Switch to: References

Citations of:

The scope and limits of value-freedom in science

In Heikki J. Koskinen Sami Pihlstrom & Risto Vilkko (eds.), Science – A Challenge to Philosophy? (2006)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Voiko ihmistiede olla arvovapaata?Panu Raatikainen - 2006 - In Etiikkaa ihmistieteilijöille. Helsinki: SKS.
  Kysymys siitä, onko tiede ja voiko se olla arvovapaata, on herättänyt vilkasta ja jopa kiivastakin keskustelua. Erityisen polttava tämä kysymys on ihmistieteissä. Yhdessä ääripäässä on kuva tieteellisestä tutkimuksesta kaikenlaisten eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten yläpuolella olevana intressittömänä toimintana. Toisessa päässä on väite, ettei tiede voi koskaan olla arvovapaata vaan että tieteellinen tutkimus ja sen tulokset ovat läpeensä arvojen värittämiä. Näiden välille mahtuu monenlaisia maltillisempia välittäviä kantoja.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark