Problemi

ISSN: 0555-2419

38 found

View year:

 1. Žrtvovanje, mimezis in teoretiziranje o položaju žrtve.Rey Chow - 2012 - Problemi 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Od mimezis do moderne.Mladen Dolar - 2012 - Problemi 9.
 3. Kritika čistega uma 4/4.Immanuel Kant - 2012 - Problemi 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Komedija in negativnost.Gregor Moder - 2012 - Problemi 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Čutnost in končnost.Živa Repovž - 2012 - Problemi 9.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Od Kanta k Fichteju.Slavoj Žižek - 2012 - Problemi 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Diskurz in nasilje.Mirt Komel - 2012 - Problemi 7.
  Uvod: in diskurz in nasilje1. Mitologike nasilja: grško-rimsko razumevanje politike1.1. Ahil, Odisej in druga nasilna polbožanstva1.2. Sokratov zagovor kot prisila in prepričevanje1.3. Platonov mit o oblasti v votlini2. Ustanovitvena gesta: nasilni izvori skupnosti2.1. Družbena pogodba za nenasilne ljudi2.1.1. Hobbesova vojna vseh proti vsem2.1.2. Lockovo varovanje lastnine2.1.3. Rousseaujeva prisila svobode3. Revolucionarno nasilje: uničujoče in ustanavljajoče3.1 Tri idejne paradigme revolucije3.1.1. Machiavellijeve medicine forti3.1.2. Montesquieujeve puissances réelles3.1.3. Marxov Klassenkrieg4. Moderna država: pravo diskurza in nasilja4.1. Pravna država in kapitalistična družba4.2. Oblastna struktura pravne države4.2.1. (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Žrtve v svetu brez krivic.Vasja Badalič - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Mimezis in komedija.Mladen Dolar - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pet predavanj o psihoanalizi.Sigmund Freud - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zakaj nezavedno ne pozna časa? Pogled s strani.Simon Hajdini - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Hegel in komedija dialektike.Jamila Mascat - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Jaz in minijaz.Gregor Moder - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Kafkov smeh.Anca Parvulescu - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tretja vrsta pritoževanja.Aaron Schuster - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Od kod prihaja umazanija.Alenka Žerdin - 2012 - Problemi 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ozvočenje tišine.Danielle Allen - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Prava ljubezen.Samuel Beckett - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. K.Roberto Calasso - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. Kafkov gladovalec.Simon Hajdini - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ko je ljubezen zakon: O Prevzetosti Lol V. Stein.Dominiek Hoens - 2012 - Problemi 3.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. A Kot Anna: Prva Ljubezen Samuela Becketta.Sigi Jöttkandt - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Poklon Marguerite Duras, o Le Ravissement de Lol V. Stein.Jacques Lacan - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Biopolitika med Foucaultom in Agambenom.Irena Nebec - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kratka predstavitev romana Marguerite Duras: Le ravissement de Lol V. Stein.Lol Stein - 2012 - Problemi 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kafka in nepovratno.Tadej Troha - 2012 - Problemi 3.
 27. Elementi samokritike.Louis Althusser - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kateri Spinoza? Ontologije političnega pri Negriju, Agambenu in Deleuzu.Katja Diefenbach - 2012 - Problemi 1.
 29. Od substance k subjektu - Heglovo spekulativno tolmačenje Spinoze.Klaus Düssing - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zakaj sublimacija?Jean Laplanche - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Heglov idealistični Spinoza.Pierre Macherey - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Spinoza, konec zgodovine in zvijačnosti uma.Pierre Macherey - 2012 - Problemi 1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Spinoza in telos.Gregor Moder - 2012 - Problemi 1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Spinoza in Althusser proti hermenevtiki: interpretacije ali intervencija?Warren Montag - 2012 - Problemi 1.
 35. Uvodne pripombe k pojmu sublimacije.Robert Pfaller - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. South Park.Tadej Troha - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Spinoza in problem govorice.Lorenzo Vinciguerra - 2012 - Problemi 1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Desublimacija: umetnost tega, kar pripada.Gérard Wajcman - 2012 - Problemi 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues