Results for 'De-Shuang Huang'

(not author) ( search as author name )
1000+ found
Order:
 1. Mian Xiang Sheng Huo Ben Shen de Ru Xue: Huang Yushun "Sheng Huo Ru Xue" Zi Xuan Ji.Yushun Huang - 2006 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  FAACOSE: A Fast Adaptive Ant Colony Optimization Algorithm for Detecting SNP Epistasis.Lin Yuan, Chang-An Yuan & De-Shuang Huang - 2017 - Complexity 2017:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  3
  Linear and Nonlinear Feedforward Neural Network Classifiers: A Comprehensive Understanding.De-Shuang Huang & Song-De Ma - 1999 - Journal of Intelligent Systems 9 (1):1-38.
 4.  2
  miRNA-Disease Association Prediction with Collaborative Matrix Factorization.Zhen Shen, You-Hua Zhang, Kyungsook Han, Asoke K. Nandi, Barry Honig & De-Shuang Huang - 2017 - Complexity:1-9.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ai Yu Si: Sheng Huo Ru Xue de Guan Nian.Yushun Huang - 2006 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Cong Li Xue Dao Lun Li Xue: Qing Mo Min Chu Dao de Yi Shi de Zhuan Hua = From Virtue to Morality: The Transformation of Moral Consciousness During the Late Qing and Early Republic Era.Jinxing Huang - 2013 - Yun Chen Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Chaoxian Ru Zhe Dui Ru Jia Chuan Tong de Jie Shi.Junjie Huang (ed.) - 2012 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Duo Wei de Mei Xue Shi: Dang Dai Zhongguo Chuan Tong Mei Xue Shi Zhu Zuo Yan Jiu.Baiqing Huang - 2008 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dong Ya Ru Xue Shi de Xin Shi Ye.Junjie Huang - 2008 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dong Ya Wen Hua Jiao Liu Zhong de Ru Jia Jing Dian Yu Li Nian: Hu Dong, Zhuan Hua Yu Rong He.Junjie Huang - 2010 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dong Ya Zhu Zi Xue de Tong Diao Yu Yi Qu.Junjie Huang & Wei-Chieh Lin (eds.) - 2006 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Fu Hao Xue Shi Jiao Zhong de Yin Yue Mei Xue Yan Jiu.Hanhua Huang (ed.) - 2012 - Ji Nan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Fan Qiu Zhu Ji: Xian Dai She Hui Zhong de Xiu Yang.Guangguo Huang - 2010 - Hong Ye Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Jiao Yu Gai Ge de Ren Shi Lun Ji Chu Fan Si =.Shoujing Huang - 2007 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jia Zhi Guan Nian Bian Qian Zhong de Zhongguo de Yu Gai Ge =.Shuguang Huang (ed.) - 2008 - Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kongzi de Mei Li: Chong Wen Kongzi Sheng Ji Tu.Weilin Huang - 2007 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Quan Qiu Hua Shi Dai de Zong Jiao =.Yong Huang - 2011 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Quan Qiu Hua Shi Dai de Lun Li =.Yong Huang - 2011 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ru Jia de Yu Xue Shuo Lun Gang.Zhao Huang - 2006 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sun Zhongshan Jian She Zhe Xue: Zhongguo Xian Dai Xi Tong Si Wei de Kai Qi Ji Yun Yong = the Constructive Philosophy of Sun Yat-Sen: The Outset and Application of the Modern Chinese Systematic Thinking.Mingtong Huang - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wang Chong "Lun Heng" de Pi Pan Jing Shen.Shaomei Huang - 2011 - Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wei Shi Zhi An: Yan Fu Yu Jin Dai Zhongguo de Wen Hua Zhuan Xing.Kewu Huang - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wang Yangming an Dun Sheng Ming de Zhi Hui.Mingcheng Huang - 2008 - Yuan Shen Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Xing Fa Xue Yu Xian Fa Xue de Dui Hua.Jingping Huang & Dayuan Han (eds.) - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Xin Yang Yu Jue Xing: Sheng Cun Lun Shi Yu Xia de Xin Yang Xue Yan Jiu = Xinyang Yu Juexing.Huizhen Huang - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo Gu Dai de Yu Si Xiang Shi Lun.Zhao Huang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo Gu Dai de Lei Bi: Xian Qin Zhu Zi Pi Lun = on Analogy in Ancient China: On Pi of Exponents of Different Schools of Thought in the Pre-Qin Period.Chaoyang Huang - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zhongguo Ren de Yu Zhou Guan.Junjie Huang (ed.) - 2012 - Huang Shan Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Zhuangzi Si Xiang de Xian Dai Quan Shi.Hanqing Huang - 2007 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zhu Zi Bai Jia Xing Qi de Qian Zou: Chun Qiu Shi Qi de Si Xiang Wen Hua.Kaiguo Huang - 2004 - Ba Shu Shu She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Historia, Prácticas y Estilos En la Filosofía de la Ciencia. Hacia Una Epistemología Plural.Sergio Martínez, Xiang Huang & Godfrey Guillaumin (eds.) - 2011 - Universidad Autónoma Metropolitana.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Er Shi Shi Ji Xi Fang Zhe Xue de Fen Hua Yu Hui Tong: Qing Zhu Xia Jisong Xian Sheng Ba Shi Hua Dan Wen Ji.Xuequan Pang, Dachun Yang & Huaxin Huang (eds.) - 2005 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  9
  Adherence to Guidelines in Monitoring Amiodarone-Induced Thyroid Dysfunction.Chun-Jui Huang, Chi-Lung Tseng, Chia-Huei Chu, De-Feng Huang, Chin-Chou Huang & Liang-Yu Lin - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (1):108-113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Fo Xue Yu Zhongguo Zhe Xue de Shuang Xiang Gou Jian =.Xirong He - 2004 - Shanghai She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Po Yu Li de Shuang Chong Bian Zou: Xin Zhongguo Cheng Li Chu Qi Xiang Cun She Hui Dao de Zhi Xu de Gai Zao Yu Jian She.Dibin Xie - 2009 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  25
  Sergio F. Martínez y Xiang Huang. 2015. Hacia una Filosofía de la Ciencia Centrada en Prácticas.Pablo Ruiz de Olano - 2017 - Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science 32 (3):390.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  23
  Caracterización multicanal no lineal de señales EMG con la transformada Hilbert-Huang.M. Pinzón, Rubén Darío, Alvaro Angel Orozco Gutiérrez & César Germán Castellanos Domínguez - forthcoming - Scientia.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Sergio F. Martínez y Xiang Huang, Hacia Una Filosofía de la Ciencia Centrada En Prácticas. [REVIEW]Godfrey Guillaumin - 2018 - Critica 50 (148):115-131.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Aduonuo Mei Xue Lun: Shuang Zhong de Zuo Pin Zheng Zhi.Ruiwen Chen - 2010 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Bu Xiu de Ping Min Jiao Yu Si Xiang, Hui Huang de Xiang Cun Jian She Cheng Jiu: Wei da de Ping Min Jiao Yu Jia Yan Yangchu = Buxiu de Pingmin Jiaoyu Sixiang Huihuang de Xiangcun Jianshe Chengjiu Weida de Pingmin Jiaoyujia Yanyangchu.Yuanren Hu (ed.) - 2011 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Huang Zongxi Xin Xue de Ding Wei.Shuxian Liu - 2006 - Zhejiang Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Fan Gu Kai Xin: Huang Zongxi de Zheng Zhi Si Xiang.Baoshan Sun - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Huang Mingli, Xiandai Kexue de da Lishiguan: Weiwushiguan de Xiandai Xingtai (A Macro-Historical View From the Perspective of Modern Sciences: A Contemporary Formulation of Historical Materialism).C. Tian & Z. Yongchang - 2002 - Journal of Chinese Philosophy 29 (3):457-467.
 44. Huang Zongxi de Jing Xue Yu Shi Xue.Hailan Wu - 2010 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Min Zhu Yu Min Ben: Luoke Yu Huang Zongxi de Zheng Zhi Ji Zong Jiao Si Xiang.Jason Hing-Kau Yeung - 2005 - San Lian Shu Dian (Xianggang) You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Min Ben de Ji Xian: Huang Zongxi Zheng Zhi Si Xiang Xin Lun.Shiwei Zhang - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  36
  Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince: Huang Tsung-Hsi's Ming-I Tai-Fang Lu.On-cho Ng, Wm Theodore de Bary & Huang Tsung-hsi - 1996 - Philosophy East and West 46 (3):412.
 48.  4
  The Story of Rāma in Tibet: Text and Translation of the Tun-Huang ManuscriptsThe Story of Rama in Tibet: Text and Translation of the Tun-Huang Manuscripts.Robert P. Goldman, J. W. de Jong & Tun-Huang - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (3):584.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  De L’Humanisme À L’Absolutisme: L’Évolution de la Pensée Religieuse du Néo-Hégélien Anglais Bernard Bosanquet.François Houang - 1954 - Vrin.
  l'évolution de la pensée religieuse du néo-hegelien anglais Bernard Bosanquet François Houang, Jiacheng Huang. acquis, le bien accompli, ici sur cette terre qui est la nôtre » 1. Or, l'idée de récompense entraîne inévitablement comme ...
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Catalogue of the Tibetan Manuscripts From Tun-Huang in the India Office Library.Alex Wayman, Louis de la Vallée Poussin, Kazuo Enoki & Louis de la Vallee Poussin - 1962 - Journal of the American Oriental Society 82 (4):592.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000