Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Hedonist Değer Anlayışının Eleştirisi.Ahmet Yildiz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):323-348.
  Değer felsefesindeki önemli ayrımlardan birisi özsel değer ve araçsal değer ayrımıdır. Bu ayrıma göre bazı şeyler dışsal ilişkilerinden bağımsız şekilde, kendi doğası itibariyle, özsel şekilde değerli iken bazı şeyler, böyle olmayıp ancak özsel şekilde değerli olan başka bir şeye araç olması itibariyle değerlidir. Bu ayrım üzerinden ilerlediğimiz zaman önümüze çıkan temel sorulardan birisi hangi şeylerin özsel şekilde değerli olduğu sorusudur. Hedonizm bu soruya sadece hazzın özsel şekilde değerli olduğu ve haz dışındaki her şeyin sadece hazza götürmesi veya haz vermesi sayesinde, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark