This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related

Contents
6 found
Order:
 1. Platon'un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri.Mete Han Arıtürk - 2016 - Posseible 10 (5):28-38.
  Öz -/- Antikçağ’dan modern dönemlere değin kadınların mevcut durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmaların sayısının oldukça yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda siyaset felsefesinin kurucu metinlerinden olan Devlet’in hem yazıldığı dönem hem de takip eden iki milenyuma yakın süre hesaba katıldığında kadınların toplumdaki rolü ve konumu üzerine oldukça radikal ve yenilikçi fikirleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada Platon’un diğer çalışmaları da hesaba katılmakla birlikte özellikle Devlet adlı eseri nezdinde nasıl olup da kimi düşünürlerce hem bir mizojinist hem de bir kadın hakları savunucusu (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. ही स्त्री कोण ? भाग पहिला Who this Woman is ? Part One.Shriniwas श्रीनिवास Hemade हेमाडे - 2012 - Aajcha Sudharak (March, issue 12):508-519.
  "Who This Woman is? " is the search of womanhood in terms of etymology of few terms used in the discourse of Feminism and Womanism.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Common Vernacular of Power Relations in Heavy Metal and Christian Fundamentalist Performances.Christine James - 2010 - In Rosemary Hill Karl Spracklen (ed.), Heavy Fundametalisms: Music, Metal and Politics. Inter-Disciplinary Press.
  Wittgenstein’s comment that what can be shown cannot be said has a special resonance with visual representations of power in both Heavy Metal and Fundamentalist Christian communities. Performances at metal shows, and performances of ‘religious theatre’, share an emphasis on violence and destruction. For example, groups like GWAR and Cannibal Corpse feature violent scenes in stage shows and album covers, scenes that depict gory results of unrestrained sexuality that are strikingly like Halloween ‘Hell House’ show presented by neo-Conservative, Fundamentalist Christian (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zmierzch obywatelstwa patriarchalnego w nowożytnej Europie. Szkic do badań procesu.Krzysztof Trzcinski - 2005 - Szkice Humanistyczne 1:235-244.
  Poprzez wieki ewolucji idei i instytucji obywatelstwa w Europie, płeć (obok wolności osobistej, wieku, pochodzenia, miejsca urodzenia, domicylu czy majętności ) należała do głównych kryteriów posiadania pełnoprawnego statusu obywatelskiego w państwie. Obywatelstwo aż do XX wieku miało charakter patriarchalny, jednak jego współczesna definicja implikuje równouprawnienie obu płci. Egalitaryzacja dostępu do pełnego obywatelstwa w nowożytnej Europie następowała wieloetapowo. Proces ten wiązał się ze zmianami mentalności społecznej i stopniowym znoszeniem prawnego upośledzenia kobiet w różnych dziedzinach życia.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Locke on Political Authority and Conjugal Authority.Ruth Sample - 2000 - Locke Newsletter 31:115-146.
 6. Universal difference: feminism and the liberal undecidability of "women".Kate Nash - 1998 - New York: St. Martin's Press.
  This book deals with the relationship between feminism and liberalism in theory and practice. The author argues that rather than seeing liberalism as exclusionary of women's specificity, as many contemporary feminists do, we should look at variations in liberalism, and in particular at its democratization in the nineteenth century and how feminists have used liberalism as a resource. Liberalism is analyzed using a post-structuralist theory of hegemony: texts of liberal political philosophy are deconstructed to show how the term "women" is (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations