Related categories

1226 found
Order:
1 — 50 / 1226
 1. added 2020-06-03
  Słów kilka o potencjalnej przydatności indyjskich rozwiązań politycznych dla demokratyzacji państw Afryki Subsaharyjskiej.Krzysztof Trzcinski - 2014 - In Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski. Warsaw: pp. 355-366.
  Demokratyzacja, rozumiana jako proces zmierzający do przekształcenia rządów autorytarnych w ustrój demokratyczny, przebiega od początku lat 90. XX wieku w państwach Afryki Subsaharyjskiej w sposób niezwykle skomplikowany, a niekiedy wręcz dramatyczny. Źródła problemów procesu demokratyzacji w Afryce Subsaharyjskiej mogą przynajmniej po części leżeć w niewłaściwej organizacji politycznej wieloetnicznych społeczeństw państw afrykańskich. Organizacja ta zwykle nie zapewnia reprezentantom części grup etnicznych udziału w podejmowaniu decyzji politycznych, zwłaszcza na szczeblu władzy centralnej, i w konsekwencji często nie daje tym grupom możliwości obrony swoich (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-05-30
  Transition of "Socialism with Chinese Characteristics" to the Era of "Ultra-Sinosim".Ammar Younas - manuscript
  This paper is an attempt to describe the rationale behind recent Chinese Political-Legal Reforms. The article proposes an alternate to the “Socialism with Chinese Characteristics”.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2020-05-28
  Somos la especie equivocada?Jorge A. Colombo (ed.) - 2010 - Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.
  An evolutive look at the responsibilities of our species. Financial (corporative) and political powers, ecology, and social equity.
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-05-26
  Origins of Armed Separatism in Southern Senegal.Krzysztof Trzcinski - 2005 - Africana Bulletin 53:169-208.
  In the history of statehood, separatism is a natural phenomenon rather than something unusual. Separatism is mostly perceived as a group’s seeking to separate one part of the territory of a given country from the rest in order to create a new state organism (secessionism) or to unify within one country lands inhabited by people that form a single ethnocultural community (irredentism). Sometimes the idea of separatism serves as a negotiating strategy for a regional group to get from the state (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. added 2020-05-26
  L’anatomie de la désagrégation de l’État - le cas des Comores.Krzysztof Trzcinski - 2004 - Africana Bulletin 52:131-153.
  Dans les années 1997–2002, les Comores, un des plus petits et un des plus jeunes pays d’Afrique, ont été la scène d’un processus de la désagrégation de l’État, qui consistait non seulement en la désintégration effective du pouvoir central dans une partie considérable du territoire de l’archipel, mais également en la sécession des deux îles et l’émergence sur l’une d’elles d’un quasi-État qui, suite au concours de nombreuses circonstances, parvint à mener une existence autonome durant une période de cinq ans. (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6. added 2020-05-25
  Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Athenaeum 49:113-137.
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostały również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. added 2020-05-25
  Centrypetalizm - integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Studia Polityczne 39 (3):183-213.
  Artykuł traktuje o systemie politycznym typu power-sharing, który określany jest mianem centrypetalizmu (ang. centripetalism). System centrypetalny ukształtowany został w dwóch ważnych – zwłaszcza ze względu na dużą liczbę ludności, wielkość gospodarek oraz posiadane zasoby surowców energetycznych – państwach wieloetnicznych: Nigerii i Indonezji. Państwa te mają prezydencki system rządów. Centrypetalizm dopuszcza do udziału we władzy reprezentantów elit politycznych różnych grup etnicznych, stymulując ich do pojednania, współpracy i integracji politycznej w poprzek podziałów etnicznych. W ten sposób ma osłabiać znaczenie tych podziałów w (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. added 2020-05-24
  A Qualitative Study on the Social Impact of Industrialisation in Badli.Nikhil Nayyar - 2020 - International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field 6 (4):36-41.
  The article aims to investigate and analyze the social impact of industrialization on Badli. Badli is one of the largest industrial zones in Delhi which also bears large slums neighboring to the industries. The literature available on the area is also limited to news articles and government reports, thus further research on Badli is required. The social implications were examined through naturalistic observational research and unstructured interviews of 10 individuals from Badli. Using thematic analysis and secondary data analysis the data (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2020-05-24
  Die Harmonie der Antike und der Antagonismus der Moderne.Roberta Pasquarè - 2018 - In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy Vol. 69 Political Philosophy. Charlottesville: Philosophy Documentation Center. pp. 473-478.
  In diesem Beitrag soll systematisch untersucht werden, wie in der Moderne der Begriff der Tyrannis umgedeutet wird, und wie die moderne Auffassung der Tyrannis mit der Aufwertung des Antagonismus zusammenhängt. Von der Antike bis zum Spätmittelalter wird die tyrannische Herrschaft über die durch sie selbst herbeigeführte Auflösung des Staates definiert: Als tyrannisch gilt die Regierung, die jene in der Antike als normativ gesetzte und im Mittelalter als gottgegeben aufgefasste Harmonie des Gemeinwesens zerstört. In der Moderne gelten dagegen alle Regierungen als (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2020-05-22
  Consequences of Urban Migration of Adult Children for the Elderly Left-Behind in Rural Vietnam.Thi Thu Hien Nguyen - 2019 - Dissertation, Curtin University
 11. added 2020-05-21
  Effect of Deliberation Style on the Gender Gap in Deliberative Participation.Hiroko Ide Levy & Shiro Sakaiya - forthcoming - Japanese Journal of Political Science:1-18.
  The importance of citizen deliberation in democracy is widely recognized today and the current digitalized and more fragmented society may benefit from discussions among people with diverse opinions in a well-organized setting. At the same time, concerns have also been raised about inequality in deliberative participation. We narrowed our focus to gender equality and examined whether introducing an evidence-driven style of deliberation can mitigate gender inequality in policy deliberation. In our repeated measure experiment, university students in Japan discussed divisive policy (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2020-05-20
  Hybrid Power-Sharing in Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Polish Political Science Yearbook 46 (1):168–185.
  The aim of this study is to demonstrate the validity of the thesis that in Indonesia one can find institutions that characterize two power-sharing models which are considered opposites of one another in political theory – centripetalism and consociationalism. In consequence, the Indonesian power-sharing system should be viewed as a hybrid, or mixed, system, and not a typically centripetal system as is usually the case in the literature. At the beginning of this article, a short analysis of Indonesia’s political situation (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. added 2020-05-20
  How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-Sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Politeja 42 (3):53-73.
  The aim of this article is to demonstrate the thesis that the stabilization of Nigeria’s complicated political situation is furthered by the functioning in that country of institutions based on two models of interethnic power-sharing – consociationalism and centripetalism – and that the two are to some extent complementary in Nigerian practice, despite the fact that political theory sees the two as opposites of each other. The article begins with a short analysis of the political situation in Nigeria. This is (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 14. added 2020-05-16
  Źródła separatyzmu w Afryce na południe od Sahary. Studium jednego przypadku.Krzysztof Trzcinski - 2006 - In Dylematy państwowości. Warszawa: pp. 95-131.
  Afryka postkolonialna była, jest i będzie targana konfliktami o naturze separatystycznej. Najsłynniejsze już próby secesji w Afryce to przypadki Katangi (w latach 1960–1963) oraz Biafry (w latach 1967–1970). Wojna w Erytrei (w latach 1961–1991) to jedyny jak dotąd afrykański konflikt separatystyczny, który skończył się ustanowieniem nowego państwa (1993 rok). Charakter separatystyczny mają również dwa krwawe konflikty w Sudanie Południowym (w latach 1961–1972 i 1983–2005). Od 1975 roku aż do dzisiaj Etiopia zmaga się ze zbrojnym separatyzmem w Ogadenie. Irredentystyczna idea budowy (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. added 2020-05-15
  The Consociational Addition to Indonesia’s Centripetalism as a Tactic of the Central Authorities: The Case of Papua.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Hemispheres 31 (4):5-20.
  In 2001 the Indonesian government agreed to the introduction in the Indonesian Papua of regional, consociational elements of power-sharing, despite the fact that the dominant model of this system in Indonesia is centripetalism. The so-called special autonomy for the Indonesian Papua has never been fully implemented, however. The article seeks to test the thesis that the Indonesian authorities' institution of consociational arrangements for Papua, and their subsequent failure to fully implement those arrangements, were, in fact, tactical moves serving to reduce (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16. added 2020-05-14
  Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing.Krzysztof Trzcinski - 2019 - Warszawa: Elipsa.
  Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi a władzą centralną w Nigerii i Indonezji. Państwa te mają burzliwą historię niepodległego bytu, ogromne wieloetniczne i wieloreligijne populacje, duże gospodarki oraz zasoby surowców energetycznych. Jak wskazują liczne raporty, będą wkrótce należeć do najważniejszych w świecie. W Nigerii i Indonezji funkcjonują systemy polityczne oparte na tzw. power-sharing (współrządzeniu), tj. takie, (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2020-05-14
  The Centripetal Spatial Vote Distribution Requirement in Presidential Elections: Cases of Nigeria and Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Acta Asiatica Varsoviensia 30 (1):89-107.
  The principal aim of this article is to explain the specificity of the requirement for the spatial distribution of votes in presidential elections – an institution that has existed in Nigeria since 1979 and in Indonesia since 2001. It also seeks to describe the political conditions which contributed to that institution’s introduction and functioning in those two countries. The article will end with a comparison between the two cases, including a discussion of the present differences between them. The article will (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. added 2020-05-12
  La sfera pubblica e i mass media. Una ricostruzione del modello habermasiano.Luca Corchia & Roberta Bracciale - 2020 - Quaderni di Teoria Sociale 20 (1-2):353-381.
  Il saggio intende ricollocare gli studi di Jürgen Habermas sui mutamenti di struttura della sfera pubblica politica nel campo disciplinare della political communication research al fine di indicare operativamente quali elementi fattuali potrebbero confermare la validità del modello normativo deliberativo. Dopo aver introdotto gli esigenti principi pragmatici che improntano l’approccio funzionalista dello studioso tedesco, vengono si-stematizzate le sue riflessioni sull’indipendenza dei media dai sotto-sistemi economici e politico-amministrativi e sugli effetti della comunicazione mediale sul pubblico, considerando la struttura delle relazioni e (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2020-05-12
  Russian Democrats’ Stance on the LGBT Community: An Attitudinal Shift.Artem Patalakh - 2020 - E-International Relations:1-4.
  Positive social trends around LGBT in Russia has converted into positive political trends, but support for LGBT policies is necessary for a democratic politician.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2020-05-07
  Features analysis of modern world trade restrictions.Nataliya Krasnikova - 2016 - Visnyk of Dnipropetrovsk University. World Economy and International Economic Relations 8 (24):41-45.
  The analysis of world exports falls has been done. The changes in the structure and dynamics of the post-crisis world trade has been identified. The analysis of methods for assessing the limitations of the world trade has been done. The main trends in transport costs and the application of non-tariff regulation of international trade instruments has been identified.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2020-05-07
  Обмеження перетину кордону в системі нетарифного регулювання міжнародної торгівлі і формуванні іміджу країни.Nataliya Krasnikova, H. Filatov & D. Krasnikov - 2016 - European Journal of Management Issues 7 (24):215-221.
  In the case of introduction of visa-free regime between Ukraine and the European Union (EU) there will arise a problem of matching throughput capacity of the Ukrainian checkpoints to the quantity of people who would want to cross the border. The absence of need for obtaining a visa does not eliminate compulsory customs and border control, but it potentially increases the number of people who intend to cross the border. A growing number of border crossings in case of their mismatch (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2020-05-06
  Challenging Humanitarian Intervention in the Twenty-First Century: British Domestic Actors and Horizontal Foreign Policy Contestation During the Syrian Crisis.Andrea Betti - forthcoming - Japanese Journal of Political Science:1-20.
  Twenty years after the NATO intervention in Kosovo, domestic Western societies seem to have become more distrustful of the possibility of invoking and implementing humanitarian intervention. This paper focuses on the 2011–2015 British domestic debate on the possibility of using force against the Syrian Government of Bashar al-Assad and against the Islamic State in Syrian territory. The goal is to understand how relevant domestic actors, namely the Government and the political parties, debated the concept of HI and engaged in several (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2020-05-05
  Widerstand im Kollektiv.Karsten Schubert - 2016 - Zpth – Zeitschrift Für Politische Theorie 7 (1):136-139.
  Bericht zur Tagung "Jenseits der Person. Die Subjektivierung kollektiver Subjekte" an der Universität Leipzig, 6.–8. April 2016.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2020-05-02
  Идентификация локальных цивилизаций и их влияние на социально-экономическое развитие.Sergii Sardak & S. Radziyevska - 2019 - Стратегія І Тактика Державного Управління. Економічні Проблеми Державного Управління 2 (3-4):155-167.
  Рассмотрена историческая периодизация формирования цивилизационного подхода. Определен потенциал локальных цивилизаций в ХХІ веке. Исследована цивилизационная структура мировой экономики. Предложен подход к идентификации принадлежности стран к современным локальным цивилизациям. Определены доминирующие локальные цивилизации и их влияние на социально-экономическое развитие общества.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2020-05-01
  Okayama, Hiroshi. Judicializing the Administrative State: The Rise of the Independent Regulatory Commissions in the United States, 1883-1937 London and New York: Routledge Research in Public Administration and Public Policy, 2019. 187 Pages. [REVIEW]David Harry Rosenbloom - 2020 - Japanese Journal of Political Science 21 (2):122-123.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2020-05-01
  Noam Chomsky’s Views on Russian Foreign Policy: A Critical Analysis.Artem Patalakh - 2020 - E-International Relations:1-6.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2020-04-30
  Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2018, 240 pp. [REVIEW]Karel J. Leyva - 2020 - Res Pública. Revista de Historia de Las Ideas Políticas 23:145-146.
  En su más reciente ensayo, Francis Fukuyama aborda uno de los temas centrales de la teoría política contemporánea: los desafíos que representan las exigencias de los grupos identitarios para la democracia liberal.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. added 2020-04-29
  Political Economy of Free Trade Agreements in China, Japan, and South Korea: Sectoral Politics of the FTA Wave, 1998–2016.Youngmi Choi - forthcoming - Japanese Journal of Political Science:1-13.
  The aim of this study is to analyze the different impacts of the determinants of free trade agreements based on the stage of the FTA discussions. By disaggregating the FTA formation process into four stages, this study finds that the influence of industry interest groups has a positive impact on FTA formation in the first stage, when two countries initiate the discussion by establishing a joint study. In contrast, it has a negative impact in the last stage, when signed FTAs (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2020-04-29
  Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Krzysztof Trzciński, Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania, "Afryka" 2009, t. 29-30, s. 47-70. Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2020-04-27
  Do comissariado de Deus à vontade do princeps': lei, autoridade e soberania no pensamento político medieval tardio.Raquel Kritsch - 2008 - Dois Pontos 5 (2).
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2020-04-27
  La formulacion de la teoria hiertocratica Del poder Y Los fundamentos de la soberania.Raquel Kritsch - 2005 - Res Publica: Revista de Filosofía Política 15 (1).
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2020-04-27
  Política E jurisprudência: O conceito de soberania em dois movimentos.Raquel Kritsch - 2003 - Philosophica 22:99-125.
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2020-04-24
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część II).Krzysztof Trzcinski - 2012 - Afryka 35:11-26.
  Krzysztof Trzciński, The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 2), “Afryka” 2011, No. 35, pp. 11-26. This article is a continuation of the previous work published under the same title in “Afryka” No. 34. Part 2, published in “Afryka” No. 35, describes a couple of cases (of the Senate of Lesotho, and two Houses of Chiefs, in Botswana and Zambia) that seem useful in the analysis of the Nigerian political thinker Claude (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2020-04-24
  Koncepcja etnicznej izby wyższej w dwuizbowym parlamencie w państwie afrykańskim (część I).Krzysztof Trzcinski - 2011 - Afryka 35:30-42.
  Krzysztof Trzciński, The Concept of an Ethnic Upper Chamber in a Bicameral Parliament in an African State (Part 1), “Afryka” 2011, No. 34, pp. 30-42. This article consists of two parts. Part 1 (published in “Afryka” No. 34) provides a description of the Nigerian political thinker Claude Ake’s concept, the ‘chamber of nationalities,’ in the context of the idea of recognizing and strengthening the ethnic groups’ rights in the African state. According to the concept, in a multiethnic African state, a (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. added 2020-04-23
  Kilka uwag o koncepcji prezydentury rotacyjnej w państwie afrykańskim.Krzysztof Trzcinski - 2010 - Afryka 31 (32):29-44.
  Krzysztof Trzciński, 'Some Remarks on the Idea of Rotational Presidency in an African State.' The main aim of this article is to explain and analyze in a critical way the concept of the rotational presidency, proposed for an African state by a Ghanaian philosopher Kwame Gyekye. In his opinion, the presidency should be rotated between all ethnic groups. According to Gyekye, this system will allow a share of power between ethnic groups in a state, create trust in their relations and, (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. added 2020-04-12
  Coronavirus au Vietnam : les succès d'une stratégie “low cost”.Jean-Raphaël Chaponnière - 2020 - Asialyst 2020 (4):1-5.
  L’épidémie de Covid-19 aurait pu y faire des ravages. Pourtant, ce 11 avril, le Vietnam ne comptait que 258 cas déclarés et aucun décès selon l’université américaine Johns Hopkins. Des chiffres observés avec moins de méfiance que ceux du voisin chinois, avec qui il partage 1 280 kilomètres de frontière. Le résultat est surprenant pour ce pays de 96 millions d’habitants, qui ne consacre que peu de moyens à la santé. À Hô-Chi-Minh-Ville, seuls 900 lits d’hôpitaux sont équipés pour les (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. added 2020-04-12
  Italy as the Kremlin’s ‘Trojan Horse’ in Europe: Some Overlooked Factors.Artem Patalakh - 2020 - E-International Relations:1-6.
  As Russian influence in Italy grows, Putin’s ‘Trojan horse’ in the EU reflects several societal trends, molding perceptions of a foreign policy appropriate for Italy.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2020-04-09
  What Makes a Response to Schoolroom Wrongs Permissible?Helen Brown Coverdale - forthcoming - Theory and Research in Education.
  Howard’s moral fortification theory of criminal punishment lends itself to justifying correction for children in schools that is supportive. There are good reasons to include other students in the learning opportunity occasioned by doing right in response to wrong, which need not exploit the wrongdoing student as a mere means. Care ethics can facilitate restorative and problem-solving approaches to correction. However, there are overriding reasons against doing so when this stigmatises the wrongdoing student, since this inhibits their learning. Responses that (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2020-04-07
  YouTube, WeCensor: The Pandemic of Information Control in Times of Covid-19.Martin A. M. Gansinger - manuscript
  This work is focused on the rise of institutionalized information control exercised by governments in times of the Covid-19 crisis and the systematic removal or demonetization of content that contradicts or challenges the defined official narrative on influencial platforms like YouTube. With national authorities fragmenting reality into contradicitng national narratives of confinement/no confinement, masks/no masks, ibuprofen/no ibuprofen, chloroquin/no chloroquin etc. the illusion of objective reality in the perpection of the world and even in the context of scientific discourse become more (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. added 2020-04-07
  Objectivity and Subjectivity in Social Research.Gayle Letherby, John Scott & Malcolm Williams - 2012 - London: Sage Publishing.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2020-04-04
  INTRECCI.Antonio Chiocchi - 2020 - Biella: Lavoro di ricerca.
  La problematica dei diritti e il dilemma della pace.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. added 2020-04-03
  Defining `Democracy': Are We Staying on Topic?Sean Ingham & David Wiens - manuscript
  Political scientists' failure to pay careful attention to the content (as opposed to the operationalization) of their chosen definition of `democracy' can make them liable to draw invalid inferences from their empirical research. With this problem in mind, we argue for the following proposition: if one wishes to conduct empirical research that contributes to an existing conversation about democracy, then one must choose a definition of `democracy' that picks out the topic of that conversation as opposed to some other (perhaps (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. added 2020-04-02
  Explaining Variations in Responsiveness to External Pressure: Japan's Aid Policy and Bureaucratic Politics.Yukari Iwanami - 2020 - Japanese Journal of Political Science 21 (2):90-108.
  Although preceding studies on Japan's foreign aid tend to report that Japan's aid policy is receptive to US pressure, it remains unclear which direction the US wishes Japan to assist its aid programs and how bureaucratic politics of Japan reduces the magnitude of US influence. This paper pursues the first attempt to provide a theoretical framework for the direction of US influence on Japan's aid provision and to explore whether its impact varies across different types of aid. I utilize a (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. added 2020-03-31
  Dios, Patria y Rey. José de la Riva-Agüero y Javier Prado.Víctor Samuel Rivera - 2010 - Araucaria 12 (24).
  El artículo es una presentación de una de las obras más emblemáticas del pensamiento político peruano de inicios del siglo XX: Carácter de la literatura del Perú independiente, la primera obra de José de la Riva-Agüero y Osma. La historiografía ha considerado este texto como una obra de historia de la literatura; también como un trabajo “liberal”. Carácter de la literatura sería en realidad una obra de filosofía social positivista. Pero sería además una versión peruana del positivismo monarquista royaliste. Riva-Agüero (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2020-03-31
  Patterns of Moral Complexity.Víctor Samuel Rivera - 1990 - Areté. Revista de Filosofía 2 (2):299-305.
  Resumen crítico de la obra de Richard Larmore Patterns.
  Remove from this list   Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. added 2020-03-22
  Önigazgatás és föderalizmus: Rehák László és a jugoszláviai nemzetiségi kérdés.Szilárd János Tóth - 2019 - In Márk Losoncz & Krisztina Rácz (eds.), A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945-1989. Budapest, Magyarország: pp. 165-180.
  Az alábbi tanulmány a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének (JKSZ) nemzetiségi doktrínájáról és politikájáról, valamint a JKSZ egyik prominens vajdasági magyar teoretikusának, Rehák Lászlónak az idevágó írásairól szól. Rehák Lenin és Kardelj nyomán magyarázza a nemzetiségi kérdés összefüggését a gazdasággal. Habár a munkáiban nincs nyílt kritika az alkotmányos renddel és a politikával szemben, amellett érvelek, hogy ha összeszedjük az elszórt és valamicskét burkolt kritikai megjegyzéseit, világos, hogy elég jól látta a rezsim hibáit és igazságtalanságait.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. added 2020-03-18
  Climate Change, Democracy, and Enclaves in the Balkans.Rory J. Conces - 2019 - Serbia Daily 776 (May 31):7-9.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. added 2020-03-17
  James W Skillen, In Pursuit of Justice: Christian Democratic Explorations. Lanham/ Washington DC 2004: Rowman and Littlefield/ Center for Public Justice. ISBN 074253524X. [REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):185-188.
  A review of James Skillen's book exploring the character of Christian democracy, what it is, what it has become, what it should be.
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. added 2020-03-10
  The SAGE Handbook of Political Sociology: Two Volume Set.William Outhwaite & Stephen Turner - 2018 - Sage Publications.
  The SAGE Handbook of Political Sociology offers a comprehensive and contemporary look at this evolving field of study. The focus is on political life itself and the chapters, written by a highly-respected and international team of authors, cover the core themes which need to be understood in order to study political life from a sociological perspective, or simply to understand the political world. The two volumes are structured around five key areas: PART 1: TRADITIONS AND PERSPECTIVES PART 2: CORE CONCEPTS (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. added 2020-03-09
  Epistemic Paternalism: Conceptions, Justifications and Implications.Guy Axtell & Amiel Bernal (eds.) - 2020 - Lanham, Md: Rowman & Littlefield International.
  This volume considers forms of information manipulation and restriction in contemporary society, paying special attention to contemporary paternalistic practices in big data and scientific research, as the way in which the flow of information or knowledge might be curtailed by the manipulations of a small body of experts or algorithms.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1226