Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Epistemic Objectivity and the Virtues.Howard Sankey - 2020 - Filozofia Nauki 28 (3):5-23.
  The aim of this paper is to bring the resources of virtue epistemology to bear on the issue of the epistemic objectivity of science. A distinction is made between theoretical virtues that may be possessed by scientific theories and epistemic virtues that may be exercised by individual scientists. A distinction is then made between ontological objectivity, objectivity of truth and epistemic objectivity, the latter being the principal focus of the paper. It is then noted that a role must be played (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark