Switch to: References

Citations of:

The Politics of Truth

Semiotext(E) (2007)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Ciało warte obrony. Wyjaśnienie kilku pojęć: rozważania wstępne.Ed Cohen - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  [Przekład] Tekst niniejszy jest wprowadzeniem do książki Eda Cohena A Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics and the Apotheosis of the Modern Body. Autor bada, w jaki sposób immunologia wpływa na postrzeganie tak ciała ludzkiego, jak i bytów politycznych, ukazując współczesne konceptualizacje tych zjawisk jako wzajemnie od siebie zależne. Zastosowane ujęcie historyczne pozwala na prześledzenie historii metafory odporności w polityce i medycynie.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark