Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Ghazālī's Transformative Answer to Scepticism.Reza Hadisi - 2021 - Theoria 88 (1):109-142.
  In this paper, I offer a reconstruction of Ghazālī's encounter with scepticism in the Deliverance from Error. For Ghazālī, I argue, radical scepticism about the possibility of knowledge ensues from intellectualist assumptions about the nature of justification. On the reading that I will propose, Ghazālī holds that foundational knowledge can only be justified via actions that lead to transformative experiences.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 • Gazzali’nin El-Münkız Mine’d-Dal'l ve Descartes’in Metot Üzerine Konuşma Eserleri Bağlamında Şüphe Yöntemi.Belal Alfakih - 2023 - Atebe 10:81-107.
  Şüpheye dayalı metodoloji çeşitli yönleriyle felsefenin en öne çıkan konularından biridir. Bu yöntem, Sofistlerin uyguladığına benzeyen gelişigüzel bir süreç olabileceği gibi, gizem ve belirsizlikten uzak, doğru bilgiye ulaşma çabası içinde bireyin yürüttüğü sağlam bir mekanizma da olabilmektedir. Ayrıca sadedinde olduğumuz metodik şüphe, (Sofistçe yapılan) mutlak şüphe ile çelişmekte ve hiçbir düşünürün hakikate ve kesinlik ifade eden görüşlere ulaşmak için kendisinden müstağni kalamayacağı bir olgudur. Her ne kadar mutlak şüphe, felsefe ve düşüncede kınanacak, faydasız bir olgu olup gerçek anlamda faydalı bilgiye (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark