Classical Confucianism

Edited by Hagop Sarkissian (CUNY Graduate Center, Baruch College (CUNY))
Assistant editor: Andrew Lambert (College of Staten Island (CUNY))
Related

Contents
2432 found
Order:
1 — 50 / 2432
Material to categorize
 1. Xunzi zhen yan lu. Xunzi - 1992 - Chaoyang qu [Peking]: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Wenli Wang, Qi Shang & Xunzi.
  本书从《荀子》一书中选取名言,分治国、治学、人生、修养、教育、谋事、郊乐、人才、文学、伦理等十几类,每条名言均由原文、注释、译文和点题组成。.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xunzi bai hua jin yi =. Xunzi - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Sen Wang & Xunzi.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kongzi di zhi hui.Dagang Shu - 1992 - Yanji: Yanbian da xue chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xian Qin ru xue.Xun Qian - 1991 - Shenyang: Liaoning jiao yu chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Junzi di zhi hui.Mingchun Liao - 1992 - Yanji: Yanbian da xue chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kongzi jia yu zhu zi suo yin =.D. C. Lau (ed.) - 1992 - Xianggang: Shang wu yin shu guan.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Konfut︠s︡iĭ: zhiznʹ, uchenie, sudʹba.L. S. Perelomov - 1993 - Moskva: "Nauka," Izdatelʹskai︠a︡ firma "Vostochnai︠a︡ lit-ra".
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ren, ren dao: Kongzi di zhe xue si xiang.Zhenduo Ma - 1993 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ru jia wen hua yu Zhong yi xue.Yin Lin - 1993 - Fuzhou: Fujian ke xue ji shu chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Mengzi yan jiu.Weixian Liang - 1991 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Mengzi zhi wang dao zhu yi.Rongyi He - 1993 - Beijing: Xin hua shu dian jing shou.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Xunzi xin lun.Erjia Fang - 1993 - Beijing Shi: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ru jia di sheng ming qing diao: Lun yu yi li lun cong.Chaofu Dai - 1993 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Yanzi chun qiu zhu zi suo yin =.D. C. Lau & Ying Yan (eds.) - 1993 - Xianggang: Shang wu yin shu guan.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kongzi yu ru xue yan jiu.Yanshen Song & Guoliang Xiao (eds.) - 1993 - [Changchun shi]: Fa xing Jilin sheng xin hua shu dian.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kongzi da ci dian.Dainian Zhang (ed.) - 1993 - Shanghai: Shanghai ci shu chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kongzi si xiang ji qi xian dai yi yi.Huanmin You - 1994 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao.
  游唤民,湖南新化人,湖南师范大学中文系文学研究所副研究员,湖南省孔子研究会常务副理事长.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ru xue yu dong fang wen hua.Yuanhe Xu - 1994 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xunzi di yin yue zhe xue.Wenzhang Wu - 1994 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Mengzi di ren sheng zhe xue: kang kai ren sheng.Yaohui Wang - 1994 - Taibei Shi: Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si. Edited by Fan Yang.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Zhongguo guan wen hua di dian ji zhe yu pi pan jia: Kongzi yu Mao zedong.Yongji Liu - 1994 - Jinan: Xin hua shu dian jing xiao.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kongzi de ren sheng zhe xue: zhi zhuo ren sheng.Xu Li - 1994 - Taibei Shi ;: Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si. Edited by Fan Yang.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Yanzi chun qiu xuan.Xilin Lan - 1994 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao. Edited by Ying Yan.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Bai hua Yanzi Chun qiu.Hao Jiang - 1994 - Changsha Shi: Hunan sheng Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Ying Yan.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ru jia tu zhi.Lingyun Xu & Xinjian Hou (eds.) - 1994 - Zhongguo Jinan Shi: Shandong you yi shu she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kongzi wen hua da dian.Fanjin Kong (ed.) - 1994 - [Peking]: Zhongguo shu dian.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhonghua ru xue jing sui.Jimian Zhang - 1995 - [Peking]: Zhongguo wu zi chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Mengzi xing shan lun yan jiu.Zebo Yang - 1995 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Mengzi xue shu si xiang ping lun.Yuquan Tan - 1995 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Lun yu wai bian: Kongzi yi yu hui bian.Chuanyong Pei - 1995 - Jinan Shi: Xin hua shu dian fa xing.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kongzi di ren sheng zhi dao.Jian Kong - 1995 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xunzi yi zhu.Jue Zhang - 1995 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she. Edited by Xunzi.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kong Meng di zhen shi sheng ping ji qi si xiang xin ping gu.Shusheng Yao - 1996 - Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ru jia shen ti guan.Rubin Yang - 1996 - Taibei Shi: Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Xunzi lei di cun you lun yan jiu.Changzhen Yang - 1996 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kongzi shi xue yan jiu.Xingfu Wen - 1996 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mengzi di zhi hui. Qiaosou - 1996 - Taibei Shi: Guo jia chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sheng zhe xian shi--Kongzi.Xiaolu Meng - 1996 - Beijing Shi: Zhongguo hua qiao chu ban she. Edited by Guocheng Jiao.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Kongzi de jiao yu zhe xue.Xionghui Li - 1996 - Taibei Shi: Xin li chu ban she you xian gong si, c1996..
  La philosophie de l'éducation de Confucius et de ses principaux disciples et dans le Lunyu.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Xunzi yu Zhongguo wen hua.Jixing Hui - 1996 - Guiyang Shi: Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Kongzi zhe xue si wei.David L. Hall - 1996 - Nanjing: Jiangsu ren min chu ban she. Edited by Roger T. Ames.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Mengzi zhe xue yu xian Qin si xiang.Boyuan Gao - 1996 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Yanzi chun qiu yi zhu.Tao Chen - 1996 - Tianjin Shi: Tianjin gu ji chu ban she. Edited by Ying Yan.
  "yan zi chun qiu " shi ji shu chun qiu mo qi qi guo ming xiang yan ying yan xing de yi bu zhu zuo.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Lun yu ren wu lun.Renhou Cai - 1996 - Taibei Shi: Taiwan Shang wu yin shu guan.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xin yi Shang jun shu.Yuanchen Bei - 1996 - Saratoga, Ca., U.S.A.: San min shu ju. Edited by Yang Shang.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zhongguo ru jia xue shu si xiang shi =.Weihua Liu & Zongzheng Zhao (eds.) - 1996 - Jinan: Shandong jiao yu chu ban she.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhongguo ru jia.Zhiliang Chen & Run'guo Jia (eds.) - 1996 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. A Discourse on the Human Person Based on the Concept of 「仁」: A Perspective of Karol Wojtyła’s (Saint John Paul II) Philosophical Anthropology.Justin Nnaemeka Onyeukaziri - 2020 - Dissertation, Fu Jen Catholic University
  This work contends that the metaphysical understanding of the human person, simply as a rational and free being is incomprehensive, and for a comprehensive understanding of the human person, there is a need to understand the human person as a conscious being in action and in relationship within and without itself due to the shared consciousness of 「仁。」To guide this philosophical investigation, the writer posits the research question: How can the philosophy of Karol Wojtyła on the human person help to (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. What, Exactly, Is Wrong with Confucian Filial Morality?Hagop Sarkissian & Emma E. Buchtel - 2023 - Res Philosophica 100 (1):23-41.
  Confucianism’s emphasis on filial piety is both a hallmark of its approach to ethics and a source of concern. Critics charge that filial piety’s extreme partialism corrupts Chinese society and should therefore be expunged from the tradition. Are the critics correct? In this article, we outline the criticism and note its persistence over the last century. We then evaluate data from the empirical study of corruption to see whether they support the claim that partialism corrupts. Finally, we report some recent (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Confucius, Wisdom, and Political Participation: Benevolence and Timeliness in the Analects.Sydney Morrow & Shane Ryan - 2023 - Philosophy Compass 18 (2):e12895.
  This paper aims to address when the wise person should participate in politics. The question is addressed through engagement with the Analects. Rather than provide interpretations of key terms in the Analects, we provide an account of wisdom that draws from themes in the Analects. The case is made that the wise person is committed to participating in politics primarily because of the connection between wisdom and benevolence (ren 仁 in the Analects). We address challenges to the Confucian approach from (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 2432