Results for 'Jana Trajtelová'

(not author) ( search as author name )
480 found
Order:
 1.  2
  “All Shall Be Well”: On Sin, Antinomies, and Transformation of Images in Julian of Norwich.Jana Trajtelová - 2019 - Philosophy Study 9 (11).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  29
  Participatory Improvement of a Template for Informed Consent Documents in Biobank Research - Study Results and Methodological Reflections.Bossert Sabine, Kahrass Hannes, Heinemeyer Ulrike, Prokein Jana & Strech Daniel - 2017 - BMC Medical Ethics 18 (1):78.
  For valid informed consent, it is crucial that patients or research participants fully understand all that their consent entails. Testing and revising informed consent documents with the assistance of their addressees can improve their understandability. In this study we aimed at further developing a method for testing and improving informed consent documents with regard to readability and test-readers’ understanding and reactions. We tested, revised, and retested template informed consent documents for biobank research by means of 11 focus group interviews with (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  1
  Reseña de “Extravíos”.Paolo Gajardo Jaña - 2020 - Hybris, Revista de Filosofí­A 11 (1):307-310.
  Emil CIORAN Traducción y prólogo de Christian Santacroce Hermida Editores 2018, 104 pp. Madrid ISBN: 978-84-948365-0-3.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Philipp Mainländer. Filosofía de la redención. Antología. Traducción y estudio preliminar de Sandra Baquedano Jer. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011. [REVIEW]Paolo Gajardo Jaña - 2019 - Revista de Filosofía 75:73-76.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  Complex Dynamics of an SIR Epidemic Model with Saturated Incidence Rate and Treatment.Soovoojeet Jana, Swapan Kumar Nandi & T. K. Kar - 2016 - Acta Biotheoretica 64 (1):65-84.
  This paper describes a traditional SIR type epidemic model with saturated infection rate and treatment function. The dynamics of the model is studied from the point of view of stability and bifurcation. Basic reproduction number is obtained and it is shown that the model system may possess a backward bifurcation. The global asymptotic stability of the endemic equilibrium is studied with the help of a geometric approach. Optimal control problem is formulated and solved. Some numerical simulation works are carried out (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  BaTiO3nanoparticles of Orthorhombic Structure Following a Polymer Precursor. Part I. X-Ray Diffraction and Electron Paramagnetic Resonance.A. Jana, S. Ram & T. K. Kundu - 2007 - Philosophical Magazine 87 (35):5485-5495.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  BaTiO3nanoparticles of Orthorhombic Structure Following a Polymer Precursor. Part II. A Thermodynamic Analysis.S. Ram, A. Jana & T. K. Kundu - 2007 - Philosophical Magazine 87 (35):5497-5504.
 8.  12
  Retreat of Halophytes in the Czech Republic: Agricultural, Mining, and Urbanization Effects.Novakova Jana - 1997 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 10 (1).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  The Impact of Phonological Similarity Between First and Second Language on Lexical Access During Overt Speech Production: An ERP Study.Gugler Manfred, Aurig Jana, Obrig Hellmuth & Rossi Sonja - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 10. Planning for BASICS MotherCare Wellstart Cooperation; Reports on Wellstart Baseline and AIN Community Evaluation; and Planning for the Community Perinatal Health Study May 6-9 1996 Tegucigalpa Honduras. [REVIEW]B. D. Smith, S. L. Curtis, F. Steele, S. Thomas, J. Ponnaiya, M. Azelmat, A. J. Tomlinson, N. Jana, K. Vasishta & S. K. Jindal - 1996 - Journal of Biosocial Science 28 (2):141-59.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Poznanie, jakim dysponuje dusza oddzielona od ciała po śmierci, według bł. Jana Dunsa Szkota na podstawie analizy Ordinatio IV d. 45.Grzegorz Witold Salamon - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):31-58.
  Artykuł podejmuje problematykę gnozeologiczną w odniesieniu do intelektu duszy oddzielonej od ciała w rozumieniu Jana Dunsa Szkota. Tej problematyce są poświęcone cztery kwestie w Ordinatio IV d. 45. W tej konkretnej sytuacji poznawczej jest możliwe, według Doktora Subtelnego, poznanie nowych istot rzeczy, mimo braku poznania zmysłowego. Jest to odejście od poglądu empiryzmu genetycznego i przyznanie intelektowi większych zdolności poznawczych, niż było to w koncepcji Arystotelesa. W stanie po śmierci intelekt dysponuje również pamięcią o istotach rzeczy poznanych w stanie połączenia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  16
  Round Table Discussion with Lynne Huffer, Steven Ogden, Paul Patton, and Jana Sawicki.Lynne Huffer, Steven Ogden, Paul Patton & Jana Sawicki - forthcoming - Foucault Studies:77-101.
  Joanna Crosby and Dianna Taylor: The theme of this special section of Foucault Studies, “Foucauldian Spaces,” emerged out of the 2016 meeting of the Foucault Circle, where the four of you were participants. Each of the three individual papers contained in the special section critically deploys and/or reconceptualizes an aspect of Foucault’s work that engages and offers particular insight into the construction, experience, and utilization of space. We’d like to ask the four of you to reflect on what makes a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  24
  K objektivnímu bytí u Suáreze. Poznámka ke studii Jana Palkosky „Descartova ontologie mentální reprezentace a otázka Suárezova vlivu“.Daniel Heider - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):95-105.
  This paper is a note on "Descartova ontologie mentální reprezentace a otázka Suárezova vlivu" by Jana Palkosky.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. „Tu – pomiędzy ”. Parada z tekstów Jana Potockiego.Dariusz Adamski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Tekst jest wyborem fragmentów przypisywanych Janowi Potockiemu. Jean Potocki, mistrz ironii, twardo usadowiony w nieuchwytnym na pozór miejscu pomiędzy oświeceniem a romantyzmem, pozostaje najczęściej plagiatowanym autorem Europy. Zapewne przysłużył się pośmiertnie sprawie praw autorskich, ale i stało się tak, jakby oryginalność i płodność jego myśli była na tyle inna, że nie sposób przedstawić go inaczej jak wymazując jego imię, jeśli po prostu nie niszcząc. Choć historia jego francuskich i amerykańskich plagiatów jest wyczerpująco udokumentowana, nie istnieje jeszcze definitywne wydanie jego arcydzieła: (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Koncepcja kultury Jana Pawła II.Dorota Sepczyńska - 2003 - Szkice Humanistyczne 1:139-154.
  Artykuł prezentuje i analizuje koncepcję kultury przedstawioną w ekcyklikach Jana Pawła II.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):441-458.
  Both in Polish and international literature Duns Scotus’ ethical thought has had a number of conflicting interpretations. The article presents the main elements of Duns Scotus’ ethical thought. The quaestions it tries to answer are the following: a) is Scotus’ ethics voluntaristic; b) if so, what type of voluntarism can one attribute to Scotus. Finding Scotus’ ethics moderately voluntaristic I distinguish and characterize three types of voluntarism that could be attributed to Scotus: psychological voluntarism (Duns finds the will more perfect (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Příspěvek K Pojetí Jazyka U Francise Bacona a Jana Amose Komenského I.Jitka Kuncová - 2013 - E-Logos 20 (1):1-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Příspěvek K Pojetí Jazyka U Francise Bacona a Jana Amose Komenského II.Jitka Kuncová - 2016 - E-Logos 23 (2):62-72.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Reviews : Jana Sawicki, Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body. New York: Routledge, Chapman and Hall, 1991. Xiii + 130 Pp. [REVIEW]Stephen Katz - 1993 - History of the Human Sciences 6 (2):138-140.
 22.  77
  A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, 1: Breconshire, Glamorgan, Monmouthshire, Radnorshire, and Geographically Contiguous Areas of Herefordshire and Shropshire. M. Redknap, J. M. Lewis, Gifford Charles-Edwards, Jana Horák, Jeremy Knight, Patrick Sims-Williams A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, 2: South-West Wales. Nancy Edwards, Heather Jackson, Helen McKee, Patrick Sims-Williams. [REVIEW]Douglas Mac Lean - 2009 - Speculum 84 (4):1100-1102.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  30
  Posłanie Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II do O. George'a V. Coyne'a, Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego.I. I. Paweł - 1990 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 12.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  2
  Poza granicami wiary. Anatemy na Jana Italosa.Magdalena Jaworska-Wołoszyn - 2012 - Filo-Sofija 12 (16):83-94.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Relacje między wiedzą a wiarą u Jana Pawła II i Richarda Dawkinsa.Jakub Idźkowski - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. "Jesteśmy bowiem z Jego rodu…". Fundacjonizm nauki Jana Pawła II.Andrzej Zalewski - 2009 - Hybris. Revista de Filosofía 8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  39
  BOOK REVIEW:The Philosophical Child, by Jana Mohr Lone. [REVIEW]Alison Reiheld - 2013 - Teaching Philosophy 36 (4):435-439.
 28. Paradoks i zbawienie. Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża.Zbigniew Kaźmierczak - 2009 - Idea 21 (21).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. recenzja książki Jana Hartmana pt. "Wstęp do filozofii".Aleksandra Bugajak - 2006 - Hybris. Revista de Filosofía 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  44
  Disciplined Subjects and Docile Bodies in the Work of Contemporary Artist Jana Sterbak.Jennifer McLerran - 1998 - Feminist Studies 24 (3):535.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Book Review: Jana Marguerite Bennett, Singleness and the Church: A New Theology of the Single Life. [REVIEW]Lina Toth - 2019 - Studies in Christian Ethics 32 (4):546-549.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Źródła logiki Jana Śniadeckiego. Podręczniki Paula Mąko i Karla Scherffera.Stanisław Janeczek - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  25
  Filosofia del diritto di Giovanni Paolo II [Jana Pawla II filozofia prawa].Tadeusz Kukułka - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:281-283.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  21
  Jacek BONAREK, Romajowie i obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa.Małgorzata Dąbrowska - 2006 - Byzantinische Zeitschrift 98 (1):113-114.
  Qui est étranger pour un Byzantin du XIe siècle? Pour répondre à cette question, Jacek BONAREK a analysé la chronique de Jean Skylitzes dans le désir de définir ceux qui sont pour le chroniqueur Romaioi, c'est-à-dire «les nôtres» et ceux qu'il considère comme les étrangers, bien que la notion xenos n'apparaisse pas dans le texte. B. fait souvent référence aux divergences sémantiques des mots. Xenos en est l'un des exemples. Ce mot signifie un visiteur, voire un allié, mais aussi un (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  29
  Response to Jana Milloy’s Review of Living Away From Blessings: School Failure as Lived Experience. [REVIEW]Carina Henriksson - 2010 - Studies in Philosophy and Education 29 (4):413-416.
 36.  10
  Jana Madlen Schütte. Medizin im Konflikt: Fakultäten, Märkte und Experten in deutschen Universitätsstädten des 14. bis 16. Jahrhunderts. ix + 481 pp., bibl., index. Leiden/Boston: Brill, 2017. €156. [REVIEW]Hans-Uwe Lammel - 2018 - Isis 109 (2):387-388.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  23
  Abstraktívne poznanie podl'a Jána Dunsa Scota základné prístupy.Michal Chabada - 2006 - Studia Neoaristotelica 3 (1):37-55.
  Cognitio abstractiva secundum Scotum: elementa doctrinaeSecundum Duns Scoti sententiam cognitio abstractiva est, quae ab actuali existentia obiecti non dependet, et ideo speciebus impressis niti debet. Scotus nonnulla argumenta pro necessitate speciei intelligibilis ad cognitionem abstractivam universalem perficiendam praebet. Reiectis sententiis eorum, qui causam cognitionis aut obiectumsolum, aut intellectum esse putabant, Scotus causam totalem cognitionis ex obiecto cognito et intellectu ut ex causis partialibus essentialiter ordinatis componi concludit: species intelligibilis et a phantasmate, et ab intellectu agente causatur. Hoc modo ovus repraesentationis (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  23
  Wątki egidiańskie i tomistyczne w koncepcji esse Jana Wersora.Magdalena Płotka - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):81-94.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  18
  Myśl Społeczna Jana Pawła II Studia I Szkice Pod Redakcją Wiesława Piątkowskiego [Sozialphilosophie Johannes Paul II. Studien Und Skizzen, Zusammengestellt von Wiesław Piątkowski].Jan Sieg - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:249-250.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  Singleness and the Church: A New Theology of the Single Life. By Jana Marguerite Bennett.Karen Ross - 2019 - Journal of the Society of Christian Ethics 39 (1):187-188.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  22
  Recent Studies of Comparative Philosophy in the BALKans: Interview with Jana S. Rošker.Nevad Kahteran - 2013 - Comparative Philosophy 4 (2).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  32
  Tomismus papeže Jana Pavla II. Encyklika Fides et ratio.Anthony Kenny - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):148-154.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  18
  "The Philosophical Child," by Jana Mohr Lone. [REVIEW]Alison Reiheld - 2013 - Teaching Philosophy 36 (4):435-439.
 44.  18
  Water Is Thicker Than Blood: An Augustinian Theology of Marriage and Singleness – By Jana Marguerite Bennett.Brent Waters - 2009 - Modern Theology 25 (2):341-343.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Elementy chrześcijańskiej nauki społecznej w książce Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.Stanislaw Pyszka - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:125-132.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  13
  Kirāta-Jana-Kṛti. The Indo-Mongoloids: Their Contribution to the History and Culture of IndiaKirata-Jana-Krti. The Indo-Mongoloids: Their Contribution to the History and Culture of India.Ludwik Sternbach & Suniti Kumar Chatterji - 1978 - Journal of the American Oriental Society 98 (3):320.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  20
  700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe sympozjum jubileuszowe.Michal Chabada - 2008 - Studia Neoaristotelica 5 (1):97-100.
  This paper is a report of the 700th anniversary of the death of Bl. Jan Duns Scotus. International Jubilee Symposium in Lublin.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. O „Epistemologii” Jana Woleńskiego – spojrzenie matematyka.Adam Roman - 2012 - Diametros 31:175-188.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  12
  Kłósak Kazimierz. Teoria Indeterminizmu Ontologicznego a Trójwartościowa Logika Zdań Prof. Jana Łukasiewcza . Ateneum Kaplanskie, Vol. 49 , Pp. 209–320.Kłósak Kazimierz. Konieczność Wyjścia Poza Logikę Dwuwartościową . Ateneum Kaplanskie Vol. 50 , Pp. 105–116. [REVIEW]I. M. Bocheński - 1950 - Journal of Symbolic Logic 14 (4):263-263.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Mariana I. Morawskiego SJ pojęcie filozofii w zastosowaniu do współczesnej dyskusji wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio.Tadeusz Ślipko - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:49-75.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 480