Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Sociobiology's bully pulpit: Romancing the gene.Glendon Schubert - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (4):749-750.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The Darwinian Rhetoric of Science in Petr Kropotkin's Mutual Aid. A Factor of Evolution.Riccardo Nicolosi - 2020 - Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte 43 (1):141-159.
  Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, EarlyView.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Psychological and actual group formation: Conflict is neither necessary nor sufficient.Julia Elad-Strenger & Thomas Kessler - 2022 - Behavioral and Brain Sciences 45.
  Conflict is neither necessary nor sufficient for the existence of groups. First, the existence of mutually supporting, rather than antagonistic, interactants is sufficient to constitute a “social group.” Second, conflict does not necessarily mark group boundaries but can also exist within an ingroup. Third, psychological representations of social groups do not only trace, but also perpetuate the existence of groups.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • An explanatory mechanism that merits more attention.Nancy Eisenberg - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (4):749-749.
 • Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Obstacles to expanding human evolutionary theory.Linnda R. Caporael - 1991 - Behavioral and Brain Sciences 14 (4):750-753.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark