Material to categorize found
Search inside:
(import / add options)   Order:
1 — 50 / 100
 1. B. A. (1963). The Pilgrimage of Life. [REVIEW] Review of Metaphysics 16 (3):580-580.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. C. P. A. (1958). Adventures in the Spirit World. [REVIEW] Review of Metaphysics 11 (3):518-518.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Lesley Abrams (1996). Iron Age Communities in Britain by Barry Cunliffe. [REVIEW] Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 89:496-497.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Ellen Adams (2007). Art and Archaeology (J.W.) Shaw Kommos. A Minoan Harbor Town and Greek Sanctuary in Southern Crete. American School of Classical Studies at Athens, 2006. Pp. 171, Illus., Maps, Plans. £16.95, 9780876616598 (Pbk); £31.99, 9780876616604 (Hbk). [REVIEW] Journal of Hellenic Studies 127:209-.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Allen Allen (1953). Lee, A. G., Ed., P. Ovidi Nasonis Metamorphoseon Liber I. [REVIEW] Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 47:10.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. István Aranyosi (2012). Quantifier Versus Poetry. Stylistic Impoverishment and Socio-Cultural Estrangement of Anglo-American Philosophy in the Last Hundred Years. The Pluralist 7 (1):94-103.
  Recent discussion, both in the academia-related popular media and in some professional academic venues, about the current state and role of mainstream Anglo-American analytic philosophy among the humanities, has revealed a certain uneasiness expressed by both champions of this approach and traditional adversaries of it regarding its perceived isolation from the other fields of humanities. The fiercer critics go as far as to claim that the image of this type of philosophizing in the contemporary world is one of a discipline (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Dieter Arendt (2012). Nach dem Tod von Wisława Szymborska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:151-159.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Steve Baker & Carol Gigliotti (2006). We Have Always Been Transgenic. AI and Society 20 (1):35-48.
  This dialogue concerns the nature of ethical responsibility in contemporary art practice, and its relation to questions of creativity; the role of writing in shaping the perception of transgenic art and related practices; and the problems that may be associated with trusting artists to act with integrity in the unchartered waters of their enthusiastic engagement with genetic technologies.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. David Brown (2016). Context and Experiencing the Sacred. Royal Institute of Philosophy Supplement 79:117-132.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. E. S. C. (1962). The Sciences and the Arts. Review of Metaphysics 15 (4):674-674.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Renata Cieślak (2009). Die Techniken des szenischen Spiels im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Acta Universitatis Lodziensis 5:273-283.
  Pod pojęciem technik interpretacji scenicznej rozumie się działania, które łącząc recepcję tekstu literackiego z pedagogiką dramy, przyczyniają się do intensywnej analizy i interpretacji tekstów. Twórcą i głównym przedstawicielem tego nurtu dydaktyki literatury jest w Niemczech profesor nauk o estetyce i komunikacji Ingo Scheller. Swoją koncepcję pracy z tekstami literackimi Scheller zbudował na gruncie estetyki recepcji - teorii, która nadawała szczególną rolę czytelnikowi w konstytuowaniu znaczenia dzieła literackiego. Ogromny wpływ na powstanie interpretacji scenicznej wywarły także rozwijające się w latach osiemdziesiątych koncepcje (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Renata Cieślak (2004). Der Artz als Expressionist. "Die Ermordung einer Butterblume" von Alfred Döblin. Acta Universitatis Lodziensis 4:165-179.
  Początki twórczości literackiej Alfreda Döblina, znanego przede wszystkim z monumentalnych modernistycznych oraz historycznych powieści, przypadają na okres studiów. Spośród powstałych w tym czasie opowiadań Die Ermordung einer Butterblume wyróżnia się oryginalnością formy i sposobem narracji. O szczególnym charakterze tego utworu zdecydowało połączenie w integralną całość talentu pisarskiego z doświadczeniem lekarza. Uwzględnienie wiedzy z zakresu psychiatrii w kreacji postaci Michaela Fischera umożliwiło Dóblinowi stworzenie dzieła, które jako pierwsze w historii literatury niemieckiej nazwano ekspresjonistycznym. Zawarta w tym tomie analiza opowiadania Die Ermordung (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. John Cohen (1960). GOMBRICH, Art and Illusion. [REVIEW] Hibbert Journal 59:86.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. J. B. D. (1966). What Is Art? [REVIEW] Review of Metaphysics 19 (3):612-612.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. John Eacott (2012). Flood Tide: Sonification as Musical Performance—an Audience Perspective. [REVIEW] AI and Society 27 (2):189-195.
  The number of events and artifacts described as sonification has increased considerably in recent years with some works making a bridge between the representation of data and artistic expression. Flood Tide which sonifies the flow of tidal water is such a work and has achieved a relatively high profile attracting good audiences for its 10 performances to date. It is not entirely obvious however what it is that attracts audiences and whether it is effective at representing the data being sonified. (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Andrew Edgar (2009). The Hermeneutic Challenge of Genetic Engineering: Habermas and the Transhumanists. Medicine, Health Care and Philosophy 12 (2):157-167.
  The purpose of this paper is to explore the impact that developments in transhumanist technologies may have upon human cultures, and to do so by exploring a potential debate between Habermas and the transhumanists. Transhumanists, such as Nick Bostrom, typically see the potential in genetic and other technologies for positively expanding and transcending human nature. In contrast, Habermas is a representative of those who are fearful of this technology, suggesting that it will compound the deleterious effects of the colonisation of (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   6 citations  
 17. Ombretta Frau & Cristina Gragnani (2015). From Quill to Mouse: Digitizing the ‘Woman of Letters’ 1861-1922. Humanist Studies and the Digital Age 4 (1):98-107.
  : This article describes a project in Italian Digital Women’s Studies, In-visiblewomen.org, which is currently being developed in collaboration with our two universities, and consists of an interpretive, thematic website on the material culture of Italian female intellectuals between 1861 and 1922. We envision In-visiblewomen.org as a tool that allows to investigate women’s agency in promoting social change and the interconnections between women writers’ material culture, their private space, their access to the public sphere and the impact of the new (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Ivan Gaskell (2016). The Museum of Big Ideas. Royal Institute of Philosophy Supplement 79:55-75.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Marcin Gołaszewski (2012). Clemens August Graf von Galen und seine Schrift „Die Pest des Laizismus” als Erwägungen eines Geistlichen über die Lage der katholischen Kirche in der Weimarer Republik. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:109-129.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Marcin Gołaszewski (2009). "Nec laudibus nec timore". Inhaltlich-Kontextuelle Analyse der Predigt Kardinals Clemens August Graf von Galen vom 3. August 1941. Acta Universitatis Lodziensis 5:319-349.
  Pojęcie eutanazji ma w kręgu kultury europejskiej nie tylko znaczenie historyczne. Odnosząc się do historii, filozofii, medycyny, etyki czy literatury, nabrało ono także charakteru instytucjonalnego w okresie Trzeciej Rzeszy, kiedy eutanazja stała się elementem walki z najsłabszymi członkami społeczeństwa. Na przykładzie analizy kazania biskupa niemieckiego Cicmensa Augusta Grafa von Galena z 3 sierpnia 1941 r. ukazany został sprzeciw Kościoła katolickiego w Trzeciej Rzeszy w okresie tzw. Kirchenkampf. Analiza kontekstualna miała na celu ukazanie elementów charakterystycznych języka i argumentacji, którymi posługiwał się (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Stuart Grant (2011). An Approach to the Affective Dimension of Speaking. Parrhesia: A Journal of Critical Philosophy 13:112 - 125.
  Despite the obsession with language, discourse and signification in the humanities and social sciences during the Twentieth century, the study of the living, breathing action of speaking was largely neglected. Apart from pathologies of speech dysfunctions, anthropologies of how specific groups speak under what circumstances, and rhetorics of public speaking, the ubiquitous, universal phenomenon of human speaking remains a hidden, unasked question. This paper offers a remedy for the situation. It is a component of a more extensive project, on the (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Izabela Grzelak & Tomasz Jermalonka (2007). Kulturowe obrazy śmierci Od przełomu romantycznego do dziś. 8. PIKTOR Drukarnia i Wydawnictwo S.C. z siedzibą w Łodzi.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska (2010). Überlegungen zur Isochronie-Hypothese und rhythmustypologischen Klassifizierung von Sprachen (silben vs. akzentzählend) am Beispiel des Polnischen und Deutschen. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:135-160.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska (2010). Erwägungen zu auditiven Untersuchungen an der gesprochenen Sprache. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:161-173.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska (2009). Überblick über die Rhythmusdefinitionen. Acta Universitatis Lodziensis 5:69-90.
  Pojęcie rytmu znane jest powszechnie w różnych dziedzinach nauki i życia. Pojawia się ono m. in. w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w architekturze, sztukach pięknych, w matematyce i muzyce, a nawet ekonomii. Również każdy język wyróżnia się spośród innych charakterystycznym dla niego rytmem, który decyduje o jego brzmieniu. Każda kolejna próba usystematyzowania znaczenia omawianego zjawiska wydaje się zatem - wobec jego uniwersalności - uzasadniona. Niniejszy artykuł ma przede wszystkim na celu oddzielenie pojęcia rytmu od innych pojawiających się w literaturze określeń, (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Marzena Guz (2012). Gallizismen im Roman „Lotte in Weimar” von Thomas Mann. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:25-33.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Victoria S. Harrison, Anna Bergqvist & Gary Kemp (2016). Introduction. Royal Institute of Philosophy Supplement 79:1-12.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Magdalena Hoffmann (2010). Die Mehrdeutigkeit als Träger des sprachlichen Witzes. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:79-94.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. P. J. (1956). The French Faust: Henri de Saint-Simon. [REVIEW] Review of Metaphysics 9 (4):702-702.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Dorota Kaczmarek (2010). Zur Kommentarleistung, oder warum man „wie die Biber heult“. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:45-56.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Dorota Kaczmarek (2009). Translatorische Fehlgriffe in der Eigenübersetzung T. Rittners. Acta Universitatis Lodziensis 5:17-27.
  Zjawisko autotranslacji czy autoprzekładu zawiera się w schemacie komunikacji dwujęzycznej przy udziale nowej instancji tłumacza = autora. Ważne staje się pytanie o inwariancję translatorską, tym bardziej że lego rodzaju przekładowi przypisuje się większą swobodę i częstszą tendencję do przetworzeń. Postulowana przez Christiane Nord lojalność tłumacza wobec tekstu wyjściowego oraz odbiorcy docelowego nabiera w tym kontekście innego wymiaru. Autoprzekład porusza się, podobnie jak przekład tradycyjny, na płaszczyźnie interlingwalnej, która niesie czasem większe ryzyko „melanżu” językowego w przypadku, jeśli autor poza tym, że (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Elżbieta Kapral (2004). Poszukiwania tożsamości żydowskiej w powojennych Niemczech Wschodnich - Konteksty twórczości Jurka Beckera. Acta Universitatis Lodziensis 4:181-197.
  Das Problem, wie der Völkermord an den Juden in der Nazizeit in der SBZ/ DDR behandelt wurde, war Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Abhandlungen von Philologen und Historiken. In den Jahren 1990-2000 wurden die Arbeiten von u.a. Mario Kessler, Michael Wolffsohn, Angelika Timm, Thomas Jung und Ulrike Offenberg veröffentlicht. Die dort formulierten Thesen bilden die Grundlage für diesen Artikel. Er schildert die Lage der jüdischen DDR-Bewohner, die sich nach Kriegsende für das Leben in Deutschland entschieden haben. Es wurde versucht, die Kluft zu (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Grzegorz Kaszewski (2004). Fragen der internationalen Werbung. Acta Universitatis Lodziensis 4:123-133.
  Tendencja do zmniejszenia kosztów produkcji przez firmy działające na międzynarodowym rynku dotyka również reklamy. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wydatki na reklamę w poszczególnych krajach, decydują się coraz częściej na stosowanie tej samej reklamy w mniej lub bardziej zmienionej formie w różnych krajach, nie bacząc przy tym na istniejące między tymi krajami różnice kulturowe. Prezentowany artykuł wykazał, że istnieje wiele czynników, które należy uwzględnić w reklamie międzynarodowej, a których znajomość pozwala na podwyższenie jej efektywności w istotny sposób. Różnice między reklamą narodową (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Grzegorz Kaszewski (2004). Was wird von der Werbung in Wirklichkeit verkauft? : Analyse der gegenwärtigen Schlüsselwörter. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 4:107-122.
  Reklama jako sztuka perswazji wykorzystuje obecnie każdą technikę i każdy środek w celu zwiększenia swego wpływu na potencjalnego konsumenta. Ważnym aspektem reklamy są tzw. słowa-klucze (Schlüsselwörter), które ze względu na swą semantykę wywołują różnorodne pozytywne konotacje i skojarzenia. Słowa te transportują pewne wartości, które zostają przez konsumenta przenoszone na reklamowany produkt, co przyczynia się do zwiększenia wartości danego produktu w oczach konsumenta. Analizie poddano 100 tekstów reklamowych, które ukazały się w prasie niemieckiej w latach 2001-2002. Słowa-klucze zostały wyodrębniane osobno z (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. James T. Kloppenberg (2004). Pragmatism and the Practice of History: From Turner and Du Bois to Today. Metaphilosophy 35 (1-2):202-225.
  Pragmatism has affected American historical writing since the early twentieth century. Such contemporaries and students of Peirce, James, and Dewey as Frederick Jackson Turner, W. E. B. Du Bois, James Harvey Robinson, Charles Beard, Mary Beard, and Carl Becker drew on pragmatism when they fashioned what was called the “new history.” They wanted to topple inherited assumptions about the past and replace positivist historical methods with the pragmatists' model of a community of inquiry. Such widely read mid-twentieth-century historians as Merle (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 36. Ryszard Kluszczyński (1997). Awangarda. Rozważania teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Margaret Knight & Jim Herrick (eds.) (1995). Humanist Anthology: From Confucius to Attenborough. Prometheus Books.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Yvonne Kohl (2009). "Semantic primitives" und die Fertigkeit "Definieren" im Fremdsprachenunterricht. Acta Universitatis Lodziensis 5:91-115.
  W niniejszym tekście, poświęconym definiowaniu m. in. słów i zwrotów frazeologicznych podczas nauczania języków, autorka opisuje lingwistyczną teorię Anny Wierzbickiej, dotyczącą Natural Semantic Metalanguage (NSM - Naturalna Semantyczna Metamowa) i w adaptacyjnej formie przenosi ją na płaszczyznę zajęć z języka obcego (w tym przypadku języka niemieckiego jako obcego), gdzie przynosi ona namacalne wyniki. Podczas zajęć językowych wymaga się od uczących się poprawnego definiowania ogólnego, które jednak rzadko przekazywane jest w podręcznikach i na wykładach, mimo iż zdolność ta nie jest wcale (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Ilona Kubejko (2012). Was in Ost und West anders übersetzt wurde: Zur politisch-kulturellen Ideologisierung polnischer Literatur in Deutschland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:69-88.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Małgorzata Kubisiak (2000). Die "Volksmärchen der Deutschen" von Johann Karl August Musäus und deren Rezeption in der Romantik. Acta Universitatis Lodziensis 2:171-183.
  Wydane w latach 1782-1786 Niemieckie baśnie ludowe Johanna Karla Augusta Musausa, znanego oświeceniowej publiczności autora poczytnych Podróży fizjognomicznych, przyjęto początkowo entuzjastycznie, uznając je za wyjątkowo udaną formę literaryzacji elementów baśniowej tradycji ustnej i pisanej oraz podkreślając walory "dowcipnej" narracji. W wieku XVIII pojęcie "baśni" (Miirchen) miało szerokie znaczenie. Słowniki i leksykony wskazują na to, iż pojęcia: "bajka" (Fabel), "baśń" (Mcirchen), "podanie" (Sage) i "legenda"(Legende) mogły być używane zamiennie. Musaus definiuje we wstępie do swego zbioru zatytułowanym Słowo wstępne do pana Dawida (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Monika Kucner (2009). Deutsch Presselandschaft der Zwischenkriegszeit in Lodz. Acta Universitatis Lodziensis 5:285-301.
  Prasa mniejszości niemieckiej była w okresie II Rzeczypospolitej dość zróżnicowana, o czym świadczą liczne publikacje, choćby autorstwa Tadeusza Kowalska czy Wiesławy Kaszubiny. Sytuację taką można by wytłumaczyć faktem, iż ludność niemiecka, zróżnicowana pod względem społecznym, wyróżniała się znacznie wyższym niż przeciętny dla całego kraju poziomem świadomości czytelniczej. Znamienną cechą prasy niemieckiej była duża liczba gazet o charakterze politycznym, wśród których znajdowały się pisma o kierunku nacjonalistycznym, socjalistycznym oraz ugodowym. Na uwagę zasługują tu takie tytuły, jak: Lodzer Freie Presse (później Freie (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Magdalena Kuran (2007). Retoryka jako narzędzie perswazji w postylli polskiej XVI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Michael P. Levine (2016). Museums and the Nostalgic Self. Royal Institute of Philosophy Supplement 79:77-94.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Massimo Lollini (2015). Circles: Networks of Reading. Humanist Studies and the Digital Age 4 (1):1-34.
  Welcome to the fourth issue of Humanist Studies & the Digital Age. It continues the discourse started in the third issue, “Textualities in the Digital Age”; this time we focus on the role of the reader in digital environments. An analysis of current digital projects follows the historical and theoretical premise.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Massimo Lollini & Rebecca Rosenberg (2015). E-Philology and Twitterature. Humanist Studies and the Digital Age 4 (1):116-163.
  This paper presents an original use of Twitter to interpret and rewrite the poems of Francesco Petrarca's Rerum vulgarium fragmenta implemented within the Oregon Petrarch Open Book OPOB). This activity was partially inspired by the idea of Twitterature developed by Alexander Aciman and Emmett Rensin; we believe with them that our digital time should develop new and more functional ways of addressing literary texts but at the same time we are convinced that the "burdensome duty of hours spent reading" cannot (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Massimo Lollini & Pierpaolo Spagnolo (2015). Re-Reading Petrarca in the Digital Era. Humanist Studies and the Digital Age 4 (1):60-97.
  As part of the seminar Re-reading Petrarch in the Digital Age –taught at the University of Oregon in Winter 2014– a digital close reading of Francesco Petrarca’s Rerum Vulgarium Fragmenta led to a series of parallel and entwined activities and projects. Deeply integrated with the Oregon Petrarch Open Book Project, the course was oriented towards the encoding of Petrarca’s masterpiece based on the implementation of a network of different themes. The various occurrences and data obtained from the encoding were collected (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Beth Lord (2016). ‘A Sudden Surprise of the Soul’: Wonder in Museums and Early Modern Philosophy. Royal Institute of Philosophy Supplement 79:95-116.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Tomasz Majewski (2008). Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Jacek Makowski (2009). Zur Multiplizierung in der politischen Sprachmanipulation. Acta Universitatis Lodziensis 5:3-15.
  Wychodząc od pojęcia i cech propagandy, autor omawia technikę multiplikacji, stosowaną w manipulacji językowej, mającej miejsce w języku polityki i propagandy. Jednocześnie zwraca uwagę na różne płaszczyzny i aspekty multiplikacji, od powtarzania poszczególnych leksemów, przez ustandaryzowane i utrwalone stałe schematy i kolokacje, rytualizacje, polityczne frazeologizmy, aż po multiplikację całych motywów w oparciu o pola synonimiczne.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Claude Mangion (2011). Philosophical Approaches to Communication. Intellect.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  Architecture and DesignClassicsFilm and Television
  LiteratureMedieval StudiesModern Languages
  MusicReligious StudiesTheater
  Visual ArtsArts and Humanities, Misc
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 100