Works by Janik, Piotr (exact spelling)

6 found
Order:
 1. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym. Charles S. Peirce (1839-1914).Piotr Janik - 2011 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Bez wątpienia, Peirce nie oferuje w swoim pismach jasnego ujęcia koncepcji przekonania, a jego poglądy, ewoluujące w ciągu całego życia, nie wydają się prowadzić do wyraźnej konkluzji. Niemniej jednak pozostaje autorem inspirującym, który pozosta- wił trwałe osiągnięcia na gruncie logiki symbolicznej i semiotyki. Metoda hermeneutyczna, którą zastosowaliśmy w tej pracy, miała na celu, w zgodzie z jego własną wskazówką metodyczną, ukazanie koncepcji przekonania, którą można by uzgodnić z dostępnymi stwierdzeniami samego Peirce’a, jak również jego komentatorów.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O przypominaniu sobie albo o granicach praw asocjacji.Piotr Janik - 2013 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 19 (2):32-44.
  Basing itself on Edith Stein's research into philosophy of psychology and the humanities, this article focuses particularly on discussions of the theory of association. Stein's approach, rooted in Husserlian phenomenological perspective, seems to represent a significant contribution to the establish of an intellectual framework for the exploration of the philosophy of consciousness, and also seems helpful for inquiries into the issue pf practical know-how pertaining to remembering things, as well as the use of schemata in intellectual activity generally.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  86
  Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein.Piotr Janik - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):179-199.
  The expression “moral experience”, along with the concomitant notion of experience itself, seems to have been understood in divergent ways. Taking as a background three views currently operative in our culture - emotivism, the ethics of duty, and the notion of an ethics “beyond good and evil” - a conception of ethical experience will be presented based on the findings of Edith Stein as elaborated in her work "Philosophy of Psychology and the Humanities".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Stoickie pojęcie oznaki według I. Dąmbskiej a C.S. Peirce'a koncepcja znaczenia.Piotr Janik - 2009 - In Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.), Rozum-Serce-Smak. Ignatianum, Wydawnictwo WAM. pp. 119-130.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  29
  Transcendent Action in the Light of C.S. Peirce's Architectonic System.Piotr Janik - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):131-138.
  The article presents the key problems relevant to the issue of “transcendent Action,” as Peirce calls it. The author focuses on the relation between “belief” and the “transcendentals:” unity, truth, goodness, and beauty, in their peculiar Peirceian context. He considers firstly “belief” in the sense of “an original impulse to act consistently, to have a definite intention” and, secondly, “Normative Science, which investigates the universal and necessary laws of the relation of Phenomena to Ends, that is, perhaps, to Truth, Right, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Rozum-Serce-Smak.Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.) - 2009 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark