This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories

307 found
Order:
1 — 50 / 307
 1. added 2020-05-30
  “Strategic Nonviolence in Africa: Reasons for Its Embrace and Later Abandonment by Nkrumah, Nyerere, and Kaunda.”.Gail Presbey - 2006 - In David Boersema and Katy Gray Brown (ed.), Spiritual and Political Dimensions of Nonviolence and Peace. Amsterdam: Rodopi. pp. 75-101.
  Soon after taking power, three leaders of nonviolent African independence movements, Kwame Nkrumah of Ghana, Julius Nyerere of Tanzania, and Kenneth Kaunda of Zambia immediately turned to violent means to suppress internal opposition. The paper examines the reasons for the success of their Gandhian nonviolent tactics in ousting British colonial governments and argues that these new heads of state lost confidence in nonviolence due to a mixture of self-serving expediency, a lack of understanding of nonviolence's many different forms, and the (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-05-17
  Przyszłość wieloetnicznego państwa w Afryce. Perspektywa Ifeanyiego A. Menkitiego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu. Warszawa: pp. 595-619.
  W artykule tym przedstawiam i krytycznie analizuję główne wątki rozważań nigeryjskiego filozofa Ifeanyiego A. Menkitiego o przyszłości afrykańskiego państwa. Menkiti jest w pełni świadomy historycznej, etnicznej i terytorialnej specyfiki typowego pokolonialnego państwa w Afryce. Powstało ono w XX w. jako organizm charakteryzujący się bardzo głębokimi podziałami etnokulturowymi. Przebieg jego granic został jeszcze w czasach kolonialnych arbitralnie ustanowiony przez Europejczyków. W konsekwencji ich decyzji większość afrykańskich granic dzieli dziś członków wielu ludów na nominalnych obywateli różnych państw. Z drugiej strony, w granicach (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. added 2020-05-08
  Replacing Development: An Afro-Communal Approach to Global Justice (Repr.).Thaddeus Metz - 2020 - In Mahmoud Masaeli & Rico Sneller (eds.), The Return of Ethics and Spirituality in Global Development. Gompel & Svacina. pp. 187-210.
  Reprint of an article that initially appeared in Philosophical Papers (2017).
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-05-06
  Must Land Reform Benefit the Victims of Colonialism? (Repr.).Thaddeus Metz - forthcoming - In Erasmus Masitera (ed.), Philosophical Perspectives on Land Reform in Southern Africa. Palgrave Macmillan.
  Reprint of an article that first appeared in the journal Philosophia Africana (2020).
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2020-05-04
  Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie proponuje Roger Scruton, unikając przedstawienia ścisłej definicji. Termin ‘legitymacja’ określa, jego zdaniem, to samo, co pojęcia ‘prawomocność władzy’ bądź ‘prawowite panowanie’. Gdy rządzący dzierżą władzę (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. added 2020-04-29
  Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Krzysztof Trzciński, Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania, "Afryka" 2009, t. 29-30, s. 47-70. Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2020-04-24
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część II).Krzysztof Trzcinski - 2012 - Afryka 35:11-26.
  Krzysztof Trzciński, The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 2), “Afryka” 2011, No. 35, pp. 11-26. This article is a continuation of the previous work published under the same title in “Afryka” No. 34. Part 2, published in “Afryka” No. 35, describes a couple of cases (of the Senate of Lesotho, and two Houses of Chiefs, in Botswana and Zambia) that seem useful in the analysis of the Nigerian political thinker Claude (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2020-04-24
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część I).Krzysztof Trzcinski - 2011 - Afryka 35:30-42.
  Krzysztof Trzciński, The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 1), “Afryka” 2011, No. 34, pp. 30-42. This article consists of two parts. Part 1 (published in “Afryka” No. 34) provides a description of the Nigerian political thinker Claude Ake’s concept, the ‘chamber of nationalities,’ in the context of the idea of recognizing and strengthening the ethnic groups’ rights in the African state. According to the concept, in a multiethnic African state, a (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. added 2020-04-24
  Budowanie demokracji w Afryce: Wizja George’a Carewa.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Krakowskie Studia Miedzynarodowe 7 (1):249-272.
  [Democracy Building in Africa: The George Carew's Thought]. Większość współczesnych afrykańskich myślicieli politycznych uważa, że w państwach Afryki powinna zostać ustanowiona demokracja w miejsce dominujących tam obecnie różnych odmian autorytaryzmu. Jednakże niewielu z nich jest zdania, że liberalna teoria demokratyczna w kształcie, w jakim została skonceptualizowana i urzeczywistniona w praktyce politycznej na Zachodzie, daje odpowiedź na pytanie, jak wprowadzić ludowładztwo skrojone dla potrzeb Afryki. Niektórzy myśliciele afrykańscy krytykują rozmaite wady zachodniej demokracji liberalnej i szukają elementów demokratycznych w tradycyjnych rodzimych wartościach (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. added 2020-04-23
  Kilka uwag o koncepcji prezydentury rotacyjnej w państwie afrykańskim.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Afryka 31 (32):29-44.
  Krzysztof Trzciński, 'Some Remarks on the Idea of Rotational Presidency in an African State.' The main aim of this article is to explain and analyze in a critical way the concept of the rotational presidency, proposed for an African state by a Ghanaian philosopher Kwame Gyekye. In his opinion, the presidency should be rotated between all ethnic groups. According to Gyekye, this system will allow a share of power between ethnic groups in a state, create trust in their relations and, (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. added 2020-04-21
  Poglądy wybranych intelektualistów afrykańskich na temat wpływu mocarstw kolonialnych na rozwój państwa w Afryce pokolonialnej.Krzysztof Trzcinski - 2012 - FORUM POLITOLOGICZNE 13:61-83.
  [Selected African intellectuals' views on the impact of colonial powers on the development of a postcolonial African state]. This article provides an analysis of a Nigerian political thinker Claude Ake's and Sierra Leonian philosopher George M. Carew's views concerning the impact of colonial powers on the political and, to a lesser extent, economic development of a postcolonial African state. According to their opinions, colonial powers are responsible for introducing in their African colonies during the period of decolonization democratic institutions and (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2020-04-15
  Social Depoliticization, Authoritarian Power, and Lack of Development in African States.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Hemispheres 24:133-142.
  Claude Ake was interested in how the depoliticization of African societies has led to their existing in a state of permanent crisis, and, in particular, to the impossibility of their development. He understood depoliticization as a situation where the right to possess a political sphere of life is withheld from most members of the state and, at the same time, politics is monopolized by those in power. He showed the error of seeing the African crisis primarily as an economic crisis (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2020-04-13
  Why is Globalization a Threat to Africa? A Study of the Thought of Claude Ake on African Migration to the City and Some of Its Consequences.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In J. Tapia Quevedo M. Czerny (ed.), Metropolitan Areas in Transition. Warsaw: pp. 311-323.
  Globalization is seen positively by those to whose societies it brings measurable benefits. Claude Ake, one of the most outstanding African thinkers of the second half of the 20th century and a great advocate for constructing democracy in Africa, primarily viewed the progress of globalization in terms of its numerous dangers. In Ake's opinion, globalization negatively affects the condition of contemporary societies, whose members place increasing importance on market values and principles. He thought that when consumer identity finally triumphs over (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2020-04-13
  Legitimacy and Importance of the Traditional Authority in Africa: K.A. Appiah's Approach and Its Critique.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Africana Bulletin 58:47-74.
  In many African states, numerous different pre-colonial systems of power – such as kingships, sultanates or chieftaincies – which have a traditional legitimacy often confirmed in colonial and post-colonial times, have survived till our day. Their role in the contemporary republican state has been studied by many African intellectuals, and the views of Kwame Anthony Appiah, a thinker originating from Ghana, are of particular interest. He believes that in order to understand the significance of traditional authority and the phenomenon of (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2020-04-12
  Selected Topics in the African Reflection on International Relations: A Study of the Views of George M. Carew.Krzysztof Trzcinski - 2014 - In Re-Visions and Re-Orientations: Non-European Thought in International Relations Studies. London, UK: Bloomsbury. pp. 112-129.
  In this paper, I present and make a critical analysis of the thoughts of the Sierra Leonean philosopher George M. Carew, who is the author of one of the broadest contemporary visions of the political future of Africa. Carew is disappointed with the decades of authoritarian rule in African countries, which have brought about neither development nor prosperity. He believes that the only political system able to change this situation is democracy. In the opinion of this thinker, the prerequisite for (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2020-04-12
  The Future of the Multi-Ethnic African State: On the Perspective of Ifeanyi A. Menkiti.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Hemispheres 25:73-94.
  In this article, I present and critically analyze the main ideas of the Nigerian thinker, Ifeanyi A. Menkiti, on the future of the multi-ethnic state in Africa. Menkiti appears to consider that the basic condition for the successful coexistence of the various groups occupying the states of Africa is for relations between them to rest on just principles. Justice should involve the fair and equitable division amongst peoples of the burdens and benefits of living in a common state. To realize (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2020-03-11
  Igbo African Legal and Justice System: A Philosophical Analysis.Bonachristus Umeogu - 2012 - Open Journal of Philosophy 2 (2):116-122.
  Law is a body of rules whether formal, written, informal or unwritten that are used to maintain relative peace and order in any given society. Before the advent of civilization, the Igbo people had their own legal system which though might look different in form from the western law but have the same purpose of guiding man into the state of oughtness. This research paper mirrored the legal and justice system of the Igbo people.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. added 2020-03-11
  Ubuntu and its Socio-Moral Significance.Mluleki Munyaka & Mokgethi Motlhabi - 2009 - In Munyaradzi Felix Murove (ed.), African Ethics: An Anthology for Comparative and Applied Ethics. University of Kwazulu-Natal Press. pp. 63--84.
 19. added 2020-03-11
  Reflections on Reconciliation and Ubuntu.R. Neville Richardson - 2008 - In Ronald Nicolson (ed.), Persons in Community: African Ethics in a Global Culture. University of Kwazulu-Natal Press.
 20. added 2020-03-11
  Western Colonialism and African Identity Crisies: The Role of African Philosophy.I. Oraegbunam - 2006 - In Ike Odimegwu (ed.), Philosophy and Africa. Department of Philosophy. pp. 228.
 21. added 2020-03-11
  Problématique de la Démocratie En Afrique: Essai Philosophico-Politique.Irung Tshitambal - 2005 - Editions Mbegu.
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2020-03-11
  The Contribution of Higher Education to Reconstructing South African Society: Opportunities, Constraints, and Cautionary Tales.George Subotzky - 2005 - In Glen Alan Jones, Patricia L. McCarney & Michael L. Skolnik (eds.), Creating Knowledge, Strengthening Nations: The Changing Role of Higher Education. University of Toronto Press. pp. 127--54.
 23. added 2020-03-11
  The Problem of Governance in Multiethnic African Nations.Cletus Umezinwa - 2003 - In J. Obi Oguejiofor (ed.), Philosophy, Democracy, and Responsible Governance in Africa. Delta Publications. pp. 1--216.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2020-03-11
  The Problem of Power Shift in African Democracy.Francis Ogunmodede - 2003 - In J. Obi Oguejiofor (ed.), Philosophy, Democracy, and Responsible Governance in Africa. Delta Publications. pp. 1--355.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2020-03-11
  On the Political Power of African Philosophy: Elements of an Inflectional Theory.Phambu Ngoma-Binda - 2002 - In Claude Sumner & Samuel Wolde Yohannes (eds.), Perspectives in African Philosophy: An Anthology on "Problematics of an African Philosophy: Twenty Years After, 1976-1996". Addis Ababa University. pp. 160.
 26. added 2020-03-11
  African Democracy: Its Problems.Muyiwa Falaiye - 1998 - In Maduabuchi F. Dukor (ed.), Philosophy and Politics: Discourse on Values and Power in Africa. Obaroh & Ogbinaka Publishers.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2020-03-11
  Sociology of African Independence and Nationalism.P. F. Wilmot - 1994 - In Onigu Otite (ed.), Sociology: Theory and Applied. Malthouse Press.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. added 2020-03-11
  African Individualism and Development.L. Brewster - 1988 - In J. M. Nyasani (ed.), Philosophical Focus on Culture and Traditional Thought Systems in Development. Konrad Adenauer Foundation. pp. 57.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2020-03-11
  On African Communalism: Philosophical Perspective.'.Didier Nyirayamanda Kaphagawani - 1988 - In J. M. Nyasani (ed.), Philosophical Focus on Culture and Traditional Thought Systems in Development. Konrad Adenauer Foundation.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2020-03-11
  African Cultural Traditions in the Development and the Case of CICIBA.Mudiji Malamba Gilombe - 1988 - In J. M. Nyasani (ed.), Philosophical Focus on Culture and Traditional Thought Systems in Development. Konrad Adenauer Foundation.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2020-03-11
  Luba Culture: Ultimate Reality in an African Society. A Phenomenological Approach.Ja Theuws - 1986 - Ultimate Reality and Meaning 9 (3):163-187.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2020-03-03
  Biko on Non-White and Black: Improving Social Reality.Brian Epstein - 2018 - In George Hull (ed.), Debating African Philosophy: Perspectives on Identity, Decolonial Ethics and Comparative Philosophy. New York: Routledge. pp. 97-117.
  This paper examines Steve Biko’s distinction between black and non-white as a project in the “amelioration” of social concepts and categories. Biko himself—it has been persuasively argued by Mabogo More and Lewis Gordon—writes in the tradition of existential phenomenology. More and Gordon explore Biko’s continuity with Frantz Fanon, and in this paper I draw on their interpretations, attempting to complement and elaborate on these continuities. I also, however, attempt to show how Biko moves beyond Fanon in crucial ways, solving problems (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2020-02-10
  People and Power in an African Consensual Democracy.Richmond Kwesi - manuscript
  Some African thinkers have argued that the governance system in traditional pre-colonial African societies were democratic, and the kind of democracy they practiced was consensual democracy (Wiredu, 2012; Wamala, 2004; Teffo, 2004). It was democratic, because it ensured the maximal participation of all members in the governance of the society; and it was consensual because it involved the rational deliberation of issues where decisions were primarily reached by consensus. The aim of this paper is to examine, on the one side, (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2020-02-05
  African Personhood and Applied Ethics.Motsamai Molefe - 2020 - Grahamstown, South Africa: NISC.
  Recently, the salient idea of personhood in the tradition of African philosophy has been objected to on various grounds. Two such objections stand out – the book deals with a lot more. The first criticism is that the idea of personhood is patriarchal insofar as it elevates the status of men and marginalises women in society. The second criticism observes that the idea of personhood is characterised by speciesism. The essence of these concerns is that personhood fails to embody a (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. added 2019-11-26
  Ubuntu and Development: An African Conception of Development.Motsamai Molefe - 2019 - Africa Today 66:97 - 115.
  This article articulates an African conception of development. I call such an account African insofar as it is based on the moral worldview of ubuntu, which is salient largely among the Bantu peoples. To articulate a conception of development, I rely on the paradigm of development ethics, which construes development as an ethical or philosophical enterprise constituted by three questions: what is a good life? what is a just society? and what duties do we owe to the environment? Answers to (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. added 2019-07-29
  Philosophy and the State in Africa: Some Rawlsian Considerations.Ifeanyi A. Menkiti - 2002 - African Philosophy 5 (2):35-51.
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. added 2019-07-28
  Must Land Reform Benefit the Victims of Colonialism?Thaddeus Metz - forthcoming - Philosophia Africana 19 (2).
  Appealing to African values associated with ubuntu such as communion and reconciliation, elsewhere I have argued that they require compensating those who have been wronged in ways that are likely to improve their lives. In the context of land reform, I further contended that this principle probably entails not transferring unjustly acquired land en masse and immediately to dispossessed populations since doing so would foreseeably lead to such things as capital flight and food shortages, which would harm them and the (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2019-07-18
  The Proper Role of Economic Goods in Effecting National Reconciliation: Comparing Colombia and South Africa.Thaddeus Metz - manuscript
  Scholars have compared the transitional justice processes of Colombia and South Africa in some respects, but there has yet to be a systematic moral-philosophical evaluation of them and specifically regarding the way they have sought to allocate economic goods. In this essay, I appraise the ways that South Africa and of Colombia have responded to their respective historical conflicts in respect of the distribution of property, especially land and money, and opportunities such as access to education and job training. I (...)
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2019-07-18
  Economic Goods and the Communitarian Way of Life.Thaddeus Metz & Nathalia Bautista - manuscript
  The contributions elsewhere in this volume from us, Nathalia Bautista and Thaddeus Metz, address the proper way to respond to gross human rights violations, given a Global South context. Specifically, considering the histories of Colombia and South Africa and some of the values indigenous to those locales, respectively, we advance non-individualist and non-retributive approaches to the social conflicts that had taken place there. Broadly speaking, we both advocate relational and constructive forms of transitional justice that make victim compensation central. According (...)
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. added 2019-07-07
  An African Theory of the Point of Higher Education: Communion as an Alternative to Autonomy, Truth, and Citizenship (Repr.).Thaddeus Metz - forthcoming - In Amasa Ndofirepi & Ephraim Gwaravanda (eds.), African Higher Education in the 21st Century: Some Philosophical Dimensions. Brill/Sense.
  Reprint of a chapter that first appeared in Contemporary Philosophical Proposals for the University: Toward a Philosophy of Higher Education (Palgrave 2018).
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2019-07-07
  Replacing Development (Repr.).Thaddeus Metz - 2018 - In Benedict Okeja (ed.), African Philosophy and Global Justice: Critical Essays. Routledge. pp. ch. 6.
  Reprint of an article initially appearing in Philosophical Papers (2017).
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. added 2019-07-07
  African Values and Capital Punishment (Repr.).Thaddeus Metz - 2018 - In David R. Morrow (ed.), Moral Reasoning: A Text and Reader on Ethics and Contemporary Moral Issues. Oxford University Press. pp. 372-377.
  Reprint of a chapter first published in _African Philosophy and the Future of Africa_ (2011).
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. added 2019-07-07
  Africanising Institutional Culture: What Is Possible and Plausible.Thaddeus Metz - 2015 - In Pedro Tabensky & Sally Matthews (eds.), Being at Home: : Race, Institutional Culture and Transformation at South African Higher Education Institutions. University of KwaZulu-Natal Press. pp. 242-272.
  Since the transition to a constitutional order, in what respects have cultures in higher education institutions in South Africa become Africanised, and, going forward, how should they be? In this chapter I provide an overview of the major different forms that Africanisation of institutional culture could take, and I then indicate the respects in which South African universities have or have not taken them on board over the past 20 years. In addition, I provide the first comprehensive critical discussion of (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. added 2019-07-07
  African Moral Theory and Public Governance: Nepotism, Preferential Hiring and Other Partiality (Repr.).Thaddeus Metz - 2010 - In Paul Omoyefa & Alex Antonites (eds.), Basic Applied Ethics: A Multidisciplinary Approach. VDM Verlag Dr Müller.
  Reprint of a chapter that initially appeared in _African Ethics: An Anthology of Comparative and Applied Ethics_ (2009).
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2019-07-04
  The Tribulations of an African Humanist.Norm Allen Jr - 2010 - Free Inquiry 30:17-17.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. added 2019-07-04
  African Americans for Humanism in Africa.Norm Allen Jr - 2007 - Free Inquiry 27:38-40.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. added 2019-07-04
  Yoruba Hometowns Community, Identity, and Development in Nigeria.Lillian Trager - 2001
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. added 2019-07-04
  African Philosophy Through Ubuntu.Mogobe B. Ramose - 1999
 49. added 2019-07-04
  The Continued Relevance of Obafemi Awolowo's Political, Social, and Economic Philosophy in Nigeria and the African Continent.Oladapo Olusola Fafowora - 1997 - Olusola Adeyekun Pub. Co.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. added 2019-07-04
  Empowerment Ethics for a Liberated People a Path to African American Social Transformation.Cheryl Jeanne Sanders - 1995
1 — 50 / 307