Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Sąvokos Chōra Permąstymas Derrida Filosofijoje: Tikėjimo Be Ontoteologijos Dominavimo Galimybė.Ieva Rudžianskaitė - 2014 - Problemos 85:118-129.
  Straipsnyje aptariama Jacques’o Derrida interpretuojama platoniškoji chōros sąvoka. Permąstydamas šį terminą, Derrida kvestionuoja ontoteologinį Dievybės įvaizdį ir jo įtaką religinei sferai, kuri neatsiejama nuo žinojimo. Pirmiausia apžvelgiama chōros sąvoka, kurią galėtume pavadinti logocentrinės tradicijos „svetimkūniu“. Taip pat analizuojami negatyviosios kalbos raiškos būdai: hiperousiologinis ir chorinis, parodant, jog Platono „Timajuje“ išryškėja dviejų apofatinio diskurso formų galimybė. Atskleidžiama, jog hiperousiologinė diskurso struktūra perteikia ontoteologinį hierarchinį tvarkos modelį, o chorinė forma turėtų būti siejama su modelių daugialypiškumo bei diskursų išsicentravimo galimybe. Galiausiai išryškinamas tikėjimo (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Receptacle/Chōra: Figuring the Errant Feminine in Plato's Timaeus.Emanuela Bianchi - 2006 - Hypatia 21 (4):124-146.
  This essay undertakes a reexamination of the notion of the receptacle/chōra in Plato's Timaeus, asking what its value may be to feminists seeking to understand the topology of the feminine in Western philosophy. As the source of cosmic motion as well as a restless figurality, labile and polyvocal, the receptacle/chōra offers a fecund zone of destabilization that allows for an immanent critique of ancient metaphysics. Engaging with Derridean, Irigarayan, and Kristevan analyses, Bianchi explores whether receptacle/chōra can exceed its reduction to (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations