Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Spory o realismus, Hegel a jazyk (y) matematiky.Jaroslav Peregrin - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (1):66-83.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Priamočiary Realizmus a Jeho Pozícia V Rámci Sporu Realizmu a Antirealizmu.Pavol Labuda - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (1):64-78.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Formálna epistemológia a spoločenské vedy: odpoveď Markéte Patákovej.Ladislav Kvasz - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):327-360.
  Cieľom článku je upozorniť na niektoré možnosti použitia metód formálnej epistemológie v oblasti sociálnych vied. Ide predovšetkým o teóriu objektácií a teóriu re-prezentácií a s nimi spojené metódy rekonštrukcie potencialít a formálnych aspektov jazyka. V článku sa ďalej snažíme zodpovedať niektoré kritické námietky Markéty Patákovej, ktoré sformulovala na adresu formálnej epistemológie vo svojom texte Predikce v Kvaszově formální epistemologii ve světle historické metody Michela Foucaulta.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark