This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories

329 found
Order:
1 — 50 / 329
 1. The Puzzle of Masked Liberals.István Aranyosi - manuscript
  The Covid-19 pandemic has brought to surface new and puzzling manifestations of the culture wars between liberals and conservatives, especially in the US. One such manifestation is the one centered around mask-wearing as a way to protect others from viral infection. In public spaces, mask-wearing has become a signal as to whether one is a liberal or a conservative. Liberals tend to wear the mask and condemn as immoral conservatives, who tend not to wear it. I argue that the liberal (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. On Atonement.S. Chattopadhyay - manuscript
  This paper deals with the theme of Atonement. It is a rudimentary paper which has been prepared in a hurry in these trying times; especially for the use of students all over the world during the ongoing pandemic of COVID 19. It deals with the title of Atonement. The article should be cited properly if referred to by anyone. It is made open access since the author believes any knowledge worth sharing should be freely available to all.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ce a fost mai întâi: virusul sau celula?Sfetcu Nicolae - manuscript
  O retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. Virușii par să fi jucat un rol în evenimente precum originea vieții celulare și evoluția mamiferelor. Chiar și cea mai simplă bacterie este mult prea complexă pentru a fi apărut spontan la începutul evoluției. Ulterior, evoluția a putut produce sisteme din ce în ce mai complexe. Prima celulă adevărată este posibil (...)
  No categories
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Life and Death in a Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  A brief retrospective of the COVID-19 virus that caused the current pandemic, its life cycle and its history. Reactions, measures and effects of the COVID-19 pandemic. A presentation of various philosophical approaches, with an emphasis on the philosophy of death, eco-psychoanalysis, and appeal to the philosophies of Sigmund Freud and Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.14848.25608.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Aspects philosophiques des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De l'existentialisme d'Albert Camus et Sartre, au remplacement du rituel d'exclusion par le mécanisme disciplinaire de Michel Foucault, forme idéale de contrôle des autorités étatiques de toutes les formes de « désordre », et à la modernité virale et au bioinformationalisme. Et à propos de l'hypothèse Gaia, développée par James Lovelock et soutenue dans la pandémie actuelle par Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.20639.18089.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Lumea după pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În cazul pandemiei COVID-19, există unele semne ale schimbării de paradigmă, inclusiv dispariția bruscă a ideologiei legate de „ziduri”: ”o tuse a fost suficientă pentru a face dintr-o dată imposibilă evitarea responsabilității pe care fiecare individ o are față de toate ființele vii pentru simplul fapt că este parte a acestei lumi, și a dorinței de a fi parte a ei”. Întregul este întotdeauna implicat în parte, pentru că totul este, într-un anumit sens, în tot și în natură nu există (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Desocializarea în și după pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Izolarea socială (desocializarea) presupune o lipsă completă sau aproape completă de contact între un individ și societate. Aceasta poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupul de vârstă. Izolarea socială poate include șederea acasă pentru perioade îndelungate de timp, și lipsa comunicării față în față cu familia, cunoștințele, prietenii sau colegii de servici. Izolarea socială poate duce la sentimente de singurătate, frica de ceilalți sau stima de sine negativă. Nu putem exista (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Social Dimensions of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The viruses coexist for approx. 300 million years with the humans. Sometimes viruses can infect people on a large scale. But how was the current pandemic possible? Global warming is causing extreme weather events that have led to an increase in infectious diseases. The new climate can support epidemiological vectors for longer periods of time, creating more favorable conditions for replication and the emergence of new vectors. In the case of emerging infectious diseases, it is considered that there is a (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. A travers la pandémie, vers un nouveau communisme ?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Suite à la déclaration de la pandémie COVID-19, Slavoj Žižek a publié un livre intitulé « Pandemic!: COVID-19 Shakes the World », qui a déclenché une vague de réactions. Dans le livre, il présente comment les médias ont impitoyablement exploité ce sujet, accentuant la panique. De nombreuses études majeures ont prédit l'émergence d'une telle pandémie, mais ont été ignorées par tous les gouvernements, les déclarant exagérées. Žižek estime que la pandémie actuelle a conduit à la faillite du capitalisme « barbare (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. L'éthique pendant la pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les plus grandes institutions médicales et divers éthiciens préconisent une approche utilitariste en période de crise de santé publique, afin de maximiser les bénéfices pour la société, en conflit direct avec notre vision habituelle (kantienne) du respect des personnes en tant qu'individus. Un problème central de l'utilitarisme est qu'il n'y a pas de moyen clair d'évaluer les choix moraux, y compris dans les décisions médicales. En général, l'éthique médicale kantienne est respectée en médecine. Mais dans une pandémie, lorsque les ressources (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Through the Pandemic, Towards a New Communism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Following the declaration of the COVID-19 pandemic, Slavoj Žižek published a book called "Pandemic!: COVID-19 Shakes the World", which triggered a wave of reactions. In the book, he presents how the media ruthlessly exploited this subject, accentuating the panic. Many major studies have predicted the emergence of such a pandemic, but have been ignored by all governments, declaring them to be exaggerated. Žižek believes that the current pandemic has led to the bankruptcy of the current "barbaric" capitalism, wondering if the (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Biopolitique dans la pandémie COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le biopouvoir fait référence à la pratique des États-nations modernes à travers une explosion de techniques nombreuses et diverses pour parvenir à l'assujettissement des corps et au contrôle des populations. Foucault a utilisé le terme pour désigner spécifiquement les pratiques de santé publique, entre autres mécanismes de régulation. La biopolitique est un concept qui prend en compte la gestion de la vie et des populations d'une région gouvernée. La biopolitique produit une société disciplinaire généralisée et des contrôles réglementaires à travers (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. La vie et la mort pendant une pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Une brève rétrospective du virus COVID-19 qui a causé la pandémie actuelle, son cycle de vie et son histoire. Réactions, mesures et effets de la pandémie COVID-19. Une présentation des diverses approches philosophiques, avec un accent sur la philosophie de la mort, l'écopsychanalyse, et un appel aux philosophies de Sigmund Freud et Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.35853.36328 .
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Dimensions sociales des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les virus coexistent pendant env. 300 millions d'années avec les humains. Parfois, les virus peuvent infecter les gens à grande échelle. Mais comment la pandémie actuelle a-t-elle été possible ? Le réchauffement climatique est à l'origine d'événements météorologiques extrêmes qui ont conduit à une augmentation des maladies infectieuses. Le nouveau climat peut soutenir les vecteurs épidémiologiques pendant de plus longues périodes, créant des conditions plus favorables à la réplication et à l'émergence de nouveaux vecteurs. Dans le cas des maladies infectieuses (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The World After the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the case of the COVID-19 pandemic, there are some signs of a shift of paradigm, including the sudden disappearance of the wall ideology: a cough was enough to suddenly make it impossible to avoid the responsibility that each individual has towards all living beings for the simple fact that it is part of this world, and of the desire to be part of it. The whole is always involved in part, because everything is, in a sense, in everything and (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Biopolitics in the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the management of the life and populations of a governed region. Biopolitics produces a generalized disciplinary society and regulatory controls through population biopolitics. Giorgio Agamben states that what is manifesting in (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Ontologia virusului: lucru, ființă, proces, sau informație?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Un set major de probleme se referă la individualitatea și identitatea diacronică a unui virus: ce anume este virusul, particula virală (virionul) sau întregul ciclu viral? Identificarea corectă a virusului are consecințe ontologice semnificative, legate și de locul și momentul în care încep și se termină entitățile biologice. DOI: 10.13140/RG.2.2.29715.09760.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Ethics in the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The largest medical institutions and various ethicists advocate a utilitarian approach in times of public health crises, to maximize benefits for society, in direct conflict with our usual (Kantian) view of respect for people as individuals. A central problem with utilitarianism is that there is no clear way to evaluate moral choices, including in medical decisions. In general, in medicine is respected the Kantian medical ethics. But in a pandemic, when resources are poor, deep choices of life and death must (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Viața și moartea în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  O scurtă retrospectivă a virusul COVID-19 care a cauzat actuala pandemie, a cilului său de viață și a istoriei sale. Reacții, măsuri și efecte ale pandemiei COVID-19. O prezentare a diverselor abordări filosofice, cu accent pe filosofia morții, ecopsihanaliză, și apel la filosofiile lui Sigmund Freud și Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.17900.59528.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Philosophical Aspects of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  From the existentialism of Albert Camus and Sartre, to the replacement of the exclusion ritual with the disciplinary mechanism of Michel Foucault, an ideal form of control of state authorities of all forms of "disorder", and viral modernity and bioinformationalism. And about the Gaia hypothesis, developed by James Lovelock and supported in the current pandemic by Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.34967.80801.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. How Philosophers of Science Violated Their Epistemic Duties During the SARS-CoV-2 Crisis.Philippe van Basshuysen & Lucie White - manuscript
  Were governments justified in imposing lockdowns to contain the spread of the COVID-19 pandemic? We argue that a convincing answer to this question is to date wanting, by critically analyzing the factual basis of a recent paper, “How Government Leaders Violated Their Epistemic Duties During the SARS-CoV-2 Crisis” (Winsberg et al. 2020). In their paper, Winsberg et al. argue that government leaders did not, at the beginning of the pandemic, meet the epistemic requirements necessitated to impose lockdowns. We focus on (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Desocialization in and After the Pandemic.Sfetcu Nicolae -
  Social isolation (desocialization) implies a complete or almost complete lack of contact between an individual and society. This can be a problem for people of any age, although the symptoms may differ depending on the age group. Social isolation can include staying home for long periods of time, and lack of face-to-face communication with family, acquaintances, friends, or co-workers. Social isolation can lead to feelings of loneliness, fear of others or negative self-esteem. We cannot exist independently of our relationships with (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Development of a Structured Process for Fair Allocation of Critical Care Resources in the Setting of Insufficient Capacity: A Discussion Paper.Tim Cook, Kim Gupta, Chris Dyer, Robin Fackrell, Sarah Wexler, Heather Boyes, Ben Colleypriest, Richard Graham, Helen Meehan, Sarah Merritt, Derek Robinson & Bernie Marden - forthcoming - Journal of Medical Ethics:medethics-2020-106771.
  Early in the COVID-19 pandemic there was widespread concern that healthcare systems would be overwhelmed, and specifically, that there would be insufficient critical care capacity in terms of beds, ventilators or staff to care for patients. In the UK, this was avoided by a threefold approach involving widespread, rapid expansion of critical care capacity, reduction of healthcare demand from non-COVID-19 sources by temporarily pausing much of normal healthcare delivery, and by governmental and societal responses that reduced demand through national lockdown. (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The European Union Current Asylum Policy: Selected Problems in the Shadow of COVID-19.Anna Doliwa-Klepacka & Mieczysława Zdanowicz - forthcoming - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique:1-17.
  Recent years in Europe have generated situations requiring the European Union to take extra-coordinated action in the field of asylum policy. The sudden and growing influx of refugees to Europe in 2015 and 2016 has caused the collapse of the previous common European asylum system. The European Union has taken a number of measures to resolve this crisis situation. When the situation seemed to be under control, a new challenge emerged in early 2020. The first COVID-19 infectious disease case was (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Love Thy Neighbour? Allocating Vaccines in a World of Competing Obligations.Kyle Ferguson & Arthur Caplan - forthcoming - Journal of Medical Ethics:medethics-2020-106887.
  Although a safe, effective, and licensed coronavirus vaccine does not yet exist, there is already controversy over how it ought to be allocated. Justice is clearly at stake, but it is unclear what justice requires in the international distribution of a scarce vaccine during a pandemic. Many are condemning ‘vaccine nationalism’ as an obstacle to equitable global distribution. We argue that limited national partiality in allocating vaccines will be a component of justice rather than an obstacle to it. For there (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. COVID-19 and Consent for Research: Navigating During a Global Pandemic.Ran D. Goldman & Luke Gelinas - forthcoming - Clinical Ethics:147775092097180.
  The modern ethical framework demands informed consent for research participation that includes disclosure of material information, as well as alternatives. The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 pandemic results in illness that often involves rapid deterioration. Despite the urgent need to find therapy, obtaining informed consent for COVID-19 research is needed. The current pandemic presents three types of challenges for investigators faced with obtaining informed consent for research participation: uncertainty over key information to informed consent, time and pressure constraints, and (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Towards a Seamful Ethics of Covid-19 Contact Tracing Apps?Andrew S. Hoffman, Bart Jacobs, Bernard van Gastel, Hanna Schraffenberger, Tamar Sharon & Berber Pas - forthcoming - Ethics and Information Technology.
  In the early months of 2020, the deadly Covid-19 disease spread rapidly around the world. In response, national and regional governments implemented a range of emergency lockdown measures, curtailing citizens’ movements and greatly limiting economic activity. More recently, as restrictions begin to be loosened or lifted entirely, the use of so-called contact tracing apps has figured prominently in many jurisdictions’ plans to reopen society. Critics have questioned the utility of such technologies on a number of fronts, both practical and ethical. (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Eating Meat and Not Vaccinating: In Defense of the Analogy.Ben Jones - forthcoming - Bioethics.
  The devastating impact of the COVID‐19 (coronavirus disease 2019) pandemic is prompting renewed scrutiny of practices that heighten the risk of infectious disease. One such practice is refusing available vaccines known to be effective at preventing dangerous communicable diseases. For reasons of preventing individual harm, avoiding complicity in collective harm, and fairness, there is a growing consensus among ethicists that individuals have a duty to get vaccinated. I argue that these same grounds establish an analogous duty to avoid buying and (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Roles of Genetics and Blood Type in Clinical Responses to COVID-19: Ethical and Policy Concerns.Robert Klitzman - forthcoming - Journal of Medical Ethics:medethics-2020-106920.
  Recently, several genetic variants have been associated with increased or decreased risks of becoming infected and/or seriously ill with COVID-19—not only offering important potential medical benefits but also posing critical ethical questions. These genetic factors, some of which are associated with blood type, may account for variations in observed responses to COVID-19. Hence, assessments of these genetic differences and blood type could provide possible benefits in gauging patients’ risks of disease acquisition and prioritising allocation of interventions or vaccines, if supplies (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. COVID-19: Against a Lockdown Approach.Steven R. Kraaijeveld - forthcoming - Asian Bioethics Review.
  Governments around the world have faced the challenge of how to respond to the recent outbreak of a novel coronavirus disease (COVID-19). Some have reacted by greatly restricting the freedom of citizens, while others have opted for less drastic policies. In this paper, I draw a parallel with vaccination ethics to conceptualize two distinct approaches to COVID-19 that I call altruistic and lockdown. Given that the individual measures necessary to limit the spread of the virus can in principle be achieved (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. European Human Rights Dimension of the Online Access to Cultural Heritage in Times of the COVID-19 Outbreak.Elżbieta Kużelewska & Mariusz Tomaszuk - forthcoming - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique:1-13.
  The 1948 Universal Declaration of Human Rights recognized that “everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits”. As a result, cultural rights have been understood as inseparable from human rights and require protection mechanisms within particular international legal systems. The European continent is proud to have developed one of the most effective mechanisms of the human rights protection by establishing the Council (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Preprint Manuscripts and Servers in the Era of Coronavirus Disease 2019.Shayan Nabavi Nouri, Yosef A. Cohen, Mahesh V. Madhavan, Piotr J. Slomka, Ami E. Iskandrian & Andrew J. Einstein - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Epistemic Violence in the Time of Coronavirus: From the Legacy of the Western Limits of Spivak’s ‘Can the Subaltern Speak’ to an Alternative to the ‘Neoliberal Model of Development’.David Neilson - forthcoming - Educational Philosophy and Theory:1-6.
  Spivak’s essay ‘Can the subaltern speak’, published in the widely influential collection ‘Marxism and the Interpretation of Culture’, is a seminal account of ‘epistemic violence’. It...
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Love and Social Distancing in the Time of Covid-19: The Philosophy and Literature of Pandemics.Michael A. Peters - forthcoming - Educational Philosophy and Theory:1-5.
  The next pandemic will erupt, not from the jungle, but from the disease factories of hospitals, refugee camps and cities. Wendy Orent, How Plagues Really Work,.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. The Disorder of Things: Quarantine Unemployment, the Decline of Neoliberalism, and the Covid-19 Lockdown Crash.Michael A. Peters - forthcoming - Educational Philosophy and Theory:1-4.
  Rarely in economics does the field see such unambiguous causation as in the case of the Covid-19 shut down of the global economy. Pretty well every economist would agree to this proposition and whi...
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Don’t Uncover that Face! Covid-19 Masks and the Niqab: Ironic Transfigurations of the ECtHR’s Intercultural Blindness.Mario Ricca - forthcoming - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique:1-25.
  This essay, between serious and facetious, addresses an apparently secondary implication of the planetary tragedy produced by Covid-19. It coincides with the ‘problem of the veil,’ a bone of contention in Islam/West relationships. More specifically, it will address the question of why the pandemic has changed the proxemics of public spaces and the grammar of ‘living together.’ For some time—and it is not possible to foresee how much—in many countries people cannot go out, or enter any public places, without wearing (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Thinking Beyond the Lockdown: On the Possibility of a Democratic Biopolitics.Panagiotis Sotiris - forthcoming - Historical Materialism:1-35.
  COVID-19 is not only a health emergency but also a strategic challenge for any politics of resistance, struggle and transformation. Understanding the social and political dynamics associated with morbidity and mortality and the many ‘ecologies of disease’ associated with the pandemic is necessary if we want to think beyond the limits of the lockdown strategy. It is here that the possibility of a democratic biopolitics emerges as part of a broader strategy for communism.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Ethics of Deliberate Exposure to SARS-CoV-2 to Induce Immunity.Robert Streiffer, David Killoren & Richard Y. Chappell - forthcoming - Journal of Applied Philosophy.
  We explore the ethics of deliberately exposing consenting adults to SARS-CoV-2 to induce immunity to the virus (“DEI” for short). We explain what a responsible DEI program might look like. We explore a consequentialist argument for DEI according to which DEI is a viable harm-reduction strategy. Then we consider a non-consequentialist argument for DEI that draws on the moral significance of consent. Additionally, we consider arguments for the view that DEI is unethical on the grounds that, given that large-scale DEI (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Pandemic Preparedness and Cooperative Justice.Cristian Timmermann - forthcoming - Developing World Bioethics.
  By examining the global public good nature of pandemic preparedness we can identify key social justice issues that need to be confronted to increase citizens’ voluntary compliance with prevention and mitigation measures. As people tend to cooperate on a voluntary basis only with systems they consider fair, it becomes difficult to ensure compliance with public health measures in a context of extreme inequality. Among the major inequalities that need to be addressed we can find major differences in the extensiveness and (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Right to Know: Ethical Implications of Antibody Testing for Healthcare Workers and Overlooked Societal Implications.Kunal Vakharia - forthcoming - Journal of Medical Ethics:medethics-2020-106467.
  After the initial surge in cases of coronavirus, the outbreak has been managed differently in different countries. In the USA, it has been managed in many different ways between states, cities and even counties. This disparity is slowly becoming more and more pronounced with the advent of antibody testing. Although many argue over the potential merits of antibody testing as an immunity passport to allow the economy to restart, there are other implications that stand at the heart of the bioethical (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Patients Living With Breast Cancer During the Coronavirus Pandemic: The Role of Family Resilience, Coping Flexibility, and Locus of Control on Affective Responses.Eleonora Brivio, Paolo Guiddi, Ludovica Scotto, Alice V. Giudice, Greta Pettini, Derna Busacchio, Florence Didier, Ketti Mazzocco & Gabriella Pravettoni - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  The coronavirus disease 2019 pandemic has strongly affected oncology patients. Many screening and treatment programs have been postponed or canceled, and such patients also experience fear of increased risk of exposure to the virus. In many cases, locus of control, coping flexibility, and perception of a supportive environment, specifically family resilience, can allow for positive emotional outcomes for individuals managing complex health conditions like cancer. This study aims to determine if family resilience, coping flexibility, and locus of control can mitigate (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Case Fatality Rate in COVID-19 Patients With Cardiovascular Disease: Global Health Challenge and Paradigm in the Current Pandemic.Siddhartha Dan, Mohit Pant & Sushil Kumar Upadhyay - 2021 - Curr Pharmacol Rep 6:1-10.
  Purpose of Review Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is identified from Wuhan, China, and has spread almost worldwide. Recently, the newly identified SARS-CoV-2 has been confirmed to kill millions of people worldwide and is dangerous to society health, survival, and livelihood. The people with cardiovascular problems are noticed as most common patients of coronavirus disease 2019 (COVID-19). There is a greater risk of mortality and morbidity in these patients than other patients of COVID-19. In the heart, expressed angiotensin-converting enzyme (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Justice and the Ethical Response to Suffering.Sabrina Derrington - 2021 - American Journal of Bioethics 21 (1):73-75.
  In the years just prior to the COVID-19 pandemic, American clinicians and health care systems were focused on another life-threatening disease: opioid use disorder and the epidemic of deaths...
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Together Against COVID-19 Concerns: The Role of the Dyadic Coping Process for Partners’ Psychological Well-Being During the Pandemic.Silvia Donato, Miriam Parise, Ariela Francesca Pagani, Margherita Lanz, Camillo Regalia, Rosa Rosnati & Raffaella Iafrate - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  The situation caused by the 2019 coronavirus disease has been representing a great source of concern and a challenge to the psychological well-being of many individuals around the world. For couples in particular, this extraordinary rise in concern, combined with the stress posed by the virus containment measures, such as prolonged cohabitation and lack of support networks, may have increased the likelihood of couple problems. At the same time, however, COVID-19 concerns may have been a stimulus to activate couples’ stress (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Why Kill the Cabin Boy?John Harris - 2021 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 30 (1):4-9.
  The task of combatting and defeating Covid-19 calls for drastic measures as well as cool heads. It also requires that we keep our nerve and our moral integrity. In the fight for survival, as individuals and as societies, we must not lose our grip on the values and the compassion that make individual and collective survival worth fighting for, or indeed worth having.1.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 329