Works by Zhao, Lu (exact spelling)

5 found
Order:
 1.  9
  Aberrant Topological Patterns of Structural Cortical Networks in Psychogenic Erectile Dysfunction.Lu Zhao, Min Guan, Xiaobo Zhu, Sherif Karama, Budhachandra Khundrakpam, Meiyun Wang, Minghao Dong, Wei Qin, Jie Tian, Alan C. Evans & Dapeng Shi - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2.  36
  Progressive Thinning of Visual Motion Area in Lower Limb Amputees.Guangyao Jiang, Chuanming Li, Jixiang Wu, Tianzi Jiang, Yi Zhang, Lu Zhao, Alan C. Evans, Lei Li, Shuhua Ran, Xuntao Yin & Jian Wang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 3.  7
  Zhang, Qiqun 章啟群, Celestial Skies and the Empire: Astrology and the Intellectual History of the Qin and Han Dynasties 星空與帝國——秦漢思想史與占星學.Lu Zhao - 2015 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 14 (2):315-318.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Qin, Ping 秦平, Studies on the Guliang Commentary on the Spring and Autumn Annals and Chinese Philosophy 《春秋穀梁傳》與中國哲學研究.Lu Zhao - 2014 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (1):137-140.
 5. Zhongguo Jin Dai Yi Li Guan Yan Jiu.Lu Zhao - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark