This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories

156 found
Order:
1 — 50 / 156
 1. Inconsistency in Empirical Science.Luis Felipe Bartolo Alegre - manuscript
  This paper deals with a relatively recent trend in the history of analytic philosophy, philosophical logic, and theory of science: the philosophical study of the role of inconsistency in empirical science. This paper is divided in three sections that correspond to the three types of inconsistencies identified: (i) factual, occurring between theory and observations, (ii) external, occurring between two mutually contradictory theories, and (iii) internal, characterising theories that entail mutually contradictory statements.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Falsification and Future Performance.David Balduzzi - manuscript
  We information-theoretically reformulate two measures of capacity from statistical learning theory: empirical VC-entropy and empirical Rademacher complexity. We show these capacity measures count the number of hypotheses about a dataset that a learning algorithm falsifies when it finds the classifier in its repertoire minimizing empirical risk. It then follows from that the future performance of predictors on unseen data is controlled in part by how many hypotheses the learner falsifies. As a corollary we show that empirical VC-entropy quantifies the message (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Falsifiable Implies Learnable.David Balduzzi - manuscript
  The paper demonstrates that falsifiability is fundamental to learning. We prove the following theorem for statistical learning and sequential prediction: If a theory is falsifiable then it is learnable -- i.e. admits a strategy that predicts optimally. An analogous result is shown for universal induction.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. El sentido lógico de la refutabilidad.Luis Felipe Bartolo Alegre - manuscript
  According to falsificationism, a theory is scientific if it can be incompatible with some empirically testable statements. This epistemological approach has been criticized because, in practice, it is impossible to decide when a particular fact should be considered incompatible with a theory. These criticisms, however, neglect the fact that the Popperian sense of falsification is a “logical sense.” Thus, the Popperian criterion of falsifiability only requires that, assuming certain auxiliary hypotheses, the theory in question be logically incompatible with some empirically (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Falsification of Theories Without Verification of Basic Statements – an Argument for the Possibility of Knowledge Growth.Rainer Willi Maurer - manuscript
  Karl Popper rightly contests the possibility of a verification of basic statements. At the same time he strictly believes in the possibility of growth of empirical knowledge. Knowledge growth, however, is only possible if empirical theories can be falsified. This raises the question, how theories can be falsified, if a verification of those statements that falsify theories – i.e. basic statements – is not possible. This problem is often referred to as the “basic problem” or “problem of the empirical basis”. (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lakatos on Dogmatic Falsificationism.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Dogmatic (naturalist) falsificationism accepts the falsifiability of all scientific theories without qualification but preserves an infallible empirical basis. He is strictly empiric without being inductivist: he denies the fact that certainty of the empirical basis can be conveyed to theories. Thus, dogmatic falsificationism is the weakest mark of justification. DOI: 10.13140/RG.2.2.15196.33927 .
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. La falsification méthodologique sophistiquée.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Imre Lakatos a proposé une modification du critère de Popper, qu'il a qualifié de « falsification sophistiquée (méthodologique) ». De ce point de vue, le critère de délimitation ne devrait pas s'appliquer à une hypothèse ou à une théorie isolée, mais plutôt à l'ensemble d'un programme de recherche. La falsification méthodologique sophistiquée change le problème du mode d’évaluation théorique en problème de l’évaluation des séries théoriques. DOI: 10.13140/RG.2.2.25555.73761.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Falsificare și respingere.Nicolae Sfetcu - manuscript
  O teorie științifică, conform lui Popper, poate fi salvată în mod legitim de falsificare prin introducerea unei ipoteze auxiliare care să permită generarea de predicții noi, falsificabile. De asemenea, dacă există suspiciuni de părtinire sau eroare, cercetătorii ar putea introduce o ipoteză falsificabilă auxiliară, care să permită testarea. Dar această tehnică nu poate rezolva problema în general, deoarece orice ipoteză auxiliară poate fi contestată în același mod, ad infinitum. Pentru a rezolva această regresiune, Popper introduce ideea unei declarații de bază, (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Support and Trend of Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Popper's supporters argued that most criticism is based on an incomprehensible interpretation of his ideas. They argue that Popper should not be interpreted as meaning that falsifiability is a sufficient condition for the demarcation of science. Some passages seem to suggest that he considers it is only a necessary condition. Other passages would suggest that for a theory to be scientific, Popper requires (besides falsifiability) other tests, and that negative test results are accepted. A demarcation criterion based on falsifiability that (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pseudoștiința.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Delimitarea dintre știință și pseudoștiință face parte din sarcina mai generală de a determina care credințe sunt justificate epistemic. Știința poate fi descrisă ca fiind parțial descriptivă, parțial normativă. O definiție a științei se poate concentra pe conținutul descriptiv și specifică modul în care termenul este utilizat efectiv, sau, se poate concentra asupra elementului normativ și poate clarifica sensul mai fundamental al termenului. DOI: 10.13140/RG.2.2.13182.74569.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Falsificabilitatea (Karl Popper).Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper a propus falsificabilitatea ca un criteriu important în diferențierea dintre știință și pseudoștiință. El susține că verificarea și confirmarea nu pot juca niciun rol în formularea unui criteriu satisfăcător de delimitare. În schimb, propune ca teoriile științifice să se deosebească de teoriile ne-științifice prin pretenții testabile pe care viitoarele observații le-ar putea dezvălui a fi false. Popper atrage atenția asupra faptului că teoriile științifice sunt caracterizate prin existența unor falsificatori potențiali - declarații care ar putea fi descoperite ca (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Support et tendances de la falsifiabilité.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Les partisans de Popper ont fait valoir que la plupart des critiques reposaient sur une incompréhension de ses idées. Ils affirment que Popper ne devrait pas être interprété dans le sens où la falsifiabilité est une condition suffisante pour la délimitation de la science. Après avoir abandonné le concept de falsifiabilité, la question de la méthode de démarcation entre science et pseudoscience a été : choisir la théorie la plus probable à des fins pédagogiques, la théorie la plus corroborée par (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Critici ale falsificabilității.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn a criticat falsificabilitatea pentru că a caracterizat "întreaga întreprindere științifică în termeni care se aplică doar părților revoluționare ocazionale". Potrivit lui Kuhn, modul în care știința funcționează în astfel de ocazii nu poate fi folosit pentru a caracteriza întreaga întreprindere științifică. În opinia lui Kuhn, un criteriu de delimitare trebuie să se refere la funcționarea științei normale. Kuhn obiectează împotriva întregii teorii a lui Popper și exclude orice posibilitate de reconstrucție rațională a dezvoltării științei. În opinia lui Kuhn, (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Falsificaționismul metodologic.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Falsificaționismul metodologic este o marcă a convenționalismului. Există o delimitare importantă între teoriile "pasiviste" și "activiste" ale cunoașterii. "Pasiviștii susțin că adevărata cunoaștere este amprenta naturii pe o minte perfect inertă: activitatea mentală poate duce numai la părtinire și distorsiune. Cea mai influentă școală pasivistă este empirismul clasic. "Activiștii" susțin că nu putem citi cartea naturii fără activitate mentală, fără a o interpreta în lumina așteptărilor sau a teoriilor noastre. "Activiștii" conservatori susțin că suntem născuți cu așteptările noastre de bază; (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Critiques de la falsifiabilité de Karl Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  La falsifiabilité de Popper a été critiquée à la fois pour avoir exclu la science légitime et pour avoir accordé un statut scientifique aux pseudo-sciences. Selon Larry Laudan, « cela a la conséquence fâcheuse de considérer comme « scientifique » toute demande faisant de fausses allégations de manière concluante ». Certains reprochent à Popper en disant que sa théorie ne constitue pas une alternative légitime aux propositions inductives qu’il critique. Jeffrey soutient que le bayésianisme, qui insiste sur le point de (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Pseudoscience et falsifiabilité.Nicolae Sfetcu - manuscript
  La délimitation entre science et pseudoscience fait partie de la tâche plus générale qui consiste à déterminer quelles croyances sont épistémologiquement justifiées. Karl Popper a proposé la falsifiabilité comme critère important de distinction entre science et pseudoscience. Il soutient que la vérification et la confirmation ne peuvent jouer aucun rôle dans la formulation d'un critère de délimitation satisfaisant. Au lieu de cela, il propose que les théories scientifiques soient distinguées des théories non-scientifiques par des affirmations vérifiables que les observations futures (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. În 1935 a scris Logica cercetării (Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft), traducând ulterior cartea în engleză și publicând-o sub titlul The Logic of Scientific Discovery (1959) considerată ca o lucrare de pionierat în domeniu. Multe dintre argumentele din această carte sunt îndreptate împotriva membrilor "Cercului Vienez", precum Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolph Carnap, Hans Reichenbach, Carl Hempel și Herbert (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Criticism of Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Thomas Kuhn criticized falsifiability because it characterized "the entire scientific enterprise in terms that apply only to its occasional revolutionary parts," and it cannot be generalized. In Kuhn's view, a delimitation criterion must refer to the functioning of normal science. Kuhn objects to Popper's entire theory and excludes any possibility of rational reconstruction of the development of science. Imre Lakatos said that if a theory is scientific or non-scientific, it can be determined independently of the facts.He proposed a modification of (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain - Bitcoin.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Ingineria ontologică, împreună cu tehnologiile Web semantice, permit modelarea și dezvoltarea semantică a fluxului operațional necesar pentru proiectarea TB. Cel mai utilizat sistem de modelare blockchain prin reprezentarea abstractă, descrierea și definirea structurii, a proceselor, a informațiilor și a resurselor, este modelarea intreprinderilor. Modelarea intreprinderii utilizează ontologiile de domeniu folosind limbaje de reprezentare a modelului. Bitcoin este principalul sistem de plată peer-to-peer şi monedă digitală care folosește tehnologia blockchain. DOI: 10.13140/RG.2.2.35908.99201 .
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Falsification and Refutation.Nicolae Sfetcu - manuscript
  A scientific theory, according to Popper, can be legitimately saved from falsification by introducing an auxiliary hypothesis to generate new, falsifiable predictions. Also, if there are suspicions of bias or error, the researchers might introduce an auxiliary falsifiable hypothesis that would allow testing. But this technique can not solve the problem in general, because any auxiliary hypothesis can be challenged in the same way, ad infinitum. To solve this regression, Popper introduces the idea of ​​a basic statement, an empirical statement (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Susțineri ale falsificabilității lui Karl Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Suporterii lui Popper au susținut că cele mai multe critici se bazează pe o interpretare neînțeleasă a ideilor sale. Ei afirmă că Popper nu ar trebui interpretat în sensul că falsificabilitatea este o condiție suficientă pentru delimitarea științei. Unele pasaje par să sugereze că el o consideră doar o condiție necesară. Alte pasaje ar sugera că, pentru ca o teorie să fie științifică, Popper impune (pe lângă falsificabilitate) și alte teste, și că rezultatele negative ale testelor sunt acceptate. DOI: 10.13140/RG.2.2.22639.79521.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Le falsificationnisme dogmatique.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Le falsificationnisme dogmatique accepte la falsifiabilité de toutes les théories scientifiques sans réserve, mais conserve une base empirique infaillible. Il est strictement empirique sans être inductif : il nie que la certitude de la base empirique puisse être transmise aux théories. Ainsi, le falsificationnisme dogmatique est donc la marque de justification la plus faible. Le signe distinctif de la falsification dogmatique est la reconnaissance du fait que toutes les théories sont également conjecturales. La science ne peut prouver aucune théorie, mais (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Falsification et réfutation - Extension de la falsifiabilité de Popper.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Selon Popper, une théorie scientifique peut être légitimement sauvée de la falsification en introduisant une hypothèse auxiliaire permettant de générer de nouvelles prédictions falsifiables. De plus, s’il existe des soupçons de biais ou d’erreur, les chercheurs pourraient introduire une hypothèse auxiliaire falsifiable, qui permettrait de procéder à des tests. De nombreux autres auteurs ont proposé des critères pour démarquer la science de la pseudoscience. Celles-ci incluent généralement la croyance en l'autorité, des expériences irremplaçables, des exemples choisis, le manque de volonté (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Science and Pseudoscience - Falsifiability.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The delimitation between science and pseudoscience is part of the more general task of determining which beliefs are epistemologically justified. Standards for demarcation may vary by domain, but several basic principles are universally accepted. Karl Popper proposed falsifiability as an important criterion in distinguishing between science and pseudoscience. He argues that verification and confirmation can play no role in formulating a satisfactory criterion of demarcation. Instead, it proposes that scientific theories be distinguished from non-scientific theories by testable claims that future (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Una presentación formal del falsacionismo.Luis Felipe Bartolo Alegre - forthcoming - Analítica.
  In this paper I present the concepts of falsificationism omitting Popper's requirement of consistency. This omission makes (i) trivial theories falsifiable in an inappropriate sense of the term, but also (ii) some inconsistent non trivial theories in an appropriate sense of the term. This justifies a slight alteration of the definition of falsifiability that excludes (i) but allows (ii). Instead of requiring that a falsifiable theories be consistent, the new definition only requires that the intersection of its classes of potential (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Channels’ Confirmation and Predictions’ Confirmation: From the Medical Test to the Raven Paradox.Chenguang Lu - 2020 - Entropy 22 (4):384.
  After long arguments between positivism and falsificationism, the verification of universal hypotheses was replaced with the confirmation of uncertain major premises. Unfortunately, Hemple proposed the Raven Paradox. Then, Carnap used the increment of logical probability as the confirmation measure. So far, many confirmation measures have been proposed. Measure F proposed by Kemeny and Oppenheim among them possesses symmetries and asymmetries proposed by Elles and Fitelson, monotonicity proposed by Greco et al., and normalizing property suggested by many researchers. Based on the (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. La Distinction Entre Falsification Et Rejet Dans le Problème de la Démarcation de Karl Popper.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Malgré les critiques de la théorie de Karl Popper sur la falsifiabilité pour la démarcation entre la science et la non-science, principalement la pseudo-science, ce critère est toujours très utile et parfaitement valide après avoir été perfectionné par Popper et ses disciples. De plus, même dans sa version originale, qualifiée de « dogmatique » par Lakatos, Popper n’a pas affirmé que cette méthode constituait un critère absolu de démarcation : un seul contre-exemple ne suffit pas à falsifier une théorie ; (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Problem of the Empirical Basis in the Popperian Tradition: Popper, Bartley, and Feyerabend.Jamie Shaw - 2020 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 10 (2):524-561.
 29. The Epistemic Importance of Establishing the Absence of an Effect.Ari Kruger, Fiona Fidler, Felix Singleton Thorn, Ashley Barnett & Steven Kambouris - 2018 - Advances in Methods and Practices in Psychological Science 1 (2):237-244.
 30. ‘The Innocent V The Fickle Few’: How Jurors Understand Random-Match-Probabilities and Judges’ Directions When Reasoning About DNA and Refuting Evidence.Michelle B. Cowley-Cunningham - 2017 - Journal of Forensic Science and Criminal Investigation 3 (5):April/May 2017.
  DNA evidence is one of the most significant modern advances in the search for truth since the cross examination, but its format as a random-match-probability makes it difficult for people to assign an appropriate probative value (Koehler, 2001). While Frequentist theories propose that the presentation of the match as a frequency rather than a probability facilitates more accurate assessment (e.g., Slovic et al., 2000), Exemplar-Cueing Theory predicts that the subjective weight assigned may be affected by the frequency or probability format, (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Karl Popper: Philosophy of Science.Brendan Shea - 2016 - In James Fieser & Bradley Dowden (eds.), Internet Encyclopedia of Philosophy.
  Karl Popper (1902-1994) was one of the most influential philosophers of science of the 20th century. He made significant contributions to debates concerning general scientific methodology and theory choice, the demarcation of science from non-science, the nature of probability and quantum mechanics, and the methodology of the social sciences. His work is notable for its wide influence both within the philosophy of science, within science itself, and within a broader social context. Popper’s early work attempts to solve the problem of (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. EL FALSACIONISMO POPPERIANO: UN INTENTO INDUCTIVO DE EVADIR LA INDUCCIÓN.Maribel Barroso - 2015 - Episteme NS: Revista Del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela 36 (1):29-39.
  En el presente trabajo expongo la propuesta falsacionista de Karl Popper como resultado de su solución al problema de la inducción. En este sentido, la analizo bajo sus dos aspectos, el lógico y el metodológico. La idea detrás de ello es mostrar, en primer lugar, que su solución lógica al problema de la inducción es totalmente independiente de los criterios metodológicos que propone para la elección entre teorías rivales, y en segundo lugar, que estos últimos constituyen una transgresión a su (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Feyerabend and Popper on Theory Proliferation and Anomaly Import: On the Compatibility of Theoretical Pluralism and Critical Rationalism.Karim Bschir - 2015 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 5 (1):24-55.
  A fundamental tenet of Paul Feyerabend’s pluralistic view of science has it that theory proliferation, that is, the availability of theoretical alternatives, is of crucial importance for the detection of anomalies in established theories. Paul Hoyningen-Huene calls this the Anomaly Importation Thesis, according to which anomalies are imported, as it were, into well-established theories from competing alternatives. This article pursues two major objectives: (a) to work out the systematic details of Feyerabend’s ideas on theory proliferation and anomaly import as they (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34. Pseudoştiinţă? Dincolo de noi...Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Întrebarea de bază este, ce este o pseudoştiinţă? Una din cele mai disputate delimitări ale ştiinţei. Mulţi savanţi de renume mondial, unanim recunoscuţi (ca de ex. Charles Darwin) au cochetat de-a lungul timpului cu diverse aspecte ale pseudoştiinţei considerându-le, cu bună credinţă, drept ştiinţă. Şi multe domenii ale pseudoştiinţei actuale au fost, la vremea lor, considerate drept domenii onorabile ale ştiinţei. Chiar şi în prezent, practicanţii pseudoştiinţelor nu recunosc valabilitatea etichetei puse domeniului lor de activitate. Oamenii de ştiinţă au tendinţa (...)
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35. Maszyny a metoda naukowa.Piotr Giza - 2013 - Filozofia Nauki 21 (2):75-98.
  The paper explores possible influences that recent developments in the field of a branch of AI called Automated Discovery Systems might have upon some aspects of the old debate between Francis Bacon’s inductivism and Karl Popper’s falsificationism. Francis Bacon advocates mechanical induction as the legitimate, infallible method of science, and Karl Popper proposes his famous falsificationist view, according to which science proceeds by subsequent conjectures and refutations, and the question about where scientific hypotheses come from neither needs, nor is capable (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Science Without Inductivism.Ningombam Bupenda Meitei - 2013 - viXra.Org:6.
  The paper aims to expound on the issue of science being different from non science or prescience in the form of the scientific methodology used. Popper’s method of falsifiability ensures the aim of science to be successful. The aim of science which also needs a critical attitude, can enable scientific progress by rejecting inductivism as its scientific methodology. Popper’s view on what the aim of science is and why and how inductivism fails in the case of science, along with examples (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Popper’s Measure of Corroboration and P.Darrell Patrick Rowbottom - 2013 - British Journal for the Philosophy of Science 64 (4):axs029.
  This article shows that Popper’s measure of corroboration is inapplicable if, as Popper argued, the logical probability of synthetic universal statements is zero relative to any evidence that we might possess. It goes on to show that Popper’s definition of degree of testability, in terms of degree of logical content, suffers from a similar problem. 1 The Corroboration Function and P(h|b) 2 Degrees of Testability and P(h|b).
  Remove from this list   Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38. Corroboration in Popper's Theory of Science.Jozef Katina - 2012 - Filozofia 67 (2):124-135.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Popper e o problema da predição prática.Eros Moreira De Carvalho - 2011 - Analytica (Rio) 15 (2):123-146.
  The problem of rational prediction, launched by Wesley Salmon, is without doubt the Achilles heel of the critical method defended by Popper. In this paper, I assess the response given both by Popper and by the popperian Alan Musgrave to this problem. Both responses are inadequate and thus the conclusion of Salmon is reinforced: without appeal to induction, there is no way to make of the practical prediction a rational action. Furthermore, the critical method needs to be vindicated if one (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Distinctions of Sentences and the Basic Sentences Issue in The Logic of Scientific Discovery. Comments on Popper's Epistemology.Rebecca Paimann - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):175-193.
  Different kinds of sentences are of immense importance for Popper’s epistemology, because they are the decisive factor for any scientific success. The basic sentences guarantee the possibility of falsification. And the method of falsification is essential for real science that is independent from an unprovable and impracticable concept of truth. But especially this traditional concept of truth leads to a lot of problems, also concerning the systematic appearance of Popper’s philosophy. The paper wants to point out these problems in order (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Lenses of Evidence – Jurors’ Evidential Reasoning. *Invited Talk –Experimental Psychology Oxford Seminar Series 2010.Michelle B. Cowley-Cunningham - 2010 - SSRN E-Library Legal Anthropology eJournal, Archives of Vols. 1-3, 2016-2018.
  This paper presents empirical findings from a set of reasoning and mock jury studies presented at the Experimental Psychology Oxford Seminar Series (2010) and the King's Bench Chambers KBW Barristers Seminar Series (2010). The presentation asks the following questions and presents empirical answers using the Lenses of Evidence Framework (Cowley & Colyer, 2010; see also van Koppen & Wagenaar, 1993): -/- Why is mental representation important for psychology? -/- Why is mental representation important for evidence law? -/- Lens 1: The (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Corroboration and Auxiliary Hypotheses: Duhem’s Thesis Revisited.Darrell Patrick Rowbottom - 2010 - Synthese 177 (1):139-149.
  This paper argues that Duhem’s thesis does not decisively refute a corroboration-based account of scientific methodology (or ‘falsificationism’), but instead that auxiliary hypotheses are themselves subject to measurements of corroboration which can be used to inform practice. It argues that a corroboration-based account is equal to the popular Bayesian alternative, which has received much more recent attention, in this respect.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43. Falsificationism and Statistical Learning Theory: Comparing the Popper and Vapnik-Chervonenkis Dimensions.David Corfield, Bernhard Schölkopf & Vladimir Vapnik - 2009 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 40 (1):51-58.
  We compare Karl Popper’s ideas concerning the falsifiability of a theory with similar notions from the part of statistical learning theory known as VC-theory . Popper’s notion of the dimension of a theory is contrasted with the apparently very similar VC-dimension. Having located some divergences, we discuss how best to view Popper’s work from the perspective of statistical learning theory, either as a precursor or as aiming to capture a different learning activity.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Popper's Severity of Test as an Intuitive Probabilistic Model of Hypothesis Testing.Fenna H. Poletiek - 2009 - Behavioral and Brain Sciences 32 (1):99-100.
  Severity of Test (SoT) is an alternative to Popper's logical falsification that solves a number of problems of the logical view. It was presented by Popper himself in 1963. SoT is a less sophisticated probabilistic model of hypothesis testing than Oaksford & Chater's (O&C's) information gain model, but it has a number of striking similarities. Moreover, it captures the intuition of everyday hypothesis testing.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Comprensión Hermenéutica y Análisis Situacional En Karl R. Popper.José de Lira Bautista - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 46:129-135.
  In this paper I expose the hermeneutic turn in Popperian philosophy of science. It is a milestone in the search of scientific rationality because permit us explain and understand both the method of deductive test of theories and the growth of knowledge. Especially, incorporating hermeneutics parameters, build up from Popper’s point of view, like situational logic, supported on the third world theory and the scientific tradition theory, open a door to another form of understand the scientific rationality. It expands the (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Reseña de José DE LIRA BAUTISTA, Karl Popper: Controversias en filosofía de la ciencia, Aguascalientes: UAA-UNAM 2008, 273 pp. [REVIEW]Marc Jiménez Rolland - 2008 - Euphyía. Revista de Filosofía 2 (3):124-128.
 47. Karl Popper on the Philosophy Of Dynamism in Science.Friday N. Ndubuisi - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 40:67-82.
  There are a number of contentious issues in the study of philosophy of science. There is the issue of method, there is the issue of subject-matter, there is the issue of truth and certainty as well as the issue of rationality, and the utility of scientific discoveries. Popper demonstrated a lot of interest in the issue of method, stressing ways and means science as a living enterprise could make progress. His theory of conjecture and refutation, or falsifiability is in pursuance (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Intersubjective Corroboration.Darrell Patrick Rowbottom - 2008 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 39 (1):124-132.
  How are we to understand the use of probability in corroboration functions? Popper says logically, but does not show we could have access to, or even calculate, probability values in a logical sense. This makes the logical interpretation untenable, as Ramsey and van Fraassen have argued. -/- If corroboration functions only make sense when the probabilities employed therein are subjective, however, then what counts as impressive evidence for a theory might be a matter of convention, or even whim. So isn’t (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 49. The Big Test of Corroboration.Darrell Patrick Rowbottom - 2008 - International Studies in the Philosophy of Science 22 (3):293 – 302.
  This paper presents a new 'discontinuous' view of Popper's theory of corroboration, where theories cease to have corroboration values when new severe tests are devised which have not yet been performed, on the basis of a passage from The Logic of Scientific Discovery. Through subsequent analysis and discussion, a novel problem for Popper's account of corroboration, which holds also for the standard view, emerges. This is the problem of the Big Test : that the severest test of any hypothesis is (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 50. Popper e a Falsificabilidade do Evolucionismo Darwinista.Francisco Abreu - 2007 - Revista Portuguesa de Filosofia 63 (1/3):351 - 389.
  Objectivo principal do presente artigo é mostrar até que ponto o evolucionismo darwinista inclui proposições centrais testáveis, para além de várias proposições acessórias também elas testáveis. Nesse sentido, o autor constrói um argumento no sentido de mostrar que as alegações de Karl Popper, segundo as quais não pode ser concedido estatuto de cientificidade ao darwinismo, carecem de fundamento. O autor defende também a necessidade de um questionamento firme em relação a todo e qualquer argumento fornecido pela ciência, pois nem a (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 156