Related
Siblings
History/traditions: Demarcation of Science

Contents
77 found
Order:
1 — 50 / 77
 1. Science and Illusions.Luigi Scorzato -
  It is mostly agreed that Popper's criterion of falsifiability fails to provide a useful demarcation between science and pseudo-science, because ad-hoc assumptions are always able to save any theory that conflicts with the empirical data, and a characterization of ad-hoc assumptions is lacking. Moreover, adding some testable predictions is not very difficult. It should be emphasized that the Duhem-Quine argument does not simply make the demarcation approximate, but it makes it totally useless. Indeed, no philosophical criterion of demarcation is presently (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The Methods of Science: No Dogs or Philosophers Allowed.Ken Knisely, Deborah Mayo, Robert Rynasiewicz & Drew Arrowood - forthcoming - DVD.
  What is science, and what is it not? Is falsifiability the key to drawing this line? How and why does science work? Should we worry whether science is talking about a "real" world? And should we stop thinking there is a single thing we can call "the scientific method"? With Deborah Mayo, Robert Rynasiewicz, and Drew Arrowood.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. To Be Scientific Is To Be Communist.Liam Kofi Bright & Remco Heesen - 2023 - Social Epistemology 37 (3):249-258.
  What differentiates scientific research from non-scientific inquiry? Philosophers addressing this question have typically been inspired by the exalted social place and intellectual achievements of science. They have hence tended to point to some epistemic virtue or methodological feature of science that sets it apart. Our discussion on the other hand is motivated by the case of commercial research, which we argue is distinct from (and often epistemically inferior to) academic research. We consider a deflationary view in which science refers to (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Será a Psicanálise uma Pseudociência? Reavaliando a Doutrina à luz da Proposta de Demarcação de Hansson e da Ética de Clifford.Clarice de Medeiros Chaves Ferreira - 2022 - Caderno de Resumos Do XIII Encontro Nacional de Pesquisa Em Filosofia - ENPF.
  Este resumo é um trabalho baseado no artigo publicado por Ferreira (2021), intitulado "Será a psicanálise uma pseudociência? Reavaliando a doutrina utilizando uma lista de multicritérios". Além de se apoiar nele, coloca uma proposta de expansão sobre as implicações éticas de sua conclusão. O artigo original, publicado na revista Debates em Psiquiatria, busca fazer uma avaliação da doutrina psicanalítica utilizando da proposta de demarcação de Sven Ove Hansson.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Demarcation without Dogmas.Ilmari Hirvonen & Janne Karisto - 2022 - Theoria 88 (3):701-720.
  This paper reviews how research on the demarcation problem has developed, starting from Popper’s criterion of falsifiability and ending with recent naturalistically oriented approaches. The main differences between traditional and contemporary approaches to the problem are explicated in terms of six postulates called the traditional assumptions. It is argued that all of the assumptions can be dismissed without giving up on the demarcation problem and that doing so might benefit further discussions on pseudoscience. Four present-day research movements on evaluating the (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. BİLİMDE RASYONALİTE.Gülse Kısa - 2022 - Dissertation,
  Bilim felsefesinin temel tartışma konuları arasında yer alan bilimde rasyonalite ve sınır çizme problemleri, bilimin ne olduğundan hareketle, bilime bir alan belirleme, bilim olan ile olmayan arasına bir sınır çizme, söz konusu sınırı ve bilimi belirli bir rasyonalite düşüncesiyle temellendirme talepleri doğrultusunda şekillenen, birbiriyle bağlantılı iki problemdir. Bilimde rasyonalite ve sınır çizme problemleri, özellikle 20. yüzyıldan itibaren, mantıkçı pozitivizmle birlikte, temel bir konu olarak gündeme gelmektedir. Mantıkçı pozitivistler, bilimin sınırlarını belirlemek, bu doğrultuda bilim olmayanı bilimden elemek üzerinde durmaktadır. Metafiziğin bilimden (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Free Will and the Rebel Angels in Medieval Philosophy. [REVIEW]Joseph Madonna - 2022 - Augustinian Studies 53 (1):113-115.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. When Do Non-Epistemic Values Play an Epistemically Illegitimate Role in Science? How to Solve One Half of the New Demarcation Problem.Alexander Reutlinger - 2022 - Studies in the History and Philosophy of Science 92:152-161.
  Solving the “new demarcation problem” requires a distinction between epistemically legitimate and illegitimate roles for non-epistemic values in science. This paper addresses one ‘half’ (i.e. a sub-problem) of the new demarcation problem articulated by the Gretchenfrage: What makes the role of a non-epistemic value in science epistemically illegitimate? I will argue for the Explaining Epistemic Errors (EEE) account, according to which the epistemically illegitimate role of a non-epistemic value is defined via an explanatory claim: the fact that an epistemic agent (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ve SÖZDE BİLİM BİLİM AYRIMI İNANIŞLARI.Ali Osman Şahin - 2022 - Dissertation,
  Bu çalışmada öğrencilerin bilimle tanışmasında anahtar rol oynayan sınıf öğretmenlerinin ve geleceğin sınıf öğretmeni olan sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerinin ve bilim-sözde bilim ayrımı inanışlarının incelenmesi ve değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilin merkez ilçesinde yer alan 344 sınıf öğretmeni ve bu ilde sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 240 öğrenci olarak belirlenmiş, gönüllülük esasına dayalı olarak 172 öğretmen ve 136 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Bu araştırmada veriler ‘Sözde-Bilim İnanış Ölçeği’ ve (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. BİLİMSEL BİLGİYE VE BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.Okan sarıgöz - 2022 - İksad Yayınevi.
  Toplumların gelişmesi, kendisini oluşturan bireylerin bilimsel düşünmelerine ve yaşamlarında bilimsel bilgileri kullanmalarına bağlıdır. Bilimsel düşünerek yaşamını devam ettiren bireylerin yaşamlarında hata yapma olasılıkları daha düşüktür. Çünkü bilgi, öğrenmeler, araştırmalar ve gözlemler sonucu elde edilen doğrulara ve ilkelere dayanır. Bilimsel bilgi ise geçerli ve kabul edilebilir metotlar kullanarak yapılan araştırmalar sonucu gözlemler yoluyla elde edilen bilgilerdir. Bilimsel bilgiler doğruluğu ve geçerliği defalarca kanıtlanmış kanunlaşmış bilgilerdir.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Thomas Kuhn ve Bilimin Doğası: Fen Eğitimi ve Bilim Felsefesi Açısından Bir İnceleme.Alper Bilgehan Yardımcı - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (39):30-42.
  Fen eğitimi ve öğretiminin anahtar unsurlarından bir tanesi bilimin doğasının ve özelliklerinin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Bilimin doğasına yönelik tespitler fen eğitimi yöntemlerini birçok açıdan etkilemektedir. Fen eğitimi ve fen öğretimi ile ilgili olan kişiler bilimin doğasının açık bir şekilde öğretilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Thomas Kuhn’un bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi alanlarını içeren incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü bilimin yapısına, işleyişine ve doğasına yönelik tezleri (paradigma, olağan bilim, bilimsel devrimler, eşölçülemezlik, bulmaca çözme, kuram seçimi, keşif ve gerekçelendirme ayrımı) (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Second Philosophy and Testimonial Reliability: Philosophy of Science for STEM Students.Frank Cabrera - 2021 - European Journal for Philosophy of Science (3):1-15.
  In this paper, I describe some strategies for teaching an introductory philosophy of science course to Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) students, with reference to my own experience teaching a philosophy of science course in the Fall of 2020. The most important strategy that I advocate is what I call the “Second Philosophy” approach, according to which instructors ought to emphasize that the problems that concern philosophers of science are not manufactured and imposed by philosophers from the outside, but (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Definindo Ciência e Pseudociência, para Além da Falseabilidade: A Proposta Ampliada de Hansson.Clarice de Medeiros Chaves Ferreira - 2021 - Anais Do IV Encontro Sul-Brasileiro de Análise Do Comportamento.
  Muitos psicólogos ainda pensam que a maior referência para falar sobre a demarcação de ciência/pseudociência é Popper. Entretanto, as discussões sobre o problema da demarcação não se encerraram com o critério da falseabilidade, e a filosofia teve diversos avanços. Este trabalho tem por objetivo atualizar os estudantes e profissionais de psicologia sobre os avanços no campo da filosofia da ciência, com um enfoque na teoria de Hansson. Para isso, foi consultado o livro “Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem”, obra (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Is psychoanalysis a pseudoscience? Reevaluating the doctrine using a multicriteria list.Clarice de Medeiros Chaves Ferreira - 2021 - Debates Em Psiquiatria 11:1-33.
  Introduction: In the past, psychoanalysis was classified as a pseudoscience. Karl Popper was one of those who objected to the idea that psychoanalysis is a science, using falsifiability. However, falsifiability cannot be considered sufficient anymore, since it carries major weaknesses and better alternatives to address the issue are available. Objective: This article intends to evaluate the scientific status of psychoanalysis concerning the demarcation problem. Method: In order to do so, Sven Ove Hansson’s criteria were used. His proposal consists of a (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Será a psicanálise uma pseudociência? Reavaliando a doutrina utilizando uma lista de multicritérios.Clarice de Medeiros Chaves Ferreira - 2021 - Debates Em Psiquiatria 11:1-33.
  Introdução: A psicanálise já foi classificada como pseudociência no passado. Karl Popper foi um daqueles que traçou objeções à doutrina psicanalítica, usando do critério da falseabilidade. Entretanto, a falseabilidade não pode mais ser considerada suficiente para resolver o problema, já que implica em dificuldades consideráveis, e melhores alternativas para abordar a questão estão disponíveis. Objetivo: Este artigo tem por objetivo avaliar o status científico da psicanálise em relação ao problema da demarcação. Método: Para fazer isso, o critério de Sven Ove (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. SÖZDE-BİLİMSEL KONULAR.Oktay Kızkapan - 2021 - Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
  Sözde-bilim ile ilgili bu tartışmalar uluslararası literatürde yapılıyor olsa da Türkiye’de henüz bu konuların eleştirel olarak ele alındığı söylenemez. Dolayısıyla sözde-bilimlerin eleştirel olarak ele alındığı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilime ve sözde-bilime ilişkin algılarına etkisi üzerine yapılacak araştırmalar konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir ve belki de ilerideki program değişiklerinde öğretim programlarında sözde-bilimin yer bulmasının yolunu açabilir.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Piercing the Smoke Screen: Dualism, Free Will, and Christianity.Samuel Murray, Elise Murray & Thomas Nadelhoffer - 2021 - Journal of Cognition and Culture 21 (1-2):94-111.
  Research on the folk psychology of free will suggests that people believe free will is incompatible with determinism and that human decision-making cannot be exhaustively characterized by physical processes. Some suggest that certain elements of Western cultural history, especially Christianity, have helped to entrench these beliefs in the folk conceptual economy. Thus, on the basis of this explanation, one should expect to find three things: a significant correlation between belief in dualism and belief in free will, that people with predominantly (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Bilim Çarpık Bilim Ayrımı Üzerine Bir İnceleme: Astroloji Örneği.Nesrin Şafak - 2021 - Pegem Akademi.
  Bilim ve çarpık bilim arasına sınır çizebilmek için yapılan girişimler farklı teorilerin gelistirilmesini sağlamıştır. Henüz net bir sınır çizilememiştir ve tartışmalar devam etmektedir. İlk olarak doğrulama ve yanlışlama teorileri daha sonraları ise bilim çalışmalarını bir bütün olarak ele alan, araştırma programları olarak gören teoriler sunulmuştur. Bilimsel çalışmaların, yeni sorunlar üretmesi ve eleştirel bakış açısına sahip olması da bilim olanın sınırlarını çizebilmek için ölçütler arasında sayılmıştır. Bu çabalar ile bilim pratiklerinin irdelenmesi zamanla bilim insanına ve bilim kurumlarına yönelmiştir. Bu konunun önemli (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sobre el respeto a la evidencia empírica. McIntyre en La actitud científica.Mariano Sanjuan - 2021 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 82:189-195.
  No hace mucho tiempo, la demarcación, el cambio teórico o la racionalidad científica coloreaban la paleta de la filosofía de la ciencia. Hoy estos problemas son vistos como asuntos clásicos de la disciplina. En La actitud científica, Lee McIntyre renueva el escaparate filosófico recuperando el problema de la demarcación, defendiendo que lo distintivo de la ciencia es “que se preocupa por la evidencia y está dispuesta a modificar sus teorías en función de la evidencia”. Se presentan a continuación una síntesis (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Bilim, sözdebilim ayrımı bağlamında tasarlanan etkinliklerin 7. sınıf öğrencilerinin.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. BİLİM, SÖZDEBİLİM AYRIMI BAĞLAMINDA TASARLANAN ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZDEBİLİMSEL İNANÇLARI, BİLİMSELLİK ÖLÇÜTLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ.Gülşah Atasoy - 2020 - Dissertation,
  Bu çalışmada; bilim, sözdebilim ayrımına yönelik tasarlanan öğretim etkinliklerinin, 7. sınıf öğrencilerinin sözdebilimsel inançlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisini araştırmak ayrıca hangi bilimsellik ve hatalı bilimsellik ölçütlerine sahip olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanının modeli iç içe karma desen olarak belirlenmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel kısmında bir deney (n=29) ve bir kontrol (n=30) grubu olmak üzere 59 öğrenci, nitel kısmında ise deney grubunda bulunan 29 öğrenci (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Methods in Science and Metaphysics.Matt Farr & Milena Ivanova - 2020 - In Ricki Bliss & James Miller (eds.), The Routledge Handbook of Metametaphysics. Routledge.
  While science is taken to differ from non-scientific activities in virtue of its methodology, metaphysics is usually defined in terms of its subject matter. However, many traditional questions of metaphysics are addressed in a variety of ways by science, making it difficult to demarcate metaphysics from science solely in terms of their subject matter. Are the methodologies of science and metaphysics sufficiently distinct to act as criteria of demarcation between the two? In this chapter we focus on several important overlaps (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The fashionable scientific fraud: Collingwood’s critique of psychometrics.Joel Michell - 2020 - History of the Human Sciences 33 (2):3-21.
  In his review of Charles Spearman’s The Nature of ‘Intelligence’, R. G. Collingwood launched an attack upon psychometrics that was expanded in his Essay on Metaphysics. Although underrated by friend and foe alike, Collingwood’s critique identified a number of defects in the thinking of psychometricians that subsequently became entrenched. However, his main complaint was that psychology generally was a ‘fashionable scientific fraud’. This charge was inspired by his more general views on logic and metaphysics, which, however, as I argue, are (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Institutional Degeneration of Science.Jüri Eintalu - 2019 - Philosophical Drops.
  Since Popper and Lakatos, the demarcation line between science and non-science has been considered one of the fundamental issues of the philosophy of science. According to Lakatos, pseudoscience is a non-science, which appears as science, using science's public authority. Since then, mountains of texts have been published on how non-sciences, such as astrology, are not sciences. -/- But the enemy is not on the other side of the border. The enemy is in our midst. Science has been institutionalized. The best (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Gordian Knot of Demarcation: Tying Up Some Loose Ends.Kåre Letrud - 2019 - International Studies in the Philosophy of Science 32 (1):3-11.
  In this article, I seek to improve upon a definition of pseudoscience put forward by Sven Ove Hansson. I argue that not only does its use of ‘pseudoscientific statement’ as definiendum inadequately address the theoretical issue of demarcation, it also makes the definition inapt for practical demarcation. Moreover, I argue that Hanson’s definition subsumes statements and associated practices that are forms of bad science, resulting in an unfavourably wide concept. I try to save the definition from the brunt of this (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26. SÖZDE-BİLİM UYGULAMALARI YOLUYLA ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ.Eylül Başkurt Sayhan - 2019 - Dissertation, Ege
  The aim of this study is to determine the perceptions of gifted and talented 4th grade primary school students towards pseudoscience, as well as their awareness of scientific process skills by using pseudoscientific scenarios. Specifically, the aim is to reveal the students’ knowledge about crystals, which is a pseudoscientific issue, views on treatments carried out with crystals, experiences about experiments, knowledge about scientific process skills and scientific process skills used in proposing research methodology for claims about crystals’ healing abilities.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Scientificity and The Law of Theory Demarcation.Ameer Sarwar & Patrick Fraser - 2018 - Scientonomy: Journal for the Science of Science 2:55-66.
  The demarcation between science and non-science seems to play an important role in the process of scientific change, as theories regularly transition from being considered scientific to being considered unscientific and vice versa. However, theoretical scientonomy is yet to shed light on this process. The goal of this paper is to tackle the problem of demarcation from the scientonomic perspective. Specifically, we introduce scientificity as a distinct epistemic stance that an agent can take towards a theory. We contend that changes (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Is African science true science? Reflections on the methods of African science.Oseni Taiwo Afisi - 2016 - Filosofia Theoretica: Journal of African Philosophy, Culture and Religions 5 (1):59-75.
  The general character of science and the methodology it employs are in specific terms referred to as observation and experimentation. These two methodologies reflect how science differs from other systematic modes of inquiries. This description characterises, strictly, ‘Western science’ and it is contrasted with the indigenous mode of enquiry that has come under the name, ‘African science’. In contemporary scholarship, ‘African science’ is being condemned to the level of the mysticoreligious or supernaturalist worldview. ‘African science’ is said to be purely (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. To Be Scientific Is To Be Interactive.Seungbae Park - 2016 - European Journal of Science and Theology 12 (1):77-86.
  Hempel, Popper, and Kuhn argue that to be scientific is to be testable, to be falsifiable, and most nearly to do normal science, respectively. I argue that to be scientific is largely to be interactive, offering some examples from science to show that the ideas from different fields of science interact with one another. The results of the interactions are that hypotheses become more plausible, new phenomena are explained and predicted, we understand phenomena from a new perspective, and our worldview (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. Are Different Standards Warranted to Evaluate Psi?George Williams - 2016 - Journal of Parapsychology 79 (2):186-202.
  Throughout the debate on psi, skeptics have almost universally insisted on different standards for evaluating the evidence, claiming that psi represents a radical departure from our current scientific understanding. Thus, there is considerable ambiguity about what standard of evaluation psi must meet. Little attention has been paid to the possible harm to the integrity of scientific investigation from this resulting inconsistency in testing standards. Some have proposed using a Bayesian framework as an improvement on this dilemma in order to more (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Review of Paul Hoyningen-Huene, Systematicity: The Nature of Science[REVIEW]Mariam Thalos - 2015 - Mind 124 (493):351–357.
 32. Tycho Brahe and the Separation of Astronomy from Astrology: The Making of a New Scientific Discourse.Gábor Almási - 2013 - Science in Context 26 (1):3-30.
  ArgumentThe subject of the paper is the shift from an astrology-oriented astronomy towards an allegedly more objective, mathematically grounded approach to astronomy. This shift is illustrated through a close reading of Tycho Brahe's scientific development and the contemporaneous changes in his communicational strategies. Basing the argument on a substantial array of original sources it is claimed that the Danish astronomer developed a new astronomical discourse in pursuit of credibility, giving priority to observational astronomy and natural philosophical questions. The abandonment of (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Loki's wager and Laudan's error: on genuine and territorial demarcation.Maarten Boudry - 2013 - In Massimo Pigliucci & Maarten Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem. University of Chicago Press. pp. 79--98.
 34. The Pseudoscience Wars: Immanuel Velikovsky and the Birth of the Modern Fringe. [REVIEW]Michael Gordin - 2013 - Isis 104:416-417.
 35. Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem.Massimo Pigliucci & Maarten Boudry (eds.) - 2013 - University of Chicago Press.
  What sets the practice of rigorously tested, sound science apart from pseudoscience? In this volume, the contributors seek to answer this question, known to philosophers of science as “the demarcation problem.” This issue has a long history in philosophy, stretching as far back as the early twentieth century and the work of Karl Popper. But by the late 1980s, scholars in the field began to treat the demarcation problem as impossible to solve and futile to ponder. However, the essays that (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   37 citations  
 36. Possibilities and limits of medical science: Debates over double‐blind clinical trials of intercessory prayer.Wendy Cadge - 2012 - Zygon 47 (1):43-64.
  . This article traces the intellectual history of scientific studies of intercessory prayer published in English between 1965 and the present by focusing on the conflict and discussion they prompted in the medical literature. I analyze these debates with attention to how researchers articulate the possibilities and limits medical science has for studying intercessory prayer over time. I delineate three groups of researchers and commentators: those who think intercessory prayer can and should be studied scientifically, those who are more skeptical (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Science, Religion and Common Sense.Louis Caruana - 2012 - European Journal for Philosophy of Religion 4 (4):161-173.
  Susan Haack has recently attempted to discredit religion by showing that science is an extended and enhanced version of common sense while religion is not. I argue that Haack’s account is misguided not because science is not an extended version of common sense, as she says. It is misguided because she assumes a very restricted, and thus inadequate, account of common sense. After reviewing several more realistic models of common sense, I conclude that common sense is rich enough to allow (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Psychical research and parapsychology interpreted: suggestions from the international historiography of psychical research and parapsychology for investigating its history in the Netherlands.Ingrid Kloosterman - 2012 - History of the Human Sciences 25 (2):2-22.
  One of the reasons the history of parapsychology and its ancestor psychical research is intriguing is because it addresses a central issue: the boundaries of science. This article provides an overview of the historiography of parapsychology and presents an approach to investigate the Dutch history of parapsychology contributing to the understanding of this central theme. In the first section the historical accounts provided by psychical researchers and parapsychologists themselves are discussed; next those studies of sociologists and historians understanding parapsychology as (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. The eagle and the starlings: Galileo’s argument for the autonomy of science—how pertinent is it today?Hugh Lacey & Pablo R. Mariconda - 2012 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 43 (1):122-131.
 40. Metapsychics in Spain: acknowledging or questioning the marvellous?Annette Mülberger & Mónica Balltondre - 2012 - History of the Human Sciences 25 (2):108-130.
  The present article deals with a kind of parapsychology called metapsychics (metapsíquica) as conceived and practised in Spain between 1923 and 1925. First we focus on the reception of a treatise by Richet that evoked both support (Ferrán) and criticism (Mira). Then we examine some experiments on clairvoyance performed at the Marquis of Santa Cara’s home, dealing chiefly with the rise and fall of a case of prodigious vision. The analysis gives special attention to the question of how metapsychics was (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Psychical research and the origins of American psychology: Hugo Münsterberg, William James and Eusapia Palladino.Andreas Sommer - 2012 - History of the Human Sciences 25 (2):23-44.
  Largely unacknowledged by historians of the human sciences, late-19th-century psychical researchers were actively involved in the making of fledgling academic psychology. Moreover, with few exceptions historians have failed to discuss the wider implications of the fact that the founder of academic psychology in America, William James, considered himself a psychical researcher and sought to integrate the scientific study of mediumship, telepathy and other controversial topics into the nascent discipline. Analysing the celebrated exposure of the medium Eusapia Palladino by German-born Harvard (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 42. The concept of scientific research.Lisa Bortolotti - 2011 - In Carlos Maria Romeo Casabona (ed.), Los Nuevos Horizontes de la Investigacion Genetica. Comares.
  Chapter discussing what it takes for an activity to be an instance of scientific research.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Exploring the hinterland of science: Massimo Pigliucci: Nonsense on stilts: How to tell science from bunk. Chicago and London: University of Chicago Press, 2010, 332pp, $20.00 PB.Maarten Boudry - 2011 - Metascience 20 (1):173-176.
 44. Exploring the hinterland of science: Massimo Pigliucci: Nonsense on stilts: How to tell science from bunk. Chicago and London: University of Chicago Press, 2010, 332pp, $20.00 PB. [REVIEW]Maarten Boudry - 2011 - Metascience 20 (1):173-176.
  Book review of " Massimo Pigliucci: Nonsense on stilts: How to tell science from bunk. Chicago and London: University of Chicago Press, 2010".
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. In Reference To Wojciech Sady’s Lecture: What Determines The Scientific Character Of Natural Studies.Paweł Jarnicki - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia 6 (2):55-61.
  This paper is a polemic with Wojciech Sady’s forgoing paper. The main objection to his new approach to demarcation problem is that this approach does not accomplish the criterion formulated in it . Sady accuses medical ethics of not being scientific but forgets that he does it from the philosophical point of view. The only reasonable way to solve the demarcation problem is to define its practical aim — what do we need it for? One of such possible aims is (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. On an Allegedly Essential Feature of Criteria for the Demarcation of Science.Sebastian Lutz - 2011 - The Reasoner 5 (8):125–126.
  Laudan’s argument against the possibility of a demarcation criterion for scientific theories rests on establishing that any criterion must be a necessary and sufficient condition. But Laudan’s argument at most establishes that any criterion must provide a necessary condition and a possibly different sufficient condition. His own claims suggest that such a criterion is possible.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 47. Introduction (FOCUS: ALCHEMY AND THE HISTORY OF SCIENCE).Bruce Moran - 2011 - Isis 102:300-304.
 48. Can’t philosophers tell the difference between science and religion?: Demarcation revisited.Robert T. Pennock - 2011 - Synthese 178 (2):177-206.
  In the 2005 Kitzmiller v Dover Area School Board case, a federal district court ruled that Intelligent Design creationism was not science, but a disguised religious view and that teaching it in public schools is unconstitutional. But creationists contend that it is illegitimate to distinguish science and religion, citing philosophers Quinn and especially Laudan, who had criticized a similar ruling in the 1981 McLean v. Arkansas creation-science case on the grounds that no necessary and sufficient demarcation criterion was possible and (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 49. Nagel on Public Education and Intelligent Design.Scott F. Aikin, Michael Harbour & Robert B. Talisse - 2010 - Journal of Philosophical Research 35:209-219.
  In a recent article, Thomas Nagel argues against the court’s decision to strike down the Dover school district’s requirement that biology teachers in Dover public schools inform their students about Intelligent Design. Nagel contends that this ruling relies on questionable demarcation between science and nonscience and consequently misapplies the Establishment Clause of the constitution. Instead, he argues in favor of making room for an open discussion of these issues rather than an outright prohibition against Intelligent Design. We contend that Nagel’s (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. How not to attack intelligent design creationism: Philosophical misconceptions about methodological naturalism. [REVIEW]Maarten Boudry, Stefaan Blancke & Johan Braeckman - 2010 - Foundations of Science 15 (3):227-244.
  In recent controversies about Intelligent Design Creationism (IDC), the principle of methodological naturalism (MN) has played an important role. In this paper, an often neglected distinction is made between two different conceptions of MN, each with its respective rationale and with a different view on the proper role of MN in science. According to one popular conception, MN is a self-imposed or intrinsic limitation of science, which means that science is simply not equipped to deal with claims of the supernatural (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
1 — 50 / 77