47 found
Order:
 1. Critical Thinking in Business Education: Current Outlook and Future Prospects.W. Martin Davies & Angelito Calma - forthcoming - Studies in Higher Education.
  This study investigates all available literature related to critical thinking in business education in a survey of publications in the field produced from 1990-2019. It conducts a thematic analysis of 787 articles found in Web of Science and Google Scholar, including a specific focus on 55 highly-cited articles. The aim is to investigate the importance of critical thinking in business education, how it is conceptualised in business education research, the business contexts in which critical thinking is situated, and the key (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Premios / Awards . Best Phd Dissertation. [REVIEW]Alberto Luis López - 2015 - Murmullos Filosóficos 1:120-122.
  Premio Norman Sverdlin. An award to the best PhD Dissertation in Philosophy.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Людський розвиток.Sergii Sardak, Л. М Тимошенко & О. В Більська - 2010 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Розглянуті питання щодо організації людського розвитку в світовому та національному вимірі. Наведені матеріали ґрунтовно розкривають теоретичні основи та практичний інструментарій людського розвитку з урахуванням світового досвіду. Уміщені основні поняття дисципліни, питання для оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованої літератури. Для студентів ДНУ факультету міжнародної економіки.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Application Features of Seasonal-Cyclic Patterns in International Financial Markets.Sergii Sardak & O. Benenson O. Dzhusov, S. Smerichevskyi, S. Sardak, O. Klimova - 2019 - Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (5):1-10.
  The paper deals with the topical issue of studying cyclic patterns in the economy and their practical application for the forecasts on the development of financial markets. The work aims to establish the features of the seasonal-cyclic patterns "The January barometer" and "The first five days of January" in the international financial markets in current conditions and to develop recommendations for the practical application of these patterns in the investment activities. The US stock market as an integral part of the (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2014 - Проблеми Економіки 4:418-423.
  Динамічні перетворення у суспільстві, спричинені глобалізацією, зумовлюють необхідність пошуку основоположних форм управління розвитком людських ресурсів. Метою дослідження є визначення домінуючих форм управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах і надання їхніх характеристик. У статті здійснено узгодження тринадцяти рівнів середовища системи людської життєдіяльності та п’яти управлінських рівнів, які й формують управлінсько-регуляторний вплив на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах, а також надано їхні характеристики. Доведено, що домінуючі форми управлінського впливу на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах мають різний (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Дослідження структури і тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій.Sergii Sardak & А. В. Ставицька С. Е. Сардак - 2015 - Технологический Аудит И Резервы Производства 4 (5):96-100.
  Досліджено структуру світового ринку інформаційних технологій: ринок комп’ютерного та офісного апаратного забезпечення, ринок інформаційно-технологічних послуг, ринок програмного забезпечення. Проаналізовано динаміку та визначено глобальні тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій. Визначені провідні країни за обсягами витрат на інформаційні технології, досліджені особливості їх участі на світовому ринку інформаційних технологій.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Інвестиції : Практика Та Досвід 15:11-14.
  У статті концептуалізована сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів. Ідентифіковано чотири форми міжнародного руху людських ресурсів: міграційний рух, туристичний рух, транзитно-професійний рух, віртуальний рух. Підтверджено, що основою міжнародного міграційного руху людських ресурсів є усі види міжнародної міграції населення. Зазначено, що основою міжнародного туристичного руху людських ресурсів є усі види міжнародного туризму населення. Уточнено, що міжнародний транзитно-професійний рух є тимчасовим переміщенням персоналу з країни свого проживання, що викликано виробничими вимогами їх професійної діяльності. Зазначено, що міжнародний віртуальний рух людських ресурсів здійснюється шляхом (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємства: теоретичні та практичні аспекти.Sergii Sardak & К. С. Гасленко С. Е. Сардак - 2017 - Економіка Та Суспільство 12:342-347.
  У статті досліджено питання внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, принципи, зміст заходів щодо її реалізації. Проаналізовано практику здійснення внутрішньокорпоративної соціальної відповідальності на прикладі українських підприємств. Визначено основні тенденції і проблеми запроваджен-ня внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Теоретико-прикладные аспекты безопасности человеческого развития.Sergii Sardak & Д. Ю. Суханова С. Э. Сардак - 2018 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 5 (16):203-209.
  Статья посвящена исследованию теоретико-прикладных аспектов безопасности человеческого развития. Рассмотрены современные методологические решения международных организаций в сфере измерения состояния человеческого развития. Освещены национальные методики и особенности измерения состояния человеческого развития в странах. Исследованы имеющиеся глобальные проблемы и разработаны направления оптимизации обеспечения безопасности человеческого развития.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Вплив криптовалюти на економічний розвиток країн.Sergii Sardak & І. І. Литвиненко С. Е. Сардак - 2018 - Інфраструктура Ринку 25:46-51.
  У статті визначено поняття криптовалюти. Проаналізовано відповідність криптовалюти статусу грошей. Висвітлено основні етапи розвитку криптовалюти. Розглянуто переваги та недоліки використання криптовалюти біткоїн. Досліджено правовий статус криптовалюти в країнах світу. Охарактеризовано стан використання найбільш відомої криптовалюти Bitcoin в Україні.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. О теориях и теоретиках.Sergii Sardak & С Сардак - 2003 - IT Manager 5:46-48.
  Рассмотрена проблематика взаимодействия научной и практической деятельности в постсоветском пространстве в первом десятилетии ХХІ века.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Циклические закономерности и составляющие элементы развития человеческих ресурсов.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2013 - Современный Научный Вестник 26:26-29.
  В статье представлена структура распределения позитивных элементов развития человеческих ресурсов по возрасту. Определено, что для достижения качественных результатов человеческого развития, соотношение элементов позитивного развития человеческих ресурсов должно быть положительно сбалансированным мерами управленческого характера по возрасту человеческих ресурсов. Показано, что достаточность социально-экономических и временных ресурсов создает возможность для реализации человеком восьми элементов развития человеческих ресурсов, а недостаточность этих ресурсов не дает возможности человеку реализовать свой человеческий потенциал и капитал. Отмечено, что чрезмерный объем ресурсов, из-за наличия отрицательных “встроенных” свойств человека, также не (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dance Music and Creative Resilience Within Prison Walls: Revisiting Cebu's Dancing Prisoners.Menelito Mansueto - 2019 - Social Ethics Society - Journal of Applied Philosophy 2 (5):133-161.
  Using Foucault’s concept of governmentality vis-à-vis Appadurai’s “global ethnoscapes” as frames, I argue for a techno-cultural dimension which brought forth the phenomenon of the “dancing inmates,” an argument against the charge of Filipino colonial mimicry of a Hollywood popular entertainment. Albeit the inmates’ dance routines indeed depict Foucault’s “docile bodies” in his analysis of the modern prison, as pointed out by critics, I am inclined to show how the internet mediation through social media networks awakened a culturally imbibed dance and (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Прогнозирование мегаэкономических показателей с учётом периодов глобальной динамики развития человеческих ресурсов.Sergii Sardak & В. Т. Сухотеплый С. Э. Сардак - 2013 - Альманах Современной Науки И Образования 4:171-173.
  В статье определены и охарактеризованы периоды глобальной динамики развития человеческих ресурсов. Раскрыта методология прогнозирования мегаэкономических показателей. Представлен авторский прогноз численности мирового населения, количества заявок на патенты и объёма ВВП до 2030 г. с учётом циклического характера развития систем жизнедеятельности человека.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Особливості інноваційної діяльності сучасних підприємств в умовах глобальної інтелектуалізації.Sergii Sardak & І. В. Мовчаненко С. Е. Сардак - 2019 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Метою дослідження є ідентифікація особливостей інноваційної діяльності сучасних підприємств в умовах глобальної інтелектуалізації суспільства. Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлено та вирішено наступні цілі: розгляд історичної динаміки розгортання інтелектуалізаційних процесів, ідентифікація змісту інноваційної активності, визначення особливості стану інноваційної діяльності сучасних підприємств.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Структура среды и уровней управления социально-экономических систем.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2018 - Проблемы Создания Информационных Технологий 28:57-64.
  В статье осуществлена идентификация и разработана взаимосвязь четырнадцати уровней среды и пяти уровней управления для социально-економических систем в глобальной среде жизнедеятельности общества. Полученные результаты заключается в формировании методологической основы структурирования социально-экономических систем для проектирования механизмов управления. Определено, что доминирующие формы управленческого влияния на социально-экономические системы на различных управленческих уровнях имеют разную силу воздействия – «жесткая» (самоуправление и управление), «умеренная» (регуляция) и «мягкая» (координация).
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Міжнародна міграція.Sergii Sardak & С.Е. Сардак О.Г. Пуригіна - 2009 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  У навчальному посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи міжнародної міграції населення та особливості її розвитку в сучасних міжнародних економічних відносинах. Приділено значну увагу питанню регулювання міжнародного руху населення в Україні та інших державах. Наведено динаміку змін міграційних процесів. Запропоновано шляхи вирішення проблем мігрантів і суспільства. Для викладачів, молодих вчених, студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу та масового читача.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств.Sergii Sardak - 2008 - Україна : Аспекти Праці 6:45–51.
  У статті визначено зміст мотивування персоналу. Розглянуто відмінності мотивації та стимулювання працівників підприємств. Наведено методи мотивування. Визначено чинники впливу на мотивацію та стимулювання праці працівника підприємства.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Принципи ефективного управління ресурсами суб’єктів господарювання.Sergii Sardak - 2008 - Академічний Огляд 2:83–88.
  У статті надано авторську класифікацію ресурсів з точки зору управлінського обліку. Визначено склад ресурсів: людські ресурси, речовинні ресурси, неречовинні ресурси, фінансові ресурси, часові ресурси. Ідентифіковано Ієрархію та співвідношення структури ресурсів. Розроблено принципи ефективного управління ресурсами.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Global Regulatory System of Human Resources Development.Sergii Sardak - 2014 - Dissertation, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
  ANNOTATION Sardak S.E. Global Regulatory System of Human Resources Development. – Manuscript. Thesis for the Doctor of Economic Science academic degree with major in 08.00.02 – World Economy and international economic relations. – SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, 2014. The preconditions and factors of the global economic system with the identified relevant subjects areas and mechanisms of regulation instruments have been investigated. The crucial role of humans in the global economic system as a key factor (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі.Sergii Sardak - 2012 - Актуальні Проблеми Економіки 12:132-139.
  У статті розглянуто еволюцію поглядів на зміст і роль людських ресурсів. Уточнено зміст терміна «людські ресурси». Запропоновано структуру людських ресурсів у суспільстві.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Особливості функціонування ринку праці України та використання потенціалу саморозвитку для підвищення зайнятості населення.Sergii Sardak - 2006 - Україна : Аспекти Праці 7:8-12.
  Дослідження особливостей функціонування національного ринку праці дуже важливе питання для кожної економічної системи, тому що ринок праці є важливим чинником здійснення загальноринкових процесів. Враховуючи сучасні особливості трансформаційного розвитку вітчизняної економіки, поведінки економічно активної частини населення та фактично існуючих проблем у сфері зайнятості слід визнати, що зараз держава не в змозі вирішити усі питання щодо динамічного розвитку ринку праці, тому при приділенні пильної уваги до заходів державного регулювання зайнятості необхідно одночасно посилити увагу до розробки та впровадження заходів поширення використання інструментів саморозвитку (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Smart-Entrepreneurship Education in Training of the Hotel Business Specialists.Sergii Sardak & Y. Naboka S. R. Koev, L. Chepurda, S. Sardak, L. Zhylinska - 2019 - Journal of Entrepreneurship Education 22 (4):1-5.
  The article is devoted to the problems of introducing the SMART-education technology in the training and development of personnel of hotel complexes and business activities in the field of hotel business. The methodological and organizational bases for the application of SMART-education in staff training were identified; the leading qualitative features and development trends of this type of entrepreneurial educational activity were outlined. The principles of SMART-education of staff in the field of hotel business and its applied features in the service (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Динамічні здібності підприємства: теоретико-прикладні основи, сфера застосування, вимір.Sergii Sardak & О. П. Крупський С. Е. Сардак - 2017 - European Journal of Management Issues. Special Issue: Dynamic Capabilities Of Firms 25:36–42.
  Purpose – to highlight conceptual foundations of the theory of dynamic capabilities of an enterprise and to reveal its application potential. Results. The present research identified relevant problematic aspects of the theory of dynamic capabilities of enterprises and highlighted the ways of their solution. First, it is an imperative for the further development of fundamental base of the theory of dynamic capabilities and finding a scientifically-substantiated effective empirical procedure for their measurement. Second, there is a limited penetration of the concept (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Динамические способности: сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины.Sergii Sardak & С. Э. Сардак Е. В. Богодистов, А. П. Крупский - 2016 - Економічний Простір 110:139-161.
  The purpose of this paper is to investigate different approaches in measurement of the concept of dynamic capabilities. The paper focuses on a formative measurement model by Wilden and colleagues (2013) and a reflective model by Li and Liu (2014). The models were tested on Ukrainian firms in relation to their performance. A Ukrainian and Russian translation of both measurements is introduced and tested. The proposed measurements were tested by applying a partial least squares algorithm using SmartPLS™ software. The sample (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Gendering Dynamic Capabilities in Micro Firms.Sergii Sardak & S. Sardak Y. Bogodistov, A. Presse, O. P. Krupskyi - 2017 - RAE Revista de Administracao de Empresas 57 (3):273-282.
  Gender issues are well-researched in the general management literature, particular in studies on new ventures. Unfortunately, gender issues have been largely ignored in the dynamic capabilities literature. We address this gap by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities among micro firms. We consider the gender of managers and personnel in 124 Ukrainian tourism micro firms. We examine how a manager’s gender affects the firm’s sensing capacities and investigate how it moderates team gender diversity’s impact on sensing capacities. (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  У монографії наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень управлінсько-регуляторних аспектів розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації світової економіки. Запропоновано авторські заходи оптимізації науково-методичних і практичних основ управлінського впливу на розвиток людських ресурсів у глобальному середовищі життєдіяльності людства на різних управлінських рівнях. Монографію призначено для політичних діячів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, співробітників міжнародних організацій, підприємців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Studying Marginalised Physical Sciences.Sean F. Johnston - 2007 - ‘Writing the History’ of the Physical Sciences After 1945: State of the Art, Questions, and Perspectives, Strasbourg, 8-9 June 2007.
  The second half of the twentieth century offers distinct perspectives for the historian of science. The role of the State, the expansion of certain industries and the cultural engagement with science were all transformed. The foregrounding of certain strands of physical science in the public and administrative consciousness – nuclear physics and planetary science, for example – had a complement: the ‘backgrounding’ or institutional neglect of a number of other fields. My work in the history of the physical sciences has (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. A Study on Tools And Techniques Used For Network Forensic In A Cloud Environment: An Investigation Perspective.Rajeshwar Rao & Siby Samuel - 2014 - Journal of Basic and Applied Engineering Research 1 (8):21-26.
  The modern computer environment has moved past the local data center with a single entry and exit point to a global network comprising many data centers and hundreds of entry and exit points, commonly referred as Cloud Computing, used by all possible devices with numerous entry and exit point for transactions, online processing, request and responses traveling across the network, making the ever complex networks even more complex, making traversing, monitoring and detecting threats over such an environment a big challenge (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Características Gerais dos Bovinos / General Characteristics of Cattle Bovine.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GADO BOVINO -/- GENERAL CHARACTERISTICS OF CATTLE BOVINE -/- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GANADO BOVINO -/- 1 TAXONOMIA DOS BOVINOS -/- Consideramos, nesse primeiro tópico, a taxonomia (ordenação e classificação das espécies animais e vegetais, onde também pode-se encontrar a relação de familiaridade entre organismos distintos e/ou iguais, bem como sua evolução em diversos aspectos: físico, motor, locomoção, anatomia, etc.) dos bovinos. É levado em consideração os itens mais relevantes e mais estudados em Zootecnia, Biologia, Medicina Veterinária, etc. (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. The life cycle of social and economic systems.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Marketing and Management of Innovations 1:157-169.
  The aim of the article. The aim of the article is to identify the components of social and economic systems life cycle. To achieve this aim, the article describes the traits and characteristics of the system, determines the features of social and economic systems functioning and is applied a systematic approach in the study of their life cycle. The results of the analysis. It is determined that the development of social and economic systems has signs of cyclicity and is explained (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Global Innovations in Tourism.Sergii Sardak & A. Samoilenko S. Sardak, V. Dzhyndzhoian - 2016 - Innovative Marketing 12 (3):45 – 50.
  The article is devoted to the increasing role of tourism in the world economy. The dynamics of international tourism indicators is investigated. The main global innovations in the tourism industry are identified: the growth of tourism types; the application of qualitatively new solutions of scientific and methodological and applied character; growing of tourism influence on the society; the existence of synergistic effect in the tourist industry as a result of combination of subjects efforts at all management levels; changing of the (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Управління персоналом : теоретичні аспекти та практичні здобутки.Sergii Sardak & О. О. Третьяк С. Е. Сардак - 2009 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  У монографії надані результати теоретичних і експериментальних досліджень управління персоналом. Запропоновано авторські заходи щодо впровадження концептуальних основ управління персоналом на функціонуючих вітчизняних підприємствах з урахуванням світового досвіду. Монографія призначена для науковців, викладачів, підприємців, держслужбовців, молодих вчених, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Are Children Allowed? A Survey of Childcare and Family Policies at Academic Medical Conferences.Dara Kass & Zackary Berger - 2019 - Academic Emergency Medicine 3 (26):339-341.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Come and Go? How Temporary Visa Works Under U.S. Bilateral Trade Agreements with Arab Countries.Bashar H. Malkawi - 2010 - Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law 24:145-158.
  The United States (U.S.) and Jordan launched negotiations for a free trade agreement in 2000.The US-JO FTA includes a preamble, nineteen articles, three annexes, joint statements, memorandums of understanding, and side letters. In addition to the interesting articles on labor and environment, the US-JO FTA provides the opportunity for Jordanian nationals to come to the U.S. to make investments and participate in trade. Under certain conditions, Jordanian nationals can enter the U.S. to render professional services. The purpose of this article (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. East-Meets-West: How the Dhammapada Influenced the New Thought Movement.Chris Anama-Green - 2018 - Journal of Metaphysical Thought 1 (1):28-33.
  New Thought teachings are based on a variety of pre-existing traditions as well as on information new to the human consciousness. While the exact source of specific New Thought concepts is unclear, evidence suggests that the movement benefited from eastern religious traditions including Buddhism. New Thought metaphysical principles including the Law of Attraction, the practice of meditation, and the Law of Cause and Effect can be found in the Buddhist text, the Dhammapada. These principles are described in detail throughout the (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Interdisciplinary Higher Education.W. Martin Davies & Marcia Devlin - 2010 - In W. Martin Davies, Marcia Devlin & Malcolm Tight (eds.), Interdisciplinary Higher Education: Perspectives and Practicalities. Bingley, UK: pp. 3-28.
  In higher education, interdisciplinarity involves the design of subjects that offer the opportunity to experience ‘different ways of knowing’ from students’ core or preferred disciplines. Such an education is increasingly important in a global knowledge economy. Many universities have begun to introduce interdisciplinary studies or subjects to meet this perceived need. This chapter explores some of the issues inherent in moves towards interdisciplinary higher education. Definitional issues associated with the term ‘academic discipline’, as well as other terms, including ‘multidisciplinary’, ‘cross-disciplinary’, (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kurdistan: The Taiwan of the Middle East?Yvonne Chiu - 2018 - Society 55 (4):344-348.
  Taiwan and Kurdistan appear to have little in common, but the progressive values of these two societies embedded within hostile regions make them both natural allies and important strategic assets in the U.S.’s and international community’s long-term fight against authoritarianism and radical religious theocracies. Instead, they have been ignored and/or exploited in the pursuit of short-term geopolitical and economic interests in the Asia-Pacific and Middle East regions, which comes at great cost to American and international values as well as long-term (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. The Pathology of Man: A Study of Human Evil.Steven James Bartlett - 2005 - Springfield, IL, USA: Charles C. Thomas.
  The Pathology of Man is the first comprehensive study of the psychology and epistemology of human evil, long urged by leading psychiatrists and psychologists, including Freud, Jung, Menninger, Fromm, and Peck. The book breaks new ground by offering a clear, empirically based, and theoretically sound understanding of human evil as a widespread, real, non-metaphorical pathology. With deliberate and thorough scholarship the author proposes a new framework-relative theory of disease and justifies the provocative thesis that human evil should be classified as (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. Русская революция и ее влияние на изменение исторического процесса.Leonid Grinin - 2015 - Философия И Общество (2):5-24.
  Революционные события 1917–1920 гг. в России не только потрясли мир в момент их совершения, но и существенно, даже круто изменили его, причем это влияние в течение десятилетий возрастало. Социали-стическая революция в России вызвала мощный резонанс в мире, стала новым направлением развития. Речь идет не только о силе примера, о повторении события в других обществах. Ее воздействие и шире, и глубже. Она существенно изменила систему мирового порядка в ХХ в. В статье рассмотрен аспект данного влияния на трансформацию миро-вого порядка в разные (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Reading to Learn to Read Philosophy.Renee J. Smith - 2011 - Discourse: Learning and Teaching in Philosophy and Religious Studies 2 (10):175-194.
  Given the right sorts of reading assignments, students can learn to read philosophy by reading philosophy. This paper identifies a number of obstacles to students’ reading philosophy and recommends re-envisioning student-learning outcomes in light of the revised Bloom’s taxonomy of learning objectives and using directed reading assignments that help students achieve them. It describes seven reading assignments in philosophy that emphasize active learning to facilitate students’ learning to read philosophy as they read philosophy.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Abolishing the Concept of Mental Illness: Rethinking the Nature of Our Woes.Richard Hallam - 2018 - London, UK: Routledge.
  The book seeks to undermine the grounds for giving credibility to the concept of mental illness and explores new ways of thinking about and responding to psychological distress. Though the concept of mental illness has infiltrated everyday language, academic research, and public policy-making, there is very little evidence that woes are caused by somatic dysfunction. The book presents a balanced overview of the past utility and current disadvantages of employing the illness metaphor.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. ОПТИМИЗАЦИЯ БРЕНДА КЫРГЫЗСТАНА ДЛЯ МАРКЕТИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.Ammar Younas - manuscript
  Вступление Кыргызстана в Таможенный союз нанесло серьезный ущерб кыргызскому бренду. Бизнесмены из соседних крупных экономик приобретают продукцию из Кыргызстана и перепродают ее под собственными брендами. Государственная экспортная политика ориентирована на получение экономической прибыли при полном игнорировании вопроса обеспечения безопасности бренда Кыргызстана. Цель данного аналитического документа - предложить идею защиты древних знаний юртового ремесла, персонализировать его с Кыргызстаном и использовать юрту в качестве бренда для всех производимых в Кыргызстане продуктов, особенно для сбыта экспортной качественной сельскохозяйственной продукции. Это предложение требует вмешательства на (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Globalization And The Shifting Of Global Economic-Political Balance.Leonid Grinin & Andrey Korotayev - 2014 - In Endre Kiss & Arisztotelész Kiadó (eds.), The Dialectics of Modernity - Recognizing Globalization. Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization. Budapest: Publisherhouse Arostotelész. pp. 184-207.
  The article offers forecasts of the geopolitical and geo-economic development of the world in the forthcoming decades. One of the main accusations directed toward globalization is that it deepens the gap between the developed and developing countries dooming them to eternal backwardness. The article demonstrates that the actual situation is very different. It is shown that this is due to the globalization that the developing countries are generally growing much faster than the developed states, the World System core starts weakening (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. Global Population Ageing, the Sixth Kondratieff Wave, and the Global Financial System.Leonid Grinin & Andrey Korotayev - 2016 - Journal of Globalization Studies 7 (2):11-31.
  Concerns about population ageing apply to both developed and many developing countries and it has turned into a global issue. In the forthcoming decades the population ageing is likely to become one of the most important processes determining the future society characteristics and the direction of technological development. The present paper analyzes some aspects of the population ageing and its important consequences for particular societies and the whole world. Basing on this analysis, we can draw a conclusion that the future (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. A Reform Agenda of WTO Revisited: The.Kiyoung Kim - 2013 - International Journal of Advanced Research 1 (10):634-648.
  The paper was intended to make a tentative point about the organizational reform and types of organization, i.e., international, national and private. The author explores in the basics of public administration and contextualizes the variables often employed critically for the discipline of public policy and administration. They would include, for instance, the democratic principles,importance of communication and negotiation, the concept of policy network, diversity, technology and ethics, which are applied and argued over the transition from 1947 GATT to a WTO (...)
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Miten meistä tuli filosofian tohtoreita.Markku Roinila (ed.) - 2010 - Suomen filosofinen yhdistys.
  Teos sisältää 89 pienoiselämäkertaa, jossa filosofisista kysymyksistä väitelleet suomalaiset kertovat kokemuksistaan matkalla kohti väitöstä. Väittelyiden aikaväli sijoittuu vuosille 1953–2010, ja mukana on monenlaisia tarinoita ja anekdootteja akateemisesta opintiestä ympäri maailmaa, Tasmaniasta Jyväskylään. -/- Kertojina toimivat monet arvostetuimmat suomalaiset filosofit ja toisaalta vasta äskettäin tutkimustaan puolustaneet tulevaisuuden lupaukset. Kirjoittajat kertovat syttymisestään filosofiaan, opiskeluvuosistaan, tutkijanuransa huipuista ja aallonpohjista sekä väitöstapahtumasta ja sen jälkeisistä tuntemuksista. -/- The book includes 98 mini-autobiographies of Finnish philosophers.
  Select appropriate categories:

  Or:

  Select a category by name

  AgricultureBusinessEducation
  EngineeringHealth SciencesMedicine
  NursingJournalism and MediaLaw
  MarketingMilitary StudiesTransportation
  Professional Areas, Misc
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark