Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. A Novel Theory of Consciousness.Petros A. M. Gelepithis - 2014 - International Journal of Machine Consciousness 6 (2):125-139.
  I propose a physicalist theory of consciousness that is an extension of the theory of noémona species. The proposed theory covers the full consciousness spectrum from animal to machine and its huma...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Architecture of Consciousness. Part Two: Molecular Structure and Biophysics of Memory.Wiesław L. Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):237-261.
  Część II pracy objaśnia molekularne podłoże pamięci w oparciu o założenia Neuro-Elektro- Dynamiki postulowanej przez Aura i Yoga. Wskazano na biofizyczne mechanizmy generacji wspomnień, refleksji i odczuć dzięki efatycznym sprzężeniom synaptycznym, spełniającym wymagania indukowania impresjonów Vadakkana. Wykazano, że działanie mechanizmu selekcyjnego WTA może być dobrym modelem opisującym funkcję przełączania uwagi. Wskazano na relacje między pamięcią roboczą, krótkoterminową i trwałą i ich spójność z molekularnymi procesami zapamiętywania i rozpoznawania wzorców. Wskazano, że trwała pamięć epizodyczna wymaga konwersji sekwencji czasowych sygnałów bottom-up do (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Does Computation Reveal Machine Cognition?Prakash Mondal - 2014 - Biosemiotics 7 (1):97-110.
  This paper seeks to understand machine cognition. The nature of machine cognition has been shrouded in incomprehensibility. We have often encountered familiar arguments in cognitive science that human cognition is still faintly understood. This paper will argue that machine cognition is far less understood than even human cognition despite the fact that a lot about computer architecture and computational operations is known. Even if there have been putative claims about the transparency of the notion of machine computations, these claims do (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Consciousness and Sentient Robots.Pentti Oa Haikonen - 2013 - International Journal of Machine Consciousness 5 (1):11-26.