. Shared decision making between surrogates and clinicians has important advantages, but it does not provide a way to determine patients’ treatment preferences. Hence, shared decision making leaves families with the stressful challenge of identifying the patient’s preferred treatment (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 45.  37
  A Theory of Justice: Revised Edition.A. J. Walsh - 2001 - Australasian Journal of Philosophy 79 (3):447.
  Book Information A Theory of Justice: Revised Edition. By John Rawls. Oxford University Press. Oxford. 1999. Pp. xxii + 538. Hardback, £25.00. Paperback, £12.99.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 46.  37
  A Unified Framework for Inhibitory Control.Randall C. O'Reilly Yuko Munakata, Seth A. Herd, Christopher H. Chatham, Brendan E. Depue, Marie T. Banich - 2011 - Trends in Cognitive Sciences 15 (10):453.
 47.  35
  A Theory of Reasons for Action.David A. J. Richards - 1971 - Oxford, Clarendon Press.
 48. On a Puzzle About Relations Between Thought, Experience and the Motoric.Corrado Sinigaglia & Stephen A. Butterfill - 2015 - Synthese 192 (6):1923-1936.
  Motor representations live a kind of double life. Although paradigmatically involved in performing actions, they also occur when merely observing others act and sometimes influence thoughts about the goals of observed actions. Further, these influences are content-respecting: what you think about an action sometimes depends in part on how that action is represented motorically in you. The existence of such content-respecting influences is puzzling. After all, motor representations do not feature alongside beliefs or intentions in reasoning about action; indeed, thoughts (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 49.  5
  A Model for the Fatigue of Copper at Low Plastic Strain Amplitudes.A. T. Winter - 1974 - Philosophical Magazine 30 (4):719-738.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 50.  24
  Choice Sequences: A Chapter of Intuitionistic Mathematics.A. S. Troelstra - 1977 - Clarendon Press.
1 — 50 / 1000