Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Anthropological Project as a Basis of Cartesian Eth-Ics.A. M. Malivskyi - 2017 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 11:117-126.
  The purpose of the article is to determine and understand the conditions of the anthropological project development by Descartes. It implies the necessity to conceive its entrenched forms in scientific revolution, which leads to a) a human as an embodiment of some abstract mind, b) its transcendence, as well as the possibility to penetrate into a human nature in the course of ethics development. Originality. According to the author, the anthropological interpretation of Descartes is not profound, since a human is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 • Dekartiškoji Epistemologija Proto Vadovavimo Taisyklėse.Tomas Saulius - 2014 - Problemos 85:91-105.
  Vyrauja nuomonė, jog ankstyvoji Descartes’o filosofija angažuojasi metodologinėms problemoms, o tai laikytina naujosios epochos ženklu. Tačiau turint omenyje tokios problematikos išskirtinį aktualumą Aristoteliui bei faktą, kad Descartes’o metodologija aiškiai stokoja apibrėžtumo, jo santykis su ankstesniąja tradicija turėtų būti įvertintas naujai. Straipsnyje siekiama apginti požiūrį, kad „Proto vadovavimo taisyklėse“, savo pirmajame filosofiniame veikale, Descartes’as demonstruoja pastangas duoti tvirtą epistemologinį pagrindą teorinio mąstymo išlaisvinimui iš bet kokių formalių apribojimų. Pateikdamas naują mąstymo procedūrų traktuotę, Descartes’as numato perspektyvų įvairovės galimybę teoriniame reiškinių aiškinime ir (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation