This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related

Contents
172 found
Order:
1 — 50 / 172
 1. La théorie causale de la référence de Gareth Evans.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Gareth Evans a déclaré que la théorie causale de la référence doit être élargie pour inclure ce qu'il appelle des « bases multiples ». Après le baptême initial, l'utilisation du nom en présence de la personne peut, dans les bonnes circonstances, être considérée comme renforçant le nom dans son référent. Pour ceux qui sont en contact direct avec la personne, la référence pour l'expression du nom est résolue au moyen d'une chaîne causale qui inclut les personnes qui l'ont connue lors (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. La théorie causale de la référence de Michael Devitt.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Michael Devitt développe une théorie causale hybride des noms propres non vides et des certains termes singuliers qui leur ressemblent sémantiquement. Il considère que l'utilisation d'un nom désigne un objet non pas en raison des différentes informations que nous connaissons, mais par un réseau causal qui part des premières utilisations du nom pour désigner l'objet, à travers un « prêt de référence » à partir des utilisations précédentes. La théorie développée par Devitt partage avec les théories descriptives la capacité de (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Arborele cauzal al referinței.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Într-un articol anterior, Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii, am vorbit despre aplicarea teoriei narative a lui Paul Ricœur în dezvoltarea unei ontologii a tehnologiei blockchain. În acest articol intenționez să evidențiez ideea unei analogii între tehnologia blockchain și teoriile cauzale ale referinței. În măsura în care aprofundarea ulterioară a acestei idei se va dovedi viabilă, voi încerca să dezvolt o teorie pe baza acestei analogii. DOI: 10.13140/RG.2.2.11641.83048.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Théories causales de la référence.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les théories descriptives ont tenté d'éliminer certaines contradictions logiques si les noms étaient considérés comme des descriptions définitives. Kripke a rejeté la validité de ces théories descriptives en faisant valoir qu'aucune description unique de l'identité n'était nécessaire, les descriptions d'identification peuvent être utilisées même si la référence n'a pas été correctement identifiée, et une description (par opposition à un nom) ne peut pas fonctionner comme un indicateur rigide. DOI: 10.13140/RG.2.2.22215.85920.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Teorii cauzale ale referinței.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Teoriile descriptiviste au încercat să elimine anumite contradicții logice dacă numele erau considerate descrieri definite. Kripke a respins valabilitatea acestor teoriile descriptiviste argumentând că nu este nevoie de o descriere unică a identității, se pot utiliza descrieri identificatoare chiar dacă referința nu a fost identificată corect, și o descriere (spre deosebire de un nume) nu poate funcționa ca indicator rigid. Ulterior, teoriile descriptiviste au extins această idee a descrierii definite la un set de descrieri sau o medie ponderată a acestor (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Blockchain and the causal tree of reference.Nicolae Sfetcu - manuscript
  In a previous article, Philosophy of Blockchain Technology - Ontologies, I talked about applying Paul Ricœur's narrative theory in developing an ontology of blockchain technology. In this article I intend to highlight the idea of an analogy between blockchain technology and the causal theories of reference. Such a theory can be interpreted as a result of syntactic notation in a reference field, based on the narrative theory developed by Paul Ricœur in Time and Narrative. DOI: 10.13140/RG.2.2.26682.95684.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The causal theory of reference.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Causal theories of reference describe how terms acquire specific references (especially logical terms, proper names, and natural terms) based on evidence. In the case of names, a causal theory of reference assumes that 1) the referent of the name is fixed by an original designation (called by Saul Kripke "initial baptism"), after which the name becomes a rigid designator of that object; 2) the name is subsequently transmitted by communication through a causal chain. Saul Kripke and Hilary Putnam proposed the (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Teoria cauzală a referinței a lui Saul Kripke.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În Numire și necesitate Kripke a propus o teorie cauzală a referinței, conform căreia un nume se referă la un obiect prin virtutea unei conexiuni cauzale cu obiectul, mediată de comunitățile vorbitorilor. El afirmă, de asemenea, că numele proprii, spre deosebire de majoritatea descrierilor, sunt desemnări rigide (numele propriu se referă la obiectul numit în orice lume posibilă în care obiectul există). Ideile din Numire și necesitate au evoluat în timp, dezvoltându-se pe baza cercetărilor formale anterioare în teoria modelelor pentru (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Causal Theories of Reference for Proper Names.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Presentation and comparison of the main causal theories of reference for proper names, and a proposal of a new approach based on the analogy of the causal chain of reference with the block chain from blockchain technology and Paul Ricœur's narrative theory. After a brief Introduction in which the types of sentences from the concept of possible worlds are reviewed, and an overview of the theory in the Causal Theory of Reference, I present the causal theory of the reference proposed (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Teoria cauzală a referinței a lui Gareth Evans.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Gareth Evans, în Teoria cauzală a numelor, a afirmat că teoria cauzală a referinței trebuie să fie extinsă pentru a include ceea el numește "baze multiple". După botezul inițial, folosirea numelui în prezența persoanei poate, în circumstanțele potrivite, să fie considerată ca întărind numele în referentul său. Pentru cei care sunt în contact direct cu persoana, referința pentru exprimarea numelui se rezolvă printr-un un lanț cauzal care include persoane care au cunoscut-o cu ocazia ”botezului”, sau prin fixarea indexabilă a persoanei (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Causal Theory of Reference of Saul Kripke.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Since the 1960s, Kripke has been a central figure in several fields related to mathematical logic, language philosophy, mathematical philosophy, metaphysics, epistemology and set theory. He had influential and original contributions to logic, especially modal logic, and analytical philosophy, with a semantics of modal logic involving possible worlds, now called Kripke semantics. In Naming and Necessity, Kripke proposed a causal theory of reference, according to which a name refers to an object by virtue of a causal connection with the object, (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Teoria cauzală a referinței a lui Michael Devitt.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Michael Devitt dezvoltă o teorie cauzală hibridă a numelor proprii negoale și a anumitor termeni singulari care seamănă semantic cu acestea. Acesta consideră că utilizarea unui nume, desemnează un obiect nu în virtutea diferitelor informații pe care le știm despre el, ci a unei rețele de cauzalitate care începe de la primele utilizări ale numelui pentru a desemna obiectul, printr-un "împrumut de referință" de la utilizările anterioare. DOI: 10.13140/RG.2.2.25499.41769.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Causal theory of reference of Gareth Evans.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Gareth Evans, in The Causal Theory of Names, states that the causal theory of reference needs to be expanded to include what he calls multiple "bases". After the initial baptism, the use of the name in the presence of the person can, under the right circumstances, be considered as reinforcing the name in its referent. For those who are in direct contact with the person, the reference for the expression of the name is solved by means of a causal chain (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței propusă de Saul Kripke, apoi două teorii cauzale hibride dezvoltate (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Causal Theory of Reference of Michael Devitt.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Michael Devitt develops a hybrid causal theory of non-empty proper names and certain singular terms that semantically resemble them. He considers that the use of a name designates an object not by virtue of the different information we know about it, but by a causal network that starts from the first uses of the name to designate the object, through a "reference borrowing" from the previous uses. DOI: 10.13140/RG.2.2.35828.50564.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. La théorie causale de la référence de Saul Kripke.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Dans Naming and Necessity, Saul Kripke a proposé une théorie causale de la référence selon laquelle un nom se réfère à un objet en vertu d'une connexion causale avec l'objet, médiatisée par les communautés de locuteurs. Il déclare également que les noms propres, contrairement à la plupart des descriptions, sont des désignations rigides (le nom propre fait référence à l'objet nommé dans tout monde possible dans lequel l'objet existe)Les idées de Naming and Necessity ont évolué au fil du temps, se (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. A Note to "Meaning in Time".Jaakko Reinikainen - forthcoming - In Jani Sinokki (ed.), Colloquium Volume - The Philosophical Society of Finland's Annual Colloquium 2022 in Oulu. Helsinki: Philosophical Society of Finland.
  As the title suggests, this paper is something of a leftover – or perhaps a new branch – to my "Meaning in Time: on temporal externalism and Kripkenstein’s skeptical challenge". In that work I essayed to portray my understanding of the sceptical challenge uncovered by Saul Kripke’s reading of Wittgenstein’s later works in a nutshell as to its nature and resolution. Here, my task is to dig a little deeper into the key phrase of the earlier paper, namely the claim (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wilfrid Sellars' Anti-Descriptivism.Kevin Scharp - forthcoming - In Koskinen (ed.), Categories of Being.
  The work of Kripke, Putnam, Kaplan, and others initiated a tradition in philosophy that has come to be known as anti-descriptivism. I argue that when properly interpreted, Wilfrid Sellars is a staunch anti-descriptivist. Not only does he accept most of the conclusions drawn by the more famous anti-descriptivists, he goes beyond their critiques to reject the fundamental tenant of descriptivism—that understanding a linguistic expression consists in mentally grasping its meaning and associating that meaning with the expression. I show that Sellars’ (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Almog was Right, Kripke’s Causal Theory is Trivial.J. P. Smit - forthcoming - Philosophia:1-15.
  Joseph Almog pointed out that Kripkean causal chains not only exist for names, but for all linguistic items (Almog 1984: 482). Based on this, he argues that the role of such chains is the presemantic one of assigning a linguistic meaning to the use of a name (1984: 484). This view is consistent with any number of theories about what such a linguistic meaning could be, and hence with very different views about the semantic reference of names. He concludes that (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The demonstrative use of names, and the divine-name co-reference debate.Berman Chan - 2023 - International Journal for Philosophy of Religion 93 (2):107-120.
  Could Christians and Muslims be referring to the same God? For an account of the reference of divine names, I follow Bogardus and Urban (2017) in advocating in favour of using Gareth Evans’s causal theory of reference, on which a name refers to the dominant source of information in the name’s “dossier”. However, I argue further that information about experiences, in which God is simply the object of acquaintance, can dominate the dossier. Thus, this demonstrative use of names offers a (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Robert Nola as I remember him.Howard Sankey - 2023 - Metascience 32 (1):3-5.
  The New Zealand philosopher, Robert Nola (1940-2022), has died. He was a kind man, a good friend, and a fine philosopher. Here is how I remember him.
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kind terms and semantic uniformity.Andrea Bianchi - 2022 - Philosophia 50 (1):7-17.
  Since Saul Kripke’s and Hilary Putnam’s groundbreaking work in the Seventies, the idea has emerged that natural kind terms are semantically special among common nouns. Stephen P. Schwartz, for example, has argued that an artifactual kind term like “pencil” functions very differently from a natural kind term like “tiger.” This, however, blatantly violates a principle that I call Semantic Uniformity. In this paper, I defend the principle. In particular, I outline a picture of how natural kind terms function based on (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Roads to anti-descriptivism (about reference fixing): replies to Soames, Raatikainen, and Devitt.Mario Gómez-Torrente - 2022 - Philosophical Studies 179 (3):1005-1017.
  I reply to comments and criticism of my book Roads to Reference by Scott Soames (on the referents of ordinary substance terms and the conventions governing reference fixing for demonstratives, proper names, and color adjectives), Panu Raatikainen (on the exact scope of my critique of descriptivism and on the relation between referential indeterminacy and ‘‘partial reference’’), and Michael Devitt (on the role of referential intentions and anti-descriptivism in the metasemantics of demonstratives).
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Folk intuitions about reference change and the causal theory of reference.Steffen Koch & Alex Wiegmann - 2022 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 8 (25).
  In this paper, we present and discuss the findings of two experiments about reference change. Cases of reference change have sometimes been invoked to challenge traditional versions of semantic externalism, but the relevant cases have never been tested empirically. The experiments we have conducted use variants of the famous Twin Earth scenario to test folk intuitions about whether natural kind terms such as ‘water’ or ‘salt’ switch reference after being constantly (mis)applied to different kinds. Our results indicate that this is (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Atomism, Concepts, and Polysemy.Kamil Lemanek - 2022 - Philosophia 50 (3):1243-1264.
  The aim of this paper is to examine the theoretical architecture of semantic atomism and its consequences with respect to natural language. In particular, it looks to explore the notion of possible concepts using the fundamental distinction between simple and complex concepts and expressions in Jerry Fodor’s atomism. The distinction is exploited to produce an unusual type of concept referred to as a correlate, which effectively mirrors complex concepts while maintaining a distinct underlying structure. Though harmless in and of themselves, (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Two approaches to natural kinds.Judith K. Crane - 2021 - Synthese 199 (5-6):12177-12198.
  Philosophical treatments of natural kinds are embedded in two distinct projects. I call these the philosophy of science approach and the philosophy of language approach. Each is characterized by its own set of philosophical questions, concerns, and assumptions. The kinds studied in the philosophy of science approach are projectible categories that can ground inductive inferences and scientific explanation. The kinds studied in the philosophy of language approach are the referential objects of a special linguistic category—natural kind terms—thought to refer directly. (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. The Routledge Handbook of Linguistic Reference.Heimir Geirsson & Stephen Biggs (eds.) - 2021 - New York: Routledge.
  This Handbook offers students and more advanced readers a valuable resource for understanding linguistic reference; the relation between an expression (word, phrase, sentence) and what that expression is about. The volume’s forty-one original chapters, written by many of today’s leading philosophers of language, are organized into ten parts: I Early Descriptive Theories II Causal Theories of Reference III Causal Theories and Cognitive Significance IV Alternate Theories V Two-Dimensional Semantics VI Natural Kind Terms and Rigidity VII The Empty Case VIII Singular (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Cognitive Significance.Aidan Gray - 2021 - In Stephen Biggs & Heimir Geirsson (eds.), The Routledge Handbook of Linguistic Reference. New York, NY, USA:
  Frege's Puzzle is a founding problem in analytic philosophy. It lies at the intersection of central topics in the philosophy of language and mind: the theory of reference, the nature of propositional attitudes, the nature of semantic theorizing, the relation between semantics and pragmatics, etc. This chapter is an overview of the puzzle and of the space of contemporary approaches to it.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The externalist challenge to conceptual engineering.Steffen Koch - 2021 - Synthese 198 (1):327–348.
  Unlike conceptual analysis, conceptual engineering does not aim to identify the content that our current concepts do have, but the content which these concepts should have. For this method to show the results that its practitioners typically aim for, being able to change meanings seems to be a crucial presupposition. However, certain branches of semantic externalism raise doubts about whether this presupposition can be met. To the extent that meanings are determined by external factors such as causal histories or microphysical (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 30. ¿Nos referimos a Dios directa o indirectamente?Layla Mayorga - 2021 - Análisis 30:115-123.
  Referring to ‘God,’ either directly or indirectly, has been problematic since God is obviously not reducible to a simple description. We assume that ‘God’ can refer to something but finding which mechanism is most promising will help us figure out how we can refer to Him successfully. I argue that the causal theory of reference, with Meghan Sullivan’s theory of semantic inspiration, and the everyday judgments of ‘God’ lead us to conclude that the reference to God is direct.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Indeterminacy and reference: comments on Roads to Reference. [REVIEW]Panu Raatikainen - 2021 - Philosophical Studies 179 (3):987-994.
  Roads to Reference: An Essay on Reference Fixing in Natural Language by Mario Gómez-Torrente provides an ample attack against certain more recent variants of descriptivism in the theory of reference. The book discusses a wide variety of expressions, but the focus of this short note is on proper names and natural kind terms. In the case of proper names, indeterminacy plays an important role in Gómez-Torrente’s critical argument. Some questions related to it are raised. As to natural kind terms, the (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Natural kind terms again.Panu Raatikainen - 2021 - European Journal for Philosophy of Science 11 (1):1-17.
  The new externalist picture of natural kind terms due to Kripke, Putnam, and others has become quite popular in philosophy. Many philosophers of science have remained sceptical. Häggqvist and Wikforss have recently criticised this view severely. They contend it depends essentially on a micro-essentialist view of natural kinds that is widely rejected among philosophers of science, and that a scientifically reasonable metaphysics entails the resurrection of some version of descriptivism. It is argued in this paper that the situation is not (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. From metasemantics to analyticity.Zeynep Soysal - 2021 - Philosophy and Phenomenological Research 103 (1):57-76.
  In this paper, I argue from a metasemantic principle to the existence of analytic sentences. According to the metasemantic principle, an external feature is relevant to determining which concept one expresses with an expression only if one is disposed to treat this feature as relevant. This entails that if one isn’t disposed to treat external features as relevant to determining which concept one expresses, and one still expresses a given concept, then something other than external features must determine that one (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34. De Re Beliefs and Evidence in Legal Cases.Samuel J. Thomas - 2021 - Dissertation, Arizona State University
  For the past half-century, both jurisprudence and epistemology have been haunted by questions about why individual evidence (i.e., evidence which picks out a specific individual) can sufficiently justify a guilty or liable verdict while bare statistical evidence (i.e., statistical evidence which does not pick out a specific individual) does not sufficiently justify such a verdict. This thesis examines three popular justifications for such a disparity in verdicts – Judith Jarvis Thomson’s causal account, Enoch et al.’s sensitivity account, and Sarah Moss’ (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Cognitive Focus.Julie Wulfemeyer - 2021 - Acta Analytica 36 (4):553-561.
  Philosophers of mind and language who advance causal theories face a sort of conjunction problem. When we say that the thing had in mind or the thing referred to is a matter of what causally impacted the thinker or speaker, we must somehow narrow down the long conjunction of items in a causal chain, all of which contributed to the having in mind, but only one of which becomes the object of thought or the linguistic referent. Here, I sketch a (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Reference and causal chains.Andrea Bianchi - 2020 - In Language and reality from a naturalistic perspective: Themes from Michael Devitt. Cham: pp. 121-136.
  Around 1970, both Keith Donnellan and Saul Kripke produced powerful arguments against description theories of proper names. They also offered sketches of positive accounts of proper name reference, highlighting the crucial role played by historical facts that might be unknown to the speaker. Building on these sketches, in the following years Michael Devitt elaborated his well-known causal theory of proper names. As I have argued elsewhere, however, contrary to what is commonly assumed, Donnellan’s and Kripke’s sketches point in two rather (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Translation and Metaphysics: a case for fictional characters.Italo Lins Lemos - 2020 - Cadernos de Tradução 40 (1):110-126.
  If different translations of the same literary work have different syntaxes and semantics, how are they supposed to be about one and the same fictional character? In order to answer this question it’s necessary to (a) know what fictional characters are and (b) present reference conditions for them. Relying on Amie Thomasson’s (1999, 2003, 2007) and Saul Kripke’s (1980, 2013) works I argue that fictional characters are abstract artifacts whose reference is fixed by the baptism performed by an author; and (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Systematizität der Sprache und Systematizität des Denkens bei Destutt de Tracy.Lucia Oliveri - 2020 - In Kurt Bayertz und Nikola Anna Kompa und Niko Strobach (ed.), Das Projekt einer ‚Idéologie‘ Destutt de Tracys Ideenlehre als Wissenschaftsbewegung der Spätaufklärung. Amburgo, Germania: pp. 61-84.
  Destutt de Tracy zielt darauf ab, zu erklären, wie inter- und transsubjektive Prozesse auf das einzelne Individuum wirken und es gestalten. Dafür braucht er eine externalistische Sprachtheorie und eine sensualistische kognitive Architektur, nach der Denken Empfinden ist. Das Denken ist relational, aber wird nicht auf kognitiver Ebene durch sprachähnliche Strukturen – durch die Syntax und Semantik einer Mentalsprache – implementiert. Obwohl Externalismus und sensualistische Architektur in eine inkohärente Theorie zu münden scheinen, versucht Destutt de Tracy die Spannung durch seine Entwicklungsgeschichte (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Theories of Reference: What Was the Question?Panu Raatikainen - 2020 - In Andrea Bianchi (ed.), Language and Reality From a Naturalistic Perspective: Themes From Michael Devitt. Springer. pp. 69–103.
  The new theory of reference has won popularity. However, a number of noted philosophers have also attempted to reply to the critical arguments of Kripke and others, and aimed to vindicate the description theory of reference. Such responses are often based on ingenious novel kinds of descriptions, such as rigidified descriptions, causal descriptions, and metalinguistic descriptions. This prolonged debate raises the doubt whether different parties really have any shared understanding of what the central question of the philosophical theory of reference (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 40. In Defense of Semantic Externalism.Panu Raatikainen - 2020 - E-Logos 27 (2):57-70.
  The most popular and influential strategies used against semantic externalism and the causal theory of reference are critically examined. It is argued that upon closer scrutiny, none of them emerges as truly convincing.
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Como os Nomes Nomeiam: Um Passeio Filosófico Sobre a Referência.Sagid Salles - 2020 - Pelotas: UFPel.
  Uma das características mais interessantes da filosofia é sua capacidade de revelar problemas difíceis em lugares inesperados. É precisamente isto que ocorre com o caso dos nomes próprios. Usamos nomes cotidianamente para selecionar ou fazer referência a objetos particulares, e depois podermos dizer algo sobre eles. Talvez o leitor diga a um colega que gostaria de estar tomando um café em Paris, ao invés de gastar tempo lendo mais um livro de filosofia. Neste caso, estará usando o nome “Paris” para (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Théories causales de la référence pour les noms propres.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Les principales théories causales de la référence pour les noms propres, et la proposition d'une nouvelle approche basée sur l'analogie de la chaîne des blocs de la technologie de blockchain et la théorie narrative de Paul Ricœur. Après une brève Introduction dans laquelle sont passés en revue les types de propositions du concept de mondes possibles et une vue d'ensemble de la théorie dans La théorie causale de la référence, je présente la théorie causale initiale de la référence proposée par (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Roads to Reference: An Essay on Reference Fixing in Natural Language.Mario Gómez Torrente - 2019 - Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
  How is it that words come to stand for the things they stand for? Is the thing that a word stands for - its reference - fully identified or described by conventions known to the users of the word? Or is there a more roundabout relation between the reference of a word and the conventions that determine or fix it? Do words like 'water', 'three', and 'red' refer to appropriate things, just as the word 'Aristotle' refers to Aristotle? If so, (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 44. Review of A Mark of the Mental. [REVIEW]Angela Mendelovici & David Bourget - 2019 - Philosophical Review 128 (3):378-385.
  Karen Neander's A Mark of the Mental is a noteworthy and novel contribution to the long-running project of naturalizing intentionality. The aim of the book is to “solve the part of Brentano’s problem that is within reach” (3). Brentano's problem is the problem of explaining intentionality; the part of this problem that is supposedly within reach is that of explaining nonconceptual sensory-perceptual intentionality; and Neander aims to solve it via an informational teleosemantic theory. In this review, we provide a chapter-by-chapter (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. What Determines the Reference of Names? What Determines the Objects of Thought.Jessica Pepp - 2019 - Erkenntnis 84 (4):741-759.
  It is fairly widely accepted that Saul Kripke, Keith Donnellan, and others showed in the 1960s–1980s that proper names, in particular uses by speakers, can refer to things free of anything like the epistemic requirements posited by Gottlob Frege and Bertrand Russell. This paper separates two aspects of the Frege–Russell view of name reference: the metaphysical thesis that names in particular uses refer to things in virtue of speakers thinking of those things and the epistemic thesis that thinking of things (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Semanttisen eksternalismin puolustus.Panu Raatikainen - 2019 - Ajatus 76 (1):11–36.
  Suosituimpia ja vaikutusvaltaisimpia semanttista eksternalismia ja kausaalista viittaamisen teoriaa vastaan käytettyjä strategioita arvioidaan kriittisesti. Tarkemmassa tarkastelussa mikään niistä ei osoittaudu erityisen vakuuttavaksi.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. The edenic theory of reference.Elmar Unnsteinsson - 2019 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 62 (3):276-308.
  I argue for a theory of the optimal function of the speech act of referring, called the edenic theory. First, the act of singular reference is defined directly in terms of Gricean communicative intentions. Second, I propose a doxastic constraint on the optimal performance of such acts, stating, roughly, that the speaker must not have any relevant false beliefs about the identity or distinctness of the intended object. In uttering a singular term on an occasion, on this theory, one represents (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 48. Singular truth-conditions without singular propositions.Gregory Bochner - 2018 - Synthese 195 (6):2741-2760.
  In this paper I argue that propositionalism is what generates a tension between referentialism and harmony. Harmony can be preserved if we replace propositionalism by centred referentialism, according to which referential thoughts and utterances about an object have descriptive contents that must be evaluated relative to a world centred on that object at the relevant time. By disentangling truth-conditions and contents, this move allows us to dissolve the tension between referentialism and descriptivism. The view that emerges has three main components: (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Qua-Problem and Meaning Scepticism.Samuel Douglas - 2018 - Linguistic and Philosophical Investigations 17:71–78.
  When considering potential solutions to meaning-scepticism, Kripke (1982) did not consider a causal-theoretic approach. Kusch (2006) has argued that this is due to the qua-problem. I consider Kusch’s criticism of Maddy (1984) and McGinn (1984) before offering a different way to solve the qua-problem, one that is not susceptible to sceptical attack. If this solution is successful, at least one barrier to using a causal theory to refute Kripke’s scepticism is removed.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Do Acquaintance Theorists Have an Attitude Problem?Rachel Goodman - 2018 - Australasian Journal of Philosophy 96 (1):67-86.
  This paper is about the relevance of attitude-ascriptions to debates about singular thought. It examines a methodology (common to early acquaintance theorists [Kaplan 1968] and recent critics of acquaintance [Hawthorne and Manley 2012], which assumes that the behaviour of ascriptions can be used to draw conclusions about singular thought. Although many theorists (e.g. [Recanati 2012]) reject this methodology, the literature lacks a detailed examination of its implications and the challenges faced by proponents and critics. I isolate an assumption of the (...)
  Remove from this list   Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
1 — 50 / 172