Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. ¿Cómo retractarse en ciencia?Quan-Hoang Vuong - 2020 - Investigación y Ciencia 45 (530):1-2.
  La comunidad científica debe acordar cuál es la información esencial que hay que comunicar al retirar un artículo.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Chúng ta nên thay đổi quan niệm về việc rút bài báo khoa học.Ban Biên Tập Ktdb - 2020 - Economy and Forecast Review 52 (6):1-2.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • A Review of Elizabeth Wilson’s Affect and Artificial Intelligence. [REVIEW]Ho Manh-Tung - manuscript
  Wilson’s book is of great interest to readers of the biographical history of computer science and, more importantly, humanities scholars who would like to explore how emotions influence the works of early pioneers amongst AI theoreticians and engineers. However, I present three areas where the book can improve: engaging with affective computing, acculturation of emotion, and organization of biographical data.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • What’s Happening in Open Science?Adeline Rosenberg - 2020 - Weekly Digest Open Pharma 2020 (6).
  Featuring the questionable transparency of some COVID-19 data, retraction notices and clinical trial results, what COVID-19 has taught us about open access, a centralized archive of COVID-19 preprints, and how the pandemic may affect the public’s trust in science.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The Seventh Bibliometric Finding on Deforestation and Cultural Studies.Minh-Hoang Nguyen, Quy Van Khuc, Thanh-Huyen T. Nguyen & Manh-Toan Ho - manuscript
  This short piece of communication has the sole purpose of identifying some evidence, supporting our view regarding a possible missing environment-nurturing cultural value. Here, we attempt to examine the presence of cultural studies within the boundary of deforestation research.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Thực trạng "lạm" trích dẫn đáng báo động.Thuy Ta - unknown
  Mới đây, Clarivate Analytics đã đưa ra danh sách loại bỏ 33 tạp chí không được chỉ mục hóa sau khi rà soát một loạt các tạp chí (Ivan, 2020). Kết quả cho thấy hơn 70% các trích dẫn trong một tạp chí là các bài báo khác trong tạp chí đó. Thậm chí, một bài báo khác đã xuất bản trích dẫn gần 200 bài báo khác trên cùng một tạp chí đó.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Tháng 8-2020, ISR Với Nature, RePEc Và Springer.Manh-Toan Ho - manuscript
  COVID-19 bùng phát lần 2 đang gây lo lắng ở Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh có thể cảm nhận được rất rõ trong công việc. Ngoài cản trở và đình trệ với sản xuất, công việc biên tập bình duyệt cũng bị tồn đọng, dẫn đến chờ đợi kéo dài. Tỷ lệ từ chối cũng có khuynh hướng tăng vọt.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark