Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Negacja jako operator dyskursywny.Rafał Palczewski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):129-148.
  Praca jest poświęcona negacji dyskursywnej. Omawiane są jej funkcje, rodzaje i własności. Następnie rozpatrzona została możliwość, że negacja dyskursywna jest jedynie szczególnym przypadkiem innych rodzajów negacji, w szczególności negacji kontrastywnej lub illokucyjnej. Dalej postawiono pytanie, czy w przypadku negacji dyskursywnej mamy do czynienia ze zjawiskiem semantycznym czy pragmatycznym, jak również, czy jest możliwe ujęcie negacji dyskursywnej w ramach mechanizmu konwersacyjnego nazywanego „przywołaniem echem”.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Ambiguity and Non-Specificity: A Reply to Jay David Atlas. [REVIEW]William K. Blackburn - 1983 - Linguistics and Philosophy 6 (4):479 - 498.